Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

20 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company FEKA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, AKF in Other
  14.11.2019

  Uzmums -  FEKA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI filile Latvij ()Darba apraksts:311229 BVDARBU VADTJA PALGSPrasbas kandidtam: Augstk izgltba. Teicamas komunikcijas spjas. Augstk lmea valodu zinšanas angu valod (gan mutiski, gan rakstiski).Pieredze personla koordincij. Pieredze ar tehnisko dokumentciju. Pieredze bvobjekta bvniecbas ekonomisko faktoru novrtšan un analz Galvenie darba pienkumi: Darba kvalittes kontrole un novrtšana; Personla koordincija; Darbs ar tehnisko dokumentciju; Bvobjekta bvniecbas ekonomisko faktoru novrtšana un analze; ...

 • Company JDK Monolīts, SIA in Other
  14.11.2019

  BVDARBU VADTJA PALGSCV stt uz e-pastu ...

 • Company TB Deals, SIA in Other
  14.11.2019

  Mekljam apdares darbu tehnius, darba pienkumos ietilpst ku apdares darbi - sagatavošanas darbi, špahtelšana, krsošana, tapešu lmšana, apmetumi un citi apdares darbi.Disciplna un nopietna attieksme pret darbu.Lgums atstt CV uz e-pastu ...

 • Company UPB, AS in Other
  14.11.2019

  Aicinm darb ku bvtehnii (darba vieta Liepj, AS UPB) Prasbas:1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem 3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus 4. Labas krievu un angu vai vcu valodas zinšanas5. Baltkrievijas bvnormatvu przinšana 6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCAD Ms piedvjam: 1. Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem 2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem 3. Plašas izaugsmes iespjas 4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas 5.Konkurtspjgu atalgojumu, veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu.Pieteikumus un CV, ldzu, stt uz e-pastu:   67358932...

 • Company AVOTIŅI, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Ceu un meliorcijas bvdarbu prakse pie darbu vadtja.t. 29263138...

 • Company Rehill, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA "Rehill" aicina darb:Inenierkomunikciju tehnii ar obligtm Elektrotehnia pamatzinšanm un iemam;darbam objektos Daugavpil un Daugavpils reion (pc nepieciešambas - cits Latvijas pilsts)Galvenie darba pienkumi: veikt savlaicgu, rpgu un pedantisku inenierkomunikciju tehnisko apkopi un remontuPIEDVJAM:Darba apmaksu par 160 stundm ~ no 650 ldz 1100 eiro neto (jo vairk strd - jo vairk var saemt)Enerisku profesionu komandu, dinamisku darba vidiKontaktinformcija:26097900...

 • Company AMSAFE, SIA in Ilgas
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu «AMSAFE» aicina darb Ceu meistaru.Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs Nosaukums – sabiedrba ar ierobeotu atbildbu «AMSAFE» Reistrcijas numurs – 50203012951 Profesija(profesiju klasifikatora profesijas kods 3112 31)Darbbas jomaSabiedrbas ar ierobeotu atbildbu «AMSAFE» darbbas joma – inenierdarbbas un ar tm saistts tehnisks konsultcijas (71.12, NACE 2. red.)Izvirzms darba prasbasAugstk izgltba inenierzintu vai saisttj jom (vismaz piecus gadus ilgas studijas), specializcija «Autocei» Vlamas zinšanas par elektroniskajm sistmm saistb ar maksas iekasšanu par prvietošanos uz ceiemSpjas darboties saspringtos darba apstkosAugstas organizatorisks spjasDarba pienkumiIzvrtt ...

 • Company SMD, IK in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Engineering Project Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA Engineering Project Solutions (vienotais re. Nr. 40103994394, juridisk adrese Jrkalnes iela 15/25, Rga, LV-1046, aicina darb Gzes apgdes sistmu TEHNIIS (profesiju klasifikatora profesijas kods 3112 37) darba vakanci ar sekojošm darbadevja prasbm darbiniekam un darba lguma nosacjumiem:  1. Darbs: 1.1. darbbas jom: Monta darbi 1.2. darba vieta – Jrkalnes iela 15/25, Rga, LV-1046.2. Prasbas:2.1. darba pieredze ldzg amat ne mazk par 3 gadiem ldzg amat 2.2. svešvalodu zinšanas: krievu valoda (labi) , angu valoda (labi) 3. Darba lguma nosacjumi:3.1. brutto darba alga – 1004-1500 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,3.3. darba rems – 40 stundas ned, pilna darba laiks,3.4. slodzes tips - viena vesela slodze,3.5. atrašans vieta – Rga 3.6. darba veids - darba lgums uz nenotei...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA "Nordeks" re. Nr. 40003922370 izsludina 10 brvas vakances uz Inenierkomunikciju tehniis amatu (profesijas kods 311207)Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 1004 lidz EUR 1010Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA "Nordeks" re. Nr. 40003922370 izsludina 20 brvas vakances uz Inenierkomunikciju tehniis amatu (profesijas kods 311207)Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 928 lidz EUR 1010Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Sunny HR Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Sunny HR Solutions ", re. Nr. 40103860927, izsludina 10 (desmit) brvas vakances uz Ceu bvTEHNIA amatu, profesijas kods 3112 16.Prasbas kandidtiem:1. Pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba; 2. Jzina: vadt ceu bves strdnieku posmus atsevišu darba apjomu veikšanai; organizt konkrtu ikdienas darbu izpildi ceu bvniecbas jom, kontrolt darba aizsardzbas un citu noteikumu ievrošanu, vadt ceu uzturšanas darbus konkrtu darba apjomu veikšanai pc darbu vadtja nordjumiem;3. Darba vietas adrese: Rga, Turgeeva iela 21/21A;4. Autovadtja kvalifikcija B vai BC kategorij;5. Komunikabilitte, spja strdt kolektv;6. Biei 2-7 dienas ilgs komandjumi;7. Darba alga no 1004 ldz EUR 1010,- apmr saska ar likuma prasbm;8. Bez kaitgiem ieradumiem;...

 • Company Saulkrastu novada dome in Amata
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Saulkrastu novada dome (re.Nr.90000068680)aicina darb PAŠVALDBAS PAŠUMU BVTEHNIIGalvenie amata pienkumi:przint un uzraudzt pašvaldbas nekustamo pašumu un ar tiem saistto iekrtu tehnisko stvokli;piedalties pašvaldbas nekustamo pašumu un ar tiem saistto iekrtu uzturšanai nepieciešamo bvdarbu, t.sk. remontdarbu, plnošan un realizcij;nodrošint pašvaldbas ku un telpu remonta, atjaunošanas un prbves darbu plnošanu, organizšanu, uzraudzšanu, t.sk. dokumentcijas krtošanu;sagatavot projektšanas uzdevumus, darba uzdevumus, darbu apjomus un tmes pašvaldbas nekustamo pašumu bvprojektu izstrdei un/vai bvniecbai (t.sk. ku un telpu remontam, atjaunošanai un prbvei);przint un uzraudzt bvdarbu un remontdarbu norisi, kontrolt izpildto darbu apjomus, kvalitti un termius atbilstoši noslgtajiem lgumiem;prbaudt...

 • Company Aile Grupa, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicina darb KU BVTEHNII, darba vieta Liepj. Prasbas:1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus4. Ukraiu valodas zinšanas sarunvalodas lmen5. Ukrainas bvnormatvu przinšana6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCADMs piedvjam:1.  Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem3. Plašas izaugsmes iespjas4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas5. Mneša atalgojumu no 1004 ldz 3000 EUR pirms nodoku nomaksas, veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu Pieteikties vakancei stot CV (nordot amatu) uz e-pastu: ...

 • Company Dzelzsbetons MB, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA Dzelzsbetons MB aicina darb KU BVTEHNII, darba vieta Liepj. Prasbas:Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiemAugsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumusKrievu valodas zinšanas sarunvalodas lmenKrievijas bvnormatvu przinšanaMS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCADMs piedvjam:Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiemIespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiemPlašas izaugsmes iespjasInovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijasKonkurtspjgu atalgojumu, veselbas apdrošinšanu un papildu labumu sistmu Samaksa no 1004 ldz 3000 EUR pirms nodoku nomaksas.Pieteikties vakancei stot CV (nordot amatu) uz e-pastu: ...

 • Company Dzelzsbetons MB, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb ku bvtehnii (darba vieta Liepj, SIA Dzelzsbetons MB) Prasbas: 1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem 3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus 4. Labas krievu un angu vai vcu valodas zinšanas 5. Baltkrievijas bvnormatvu przinšana 6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCAD Ms piedvjam: 1. Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem 2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem 3. Plašas izaugsmes iespjas 4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas 5.Konkurtspjgu atalgojumu, veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu. Pie...

 • Company LV ROADS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba pienkumi:Darbu organizšanakontrolt izpildmo darbu kvalitti;koordint un kontrolt padoto darbinieku darbu u.c. Prasbas kandidtam:augstk vai vidj specil izgltba bvniecb;iepriekšj darba pieredze ldzg amat;labas organizatorisks, prliecinšanas, argumentšanas un sadarbbas prasmes;precizitte un atbildba;labas iemaas darb ar datoru;labas latviešu un krievu valodas zinšanas;B kategorijas autovadtja apliecba. Piedvjam:darbu stabil un perspektv uzmum;iespju profesionli augt un attstties kop ar uzmumu;stabilu atalgojumu  un socils garantijas;labus darba apstkus ar darba vietu - Jkabpil. CV stt uz e-pasta adresi: " rel="nofollow">...

 • Company IMG Constructor, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “IMG Constructor” (ldz 2013. gada 22. oktobrim - SIA “Intelligent Constructor”) bvniecbas nozar darbojas vairk nek 8 gadus. Uzmuma darbbas laik tika izbvti, rekonstruti un prbvti tdi objekti k dzvojams mjas, viesncas, restorni, administratvs un medicnisko izstrdjumu raošanas kas.Paplašinoties komandai, mekljam Bvdarbu vadtja palgu. Pienkumi: Asistt projektu komandai ikdienas proces objekt; Sniegt tehnisko atbalstu projektu vadtjam (kopt, cauršt, skant u.t.t.) Administrt elektronisks laika uzskaites sistmu; Apkopot informciju par projektu gaitu u.c. Prasbas: Iesktas vai pabeigtas studijas bvzintn, transportbvju bvniecb, enertik un tml. Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas; Augsta atbildbas sajta; Precizitte un vlme izzin...

 • Company CS KOMERCSERVISS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA CS Komercserviss aicina servisa tehnii pusslodzes darbam daos, komercobjekta apkalpošan Piedvjam:- Pusslodzes darbu - 15 ldz 20 stundas ned patstvgi organizjot savu darba laiku;- Atalgojums 450Eur (bruto), pluss piemaksas par tmes darbiem;- Stabilu atalgojumu un socils garantijas;- Apmcbas un tehnisko nodrošinjumu pienkumu veikšanai;- Darbs objekt daos, Gaujas iel 33a. Ms vlamies, lai Tev ir: - Vidj profesionl vai vidj specil izgltba;- Iepriekšja darba pieredze elektromontas, santehnisko un namdaru darbu veikšan;- Latviešu valodas un krievu valodas zinšanas;- Prasme iekauties noteiktos termios;- Spja patstvgi plnot darba laiku un uzdevumus;- Precizitte, punktualitte un atbildbas sajta. Darba pienkumi:- Novrst kdas un bojjumus, kuru darbbai nav nepieciešamas specilas un tehniski specifi...

 • Company LAGRON, SIA in Vidi
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Bvuzmums SIA "LAGRON" sakar ar bvdarbu apjomu palielinšanos sav komand aicina Bvdarbu vadtja palgu AVK un K jom.Pienkumi:- Dalba bvdarbu organizšan, vadšan un kontrol vis bvniecbas proces;- Darbs ar tehnisko dokumentciju, izpilddokumentcijas sagatavošana;- Piedalšans bvsapulcs, bvsapulu protokolšana;- Darba izpildes kvalittes, izpildes termiu kontrole;- Darbam nepieciešamo resursu plnošana.Ms piedvjam:- Labus darba apstkus;- Konkurtspjgu atalgojumu;- Dinamisku un draudzgu darba vidi....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters