Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

41 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company NORDSERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA NORDSERVISS ( apkure, dens apgde, kanalizcija, ventilcija) aicina darb bvdarbu vadtja palgu.Pienkumi: organizt un vadt iekšjo un rjo inenierkomunikciju sistmu, tai skait apkures, vdinšanas un kondicionšanas sistmu, densapgdes un kanalizcijas sistmu, aukstumiekrtu sistmu (turpmk – inenierkomunikcijas), izbves, ekspluatcijas un remonta darbus; noteikt atsevišu inenierkomunikciju montas darbu veidus un apjomu.Stt CV uz e-pastu: vai zvant uz tlr.29438546 Mihails...

 • Company MURNIEKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumi: bvniecbas dokumentu vadba, darbs ar Bvniecbas informcijas sistmu(BIS), darbs ar tehniskajiem rasjumiemPrasbas: atbilstoša augstk izgltba; latviešu valodas zinšanas (augst.lm.)Pieteikties: Info:29246876 darbdiens no 9-00 ldz 17-00 vai CV uz e-pastu: ...

 • Company TILTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  BVDARBU VADTJA PALGUS (-DZES) Liepj (lgums uz 1 gadu)30 darba gadu pieredze Latvij un rvalstsUzmums, kur kopgam darbam apvienojušies pieredzjuši tiltu, ceu, ku un citu infrastruktras objektu bvniecbas inenieri un raošanas specilistiSIA “TILTS” aicina darbPapildu informcijaDarba pienkumi Piedalties bvdarbu plnošan, izmaksu aprinšan, aprinu kontrol, analz; Projekta rasjuma lasšana; Celtniecbas un iekšjs izpilddokumentcijas  krtošana; Sadarbba ar apakšuzmjiem un materilu piegdtjiem projekta ietvaros; Darba plna sastdšana un termiu ievrošanas kontrole; Bvniecbas darbu kvalittes kontrole; Darbs komandjumos (objekti Jrmal, Brocenos un citi objekti Latvijas teritorij). Prasbas kandidtiem Augstka izgltba bvniecbas jom (var bt pedeja kursa students); Augsta at...

 • Company TERALEKS, SIA in Ilga
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm darb Bvdarbu vadtja palgu (ku bvdarbu vadšan)Darba pienkumi: • Ikdienas darbu vadšana. • Bvobjekta realizcija un kontrole atbilstoši tehniskajam projektam. • Organizt apakšuzmju un strdnieku darbus. • Veikt izpildto bvdarbu kvalittes. • Organizt veicamo darbu kvalittes prbaudi. • Veikt bvprojekta izpildei nepieciešamo darbu un materilu apjomu kontroli. • Veikt bvdarbu laika grafika kontroli, termiu ievrošanu. • Veikt personla uzskaiti bvobjekt. • Veikt visas nepieciešams bvdarbu dokumentcijas sagatavošanu un kontroli. • Piedalties sapulcs ar Pasttju un Projekttjiem, apakšuzmjiem. • Veikt uzraudzbu par darba aizsardzbas prasbu un iekšjs krtbas un ugunsdrošbas noteikumu prasbu ievrošanu objekt.Prasbas kandidtiem: • Atbilstoša vidj specil izgltba vai augstk izgltba (ku bvniecbas jom). ...

 • Company Rehill, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "Rehill" aicina darb:Inenierkomunikciju tehnii ar obligtm Elektrotehnia pamatzinšanm un iemam;darbam objektos Latgales reion Galvenie darba pienkumi: veikt savlaicgu, rpgu un pedantisku inenierkomunikciju tehnisko apkopi un remontuKontaktinformcija:26097900...

 • Company Rehill, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "Rehill" aicina darb:Inenierkomunikciju tehnii ar obligtm Elektrotehnia pamatzinšanm un iemam;darbam objektos Latvijas teritorijGalvenie darba pienkumi: veikt savlaicgu, rpgu un pedantisku inenierkomunikciju tehnisko apkopi un remontuKontaktinformcija:26097900...

