Jobmonitor. Search results for Butchers, fishmongers and related food preparers

47 Jobs found

Used filters:
 • Butchers, fishmongers and related food preparersx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company NIDAROS SEAFOOD LATVIA, SIA in Other
  17.11.2019

  Nepieciešami zivju apstrdtji ar pieredzi lašu. mencu  vai foreu filšan. Uzmums nodrošina ar tranportu. Pieteikties stot CV uz e-pastu:...

 • Company Barritus, SIA in Daugavpils
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta - Saviški, Tabores pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ...

 • Company DUBIKI, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta atrodas ervonk (Vecsalienas pagasts)Darba devjs nodrošina ar transportu ldz darba vietaiPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ...

 • Company DUBIKI, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta atrodas ervonk (Vecsalienas pagasts)Darba devjs nodrošina ar transportu ldz darba vietaiPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ...

 • Company Roze seafood, SIA in Roze
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ROZE SEAFOOD SIA aicina darb ZIVJU APSTRDTJUS/-AS (garneu lobšana)Prasbas:- jbt vlmei strdt;- jbt pacietbai pret veicamo darbuVar ar bt bez darba pieredzes. Apmcba notiks uz vietas. Apmaksa pc padart darba.Darba pienkumi: izpildt dadus ar zivju un vveidgo apstrdi (garneu), prstrdi un fasšanu saisttus darbus.Pieteikties pa tlruni 29216165 (Elita)No Valmieras un atpaka kurs norkots darba autobuss darbiniekiem. ...

 • Company Cēsu gaļas kombināts, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs uz liellopu kaušanas lnijas - liellopu kaušana un liemeu apstrde. PieteikšansKontaktinformcijas nordjumi: Pieteikuma vstuli un CV, ldzu, stt uz nordto e-pasta adresi.E-pasts: ...

 • Company Gaļas nams-Ādaži, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Gaas nams-dai viens no lielkajiem uzmumiem Latvij, sakar ar jaunas raotnes atvršanu sava komand aicina pievienoties: GAAS KPINTJU            Darba pienkumu apraksts:rpties par produkcijas kvalitatvu tehnisko apstrdi; gaas izstrdjumu kpinšana;krtbas un trbas uzturšana raošanas noda;veikt citus darbus pc tieš vadtja rkojuma.Prasbas kandidtiem: darba pieredze ldzg amat; mrtiecba, godgums, pozitva attieksme; atbildbas sajta, precizitte un sistemtiskums.Uzmums piedv: stabilu atalgojumu, skot no 1004 euro pirms nodoku nomaksas;profesionlu apmcbu darba viet;visas socils garantijas;...

 • Company CHLOE, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mekljam miesnieku gaas sadalei ceht. 28361464...

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Galvenie darba pienkumi:- gaas kulinrijas produktu sagatavošana saska ar tehnoloiskajm kartm (gaas ruletes, pasttes);- gaas kulinrijas izstrdjumu formšana un to termisk apstrde. Ms piedvjam:- stabilu darbu augoš raošanas uzmum;- apmcbas. CV ldzam stt uz  Sazinsimies ar pretendentiem, kas bs tikuši atlases 2.krt....

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb Zivju apstrdtju Piedvjam:- pastvgu darbu stabil un augoš uzmum;- motivjošu atalgojumu atbilstoši ieguldtajam darbam - socils garantijas. Pienkumi: - veikt zivju pirmapstrdi;- filt zivis atbilstoši pastjumam;- ievrot HACCP;- fast produkciju. Prasbas kandidtiem: - iepriekšja pieredze zivju apstrd vai filšan vai miesnieka amat;- vlme strdt dinamisku dar...

 • Company OLGASS, SIA in Daugavpils
  13.11.2019

  Vlams ar darba pieredziDarbs ceh Mirnij, Laucesas pag., Daugavpils nov....

 • Company OLGASS, SIA in Daugavpils
  13.11.2019

  Ar darba pieredziDarbs ceh Mirnij, Laucesas pag., Daugavpils nov....

 • Company Kibus, SIA in Zeme
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  DARBS VCIJ!Msu sadarbbas partneris, Vcijas gaas prstrdes uzmums MOTUS GmbH aicina darbMIESNIEKUSDarba specifika: Atsaldtu ckas galvu prstrde un apstrde ar rokm vai ar mašnu paldzbu. Darbs uz konveijera.Piedvjam: Darba vietu Oer-Erkenschwick pilst, Nordrhein-Westfalen zeme Apmcba - pirmie 2 mneši. Darba alga skot no 9,20-15 EUR/h bruto. 5 dienu darba neda, ldz 8 stundm dien. Darba lgums ar Vcijas uzmumu MOTUS GmbH, visas socils garantijas un veselbas apdrošinšana. Nodrošinm dzvesvietu (200 EUR/mn.) un drošu nokšanu ldz Vcijai. Iekrtošana darb un dokumentu noformšana BEZMAKSAS.MSU KONTAKTI                                                   SIA “Kibus”, re. nr. 41502016168. Licences Nr. 2./2013.Tel.: +37126531038.VCIJAS UZMUMA KONTAKTI MOTUS Gmbh, re. Nr. DE259814642Juridisk adrese: Veldhauser...

 • Company Kibus, SIA in Zeme
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  DARBS VCIJMsu sadarbbas partneris, Vcijas uzmums KOLIBRIS GmbH mekl darbiniekus: VAKANCE – ATKAULOTJA / MIESNIEKA darbs. Ir nepieciešama ES pilsoa pase vai Aufenthaltstitel karte. Pieredze nav obligta. DARBA VIETA Piedvjam darbu gaas prstrdes rpnc (atsaldtu ckas galvu širošana un apstrde), Oer-Erkenschwick pilst, Nordrhein-Westfalen zeme, Vcijas rietumos. ATALGOJUMS Pirmos 2 apmcbu mnešus darba alga skot no 9 EUR/h bruto, pc tam gabaldarbs, proti, no sagriezt gaas daudzuma. DARBA LAIKS 5 dienu darba neda, ldz 8 stundas dien, maiu darbs. PRIEKŠROCBAS Tiek nodrošintas visas socils garantijas un medicnas apdrošinšana.Tiek atvrts algas norina konts Vcij.Paldzam ar nokšanu ldz dzvesvietai Vcij. DZVESVIETA Nodrošinm dzvesvietu netlu no darba vietas. Dzvesvietas maksa 200 EUR mnes. Mak...

 • Company JURO KAUTUVE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicina darb lopu kvju - miesnieku  Jelgavas novada Sesav Juro kautuv.Zvant: 20239413 vai 29645318...

 • Company Agrobusiness Baltic, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta: Daugavpils nov., Medumu pag., ''Rudzši''CV stt: ...

 • Company Agrobusiness Baltic, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta: Daugavpils nov., Medumu pag., ''Rudzši''CV stt: ...

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  GAAS KPINTJS (751103)Galvenie amata pienkumi:Veikt gaas izstrdjumu tehnoloisko apstrdi. Nodrošint tehnoloiskos remus noteiktm programmm.Kontrolt un uzturt temperatras – mitruma remus saska ar programmm.Nodrošint neprtrauktu iekrtu darbbu; nepieaut un novrst novirzes no tehnoloisk procesa.Regult tvaika spiedienu un temperatras remu.CV stt uz e-pastu:  vai darba diens aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)....

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  GAAS PRODUKTU IZGATAVOTJS (751108)Galvenie amata pienkumi: Izgatavot izstrdjumus ar gau. Pildt izejvielu apvalkos.Izvietot gaas produktus uz rmjiem. CV stt uz e-pastu: vai darba diens aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)...

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs gaas prstrdes uzmum, atkaulošanas noda.Galvenie amata pienkumi: Apstrdt gaas izejvielu (atkaulot), sagatavot to tlkajam raošanas procesam. Strdt ar gaas apstrd izmantojamajiem instrumentiem un iekrtam.Veikt vienkršus darbus prtikas rpniecb. CV stt uz e-pastu:  , k ar var pieteikties uzmuma caurlaid - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)...

 • Company MARBERG BP, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums aicina darb miesniekus.Kontaktinformcija un pieteikšans:tlr.26547542e-pasts: ...

 • Company Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA in Paplaka
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gaas prstrdes uzmums:SIA „KURZEMES GASAIMNIEKS”AICINA DARB GAAS IZCIRTJUSDARBA PIENKUMI:-Svaigs gaas atkaulošana un dzslošana;-Ievrot un izpildt vadtja mutiskos nordjumus;-Veikt citus ldzga rakstura darbus;-Darbs mais. - Darba vieta - Paplaka PRASBAS: -Augsta atbildbas sajta, iniciatva, spja strdt dinamiskos apstkos; -Prasme organizt savu darbu, strdt gan komand, gan patstvgi;-Darbs raošanas telp ar temperatru +3 - +6 grdi;-Sanitr grmatia. Obligt veselbas karte. Pretendentus pieteikties persongi raotn vai zvanot pa tlruni 26571577, vai stot pieteikumus epast:  ...

 • Company Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA in Paplaka
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gaas prstrdes uzmums:SIA „KURZEMES GASAIMNIEKS”AICINA DARB LOPU KVJUSDARBA PIENKUMI:-Ievrot un izpildt vadtja mutiskos nordjumus;-Veikt citus ldzga rakstura darbus;-Darbs mais. - Darba vieta - Paplaka PRASBAS: -Augsta atbildbas sajta, iniciatva, spja strdt dinamiskos apstkos; -Prasme organizt savu darbu, strdt gan komand, gan patstvgi;-Darbs raošanas telp ar temperatru +3 - +6 grdi;-Sanitr grmatia. Obligt veselbas karte. Pretendentus pieteikties persongi raotn vai zvanot pa tlruni 26571577, vai stot pieteikumus epast:  ...

 • Company SMD, IK in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Oxy Life, SIA in Olaine
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ZIVJU APSTRDTJS/-JAProfesijas kods: 7511 02Darba vieta: OlainePienkumi:Zivju sagatavošana, apstrde, pakošana.Prasbas:Atbilstoši noteiktajm prasbm sagatavot izejvielu padošanai uz zivju apstrdes lnijm, veikt zivju pirmsapstrdiMs piedvjam:•  Regulru darba samaksu un socils garantijas;•  Konkurtspjgu atalgojumu no 1004 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkargu no padart darba apjoma;•  Draudzgu kolektvu;•  Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus.Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 10Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adrese: Trbatas 74A, Rga, LV-1001, LatvijaReg.Nr.: 40103545037SIA "OXY LIFE"...

 • Company Kaus, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vajadzgs gaas izcirtjs. Nepieciešama darba pieredze.Kontaktinformcija: +37127275151...

 • Company MB Invest, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: veiklba, atbildba un precizitteApmcbu darba veikšanai nodrošinm uzmum.Darba vietas adrese: Atlantijas iela 15, Rga un Latvijas teritorijaDarba laika veids: maiu darbs, summtais darba laiks (ne vairk k 56 h ned) Slodze: viena vesela slodzeCV stt uz e-pastu: ...

 • Company AIBI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "AIBI", aicina darb lopu kvju:Darba pienkumi:Liemeu prdalšana ar lentziIekšjo orgnu izemšana no vdera dobumadas noemšana ar das novilkšanas iekrtuLiellopa galvu apstrdeLiellopa atasiošanaApdlinšanaLopu padošana uz apdlinšanas boksuDarbs ledusskap pie kautermeu prvietošanasIekšjo orgnu apstrdePieteikšans      Kontaktpersona: Artis   Tlrunis:  29478728   E-pasts: ...

 • Company FOREVERS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, AS in Ventspils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AS "Ventspils zivju konservu kombints" aicina savai komandai pievienoties jaunus darbiniekus zivju apstrdes raošanas proces.AICINM PIEVIENOTIES: ZIVJU APSTRDTJAS/-US. PIENKUMI:- blvt zivis konservu krbs.PIEDVJAM:- patstvgu, stabilu darba vietu uzmum ar daudzu gadu pieredzi,- iespju nopelnt atalgojumu pc padart 430 - 700 EUR apmr, - socils garantijas,- darba autobusu.SAGAIDM:- precizitti un augstu atbildbas sajtu,- roku veiklbu.Var bt bez darba pieredzes. Apmcbas notiek uz vietas.Darba devjs nodrošina transportu nokšanai darb un mjs ldz Kuldgai un Talsiem.Lai pieteiktos vakancei:- CV stt uz e-pasta adresi: - kontakttlrunis: 25448265, 63661884...

 • Company Banga Ltd, SIA in Jaunpagasts
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   Nodrošina ar tarnsportu maršrut Roja - Valdemrpils- Talsi - Stende - Jaunpagasts - Talsi - Valdemrpils- Roja.Pieteikties zvanot: 29475820...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Lopu kvjs CV stt uz e-pastu: ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  GAAS KPINTJSe-pasts: ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Desu izgatavotjsStt CV: ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gaas izcirtjsCV stt uz e-pastu: ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Lopu kvjs CV stt uz e-pastu: ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  gaas izcirtjsCV stt uz e-pastu: ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  MiesnieksCV stt uz e-pastu: ...

 • Company SC Grand, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs gaas prstrdes jom - miesnieks.Prasbas kandidtam:- Bez atkarbas problmm; - Fiziska izturba; - Nepieciešama sanitr grmatia; - Iespjama apmcba uzmum.- Vlama darba pieredze. - Darbs var bt saistts ar komandjumiem Vcij.Darba vieta:  Priekul, Galven iela, 52.Ir iespja dzvot uz vietas Priekul.Piemaksas par kvalitatvi paveiktu darbu Tlrunis: 26405721,  63461041.Sutt CV : ...

 • Company VIDO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb ZIVJU APSTRDTJU - darbs ar svaigm zivm.Piedvjam apmcbu uzmum.Darbs vien mai (07:00 - 16:00) Darba vieta - Liepja. Pieteikties persongi: Nkotnes iel 22, Liepj...

 • Company SC Grand, SIA in Priekule
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gaas izgriezjsDarbs gaas prstrdes jom, darba pienkumi: gaas sadalšanaIespjama apmcba uzmumDarba vieta - Priekules nov., Priekule, Galven iela, 52 (darba devjs nodrošina ar dzvesvietu)Iespjami komandjumi uz Vciju (ar komandjuma laik darba devjs nodrošina ar dzvesvietu)Pieteikties, zvanot: 26405721, 63461041 vai stt CV uz e-pastu: ...

 • Company SC Grand, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA SC Grand, aicina darb MIESNIEKUS/GAAS SADALTJUS.Prasbas kandidtam: - vlme strdt un atbildba; - Bez atkarbas problmm; - Fiziska izturba; - Iespjama apmcba uzmum.- Vlama darba pieredze. Pamatdarba vieta Priekul, Galven iela, 52 ar komandjumiem uz VcijuTiek nodrošinta dzvesvieta un transports komandjuma viet.Piemaksas par kvalitatvi paveiktu darbu Tlrunis: 26405721,  63461041...

 • Company SC Grand, SIA in Priekule
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gaas izgriezjsDarbs gaas prstrdes jom, darba pienkumi: gaas sadalšanaDarba vieta - Priekules nov., Priekule, Galven iela, 52 (darba devjs nodrošina ar dzvesvietu)Pieteikties, zvanot: 26405721, 63461041 ...

 • Company TAIMIŅŠ, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   Zivju prstrdes uzmums SIA Taimiš Laucien aicina darb zivju apstrdtjus.Ar transportu nenodrošina, bet kompens transporta izdevumus (apmaks autobusa bietes)Pieteikties pa tlruni: 20622228...

 • Company FISH OK, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  SIA «Fish OK» (re. nr. 41203054721) zivju apstrdes uzmums Rud, Rojas novad STRDNIEKIEM RAOŠANAS CEH. Darba samaksa — 500—1200 EUR, Iespjama algas izaugsme. Pamata darba laiks 8.00—17.00. Piemaksa par darbu rpus š laika. Nodrošinm siltas pusdienas, iespjams transports. Interesentus zvant pa tlruni 29209083....

 • Company Piejūra serviss, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums aicina darb ZIVJU APSTRDTJUSPrasbas:* Nopietna attieksme pret darbu un vlme strdt;* Vlšans mcties un apgt jaunas iemaas;* Darba izturba;* Izzia no imenes rsta ar atauju strdt ar prtikas produktiem;* Bez kaitgiem ieradumiem, kas vartu trauct ikdienas darba veikšanai;* Pieredze ldzg darb tiks uzskatta par priekšrocbu, bet nav obligta – visu iemcsim;Ms Tev uzticsim:* Msu produkcijas fasšanu, atbilstoši uzmuma izstrdtajiem standartiem un prasbm;Tavi ieguvumi:*  Stabils, patstvgs ilgtermia darbs, raojoš uzmum, vien no lielkajm zivju rpncm Kurzem ar senm raošanas tradcjm;* Koli, kas paldzs iejusties darba vid un apgt nepieciešams iemaas;* Darba aprbs;*  Konkurtspjgs atalgojums, atkarb no paveikt darba apjoma (iespja nopelnt ldz 400 EUR uz rokas, pie laba tempa un atstrdtm darba iemam pat ...

 • Company SC Grand, SIA in Priekule
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gaas izgriezjsDarbs gaas prstrdes jom, darba pienkumi: gaas sadalšanaPrasbas pretendentiem:- vlama darba pieredze;- nepieciešama sanitr grmatia;- bez kaitgiem ieradumiem;- fiziska izturba.Darba vieta - Priekules nov., Priekule, Galven iela, 52 (darba devjs nodrošina ar dzvesvietu)Pieteikties, zvanot: 26405721, 63461041 ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Butchers, fishmongers and related food preparers Edit filters