Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

19 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company IMG Constructor, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “IMG Constructor” (ldz 2013. gada 22. oktobrim - SIA “Intelligent Constructor”) bvniecbas nozar darbojas vairk nek 8 gadus. Uzmuma darbbas laik tika izbvti, rekonstruti un prbvti tdi objekti k dzvojams mjas, viesncas, restorni, administratvs un medicnisko izstrdjumu raošanas kas.Paplašinoties komandai, mekljam Bvdarbu vadtja palgu. Pienkumi: Asistt projektu komandai ikdienas proces objekt; Sniegt tehnisko atbalstu projektu vadtjam (kopt, cauršt, skant u.t.t.) Administrt elektronisks laika uzskaites sistmu; Apkopot informciju par projektu gaitu u.c. Prasbas: Iesktas vai pabeigtas studijas bvzintn, transportbvju bvniecb, enertik un tml. Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas; Augsta atbildbas sajta; Precizitte un vlme izzin...

 • Company ELL ENERGIJA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sienu un griestu špaktelšanapietekties  mob. 29232447...

 • Company MELIORCELTNIEKS, SIA in Tukums
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm pievienoties msu komandai:SIA “Meliorceltnieks”, re.Nr. 40003183787Meliorcijas un ceu bvobjekti!Darba vieta/objekti: Tukums, Tukuma, Engures un Kandavas novadi Ja esat ar: B kategorijas vadtja apliecba; iniciatvu darba organizcijas uzlabošan un pilnveidošan; labm iemam darb ar datoru (MS Office, pozitvi ar, ja AutoCAD); vlmi strdt un pozitvu domšanu; priekšrocba kandidtiem ar sertifiktu attiecgaj sfr; Ms piedvjam: darbu kop ar zinošu projektu vai bvdarbu vadtju objekta realizcij; vrtgu darba pieredzi un atbildgu darbu stabil, uz attstbu vrst uzmum; individulu pieeju un atbalstu darba proces, atsaucgus kolus; pieredzei un kvalifikcijai atbilstošu atalgojumu (bruto alga - no 1000,00 ldz 1300,00 eiro). ...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "Nordeks" re. Nr. 40003922370 izsludina 10 brvas vakances uz Inenierkomunikciju tehniis amatu (profesijas kods 311207)Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 1004 lidz EUR 1010Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company BALTIJAS BUVE, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Baltijas Bve” ir strauji augošs un perspektvs slieu ceu, autoceu un meliorcijas sistmu bvniecbas uzmums, kas paplašina savu komandu ar strdt gribošiem cilvkiem - aicinm uzmumam pievienoties CEU BVES MEISTARUS. Ms sagaidm, ka Tu: Esi spjgs orientties ceu bves tehnoloiskajos procesos;Esi spjgs vadt un koordint sev uztictos bvdarbus un bvstrdniekus bvlaukum;Esi disciplints, bez kaitgiem ieradumiem;Esi orientts sasniegt rezulttu, izpildi visus nordtos darbus pc labks sirdsapzias;Esi gatavs mcties un pilnveidot savas zinšanas;Esi preczs un punktuls;Esi atbildgs, godgs, lojls. Ms Tev piedvjam:Pieredzi liela mroga bvobjektos;Iespju realizt savas ambcijas karjeras izaugsm kompnijas ietvaros;Dinamisku darbu, kurš ir balstts uz konkrtu mri;Profesionlu un pretimnkošu kolektvu;Konkurtspjgu, regul...

 • Company Rehill, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Inenierkomunikciju tehniis ar obligtm Elektrotehnia pamatzinšanm un iemam;Galvenie darba pienkumi: veikt savlaicgu, rpgu un pedantisku inenierkomunikciju tehnisko apkopi un remontuKontaktinformcija:26097900...

 • Company SVS LATVIA, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb ceu bves strdnieku/meistaru ar pieredzi, gatavba komandjumiem....

 • Company NODROSINAJUMA VALSTS AGENTURA in Other
  12.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  ...

 • Company ERKA LVM, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicina darb ceu bves meistaru.  Nepieciešama atbilstoša izgltba.Darba pienkumi:•    Ikdienas darbu organizšana un vadšana objekt.•    Bvobjekta realizcija un kontrole atbilstoši tehniskajam projektam un apstiprintajam budetam.•    Organizt strdnieku darbus un veikt koordinciju objekt.•    Veikt izpildto bvdarbu kvalittes, pastvošo bvniecbas normu un darbu veikšanas tehnoloiju ievrošanas kontroli.•    Organizt veicamo darbu kvalittes prbaudi.Objekti atrodas 70 km rdius ap Saldu.Darba laiks no plkst. 8.00 ldz 18.00. Alga EUR 7/hT. 28748746E-pasts: ...

 • Company BAZALTS, SIA in Vidi
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sakar ar darba apjoma palielinšanos uzmums SIA “BAZALTS”, re.nr. 44103000378, aicina darb bvdarbu vadtja palgu, darb pie enerluzmja atbildg bvdarbu vadtjaPRASBAS:Zinšanas un izpratne par dadiem bvniecbas procesiem;prasmei last tehnisko dokumentciju (rasjumus);spjai preczi izpildt uzdotos darba uzdevumus;prasmes patstvgi organizt savu un komandas darbu, pieemt lmumus un uzemties atbildbu;spja analizt situciju un tri reat, augsta atbildbas sajta;vlama augstk izgltba bvniecb, vari bt pdjo kursu students.PIEDVJAM:- Atbildgu, dinamisku un interesantu darbu;- iespja gt vrtgu darba pieredzi un zinšanas;- atalgojumu 1000 EUR bruto/mnes un socils garantijas;- darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu;- labus darba apstkus un organiztu darba vidi;- zinošu un atsaucgu kolu komandu;- profesionls izaug...

 • Company ROYAL BUVE, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Vai uzskati sevi par labu apdares meistaru? Augošs bvuzmums aicin darb pieredzjošus apdares specilistus.Pieprasam:- remonta un apdares darbu pamattehnoloiju zinšanas;- darbuzdevumu pildšanas precizitti un trumu;- prasmi strdt komand;- vlmi strdt un pelnt.Garantjam:- atalgojumu, sakot no 5 eiro/stund uz rokas pc visu nodoku samaksas;- prmijas par produktivitti un trumu;- izmitinšanu blakus objektam, ja nepieciešams.Gaidam Jsu zvanus darba diens no plkst. 9:00 ldz 18:00 pa tlr. +371 20 033 989! CV ldzam stt uz e-pastu: . ...

 • Company Krustpils, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Darbs asfalta klšanas brigd.Skka informcija, sazinoties pa tlruni: 29417333...

 • Company SC GRUPA, AS in Saldus
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SC Grupa, kuras sastv SIA “Saldus ceinieks” un t meitas uzmumi SIA “Talce” un SIA “SC Kuldga”, ir viena no Latvijas vadošajiem ceu bvtjiem ar ilgtermia pieredzi infrastruktras projektu bvniecb. 2017.gad SC Grupa pievienojs vienam no pasaules lmea infrastruktras kompniju lderiem “Eurovia”. Aicinm pievienoties msu komandai Jkabpil:cea meistaruTava darba pamatpienkumi:Bvdarbu plnošana, organizšana un kontrole objekt;Objekta resursu uzskaites apkopošana;Resursu plnošana un kontrole;Komunikcija ar pasttju un apakšuzmjiem.No Tevis sagaidm:"B" kategorijas vadtja apliecbu;·         Augstu atbildbas sajtu un precizitti darb;·         Labas komunikcijas prasmes;·         Savu zinšanu pilnveidošanu darba proces....

 • Company SC GRUPA, AS in Saldus
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SC Grupa, kuras sastv SIA “Saldus ceinieks” un t meitas uzmumi SIA “Talce” un SIA “SC Kuldga”, ir viena no Latvijas vadošajiem ceu bvtjiem ar ilgtermia pieredzi infrastruktras projektu bvniecb. 2017.gad SC Grupa pievienojs vienam no pasaules lmea infrastruktras kompniju lderiem “Eurovia”. Aicinm pievienoties msu komandai Jkabpil:cea meistara palguTava darba pamatpienkumi:pastvgi veikt uzticto darbu kvalitatvo un kvantitatvo izpildi, un kontroli;pastvgi veikt darba vietas plnošanu;patstvgi iepazties ar projekta dokumentciju pirms darbu uzskšanas;nodrošint darbu izpildi nordtos termios;plnot racionlu materilu patriu, izvietojumu un uzglabšanu.No Tevis sagaidm:"B" kategorijas vadtja apliecbu;·         Augstu atbildbas sajtu un precizitti darb;·...

 • Company BELMAST BUVE, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Visu veidu apdares darbi (apmešana, krsošana, flzšana u.c.)...

 • Company OŠUKALNS, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “Ošukalns” aicina darb –  Ceubves meistaru Pienkumi Ikdienas darbu organizšana un kontrole ceu bvobjektos Resursu un materilu plnošana un uzskaite Koordint iesaisttos apakšuzmjus Bvdarbu dokumentcijas pildšana Prasbas Ar bvniecbu saistta izgltba ,vlams bvprakses sertifikts Bvdarbu procesa, tehnoloiju un materilu przinšana Spja pieemt lmumus un uzemties atbildbu Komunikabilitte, precizitte un augsta atbildbas sajta B kategorijas autovadtja apliecba Prasmes darb ar datoru(AutoCAD,MC Office) Uzmums piedv:·         Darbu stabil bvniecbas uzmum·         Darbu draudzg komand un dinamisk vid·         Izaugsmes iespjas·         Apmcbas un kursus kvalifikcijas paaugstinšanai·         ...

 • Company E CONSTRUCT, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  E CONSTRUCT, SIA aicina darb BVDARBU PROJEKTA VADTJA PALGUPienkumi: darbs ar personlu, darbinieku pieemšana un atlaišana no darba, darbinieku darba laika kontrole un uzskaite, celtniecbas materilu iepirkšana, celtniecbas materilu uzskaite un izmantošanas kontrole. Darba lguma sagatavošana, noslgšana. Materilu piegdtju un celtniecbas tehnikas iznomtju kontrole. Celtniecbas tmes prbaudšana, iepirkšanas un darbu konkursu organizcija. Jaunbvju reklma un prdošana.E-pasts saziai: ...

 • Company UPB, AS in Other
  07.09.2020 Updated on: 08.09.2020

  Aicinm darb ku bvtehnii (darba vieta Liepj) Prasbas:1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem 3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus 4. Labas krievu un angu vai vcu valodas zinšanas5. Baltkrievijas bvnormatvu przinšana 6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCAD Ms piedvjam: 1. Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem 2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem 3. Plašas izaugsmes iespjas 4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas 5. Veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu6. Mneša atalgojumu 1100 ldz 2500 EUR pirms nodoku nomaksasPieteikumus un CV, ldzu, stt uz e-pastu: " rel="nof...

 • Company Rehill, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SIA "Rehill" aicina darb:Inenierkomunikciju tehnii ar obligtm Elektrotehnia pamatzinšanm un iemam;darbam objektos Latgales reion Galvenie darba pienkumi: veikt savlaicgu, rpgu un pedantisku inenierkomunikciju tehnisko apkopi un remontuKontaktinformcija:26097900...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters