Jobmonitor. Search results for Buyers

14 Jobs found

Used filters:
 • Buyersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company CONCORDE GROUP, SIA in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Veikt transporta operciju organizšanu, noformt nepieciešamus prvadjumu dokumentus.Cv stt: t. 26342431...

 • Company VENTA ENERGY SERVICES, SIA in Venta
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb loistikas specilistu.Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (bakalaura grds) vai trs gadu pieredze loistikas specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar krievu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" Piedvjumu sagatavošanas SPECILISTSPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company IGGR TRANSPORT & LOGISTIK, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  IGGR TRANSPORT & LOGISTIK, SIAaicina darb LOISTIKAS SPECILISTUSDarba pienkumi:* pieemt un noformt transporta pastjumus (frahtu);* plnot transporta kustbu noformt frahta ietvaros;* kontrolt frahta izpildes termius;* veikt komunikciju ar pasttju frahta izpildes ietvaros;* veikt komunikciju ar vadtjiem pastjumu pieemšanas un frahta izpildes ietvaros.Vlama pieredze profesij 3 gadiKontaktinformcija: 20234062, 22381198E-pasts: ...

 • Company SELDING, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA SELDING izsludina konkursu uz Iepirkumu nodaas vadtja asistenta vakanci Galvens prasbas: ·       vidj, vidj specil vai augstk izgltba; ·       vlama pieredze ldzg amat; ·       precizitte, augsta atbildbas sajta; ·       labas komunikcijas un saskarsmes prasmes;...

 • Company Reserv Inc, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba vietas adrese: Brocni, Liepnieku iela 10Kontrolt izejmaterilu pietiekambu, plnot nepieciešamo materilu piegdi, veikt sarunas par izejvielu iepirkšanu. Nepieciešamas labas angu valodas zinšanas un tehnisk izgltba.E - pasts: T. 20110007...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Otau Dzirnavnieks” aicina pievienoties savai komandai  Galvenie pienkumi: ·         Efektva sagdes un iepirkumu procesa nodrošinšana; ·         Iepirkumu dokumentcijas sagatavošana;·         Materilu un pakalpojumu tirgus monitorings un analze;·         Tirgus tendenu un konkurences vides ptjumu veikšana;·         Sadarbbas veidošana un uzturšana ar esošajiem un jaunajiem raotjiem un piegdtjiem, veikt piegdtju novrtjumu atbilstoši uzmuma prasbm;·         Veikt noliktavas krjumu kustbas analzi;·         Veikt instrumentu, iekrtu un izejmaterilu noliktavas inventarizciju;Prasbas:·         Pieredze iepirkumu specialitt tehniskaj jom;·         ...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec”, re. Nr. LV40103659502 aicina pievienoties savai komandai, komplektšanas iecirknim, Iepirkumu specilistu/-ti ( prof. kods 3323 01)Darba pienkumi:·         sadarboties ar esošajiem piegdtjiem un meklt jaunus;·         apstrdt pieprasjumus un piedvjumus atbilstoš programm;·         sagatavot un veikt iepirkumus, sekot pastjumu apjomiem;·         veikt ienkošo materilu un gatavs produkcijas uzskaiti;·         sekot materilu un gatavs produkcijas saemšanai, identificšanai, reistršanai un uzglabšanai.Prasbas pretendentam:·         iegta augstk vai vidj izgltba datorzintnes un IT jom;·         ...

 • Company MOLPORT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vairumam augsta lmea zintnieku ir nepieciešama papildu paldzba trai misko vielu paraugu iegšanai un piegdšanai, lai pabeigtu eksperimentus. MolPort misko savienojumu tirdzniecbas vietai ir nevainojama reputcija misko vielu paraugu sagatavošan un prvaldb. Ms paši rpjamies par saviem klientiem un mekljam komandas papildinjumu Rg — Loistikas specilistu! Pienkumi:Veikt loistikas darbu, t.i., saemt un reistrt piegdtju stjumus, prpakot klientiem sttos piegdtju misko vielu paraugus. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un iepakojumu failus stšanai (ar TNT, DHL, FedEx u.c. kurjeru starpniecbu) un muitošanai.Sekot ldzi apstiprintajiem dokumentu sagatavošanas standartiem, iesakot nepieciešamos uzlabojumus.Atbalstt prdošanas un klientu apkalpošanas dau, veicot dadus uzdevumus, lai nodrošintu klientu ap...

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company SKONTO Concrete Cladding, SIA in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb iepirkumu specilistu.GALVENIE AMATA PIENKUMI:- materilu piegdtju meklšana un atlase, cenu aptauju organizšana, lgumu ar piegdtjiem sagatavošana, slgšana, lgumsaistbu izpildes kontrole, efektva sagdes un iepirkumu procesa nodrošinšana; - pieemt raošanas izejmaterilus un palgmaterilus, prbaudot to skaitu vai apjomu ar preu pavadzms nordto;- veikt raošanai izmantoto materilu ikdienas uzskaiti, noliktavas atlikumu, atzmjot attiecgaj uzskaites sistm; - komunikcija un sadarbba ar ar pasttju, iesaisttajiem apakšuzmjiem, iesaisttajm iestdm un institcijm  par iepirkuma procedras dokumentcijas  jautjumiem. PRASBAS:- augstk izgltba;- spja strdt patstvgi un sagatavot nepieciešamo dokumentciju, atbildbas sajta un precizitte dokumentu sagatavošan;- labas iemaas darb ar datoru (MS Office);- l...

 • Company CĒSU KLĪNIKA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Csu klnika aicina darb Iepirkumu specilistu uz nepilnu slodzi.Msu prasbas pretendentiem: Vlama augstk izgltba  tiesbu zintns; Vlama iepriekšja darba  pieredze  iepirkumu organizšan; Vlama iepriekšja darba pieredze ar nozares specilajm programmm – Elektronisko iepirkuma  sistmu -  EIS, Publikciju  vadbas sistmu  -  PVS;Publisko iepirkumu likuma un ar to saistto normatvo aktu przinšana, izpratne par savstarpji saistto darba procesu izpildes secbu;Spja veikt darbu patstvgi, organizt darba izpildi noteiktaj termi, uzemties iniciatvu;Labas iemaas darb ar datoru un citu biroja tehniku;Galvenie  amata pienkumi: Organizt uzmuma iepirkumus;Patstvgi sagatavot  iepirkuma organizšanai nepieciešamo  dokumentciju,  ar iepirkumu saistts sarakstes un citu dokumentus, atbilstoši LR un uzmuma iekšjo normatv...

 • Company ODILE LOGISTICS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pienkumi:Darbs ar esošajiem klientiem un jaunu piesaiste. Maršrutu plnošana, organizšana, kontrole, atskaišu sagatavošana.Kontaktinformcija: e-pasts: ...

 • Company Metsatek, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA METSATEK rao un uzstda tehniku kokmaterilu transportšanai jau no 1993.gada.  METSATEK aprkots automašnas strd Latvij, Lietuv, Igaunij, Baltkrievij, Krievij, Polij, ehij, Somij un cits ES valsts. METSATEK raot kokvedju virsbve tiek uzstdta Volvo, Scania un Renault u.c. markas automašnm. Papildus informcija – Ja esi atbildgs, spj strdt komand un Tev ir atbilstoša pieredze, piedvjam Tev iespju strdt msu komand kAuto rezerves dau prdevjs / Iepirkumu specilistsTavi pienkumi bs:Kvalitatva klientu apkalpošana.Informcijas sniegšana klientiem par uzmuma pakalpojumiem, piedvjumu sagatavošana.Rezerves dau prdošana uzmuma mazumtirdzniecbas klientiem.Atbildšana uz autoservisam ienkošajiem tlrua zvaniem, e-pastiem un pieprasjumiem mjas lap, atbilstoši uzmum noteiktajm prasbm.Iepirkumu procedru veikš...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Buyers Edit filters