Jobmonitor. Search results for Buyers

21 Jobs found

Used filters:
 • Buyersx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Hire Profi, SIA in Other
  17.11.2019

  Starptautisks uzmums KOKMATERILU TIRDZNIECBAS GRUPA ir dibints 2009. gad. Izvirzot k galveno kritriju – kvalitti un augstu atbildbas sajtu par piegdtajiem materiliem un veiktajiem pakalpojumiem,  pc saldzinoši neliel darba posma varam lepoties ar vairkiem apmierintiem klientiem un pastvgiem, stabiliem sadarbbas partneriem.Sakar ar darbbas paplašinšanos, mums nepieciešams:LOISTIKAS Assistents/te - TRANSPORTA KOORDINATORS/-EPienkumi:- transporta pastjumu un prvadjumu etapu organizcija un koordincija;- sadarbba ar prdošanas departamentu, partneriem, prvadtjiem;Prasbas:- vlama pieredze kravu prvadjumu plnošan un koordincij;- vlama darba pieredze transporta un/vai loistikas kompnij;- teicamas krievu, latviešu un angu valodas zinšanas;- augsta atbildbas sajta, spja koncentrties, mrtiecba un pras...

 • Company LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE in Jelgava
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Latvijas Lauksaimniecbas universitte (Re.Nr.90000041898) aicina darb bvniecbas iepirkumu specilistu(i) uz nenoteiktu laiku.Pienkumi:• sagatavot bvniecbas un ar bvniecbu saistto pakalpojumu iepirkuma procedru dokumentus- protokolus, ziojumus, vstules, nolikumu projektus, lmuma projektus, tehnisks specifikcijas u.c.;• darbošans VRAA Elektronisko iepirkumu sistm;• ievietot informciju publicšanai Iepirkuma uzraudzbas biroja interneta vietn;• analizt bvniecbas un ar bvniecbu saistto pakalpojumu iepirkumu veikšanas procesu, sniegt priekšlikumus iepirkumu procedru veikšanas uzlabošanai un organizšanai.Prasbas:• augstk izgltba;• orientšans Publisko iepirkumu likuma norms un prasbs;• vlama darba pieredze ldzg amat;• analtiska domšana un spja patstvgi plnot savu darbu;• MS Office, AutoCAD datorprogr...

 • Company Cabonline Customer Service Latvia, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Cabonline Customer Service Latvia zvanu centri atrodas Rg, Liepj, Daugavpil. Zvanu centr tiek nodrošinta Zviedrijas un Norvijas taksometru klientu apkalpošana jeb braucienu pastjumu reistrcija sistem, k ar tiek sniegts atbalsts taksometru šoferiem problmsituciju gadjum. Uzmumam strauji attsttoties, tiek meklti specilisti, kas nodrošintu produktvu un kvalitatvu atbalstu taksometru šoferiem.Galvenie pienkumi:- Atbalstt taksometru vadtjus ikdienas satiksm, sniegt atbildes uz jautjumiem;- Przint taksometru braucienu reistrcijas un loistikas sistmas;- Operatvi reat uz taksometru vadtju problmsitucijm un sniegt rcbplnus.Prasbas Specilistam:- Labas zviedru vai norvu valodas zinšanas;- Labas komunikcijas prasmes;- Atbildbas sajta, izturba stresa situcijs.Ms piedvjam:- Darbu stabil Skandinvijas uzm...

 • Company Cabonline Customer Service Latvia, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Cabonline Customer Service Latvia zvanu centri atrodas Rg, Liepj, Daugavpil. Zvanu centr tiek nodrošinta Zviedrijas un Norvijas taksometru klientu apkalpošana jeb braucienu pastjumu reistrcija sistem, k ar tiek sniegts atbalsts taksometru šoferiem problmsituciju gadjum. Uzmumam strauji attsttoties, tiek meklti specilisti, kas nodrošintu produktvu un kvalitatvu atbalstu taksometru šoferiem.Galvenie pienkumi:- Atbalstt taksometru vadtjus ikdienas satiksm, sniegt atbildes uz jautjumiem;- Przint taksometru braucienu reistrcijas un loistikas sistmas;- Operatvi reat uz taksometru vadtju problmsitucijm un sniegt rcbplnus.Prasbas Specilistam:- Labas zviedru vai norvu valodas zinšanas;- Labas komunikcijas prasmes;- Atbildbas sajta, izturba stresa situcijs.Ms piedvjam:- Darbu stabil Skandinvijas uzm...

 • Company Uralkali Trading, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums SIA "Uralkalni Trading" sav uzmum aicina Loistikas specilistuDarba pienkumi:loistikas atbalsts prdošanai;nepieciešamo dokumentu sagatavošana prdošanai;...

 • Company SkaDu West Staff, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb loistikas specilistu.Komandjumi uz Vciju.Pienkumi:1)      Ienkošo pieteikumu pieemšana un apstrde;2)      Komunikcija ar kravas nosttju vai kravas samju;3)      Kravas piegdes organizšana;4)      Kravu kustbas kontrole.Prasbas:1)      Prasme strdt ar transporta birm;2)      Datorprasmes laba lietotja lmen;3)      ...

 • Company BIG, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba apraksts•Datoru un mobilo ieru piederumu pastšana.•Sazia ar piegdtju gan kltien, gan telefoniski.•Jaunu preu piegdtju meklšana•Datoru un mobilo ieru piederumu pieprasjuma analze•Mobilo ieru un datoru aksesuru tirdzniecbas sortimenta izveide un sekošana preu atlikumiemPrasbas kandidtiem•Moblo ieru un datoru aksesuru przinšana.•Esi draudzgs, atvrts un neapjc sarets situcijs.•Spj sazinties ar cilvkiem •Labas komunikcijas prasmes un pieredze sazi ar piegdtjiem gan kltien, gan telefoniski.Uzmums piedv•Fikstu mnešalgu •Iespju pilnveidoties.•Draudzgu komandu, kas nekad neatsaka savu paldzbu.Cita informcijaMs informsim tikai atbilstošos kandidtus.Konfidencialitte garantta.CV stt uz e-pastu ...

 • Company IT.lv, SIA in Ulbroka
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "IT.LV" (vienotais re. Nr. 40103693432, juridisk adrese Stopiu nov., Ulbroka, Austrumu iela 1A, LV-2130) aicina darb Iepirkumu SPECILISTU  Darbbas joma: Mazumtirdzniecba pa pastu vai Interneta veikalosPienkumi: saska ar MK noteikumiem Nr.461Darba vieta – Stopiu nov., Ulbroka, Austrumu iela 1A, LV-2130Prasbas:- darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - viena vesela slodze,- atrašans vieta – Stopiu nov., Ulbroka, Austrumu iela 1A, LV-2130- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu infirmcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company AKM Trans, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Transporta prvadjumu uzmums mekl loistikas specilistus darbam dinamisk un aizraujoš vid. Prasbas:- Spja strdt komand un labas komunikcijas prasme- Vcu vai angu valodas zinšanas- Prasme strdt ar datoruPienkumi:- Kravu prvadjumu organizšana- Pastjumu apstrde un kontrole- Sadarbba ar klientiemMs piedvjam konkurtspjgu atalgojumu, dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu. Pieteikuma vstules un CV stt uz nordto epastu....

 • Company Rinas Baltic, SIA in Muitas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Loistikas specilistsAlgas no 1000 ldz 1500 EUR mnesPilsta Jrmala, Latvija Nepieciešam darba pieredze ne mazk k 3 gadi Pienkumi: Prbaude un dokumentu sagatavošana muitas vajadzbm; Loistikas organizcija Eiropas teritorij; Dokumentu sagatavošana kravu prvadšanai; Dokumentu sagatavošana, muitošana; Kustbas kravu kontrole; Sarakste un prrunas ar produktu piegdtjiem; Piegdes termiu un noteikumu saskaošana; Dokumentcijas noformšana; Savstarpjo norinu kontrole. Prasbas: Svešvaloda: angu – brvi, krievu – brvi; Augstk izgltba; Zinšanas programm 1C Ne mazk k 3 gadi darb ar muitas dokumentciju; Analtisks spjas; Spja risint saretus jautjumus un sasniegt mri. Nosacjumi: Darba grafiks 5/2 Piesttnes iela 11A, Jrmala Pilnga nod...

 • Company Latvijas dzelzceļš, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb loistikas specilistu.Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze loistikas specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1000 ldz 1200 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company LAGRON, SIA in Other
  12.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „LAGRON” ir viens no lielkajiem bvuzmumiem Latgal, kas specializjas dada veida bvniecbas darbu veikšan. Ms esam uz attstbu bzts uzmums, kas attsts ldzi laikmeta un sabiedrbas prasbm. SIA „LAGRON” ir apzmjums gudrai un prdomtai bvniecbai. Uzmuma pakalpojumu klsts sniedzas no profesionliem padomiem bvniecb ldz celtniecbas projektu realizcijai.  Aicinm savai komandai pievienotiesMATERILU IEPIRKUMU SPECILISTU/-I (darba vieta Daugavpil)Pienkumi:·         Efektva sagdes un iepirkumu procesa nodrošinšana; ·         Iepirkumu dokumentcijas sagatavošana;·         Materilu un pakalpojumu tirgus monitorings un analze;·         Tirgus tendenu un konkurences vides ptjumu veikšana;·         Sadarbbas veid...

 • Company Reserv Inc, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vietas adrese: Brocni, Liepnieku iela 10Kontrolt izejmaterilu pietiekambu, plnot nepieciešamo materilu piegdi, veikt sarunas par izejvielu iepirkšanu. Nepieciešamas labas angu valodas zinšanas un tehnisk izgltba.E - pasts: T. 20110007...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec” Re. Nr. LV40103659502 aicina pievienoties savai komandai: Iepirkumu specilistu/-ti Darba pienkumi:·         sadarboties ar esošajiem piegdtjiem un meklt jaunus;·         apstrdt pieprasjumus un piedvjumus atbilstoš programm;·         sagatavot un veikt iepirkumus, sekot pastjumu apjomiem;·         veikt ienkošo materilu un gatavs produkcijas uzskaiti;·         sekot materilu un gatavs produkcijas saemšanai, identificšanai, reistršanai un uzglabšanai.Prasbas pretendentam:·         iegta augstk vai vidj izgltba;·         vlama darba pieredze iepirkumu/ vairumtirdzniecbas/ lo...

 • Company 'LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA' in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Latvijas Mkslas akadmija aicina darb iepirkumu specilistu – sagdnieku. Prasbas: • Vismaz 2 gadu pieredze iepirkuma specilista amat;• Zinšanas un pieredze publisko iepirkumu dokumentu sagatavošan un publisko iepirkumu procedru organizšan;• Pieredze saimnieciska rakstura juridisko jautjumu risinšan un lgumu izstrd;• Ar publiskajiem iepirkumiem saistto normatvo aktu przinšana;• Prasme strdt e- vid EIS sistm, IUB u.c.;• Vlama darba pieredze valsts institcij Pienkumi: • Izstrdt visus ar publisko iepirkumu procedru organizšanu un izvrtšanu saisttos dokumentus.• Organizt iepirkumus, veikt iepirkumu komisijas loceka pienkumus.• Izstrdt iestdes iepirkuma plnu, nodrošint iepirkumu organizšanu saska ar iepirkumu plnu.Sagatavot nepieciešams atskaites iepirkumu jom....

 • Company BIG, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba apraksts• Datoru un mobilo ieru piederumu pastšana.• Sazia ar piegdtju gan kltien, gan telefoniski.• Jaunu preu piegdtju meklšana• Datoru un mobilo ieru piederumu pieprasjuma analze• Mobilo ieru un datoru aksesuru tirdzniecbas sortimenta izveide un sekošana preu atlikumiemPrasbas kandidtiem• Moblo ieru un datoru aksesuru przinšana.• Esi draudzgs, atvrts un neapjc sarets situcijs.• Spj sazinties ar cilvkiem • Labas komunikcijas prasmes un pieredze sazi ar piegdtjiem gan kltien, gan telefoniski.Uzmums piedv• Fikstu mnešalgu • Iespju pilnveidoties.• Draudzgu komandu, kas nekad neatsaka savu paldzbu.Cita informcijaMs informsim tikai atbilstošos kandidtus.Konfidencialitte garantta....

 • Company SKONTO Concrete Cladding, SIA in Jelgava
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  aicina darb: IEPIRKUMU SPECILISTUGalvenie amata pienkumi:- nodrošint efektvu sagdes un iepirkumu procesu betona paneu raošanai;- materilu un pakalpojumu tirgus monitorings un analze;-  tirgus tendenu un konkurences vides ptjumu veikšana;-  materilu piegdtju meklšana un atlase; -  sadarbbas veidošana un uzturšana ar esošajiem un jaunajiem raotjiem un piegdtjiem;Prasbas:- augstk izgltba;-   iepriekšj darba pieredze loistikas un iepirkumu joms;-  pieredze iepirkumu procesu dokumentcijas sagatavošan;- labas latviešu, angu valodas zinšanas gan rakstiski, gan mutiski;-  labas komunikcijas un saskarsmes prasmes, emocionls briedums; -  mka “kaulties”-  kompetenta, ar augstu atbildbas sajtu apveltta intelienta personba ar spju izpildt darbu noteiktajos termios;-    labas datora prasmes (MS Office)....

 • Company Koka Paletes Latvija, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jsu darba pienkumos ietilps: Starptautisko kravu prvadjumu plnošana, organizšana un kontrolšana Klientu pastjumu un piegdes dokumentu apstrde un koordinšana Esošo kravu prvadjumu koordinšana Sadarbbas veicinšana ar partneriem EiropPrasbas pretendentiem:Darba pieredze starptautisko prvadjumu organizšan - salikts un pilns kravas;Transporta pakalpojumu tirgus izpte un analze, ekonomiski optimlo kravu prvadjumu maršrutu formšana;Augsta atbildbas sajta;Labas komunikcijas spjas;Spja analizt situcijas un tri pieemt lmumus;Spja patstvgi plnot un organizt savu darbu. ...

 • Company JUNONA BEP, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba laiks ~ no plkst.8:00...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb loistikas specilistu.Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze loistikas specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Buyers Edit filters