Jobmonitor. Search results for Buyers

57 Jobs found

Used filters:
 • Buyersx
Displaying 1-50 of 57 results.
 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec”, re. Nr. LV40103659502 aicina pievienoties savai komandai, iepirkumu nodaai, Iepirkumu specilistu/-ti Darba pienkumi:·         sadarboties ar esošajiem piegdtjiem un meklt jaunus; komunict angliski ar sadarbbas partneriem;·         apstrdt pieprasjumus un piedvjumus atbilstoš programm;·         sagatavot un veikt iepirkumus, sekot pastjumu apjomiem;·         veikt ienkošo materilu un gatavs produkcijas uzskaiti;·         sekot materilu un gatavs produkcijas saemšanai, identificšanai, reistršanai un uzglabšanai.Prasbas pretendentam:·         iegta augstk tehnisk izgltba; ·         ...

 • Company SkaDu West Staff, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm darb loistikas specilistu.Komandjumi uz Vciju.Pienkumi:1)      Ienkošo pieteikumu pieemšana un apstrde;2)      Komunikcija ar kravas nosttju vai kravas samju;3)      Kravas piegdes organizšana;4)      Kravu kustbas kontrole.Prasbas:1)      Prasme strdt ar transporta birm;2)      Datorprasmes laba lietotja lmen;3)      ...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  IEPIRKUMU SPECIALISTS/-EPrasbas kandidtam:·  Augstk izgltba var bt vecko kursu students;·  Latviešu, krievu, angu valodu zinšanas;·  oti labas Excel zinšanas;·  Prasmes apstrdt lielu informcijas apjomu;·  Vlama iepriekšj darba pieredze iepirkumu organizšan;·  Labas saskarsmes spjas;·  Augsta atbildbas sajta preczi sagatavojot dokumentus;Darba pienkumi:...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS NACIO in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

   NBS Nodrošinjuma pavlniecba, reistrcijas Nr. 90001259776, izsludina atkltu konkursu uz civil darbinieka amatu:Loistikas specilists/te (profesijas kods 332302)Jsu darba pienkumi:•    veikt sarunas un organizt lgumu slgšanu iekrtu, izejvielu un produkcijas iepirkšanu;•    izstrdt iepirkumu tehnisks specifikcijas un veikt tirgus izpti•    iegt informciju par tirgus konjuktru, nepieciešamajm un esošajm rezervm un kvalitti;•    stenot un kontrolt preu grupas iepirkumu pln;•    organizt preu glabšanu noliktav, preu pieemšanu, sadali un nodošanu lietotajam;•    piedalties iepirkumu komisijs.Veiksmgam/-ai kandidtam/-ei jbt:•    vismaz pirm lmea profesionlai augstkai izgltbai;•    vismaz trs gadu profesionlai pieredzei MTL aprites organizcij;•    augstai precizittei un atbildbas sajtai, organizta...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb: Iepirkumu specilista asistents.Pienkumi:      Uzmumam nepieciešamo materilu/preu savlaicga sagde, t.sk. preu        pastjumu noformšana, koordinšana un transporta organizšana k vietj t ar rvalstu tirgos;      Efektvas sadarbbas nodrošinšana ar vietjiem un rvalstu piegdtjiem;            Cenu aptauju veikšana, piedvjumu apkopošana un izvrtšana;      Pastjumu piegu efektva organizšana uzmuma klientiem.Prasbas:      Vismaz 2 gadu iepriekšja pozitva pieredze ldzg amat;      oti labas latviešu, krievu un angu valodas prasmes;       Augsta atbildbas sajta un precizitte;      Labas organizatora prasmes un prasme patstvgi plnot savu darbu.      Labas komuni...

 • Company Rīgas meži, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Rgas mei” izsludina konkursu uz amata vietu:IEPIRKUMU SPECILISTS/-EAdministratvs daas Juridiskaj un iepirkumu nodaPamata pienkumi Dalba publisko iepirkumu komisijs, iepirkumu komisijas sekretra pienkumu izpilde; Latvijas un Eiropas Savienbas iepirkumu tiesbu aktu un regulu izmaiu apsekošana un to izpildes nodrošinšana; Iepirkumu procesa nodrošinšana, sagatavojot iepirkuma dokumentciju, publicjot to Elektronisko iepirkumu sistm, k ar publicjot paziojumus Iepirkumu uzraudzbas biroja Publikciju vadbas sistm; Veikt iepirkumu lietvedbas dokumentu un lietu noformšanu un dokumentu sistematizciju atbilstoši lietu nomenklatrai;Sagatavot atbildes uz piegdtju iesniegtajm vstulm, iesniegumiem, pretenzijm, sagatavot paskaidrojumus Iepirkumu uzraudzbas birojam par pretendentu/ kandidtu iesniegumiem...

 • Company VENTA ENERGY SERVICES, SIA in Venta
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb loistikas specilistu.Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (bakalaura grds) vai trs gadu pieredze loistikas specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company EMB GRUPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Bvniecbas uzmums SIA EMB GRUPA aicina savai komandai pievienoties BVNIECBAS IEPIRKUMA SPECILISTU/-IPienkumi:Veikt bvdarbu izmaksu aprinu un kalkulciju sagatavošanu, veikt iesniegto bvdarbu tmju izvrtšanu;prbaudt aktus par bvdarbu izpildi, segto darbu aktus un citu ar bvdarbiem saisttu dokumentciju;izvrtt bvdarbu  aprinto izmaksu atbilstbu darbu faktiskajiem izdevumiem;sagatavot tehniskos un finanšu piedvjumus;Prasbas kandidtiem: Vidj specil vai augstk izgltba bvniecbas nozar;Darba pieredze ku fasdes bvniecb un bvobjekta vadšan vismaz 2 gadi;Latviešu un krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;„B” kategorijas autovadtja apliecba;Prasme organizt savu darbu un ievrot termius;Vlamas iemaas darb ar MS Excel, AutoCAD.        Ms piedvjam:Interesantu un dinamisku darbu;Izaugsmes iespjas;Motivjošu...

 • Company Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", SIA in Cena
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Zemgales vadošais ceu bvniecbas uzmumsSIA “Ceu bvniecbas sabiedrba “Igate””piedv dinamisku darbu stabil kolektv, profesionlu izaugsmi unAICINA PIEVIENOTIES sav komand IEPIRKUMU SPECILISTUJa esat ar:• Iniciatvu un precizitti darba uzdevumu izpild, darba organizcijas uzlabošan un pilnveidošan;• Spju orientties likumdošon un normatvajos dokumentos, paši publisko iepirkumu jom;• Labm latviešu valodas zinšanm, priekšrocba ar angu un krievu valodas zinšanm;• Apveltts ar tehnisku domšanu, spju last projektu, przini Autoceu specifikcijas un k veidojas bvdarbu vienbas cena;• ar B kategorijas autovadtja apliecbu;• Centbu, punktualitti, neatlaidbu un atbildbu;• Prasmi strdt komand;• Labm iemam darb ar datoru (MS Office), citas datorprasmes, k piemram ACAD, MS Project, uzskatsim par priekšrocbu;• Pier...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec”, re. Nr. LV40103659502 aicina pievienoties savai komandai, iepirkumu nodaai, Iepirkumu specilistu/-ti ( prof. kods 3323 01)Darba pienkumi:·         sadarboties ar esošajiem piegdtjiem un meklt jaunus; komunict angliski ar sadarbbas partneriem;·         apstrdt pieprasjumus un piedvjumus atbilstoš programm;·         sagatavot un veikt iepirkumus, sekot pastjumu apjomiem;·         veikt ienkošo materilu un gatavs produkcijas uzskaiti;·         sekot materilu un gatavs produkcijas saemšanai, identificšanai, reistršanai un uzglabšanai.Prasbas pretendentam:·         iegta augstk vai vidj izgltba; ·         ...

 • Company FRAVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs ofis, nepieciešamas latviešu, krievu un vlamas angu valodas prasmes, datorzinšanas Excell, Word, vlamas dizaina prasmes (veidot 3D plnus).CV stt uz e-pastu: Skku informciju var saemt zvanot uz tlr. 29223263...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Loistikas biznesa attstbas specilistu/-tiAutoparks  -  30 gab. Mersedes-Benz "Euro 6" refriaratorusJa Jums ir pieredze darb ar klientiu piesaiste Eirop, Azij un pakalpojumu prdošan, tad Jsu uzdevums bs:- Nodrošint 30 refrieratoru ar kravu prvadjumu organizšanu un kontroli;- Kravu piegdes dokumentu apstrde un koordinšana;- Aktvas sadarbbas veicinšana ar operatoriem Eirop un zij.Prasbas pretendentiem:Darba pieredze ar klientiem  starptautisko prvadjumu organizšan ne mazk k 5 gadi;Ekonomiski optimlo kravu prvadjumu maršrutu formšana; Loistikas biznesa attstšanas interese;Augstka izgltba;Spja analizt situcijas un tri pieemt lmumus;Spja patstvgi plnot un organizt savu darbu un pelnt naudu.Piedvjam:...

 • Company BRILBURO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Briu ietvaru un saulesbriu vairumtirdzniecbas uzmums BRILBURO SIA, re.Nr.44103125866, aicina darb Iepirkumu specilistu (prof. kods 3323 01) Pilna slodzeAlga 1100-1500 euro CV un pieteikuma vstuli stt uz epasta adresi: " rel="nofollow">...

 • Company DML Birojs, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA DML Birojs nepieciešams IT iepirkumu specilists :Darba pienkumi :Veikt toneru krtridu cenu izpti pie vairumtirgotjiem Polij, ehij, VjetnamNodrošint tintes krtridu piegdes no VjetnamasSekot ldzi noliktavas atlikumiemVeikt tru garantijas apmaias programmu ar piegdtjiemNepieciešama vismaz 3 gadu pieredze IT iepirkumu jomVjetnamiešu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbuCV stt uz epastu - ...

 • Company RESERV INC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba vietas adrese: Brocni, Liepnieku iela 10Kontrolt izejmaterilu pietiekambu, plnot nepieciešamo materilu piegdi, veikt sarunas par izejvielu iepirkšanu. Nepieciešamas labas angu valodas zinšanas un tehnisk izgltba.E - pasts: T. 20110007...

 • Company Immer Digital, AS in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  IEPIRKUMU SPECILISTU/I DARBAM VENTSPILDarba pienkumi:Raošanas izejvielu un materilu iepirkumu organizšana;Izejvielu un materilu stšanas noformšana un koordinšana;Citi saistti pienkumiMs piedvjam:Apmcbu;Profesionlas izaugsmes iespjas;Socils garantijas;Atalgojums skot no 1100 EUR mnes pirms nodoku nomaksas;Darba vietas adrese: Ventspils, Augsto tehnoloiju parks 5.CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company AZ PRODUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "AZ Production" aicina darb LOISTIKAS SPECILISTU– analizt preu krjumus uzmum un to kustbu noliktavs; veikt pircju pastjumu apstrdi un sagatavot preces nostšanai; analizt preu nostšanas maršrutus, sekot prvadtju darba kvalittei; izstrdt atbilstošo iepirkumu dokumentciju; kontrolt iepirkumu virzbu un izpildi.Darba vieta – RgaPrasbas:– vismaz 3 gadu pieredze loistikas darba nozarCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SELDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA SELDING izsludina konkursu uz Iepirkumu nodaas vadtja asistenta vakanci Galvens prasbas: ·       vidj, vidj specil vai augstk izgltba; ·       vlama pieredze ldzg amat; ·       precizitte, augsta atbildbas sajta; ·       labas komunikcijas un saskarsmes prasmes;...

 • Company FORTA PRO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi: Savlaicgi nodrošint uzmumu ar t raošanas darbbai nepieciešamajiem resursiem; Uzturt sadarbbu ar esošajiem sadarbbas partneriem; Preu pastjumu noformšana, koordinšana un transporta organizšana. Prasbas: Nepabeigta vai augstk izgltba; Pieredze ldzg amat un izpratne par rpniecbas un celtniecbas procesiem; Labas komunikcijas prasmes, precizitte un spja patstvgi organizt savu darbu; oti labas latviešu valodas zinšanas gan mutiski, gan rakstiski, vlamas angu un krievu valodas zinšanas; Labas datora prasmes (Microsoft Excel), vlama pieredze...

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu „Daugavpils dzvoku un komunls saimniecbas uzmums” aicina darbSAGDNIEKU (profesijas kods 3323 05), darba vieta Liepjas iela 21, Daugavpils. Pienkumi: - sagatavot nepieciešamo dokumentciju atbilstoši iepirkuma metodei;- nodrošint informcijas apkopošanu par preu un pakalpojumu paredzamo daudzumu, kvalitti un nepieciešambu uzmuma vajadzbm;- iegdties, saemt un prbaudt, vai iegdtie materili atbilst noteiktajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem, lgumiem un citiem normatvajiem dokumentiem; - apkopot informciju par uzmuma ku, telpu, autotransporta, pieguošs teritorijas, inventra, rpniecisko iekrtu un energosaimniecbas stvokli;- veikt darbu, ievrojot iekšjs iepirkumu procedras;  Prasbas kandidtiem:- Vismaz vidj izgltba;- Pieredze ldzg amat vismaz 1 gads- Precizit...

 • Company FORTA PRO, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  MEKL SAGDNIEKU (DARBAM VENTSPIL)Pienkumi: Savlaicgi nodrošint uzmumu ar t raošanas darbbai nepieciešamajiem resursiem; Uzturt sadarbbu ar esošajiem sadarbbas partneriem; Preu pastjumu noformšana, koordinšana un transporta organizšana.Piedvjam: atalgojumu  no 850.00 ldz 1050.00 un socils garantijas;darba vietu Ventspil ar pilnas slodzes darba laiku;profesionlu kolu komandu; starptautisku pieredzi;karjeras izaugsmes iespjas.CV stt uz e-pasta adresi: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks izvlti dalbai konkursa otraj krt.Pretendenta iesniegtie dokumenti ar personas datiem tiks apstrdti darbinieka atlases procesa vajadzbm, lai izvrttu pretendenta atbilstbu ieemt konkrto amatu un tiks uzglabti ldz konkrt amata konkursa noslgumam, bet ne ilgk k 6 (sešus) mnešus. Pc š termia beigm Jsu ...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg bvniecbas, arhitektras, inenierzintnes un bvdarbu vadšanas nozar.Ms esam strauji augošs uzmums un dotaj brd ms esam viens no vadošajiem arhitektras birojiem Latvij.REM PRO darbinieki ir sertificti arhitekti, inenieri civils bvniecbas, mašnbves un elektrotehnikas nozars.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi.Aicinm savai komandai pievienotiesIEPIRKUMU SPECILISTU/-IGalvenie pienkumi:·         Sagatavot un noformt iepirkumu piedvjumiem nepieciešamo dokumentciju;·         Sagatavot konkursu tehnisko dokumentciju;·         Komunict ar pasttjiem par konkursu nolikum...

 • Company VENTA ENERGY SERVICES, SIA in Venta
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb loistikas specilistu.Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (bakalaura grds) vai trs gadu pieredze loistikas specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar krievu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Starptautisk kravu ekspedcijas kompnija mekl jaunu darbinieku:kas strdtu multimodlo un dzelzcea prvadjumu noda No ieinterestajiem pretendentiem ms sagaidm:Vismaz 5 gadu pieredze ekspedcijas un loistikas pakalpojumu prdošanas jom ar ES un Krievijas klientiem;Pieredze ar sauszemes prvadjumiem no inas uz Krieviju un ES valstsKopjo izpratni par vagonu - pusvagonu prvadšanas procesiemDarba pieredzi multimodlo prvadjumu jom (prvadjumi pa autoceiem, deni un dzelzceu), ieskaitot pavaddokumentu aizpildšanas praksi (CMR / CIM / SMGS / BL utt.)Pieredzi preu prvadšan no Rietumeiropas un nas uz NVS valstmSadarbbas pieredze ar nas un Korejas operatoriem / aentiemUzdevumi:Aktvi mekljiet un piesaistiet jaunus klientus.Vlamas labas angu, krievu, vcu valodas zinšanas.Ms  piedvjam:Aktvu, dinamisku darbu;Pozi...

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company PET Baltija, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Eco Baltia grupas uzmums AS „Pet Baltija” ir lielkais Pet pudeu prstrdes uzmums Baltijas valsts un ir viengais šda veida prstrdes uzmums Latvij.Aicina pievienoties komandai LOISTIKAS SPECILISTU/-IGalvenie darba pienkumi:Organizt kravu piegdes un kontrolt to izpildi noteiktajos termios;Komunict brvi ar svešvalods un vienoties ar transporta kompnijm par pakalpojumiem un izpildes nosacjumiem;Regulri atjaunot informciju importa/eksporta grafikos;Meklt jaunus prvadtjus;Sagatavot atskaites un ievadt informciju Axapta programm.Tev ir un piemt:Augstk izgltba (var bt pdjo kursu students/-e loistik);Iepriekšja pieredze transporta kustbas plnošan un organizšan;oti labas latviešu un krievu valodas zinšanas;oti labas angu valodas zinšanas;Labas iemaas darb ar MS Office programmm;Ms piedvjam:Darbu vadoš...

 • Company PET Baltija, AS in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Eco Baltia grupas uzmums AS „PET Baltija”, re. nr. 42103029708, ir lielkais PET pudeu prstrdes uzmums Baltijas valsts un ir viengais šda veida prstrdes uzmums Latvij.Aicina pievienoties komandai  LOISTIKAS SPECILISTU (3323 02)Galvenie darba pienkumi: • Organizt kravu piegdes un kontrolt to izpildi noteiktajos termios;• Komunict un vienoties ar transporta kompnijm par pakalpojumu un t izpildes nosacjumiem;• Regulri atjaunot informciju importa/eksporta grafikos;• Meklt jaunus prvadtjus;• Sagatavot atskaites un ievadt informciju Axapta programm.Tev ir un piemt: • Augstk izgltba (var bt pdjo kursu students/-e);• Iepriekšja pieredze transporta kustbas plnošan un organizšan;• oti labas latviešu un krievu valodas zinšanas, angu sarunvalodas zinšanas;• Labas iemaas darb ar MS Office programmm;Ms p...

 • Company SMD BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “SMD Baltic” aicina darb IEPIRKUMU SPECILISTUDarba pienkumi-          Organizt darbu saska ar uzmuma mriem un plniem;-          Komunict ar piegdtjiem par piegdes un loistikas jautjumiem;-          Nodrošint efektvu komunikciju ar citm uzmuma nodam.Darba nosacjumi:pilna darba diena (8 stundas)darba alga skot no 700-900 EURCV ar nordi “Iepirkumu specilists” stt uz e-pastu: " rel="nofollow">Sazinsimies ar kandidtiem, kas tikuši atlases otraj krt...

 • Company KOKNE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Krodziš "Rdolfs" Koknes aicina darb SAGDNIEKU.Pieteikties pa tel.nr. 65161300...

 • Company LATVIJAS PASTS, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  VAS Latvijas Pasts aicina komandai pievienoties Sortimenta specilistuPienkumi: Nodrošint iepirkumu un preu sortimentu atbilstoši Pasta mazumtirdzniecbas preu sortimenta stratijai; Veikt prrunas ar piegdtjiem un sadarbbas partneriem par sortimentu, cenm, akcijm, apmaksas termiiem; Veikt mazumtirdzniecbas preu tirgus izpti, meklt, izvrtt jaunus piegdtjus un sadarbbas partnerus; Gatavot atskaites un prskatus, analizt preu kustbu, lai sasniegtu plnotos prdošanas un peas rdtjus; Atbildt par akcijas preu nodrošinšanu pasta nodas. Prasbas: Augstk izgltba ekonomik vai uzmjdarbb un vismaz 2 gadu pieredze sortimenta specilista amat; Valsts valodas zinšanas atbilstoši augstk lmea 1.pakpei (C1), labas angu valodas zinšanas; Normatvo aktu un citu vadošu, ...

 • Company DANKERI BŪVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Bvmaterilu sagdnieks / tirdzniecbas menederis.Pienkumi:Uzmumam nepieciešamo materilu/preu savlaicga sagde, t.sk. preu pastjumu noformšana, koordinšana un transporta organizšana.Efektvas sadarbbas nodrošinšana ar vietjiem un rvalstu piegdtjiem.Cenu aptauju veikšana, piedvjumu apkopošana un izvrtšana.Pastjumu piegu efektva organizšana uzmuma klientiem.Plnot, organizt un kontrolt prdošanas procesus.Veicint sadarbbu un attstt biznesa attiecba ar klientiem.Izstrdt standarta un inovatvus prdošanas piedvjumus.Plnot un kontrolt prdošanas un mrketinga budetu.Plnot un realizt mrketinga aktivittes. Galvens prasbas kandidtiem:Izcilas prdošanas prasmes.Izcilas komunikcijas un prliecinšanas prasmes, uzmba.Prasme patstvgi plnot un organizt savu darbu, spja noteikt priorittes.Lojalitte, izteikta mrtiecba,...

 • Company AIRLINE SUPPORT BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Airline Support Baltic aicina darb Loistikas SPECILISTU Darba alga, EUR 1700-2000, Prasbas: darba pieredze loistik - vlams, avicijas loistik - ne mazk k 3 gadiDarba vieta Ziemeu iela 20, Lidosta Rgam Mrupes novadsCV ldzu stt uz ...

 • Company 4 GRAIN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “4 GRIAN” ir uzmums, kas prdod, uzstda un remont graudu pirmapstrdes iekrtas. Sakar ar uzmuma paplašinšanos uzmums mekl:Sagdnieku/noliktavas przini/darbncu vadtju.Darba pienkumi:Sagdes jautjumu risinšana;Noliktavas prraudzba;Autoparka prraudzba;Darba organizšana darbncs.Prasbas: Nepieciešams zinšanas, prasmes un pieredze:Vlams vidj profesionl izgltba k autoatsldzniekam;Mct plnot un organizt darbus; B kategorijas autovadtja apliecba;Prasme strdt individuli un komand.Piedvjam:Socils garantijas;Alga 1000-1600 EURo pirms nodoku nomaksas, atkarb no iegts pieredzes, prasmm un zinšanm;Darba automašnu un visu nepieciešamo nodrošinjumu darba veikšanai;Profesionls izaugsmes iespjas un darbu komand ar pieredzjušiem koliem.Kontaktinformcija:Lai pieteiktos vakancei, aicinm atstt savu CV uz !...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekljam jaunu koli – Iepirkumu ekspertuBrnu Slimncas misija ir rstt, aprpt, mct un iedvesmot t, lai brniem Latvij btu iespjami veselgka un pilnvrtgka dzve. Šs misijas realizšana ir atkarga no cilvkiem, kas strd pie mums, td apzinmies, ka motivti un iesaistti darbinieki ir Brnu Slimncas nozmgk vrtba.Prasbas kandidtiem: Augstk profesionl izgltba tiesbu zintn. Profesionl darba pieredze attiecgaj jom vismaz 2 (divi) gadi. Augsta atbildbas sajta, precizitte, pozitvisms, uz problmu risinšanu un darbu komand orientta attieksme.EIS (Elektronisko iepirkumu sistma) przinšana augst lmenTeicamas latviešu valodas zinšanas, labas angu un krievu valodas zinšanas. Teicamas komunikciju prasmes.Teicam...

 • Company A-BIROJS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi:- datu  apstrde;- iepirkumu analze;- iepirkumu veikšana;- komunikcija ar piegdtjiem.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company ALDRAI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  kvalitatvi veikt savus darba pienkumus:veikt sarunas un noslgt lgumus  par izejvielu, rezerves dau  iepirkšanu, sekot, kontrolt mantisku vrtbu pastšanu, saemšanu un izsniegšanu, organizt, kontrolt un saskaot autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentcijas apriti.. ievrot citus tieš vadtja nordjumus. pakauties noteiktai Darba devja darba krtbai un rkojumiem; veikt tikai tos darba pienkumus, kas nepieciešami via pienkumu piencgam izpildjumam un ar tdu rpbu, kda atbilstoši darba raksturam un darba veikšanai nepieciešamajm spjm un piemrotbai btu taisngi no via sagaidma; veicot darbu, rpgi izturties pret Darba devja mantu;            3.2.4. veikt darbu noteikt darba laika ietvaros, vai vienojoties rpus t;...

 • Company ALDRAI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  kvalitatvi veikt savus darba pienkumus:veikt sarunas un noslgt lgumus  par izejvielu, rezerves dau  iepirkšanu, sekot, kontrolt mantisku vrtbu pastšanu, saemšanu un izsniegšanu, organizt, kontrolt un saskaot autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentcijas apriti. pakauties noteiktai Darba devja darba krtbai un rkojumiem;veikt tikai tos darba pienkumus, kas nepieciešami via pienkumu piencgam izpildjumam un ar tdu rpbu, kda atbilstoši darba raksturam un darba veikšanai nepieciešamajm spjm un piemrotbai btu taisngi no via sagaidma;veicot darbu, rpgi izturties pret Darba devja mantu;         ...

 • Company CĒSU KLĪNIKA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Csu klnika aicina darb Iepirkumu specilistu uz nepilnu slodzi.Msu prasbas pretendentiem: Vlama augstk izgltba  tiesbu zintns; Vlama iepriekšja darba  pieredze  iepirkumu organizšan; Vlama iepriekšja darba pieredze ar nozares specilajm programmm – Elektronisko iepirkuma  sistmu -  EIS, Publikciju  vadbas sistmu  -  PVS;Publisko iepirkumu likuma un ar to saistto normatvo aktu przinšana, izpratne par savstarpji saistto darba procesu izpildes secbu;Spja veikt darbu patstvgi, organizt darba izpildi noteiktaj termi, uzemties iniciatvu;Labas iemaas darb ar datoru un citu biroja tehniku;Galvenie  amata pienkumi: Organizt uzmuma iepirkumus;Patstvgi sagatavot  iepirkuma organizšanai nepieciešamo  dokumentciju,  ar iepirkumu saistts sarakstes un citu dokumentus, atbilstoši LR un uzmuma iekšjo normatv...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec”, re. Nr. LV40103659502 aicina pievienoties savai komandai, komplektšanas iecirknim, Iepirkumu specilistu/-ti ( prof. kods 3323 01)Darba pienkumi:·         sadarboties ar esošajiem piegdtjiem un meklt jaunus;·         apstrdt pieprasjumus un piedvjumus atbilstoš programm;·         sagatavot un veikt iepirkumus, sekot pastjumu apjomiem;·         veikt ienkošo materilu un gatavs produkcijas uzskaiti;·         sekot materilu un gatavs produkcijas saemšanai, identificšanai, reistršanai un uzglabšanai.Prasbas pretendentam:·         iegta augstk vai vidj izgltba datorzintnes un IT jom;·         ...

 • Company ODILE LOGISTICS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Pienkumi:Darbs ar esošajiem klientiem un jaunu piesaiste. Maršrutu plnošana, organizšana, kontrole, atskaišu sagatavošana.Kontaktinformcija: e-pasts: ...

 • Company IGGR TRANSPORT & LOGISTIK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  IGGR TRANSPORT & LOGISTIK, SIAaicina darb LOISTIKAS SPECILISTUSDarba pienkumi:* pieemt un noformt transporta pastjumus (frahtu);* plnot transporta kustbu noformt frahta ietvaros;* kontrolt frahta izpildes termius;* veikt komunikciju ar pasttju frahta izpildes ietvaros;* veikt komunikciju ar vadtjiem pastjumu pieemšanas un frahta izpildes ietvaros.Vlama pieredze profesij 3 gadiKontaktinformcija: 20234062, 22381198E-pasts: ...

 • Company METSATEK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA METSATEK rao un uzstda tehniku kokmaterilu transportšanai jau no 1993.gada.  METSATEK aprkots automašnas strd Latvij, Lietuv, Igaunij, Baltkrievij, Krievij, Polij, ehij, Somij un cits ES valsts. METSATEK raot kokvedju virsbve tiek uzstdta Volvo, Scania un Renault u.c. markas automašnm. Papildus informcija – Ja esi atbildgs, spj strdt komand un Tev ir atbilstoša pieredze, piedvjam Tev iespju strdt msu komand kAuto rezerves dau prdevjs / Iepirkumu specilistsTavi pienkumi bs:Kvalitatva klientu apkalpošana.Informcijas sniegšana klientiem par uzmuma pakalpojumiem, piedvjumu sagatavošana.Rezerves dau prdošana uzmuma mazumtirdzniecbas klientiem.Atbildšana uz autoservisam ienkošajiem tlrua zvaniem, e-pastiem un pieprasjumiem mjas lap, atbilstoši uzmum noteiktajm prasbm.Iepirkumu procedru veikš...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “Otau Dzirnavnieks” aicina pievienoties savai komandai  Galvenie pienkumi: ·         Efektva sagdes un iepirkumu procesa nodrošinšana; ·         Iepirkumu dokumentcijas sagatavošana;·         Materilu un pakalpojumu tirgus monitorings un analze;·         Tirgus tendenu un konkurences vides ptjumu veikšana;·         Sadarbbas veidošana un uzturšana ar esošajiem un jaunajiem raotjiem un piegdtjiem, veikt piegdtju novrtjumu atbilstoši uzmuma prasbm;·         Veikt noliktavas krjumu kustbas analzi;·         Veikt instrumentu, iekrtu un izejmaterilu noliktavas inventarizciju;Prasbas:·         Pieredze iepirkumu specialitt tehniskaj jom;·         ...

 • Company LAUMA LINGERIE, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  AS “LAUMA LINGERIE”  ir sieviešu veas raošanas uzmums ar vairk k 40 gadu pieredzi. AS “LAUMA LINGERIE”  ir lderis veas dizaina izstrd, raošan un prdošan Baltij. No 2006.gada AS LAUMA LINGERIE ir daa no holdinga Silvano Fashion Group. AS LAUMA LINGERIE strd vairk par 150 darbiniekiem.Aicinm darb iepirkumu specilistu (-i).Galvenie pienkumi:Nepieciešamo materilu, furnitras un citu preu iepirkšana un piegdes nodrošinšana;Sagatavot lgumus ar sadarbbas partneriem par materilu, furnitras un citu preu iepirkumu un piegdi;Analizt materilu, furnitras un citu nepieciešamo preu cenas.Ms piedvjam:Labus darba apstkus;Atbildgu darbu stabil uzmum;Darba algu no 825 EUR mnes un motivcijas sistmu;Socils garantijas saska ar LR likumdošanu;Atsaucgus darba kolus un cieas pilnu attieksmi par labi padartu darbu.P...

 • Company PAKELLA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Analizt noliktavas atlikumus un nodrošint optimlo preu daudzuma uzturšanu; Aprint pastjumus, izvietot piegdtjiem un kontrolt to izpildi; Sadarboties ar piegdtjiem dokumentcijas jautjumos; Sadarboties ar loistikas partneriem, lai nodrošintu visefektvks loistikas izmaksas tekošajm piegdm; Sagatavot atskaites, regulrs un pc pieprasjuma; Veikt savus pienkumus tikai un viengi uzmuma interess; Veicint ilgtermia sadarbbu ar esošajiem piegdtjiem, k ar meklt jaunus partnerus; Veikt citus tieš vadtja vai uzmuma vadbas uzdotos uzdevumus.CV un pieteikuma vstuli ldzu stt uz e-pastu: ...

 • Company RECRUITMENT LATVIA, SIA in Muitas
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pievienojies jaunajai Pulsar Optics raotnes komandai Daugavpil!LOISTIKAS SPECILISTS/-EPrasbas:Augstk izgltba 2 gadu pieredze loistikas procesu organizcij Iepriekšj darba pieredze raošanas uzmum tiks uzskatta par priekšrocbuZinšanas par LR muitas likumdošanas pamatiem, Incoterms2020Labas latviešu un krievu valodas prasmes (mutiski, rakstiski) Angu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbuLabas datora lietošanas prasmesAutovadtja B kategorijas apliecbaDarba pienkumi:Plnot un organizt pastto produktu un komponentu piegdi, saemšanu, uzskaiti un transportuNodrošint dokumentu apriti sadarbb ar transporta un loistikas uzmumiem , muitas struktrvienbm Sagatavot un noformt dokumentus preu licences saemšanai, k ar kontrolt nepieciešamo sertifiktu pieejambu piegdtajm precmSniegt atbalstu koliem ...

 • Company GREENVALLEY, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  starptautisko kravas prvadjumu plnošana, organizšana un kontrole; kurjer-stjumu organizšana; komunikcija ar partneriem, prvadtjiem; darbs ar transporta birm; atskaites sagatavošana. ...

 • Company MOLPORT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Vairumam augsta lmea zintnieku ir nepieciešama papildu paldzba trai misko vielu paraugu iegšanai un piegdšanai, lai pabeigtu eksperimentus. MolPort misko savienojumu tirdzniecbas vietai ir nevainojama reputcija misko vielu paraugu sagatavošan un prvaldb. Ms paši rpjamies par saviem klientiem un mekljam komandas papildinjumu Rg — Loistikas specilistu! Pienkumi:Veikt loistikas darbu, t.i., saemt un reistrt piegdtju stjumus, prpakot klientiem sttos piegdtju misko vielu paraugus. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un iepakojumu failus stšanai (ar TNT, DHL, FedEx u.c. kurjeru starpniecbu) un muitošanai.Sekot ldzi apstiprintajiem dokumentu sagatavošanas standartiem, iesakot nepieciešamos uzlabojumus.Atbalstt prdošanas un klientu apkalpošanas dau, veicot dadus uzdevumus, lai nodrošintu klientu ap...

 • Company RIMPEKS KP, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  IEPIRKUMU speclistu darb ar rzemju piegdtjiemDarba pienkumi: Organizt preu atlikumus, veikt krjumu kontroli, uzskaiti un analzi; Veiksmga un rezultatva komunikcija ar piegdtjiem un partneriem; Veikt jaunu un alternatvu piegdtju meklšanu, analzi, nodrošinot labkos iepirkumu nosacjumus; Jaunu preu piedvjumu izskatšana un izvrtšana; Komandjumi;Prasbas: Precizitt, augsta atbildbas sajta; Augstk izgltba; Labas organizatorisks un plnošanas prasmes; Labas iemaas darb ar datoru (MS Office); Labas angu, latviešu un krievu valodas zinšanas;Ms piedvjam: Interesantu un dinamisku darbu stabil uzmum; Darbam nepieciešamo apmcbu; Stot CV uz ...

 • Company SELDING, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA SELDING izsludina konkursu uz Iepirkumu nodaas vadtja asistenta vakanci Galvens prasbas: ·        vidj, vidj specil vai augstk izgltba; ·        vlama pieredze ldzg amat; ·        precizitte, augsta atbildbas sajta; ·        labas komunikcijas un saskarsmes prasmes; ·        ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Buyers Edit filters