 • Company E BUVVADIBA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company Krustpils, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ceu bves vadtjs SERTIFICTSDarbs Latgales reion objektosSIA "Krustpils", tlr. 29417333...

 • Company Dzelzsbetons MB, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb ku bvtehnii (darba vieta Liepj) Prasbas:1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem 3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus 4. Labas krievu valodas, vlamas angu vai vcu valodas zinšanas5. Baltkrievijas bvnormatvu przinšana 6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCAD Ms piedvjam: 1. Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem 2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem 3. Plašas izaugsmes iespjas 4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas 5. Veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu6. Mneša atalgojumu 1100 ldz 2500 EUR pirms nodoku nomaksasPieteikumus un CV, ldzu, stt uz e-past...

 • Company ERKA LVM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicina darb ceu bves meistaru.  Nepieciešama atbilstoša izgltba.Darba pienkumi:•    Ikdienas darbu organizšana un vadšana objekt.•    Bvobjekta realizcija un kontrole atbilstoši tehniskajam projektam un apstiprintajam budetam.•    Organizt strdnieku darbus un veikt koordinciju objekt.•    Veikt izpildto bvdarbu kvalittes, pastvošo bvniecbas normu un darbu veikšanas tehnoloiju ievrošanas kontroli.•    Organizt veicamo darbu kvalittes prbaudi.Objekti atrodas 70 km rdius ap Saldu.Darba laiks no plkst. 8.00 ldz 18.00. Alga EUR 7/hT. 28748746E-pasts: ...

 • Company DR VIRA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  DR VIRA, SIAAicina darb BVDARBU VADTJA PALGU (311229)Darba pieredze – nav nepieciešamaDarba alga 1080 euro.Ldzam stt informciju uz ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SC GRUPA, AS in Saldus
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SC Grupa, kuras sastv SIA “Saldus ceinieks” un t meitas uzmumi SIA “Talce” un SIA “SC Kuldga”, ir viena no Latvijas vadošajiem ceu bvtjiem ar ilgtermia pieredzi infrastruktras projektu bvniecb. 2017.gad SC Grupa pievienojs vienam no pasaules lmea infrastruktras kompniju lderiem “Eurovia”. Aicinm pievienoties msu komandai Jkabpil:cea meistaruTava darba pamatpienkumi:Bvdarbu plnošana, organizšana un kontrole objekt;Objekta resursu uzskaites apkopošana;Resursu plnošana un kontrole;Komunikcija ar pasttju un apakšuzmjiem.No Tevis sagaidm:"B" kategorijas vadtja apliecbu;·         Augstu atbildbas sajtu un precizitti darb;·         Labas komunikcijas prasmes;·         Savu zinšanu pilnveidošanu darba proces....

 • Company SC GRUPA, AS in Saldus
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SC Grupa, kuras sastv SIA “Saldus ceinieks” un t meitas uzmumi SIA “Talce” un SIA “SC Kuldga”, ir viena no Latvijas vadošajiem ceu bvtjiem ar ilgtermia pieredzi infrastruktras projektu bvniecb. 2017.gad SC Grupa pievienojs vienam no pasaules lmea infrastruktras kompniju lderiem “Eurovia”. Aicinm pievienoties msu komandai Jkabpil:cea meistara palguTava darba pamatpienkumi:pastvgi veikt uzticto darbu kvalitatvo un kvantitatvo izpildi, un kontroli;pastvgi veikt darba vietas plnošanu;patstvgi iepazties ar projekta dokumentciju pirms darbu uzskšanas;nodrošint darbu izpildi nordtos termios;plnot racionlu materilu patriu, izvietojumu un uzglabšanu.No Tevis sagaidm:"B" kategorijas vadtja apliecbu;·         Augstu atbildbas sajtu un precizitti darb;·...

 • Company UPB, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb ku bvtehnii (darba vieta Liepj, AS UPB) Prasbas:1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem 3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus 4. Labas krievu un angu vai vcu valodas zinšanas5. Baltkrievijas bvnormatvu przinšana 6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCAD Ms piedvjam: 1. Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem 2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem 3. Plašas izaugsmes iespjas 4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas 5.Konkurtspjgu atalgojumu, veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu.Mneša atalgojums no 1004 EUR ldz 1500 EUR pirms nodoku nomaksas Pieteikumus u...

 • Company Aile Grupa, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb KU BVTEHNII, darba vieta Liepj. Prasbas:1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus4. Ukraiu valodas zinšanas sarunvalodas lmen5. Ukrainas bvnormatvu przinšana6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCADMs piedvjam:1.  Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem3. Plašas izaugsmes iespjas4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas5. Mneša atalgojumu no 1004 ldz 3000 EUR pirms nodoku nomaksas, veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu Pieteikties vakancei stot CV (nordot amatu) uz e-pastu: ...

 • Company S-SISTEMAS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas:Spja veikt bvdarbu operatvo vadbu.Spja koordint bvniecbas dalbnieku darbu.Spja plnot bvobjekta realizciju atbilstoši bvprojektam.Spja novrtt un analizt objekta bvniecbas ekonomiskosfaktorus.Spja novrtt projekta dokumentciju.Spja projektt bvdarbu organizšanu, plnot un vadtbvdarbus.Spja organizt bvobjekta pastvgo nodrošinjumu.Spja sadarboties ar sadarbbas partneriem bvobjektarealizcijai.Spja kontrolt izpildto bvdarbu apmaksu.Spja nodrošint un kontrolt vides aizsardzbas, ugunsdrošbasun darba aizsardzbas noteikumu ievrošanu.Spja apmct nodarbintos.Spja organizt mcbas.Spja izmantot aprinu metodes un specils datorprogrammas.Spja sazinties valsts valod...

 • Company BALTIJAS BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Baltijas Bve” ir strauji augošs un perspektvs slieu ceu, autoceu un meliorcijas sistmu bvniecbas uzmums, kas paplašina savu komandu ar strdt gribošiem cilvkiem - aicinm uzmumam pievienoties CEU BVES MEISTARUS. Ms sagaidm, ka Tu: Esi spjgs orientties ceu bves tehnoloiskajos procesos;Esi spjgs vadt un koordint sev uztictos bvdarbus un bvstrdniekus bvlaukum;Esi disciplints, bez kaitgiem ieradumiem;Esi orientts sasniegt rezulttu, izpildi visus nordtos darbus pc labks sirdsapzias;Esi gatavs mcties un pilnveidot savas zinšanas;Esi preczs un punktuls;Esi atbildgs, godgs, lojls. Ms Tev piedvjam:Pieredzi liela mroga bvobjektos;Iespju realizt savas ambcijas karjeras izaugsm kompnijas ietvaros;Dinamisku darbu, kurš ir balstts uz konkrtu mri;Profesionlu un pretimnkošu kolektvu;Konkurtspjgu, regul...

 • Company EMPOWER, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ms - SIA Empower, esam starptautiskas enertikas un tehnoloiju kompniju apvienbas Empower Group uzmums.Msu uzmuma darbbas jomas ir augstsprieguma tklu bvniecba, zemsprieguma un vidj sprieguma tklu bvniecba.Aicinm pieteikties pretendentus bvdarbu vadtja palga vakancei. (Profesijas kods 3112 29.)Darba pienkumi:•             Kabeu (0,4 kV –20 kV) lniju mont, bvdarbu vadšana;•             Gaisvadu lniju (0,4 kV – 20 kV) monta, bvdarbu vadšana ;•             A/st., TP, FP (0,4 kV – 20 kV ) monta, bvdarbu vadšana ;Prasbas kandidtiem:•             vlama atbilstoša tehnisk izgltba;•             vlama ED grupa “B” vai “C”;•             vlama pieredze darb;•             priekšrocba kandidtiem ar operatvm tiesbm AS Sadales tkls;•             B kategorijas autovadtja apliecba;•             atbildbas sa...

 • Company SUNSTAR GROUP, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company NEUNET BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  NEUNET BALTIC, SIAUzmums, kurš oti nopietni pievrsies Optisko tklu izbvei Latvij un Vcij, aicina pievienoties sav komand:Specilistus, kuri ir gatavi apgt Optisko dzslu apstrdes, metinšanas un iepšanas tehnoloijas darbam Vcij saistb ar Optisk interneta izbves darbiem.Pienkumos: - Augsta atbildba un precizitte par darmo darbu;- Esi spjgs labi sadarboties komand;- Komunict un cient Bvdarbu vadtju un kolus;- Tev ir apemšans apgt darbam nepieciešams tehnoloijas;- Vlams, lai Tev ir Angu sarunvaloda un B kategorijas autovadtja tiesbas;Ms nodrošinam: - Apmakstu dzves vietu Vcij; - Apmakstu nokšanu uz un no Vcijas ar mneša periodiskumu; - Samaksa atbilstoši Vcijas likumdošan noteiktajm likmm.Darba vieta: Vcija, leZvant uz 29220725, darba diens no pl. 11.00 ldz 18.00, CV stt uz ...

 • Company KOMUNALSERVISS TILDE, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Komunlserviss TILDe”  (re. nr. 50103420091)izsludina pretendentu pieteikšanos uzamata vakanci“KOMUNLS SAIMNIECBAS VADTJS”Pres un Jaunstu pagastu administratvaj teritorijGalvenie amata pienkumi: vadt, kontrolt un nodrošint pilnvrtgu Pres un Jaunstu pagastu komunlo saimniecbu darbu,nodrošint neprtrauktu komunlo un apsaimniekošanas pakalpojumu pieejambu iestdm, uzmumiem un iedzvotjiem. Nodrošint visu denssaimniecbas objektu neprtrauktu funkcionšanu,plnot, vadt un kontrolt Pres un Jaunstu pagastu komunlo saimniecbu pakauto darbinieku darba pienkumu izpildi,vadt, koordint darbus, nodrošinot sabiedrbas prvaldšan nodo...

 • Company OSTAS CELTNIEKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company GP HOLDING, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  GP HOLDING, SIAAicina darb CEU MEISTARUStrdt darba vadtja pakautb, veikt nepieciešamos darbus bvobjekt - nivelt, mrt, uzstdt augstuma atzmes.Vlama pieredze ceu bv, ldzg amat. Vlamas zinšanas darb ar nivelieri, projektu izprašan.Vlams nostt CV uz e-pastu - ...

 • Company BELSS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  ...

 • Company IMG Constructor, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “IMG Constructor” (ldz 2013. gada 22. oktobrim - SIA “Intelligent Constructor”) bvniecbas nozar darbojas vairk nek 8 gadus. Uzmuma darbbas laik tika izbvti, rekonstruti un prbvti tdi objekti k dzvojams mjas, viesncas, restorni, administratvs un medicnisko izstrdjumu raošanas kas.Paplašinoties komandai, mekljam Bvdarbu vadtja palgu. Pienkumi: Asistt projektu komandai ikdienas proces objekt; Sniegt tehnisko atbalstu projektu vadtjam (kopt, cauršt, skant u.t.t.) Administrt elektronisks laika uzskaites sistmu; Apkopot informciju par projektu gaitu u.c. Prasbas: Iesktas vai pabeigtas studijas bvzintn, transportbvju bvniecb, enertik un tml. Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas; Augsta atbildbas sajta; Precizitte un vlme izzin...

 • Company MELIORCELTNIEKS, SIA in Tukums
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Aicinm pievienoties msu komandai:SIA “Meliorceltnieks”, re.Nr. 40003183787Meliorcijas un ceu bvobjekti!Darba vieta/objekti: Tukums, Tukuma, Engures un Kandavas novadi Ja esat ar: B kategorijas vadtja apliecba; iniciatvu darba organizcijas uzlabošan un pilnveidošan; labm iemam darb ar datoru (MS Office, pozitvi ar, ja AutoCAD); vlmi strdt un pozitvu domšanu; priekšrocba kandidtiem ar sertifiktu attiecgaj sfr; Ms piedvjam: darbu kop ar zinošu projektu vai bvdarbu vadtju objekta realizcij; vrtgu darba pieredzi un atbildgu darbu stabil, uz attstbu vrst uzmum; individulu pieeju un atbalstu darba proces, atsaucgus kolus; pieredzei un kvalifikcijai atbilstošu atalgojumu (bruto alga - no 1000,00 ldz 1300,00 eiro). ...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA "Nordeks" re. Nr. 40003922370 izsludina 10 brvas vakances uz Inenierkomunikciju tehniis amatu (profesijas kods 311207)Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 1004 lidz EUR 1010Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company ELL ENERGIJA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Sienu un griestu špaktelšanapietekties  mob. 29232447...

 • Company BUVNIECIBAS PROJEKTI MKEN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Bvniecbas projekti MKEN aicina komandai pievienoties SAUSS BVES TEHNIUS. Darba pienkumi: rjo un iekšjo sienu apšuvumu, starpsienu konstrukciju, piekrto griestu, grdu konstrukciju, logu durvju un citu konstrukciju montas darbi ar sauss bves tehnoloijm.Iepriekšja pieredze ir obligta.Darba vieta - visa Latvijas teritorija.Kontaktinformcija:...

 • Company VIDZEMES BŪVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company Tehniskā bāze, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicina darb ugunsdrošibas tehnii.Prasbas:- Nepieciešamas "B". kat vadtja apliecba - Teicamas zinšanas datoru lietošan. - Labas latviešu un krievu valodas zinšanas. - Godga attieksme pret darbu, - Komunikabilitte, - Atbildba.Darba samaksa: 430 eur + bonusiApmcba uz vietas.CV stt uz e-pastu: jeb (Informcija pa tlr.: 29163783 jeb 29173761)....

 • Company JAUNIE CEĻI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Jaunie cei" ir Latvijas ceu bves uzmums, kura galven darbbas sfra ir kvalitatvi paveiktu ceu bvniecba.Uzmums mekl jaunu koli CEU BVES MEISTARU bvobjektos Zemgales reion.Prasbas:-  pieredze ldzg amat;- pieredze darb ar nivelieri un bvprojektiem;- prasme organizt darbu bvobjektos;- godgums, lojalitte, augsta atbildbas sajta;- prasme strdt komand;- B autovadtja apliecba.Darba pienkumi:-              Ceu kltnes, trases veidošana-              Bvdarbu organizšana objekt-              Bvdarbu plnošanaPiedvjam:- labus darba apstkus;- dinamisku darbu visu gadu;- saliedtu un draudzgu kolektvu;- konkurtspjgu atalgojumu;- nodrošints transports tikšanai uz/no darba.Bruto alga mnes 1600 – 2000 EURInteresentiem lgums stt savu pieteikumu un CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company Rehill, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Inenierkomunikciju tehniis ar obligtm Elektrotehnia pamatzinšanm un iemam;Galvenie darba pienkumi: veikt savlaicgu, rpgu un pedantisku inenierkomunikciju tehnisko apkopi un remontuKontaktinformcija:26097900...

 • Company MITAU PREFAB, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  “Mitau Prefab” ir dzelzsbetona raošanas uzmums, kas rao filigrns un masvs prseguma pltnes, sendvia tipa un masvos sienu elementus, balkonus, kpnes, dada veida kolonas, sijas, un citus elementus. Msu produkcija atbilst Eiropas kvalittes standartiem, kas sniedz iespju mums piedalties bvniecbas projektu stenošan viss Skandinvijas un Baltijas valsts.Darba apjomiem palielinoties, uz patstvgu darbu aicinm msu komandai pievienoties:  APDARES DARBU MEISTARUS.Prasbas:- Zint apdares darbu tehnoloijas.- Priekšroka tiks dota kandidtam ar pieredzi .- Spja veikt darbu patstvgi un uzemties atbildbu par sava darba rezulttiem.Pienkumi:- Saraoto dzelzsbetonu elementu šuvošana, slpšana, špaktelšana, krsošana un citi apstrdes darbi.Piedvjam:- Stabilu atalgojumu, kandidtam ar attiecgo pieredzi, darba atalgojum...

 • Company GROBIŅAS SPMK, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA GROBINAS SPMK aicina darb BVDARBU VADTJA PALGU.Prasbas:Datorprasmes - AutoCAD, MS Excel,  MS Word;Bkategorijas transportldzeka vadtja apliecba;        Darba pienkumi: Organizt un vadt bvniecbas darbus saska ar bvdarbu vadtja nordjumiem ;CV stt uz e-pastu: Tlrunis:   29240187                                                                                                                      ...

 • Company LKG GRUPA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “LKG Grupa” reistrcijas Nr. 40103931859 ir strauji augošs un perspektvs ceu bves uzmums, kas aicina sav draudzgaj un profesionlaj komand atsaucgu CEU BVDARBU VADTJA PALGU/ -DZI (2 vakances)Tavi darba pienkumi: Darbu plnošana un vadba bvniecbas objektos sadarbb ar bvdarbu vadtju; Resursu plnošana un uzskaite; Darbu ar bvniecbas informcijas sistmu (BIS) Tehnisks dokumentcijas sagatavošanu Tavas prasmes: Vlama augstk izgltba transportbvs vai ieskta/nepabeigta augstk izgltba cit inenierzintn; Vlama bvniecbas nozares procesu przinšana; ...

 • Company LKG GRUPA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “LKG Grupa” 40103931859 ir strauji augošs un perspektvs ceu bves uzmums, kas aicina sav draudzgaj un profesionlaj komand atsaucgu CEU BVDARBU VADTJA PALGU/ -DZI Tavi darba pienkumi: Darbu plnošana un vadba bvniecbas objektos sadarbb ar bvdarbu vadtju; Resursu plnošana un uzskaite; Darbu ar bvniecbas informcijas sistmu (BIS) Tehnisks dokumentcijas sagatavošanu Tavas prasmes: Vlama augstk izgltba transportbvs vai ieskta/nepabeigta augstk izgltba cit inenierzintn; ...

 • Company MITAU PREFAB, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  “Mitau Prefab” ir dzelzsbetona raošanas uzmums, kas rao filigrns un masvs prseguma pltnes, sendvia tipa un masvos sienu elementus, balkonus, kpnes, dada veida kolonas, sijas, un citus elementus. Msu produkcija atbilst Eiropas kvalittes standartiem, kas sniedz iespju mums piedalties bvniecbas projektu stenošan viss Skandinvijas un Baltijas valsts.Darba apjomiem palielinoties, uz patstvgu darbu aicinm msu komandai pievienoties:  APDARES DARBU MEISTARUS.Prasbas:- Darba pieredze konkrt amat;.- Augsta atbildbas sajta;- Spja veikt darbu patstvgi.Pienkumi:- Saraoto dzelzsbetonu elementu šuvošana, slpšana, špaktelšana, krsošana un citi apstrdes darbi.Piedvjam:- Iespjas persongai un profesionlai izaugsmei.- Socils garantijas.Darba laika veids: Normlais darba laiksDarba veids: Darba lgums uz nenotei...

 • Company BELSS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters