Jobmonitor. Search results for Business services agents not elsewhere classified

40 Jobs found

Used filters:
 • Business services agents not elsewhere classifiedx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company EFTE CONSULT, SIA in Other
  19.09.2020

  Baltijas biznesa uzziu portls aicina pievienoties savam kolektvam aktvu Prdošanas Menederi. Pienkumi:- Darbs ar esošajiem klientiem un aktva jaunu klientu piesaiste - Aktva auksto un karsto zvanu veikšana datubzes krtošanai un piedvjumu izteikšanai- Klientu vajadzbu analze un piedvjumu sagatavošana- Lgumu slgšana un informcijas apstrdePiedvjam:- Labiekrtotu darba telpu Rgas centr. Pc apmcbas un prbaudes laika beigm, iespja strdt no mjm. - Progresjošu atalgojuma sistmu - pamatalga skot no 650 EUR + piemaksas un prmijas atkarb no prdošanas rezulttiemJa esi aktva, sevi pierdt griboša, mrtiecga persona, kas nebaids no intensvas komunikcijas ar klientiem telefoniski - sti savu CV un motivcijas vstuli jau tagad uz e-pastu: ...

 • Company HIDROLATS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  LSEZ SIA ,,HIDROLATS" Piedv darbu: -Tirgvedibas un tirdzniecrbas specialists Darba pienakumi: - veikt tirgus izpti; - izstrdt marketinga plnu un kontrolt t izpildi; - paldzt nodrošint uzmuma tirdzniecbas darbbu; - sagatavot un sniegt informciju pircjiem par prdodamo preci vai pakalpojumu; - veikt sarunas ar klientiem un piegdtjiem par lguma slgšanu ;- pielietot uzmjdarbbu reguljošos norrnatvos aktus un likumus.Darba alga: - lldz 1000,00 EUR (neto)Kontakttalrunis 285 58888...

 • Company TNS LATVIA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ms esam vadošais un pieredzes bagtkais pilna servisa mediju, tirgus, socilo ptjumu un konsultciju uzmums Latvij un šobrd aicinm uz sadarbbu MEDIJU PTJUMU PROJEKTU VADTJU.Pienkumi:     Mediju monitoringa projektu vadba;            Projekta komandas vadba;Mediju monitoringa pakalpojumu prdošana klientiem.No Jums sagaidm:                                Rezultatvu pieredzi projektu vadb un prdošan;        Prasmi efektvi un racionli plnot un organizt savu un kolu darbu;Teicamas latviešu un labas angu valodas zinšana, vlamas krievu valodas zinšanas;                                    Microsoft Office programmu przinšana lietotja lmen (Outlook, Word, Excel, PowerPoint);                                    Iegtu augstko izgltbu;                                    Pieredzi publisko iepirkumu piedvju...

 • Company Media Solutions, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “Media Solutions”ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:•   konkurentu un socilo mediju tendenu analze;•   mcties un sekot ldzi nozares aktualittm; •   e-pastu sagatavošana angu valod rzemju klientiem; •   jaunu satura ideju radšana un realizšana; •   socilo mediju stratijas izstrde, plnošana un realizšana;•   nodrošint aktuls informcijas publicšanu uzmuma mjaslap un saisttos kanlos.Prasbas:•    3+ gada darba pieredze socilo mediju / mrketinga / reklmas specilista vai menedera amat IT industrij; •    interese par socilo mediju mrketing...

 • Company RITAL D, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "Rital D" aicina darb Komercdarbbas specilistuGalvenie darba pienkumi:- uzmuma prstvto produktu (prtikas produktu) tirdzniecba;- jaunu klientu piesaiste;- sadarbbas attstšana ar esošajiem klientiem.Prasbas kandidtiem:- spja darboties patstvgi un komand;- labas prasmes darb ar datoru;- latviešu, angu, krievu valodas zinšanas;- B kategorijas autovadtja apliecba;- vlama darba pieredze komercdarbbas specilista jom;- precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:- interesantu darbu stabil uzmum;- msdiengu darba vidi;- darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; - profesionls un persongs izaugsmes iespjas.Darba alga prbaudes laik (1 mnesis) - EUR 500 (bruto), turpmk - EUR 700 (bruto).Darba laiks:plkst. 8:00 - 17:00 (pusdienu prtraukums no 12.00 -13.00), pirm.- piektd.CV ar nordi KOMERCD...

 • Company FINTECH SOLUTIONS, SIA in Lapas
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Starptautisks e-komercijas uzmums UniversePay aicina darb uz rezulttu vrstu Komercdarbbas specilistu darbam ar Kazahstnas, Krievijas, Ukrainas tirgu.            Darba pienkumi:•    Plnot, attstt un organizt biznesa komercdarbbas un mrketinga stratiju.•    Virzt biznesa attstbu un zmola atpazstambu starptautisk tirgus vid.•    sniegt konsultcijas par saimniecisks darbbas organizšanu un rezultativittes paaugstinšanu uzmuma vadbai.•    Attstt uzmuma mjas lapas atpazstambu elektronisk vid.•    Veicint zmola unikalitti.•    Plnot izmaiu ieviešanu un attstt uzmuma mjas lapu. •    Organizt un kontrolt uzmuma rpakalpojuma sniedzju darba izpildi.•    organiz vai veic struktrvienbas iekšjo prskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentšanu uzmuma vadbai•    Attstt un veidot uzmuma sadarbbu ar Kazahstna...

 • Company JAUNA FORMA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sakar ar darbbas paplašinšanu Lavij un jaunu noieta tirgu apguvi Krievijas Federcij Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “JAUNA FORMA” (reistrcijas numurs 40003506264) aicina darb komercdarbbas specilistuPrasbas:•    Teicamas krievu un angu valodas zinšanas•    Augstk izgltba finanšu vai ekonomikas jom•    Vismaz 5 gadu darba pieredze Galvenie darba pienkumi: •    Darbs ar uzmuma esošajiem klientiem•    Jaunu klientu piesaiste•    Jaunu noieta tirgu apgšana•    Komendjumi uz Krievijas Federciju sadarbbas partneru un jaunu klientu piesaisteiDarba alga: EUR 1076,00Darba laiks: pilna slodzeDarba vieta: RgaCV un motivcijas vstuli stt uz: ...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  EKSPORTA SPECILISTA ASSITENTI  ar labu angu, vcu, vai franu valodas prasmesPienkumiSakrtot apstiprint pastjumu nostšanu un loistiku Klientu atbalsts,  rina un dokumentu nostšana Prraudzt rinus un maksjumus Sekojiet klientu datu precizittei CRMPrasbasAngu un krievu valodu zinšanas C2 - gan rakstiski, gan runjotPedanta precizitte datu ievadšan, dokumentos un aprinosDraudzga un profesionla sazia (tlrunis un e-pasts)Spja tri un preczi veikt aprinus un darboties ar skaitiem.Ms piedvjamStablu darbu, motivjošu algu  un visas socils garantijasDarbs strauji augoš starptautisk uzmum.Modernu  un rtus biroju Kafija un uzkodas msu draudzgs komandas kompnijGaidam Jsu CV Angu valodKontaktinformcija: e-pasts:  ...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  B2B starptautiskais izplattjs, kas  nodarbojas ar produktu eksportu uz ES valstim aicin darb:Eksporta specialista pienkumi:•    nodrošint un veicint uzmuma piedvto produktu tirdzniecbu;•    organizt tikšans, uzturt un attstt ilgtermia sadarbbu ar esošajiem un jaunajiem klientiem;•    przint produktu klstu, izprast klientu vajadzbas un konsultt tos, piedvt atbilstoškos risinjumus; •    efektvi organizt savu ikdienas darbu, plnot viztes pie klientiem (sagatavot piedvjumus, slgt lgumus, nodrošint piegdes, sekot ldzi noriniem).Prasbas:•    augstk vai profesionl izgltba;•    iepriekšja darba pieredze prdošan;•    labas latviešu angu un  labas krievu valodas zinšanas;•    mrtiecba, orientcija uz rezulttu, ar teicamm saskarsmes un komunikcijas prasmm;•    prasme organizt savu darbu patstvgi;•    ...

 • Company CHARLOT LV, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ...

 • Company GEIDANS SOLUTIONS LATVIA, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Starptautiska IT uzmumu grupa Geidans Solutions piedv jaunus izaicinjumus Prdošanas specilistam strauji augoš un augsti pieprast tirgus jom. Ksti par dau no msu draudzgs profesionu komandas un sasniedz savus persongos mrus.Tavi uzdevumi: Izveidot uzmuma IT pakalpojumu prdošanas procesu Uzturt un paplašint korporatvo klientu portfeli, reklamjot uzmuma pakalpojumus Eiropas tirg. Sekmt IT pakalpojumu prdošanu un attstt ilgtermia attiecbas ar esošajiem un jaunajiem klientiem Ms sagaidm: Izpratni par IT jomu un digitls transformcijas ietekmi uz uzmuma darbbuInteresi par IT jomu, ts trendiem, jo paši par uzmumu procesu automatizciju un digitalizciju Spju noteikt un izvrtt korporatvo klientu vajadzbas, piedvt risinjumu iespjas Klientu atbalsta programmas izveidošanu, kas...

 • Company RT KOMPANIJA, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Stabils uzmums ar draudzgu kolektvu, aicina pievienoties sav komand Digitl mrketinga specilistu ar pieredzi ldzg amat. Vairk informcijas par mums, mjas lap:Nepieciešams- Prasme strdt patstvgi;- Augsta atbildbas sajta;- Spja tri apgt jaunas zinšanas;- Labas latviešu, krievu un vlams angu valodas zinšanas;- Pieredze SMM, SEO, AdWords, Google Analytics utt.Pienkumi- Mrketinga stratijas;- Mjas lapu saturs;- Socilie mediji;- Reklmas kampaas internet;- SEO;- E-mrketings- Dati un analtika.Ms piedvjam- Stabila pamatalga;- Socils garantijas;- Interesantu, dinamisku darbu jauk kolektv;- Izaugsmes iespjas;- Darbs Rgas centr.CV un motivcijas vstuli ar nordi Digitl mrketinga specilists stt uze-pastu: ...

 • Company UAVFACTORY, SIA in Cena
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Biznesa attstbas nodaas asistentsPienkumi:-1. Plnot, koordint un pilnveidot Biznesa attstbas nodaas procesus un procedras, k ar nodrošint klientu datu bzes redišanu un atjaunošanu.2. Koordint pastjumu izpildi. Sekot ldzi un apstrdt pirkuma pastjumus, k ar sadarboties ar Finanšu nodau, lai izvairtos no rinu uzkršans un klientu maksjumu kavjumiem. 3. Filtrt un sadalt pa kategorijm (minor, major, critical) ienkošos e-pastus un nodrošint uz tiem efektvu un savlaicgu atbildes sniegšanu.4. Nodrošint uzmum vienmrgu informcijas plsmu starp uzmuma nodam.5. Prvaldt Biznesa attstbas nodaas grafiku un noteiktos gala termius gan saistb ar rjiem klientiem, gan uzmuma iekšien.6. Prraudzt klientiem piegdjamo produktu uzskaiti, k ar jaunu materilu iegdi, pievršot uzmanbu pastjuma un rinu pareizbai (cena, t...

 • Company EVOLUTION LATVIA, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prasbas:- vidj izgltba, vlama augstk izgltba; - angu valodas zinšanas; - Pieredze IT produktu izstrdes plnošan, organizšan on kontrol;- Pieredze ar liela mroga projektiem.E-pasts: ...

 • Company TOUR BK, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ms esam korejiešu trisma aentra “Tour BK, SIA”, kas atrodas Rg. Msu klienti ir Dienvidkorejas lielks trisma firmas un sniedzam apkalpošanas servisu korejiešu grup, kas ceo pa Baltijas valstm.Esam priecgi, izziot brvu vakanci msu aentr, ms mekljam korejiešu un angu valod runjošu troperatoru, vlams ar pieredzi trisma (vai cita) nozar strdjot ar Dienvidkorejas kompnijm. Š darba pamatfunkcijs ietilpst komunikcija ar klientu un trinformcijas prstšna rezervcijas noda. No pretendenta tiek pieprasta ar izpratne par Korejas biznesa etieti. Ms gaidsim Jsu CV angu valod un motivcijas vstuli korejiešu valod.Kontaktinformcija: ...

 • Company SKY TRANS, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  "Sky Trans" - ir kravu ekspedcijas uzmums ar plašu pieredzi loistikas jom. Msu uzmums veiksmgi veic profesionlas darbbas Eiropas, Krievijas un zijas tirgos. Galvenais birojs atrodas Rg, fililes atrodas ar Krievij un Uzbekistn. Ms mekljam loistikas specilistu, kurš pievienosies msu lieliskajai komandai un paldzs mums sasniegt msu kopjo mri - paldzt klientiem veiksmgi un savlaicgi sasniegt galamrus. Ja Jums liekas, ka tas ir kaut kas, ko js vltos dart ikdien, ar nepacietbu gaidsim Jsu CV. LOGISTIKAS SPECILISTSGalvenie pienkumi:1. Plnot un izstrdt visefektvko un rentablko veidu, k nokt no vienas vietas uz otru;2. Loistikas plna izpilde veiksmgai mru sasniegšanai;3. Transporta koordinšana ar piegdtjiem;4. Prrunas ar piegdtjiem un klientiem, lai uzlabotu piegdes di;5. Komunikci...

 • Company Goodman Group, SIA in Anna
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mekljam msu komand mrketinga specilistu uz noteiktu laiku. Darba pienkumi:Reklmas kampau plnošana un rezulttu analze;Radoša satura izveide (reklmas materiliem un socilajiem tkliem);Mrketinga kampau veidošana, saskaošana un koordinšana;Vizulo materilu saskaošana;Nepieciešamo izmaiu izstrde un ieviešana kompnijas produktu attstb;Ikdienas problmu risinšana un atskaišu sagatavošanaProduktu prezentcijas un dalba izstds;Darbs bs saistts ar izbraukumiem un komandjumiem. Prasbas Vlamas zinšanas un praktiska pieredze mrketing;Labas latviešu, angu un krievu valodas zinšanas;Spja tri orientties liel informcijas apjom;Precizitte, atbildba darbu izpild, iniciatva;Radoša domšana un kreatva pieeja darbam, mobilitte;Spja prliecint un argumentt savu viedokli, eneriskums, vlme attstties un gt pankumus;Dator...

 • Company GREENTERRA, SIA in Vidi
  12.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  GREENTERRA, SIAEKSPORTA MENEDERIS/-E ZIJAS TIRGAtbilstošs kandidts bs atbildgs par komunikciju ar klientiem zijas reion. Galvenais uzdevums bs izptit un attstt tirgus iespjas un sasniegt labus prdošanas rezulttus jau esošajos un potencilajos mra tirgos.Prasbas kandidtam:•    niešu valoda k dzimt valoda vai prvaldta oti lab lmen gan mutiski, gan rakstiski.•    oti labas angu valodas zinšanas komunikcijai gan ar sadarbbas partneriem, gan iekšji uzmum.•    Komunikcijas prasmes, spja plnot un organizt savu darbu patstvgi;•    Precizitte, vrba pret detam, augsta atbildbas sajta pret saviem pienkumiem;•    Izteikta mrtiecba un lderisms.Ms piedvjam:•    Darbu starptautisk un stabil uzmum;•    Stabilu, konkurtspjgu atalgojumu un veselbas apdrošinšanu;•    Profesionlo izaugsmi un iespju realizt sav...

 • Company EDMEDIA, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

           SIA EDMEDIA  (re.nr. 44103139851)Mekljam reklmas specilistu/ socilo tklu administratoru : Reklmas ideju eneršanaReklmas saturu izstrdePrzint, k darbojas reklmas vide;Komunict ar citiem reklmas kanliem;Spja radoši risint darba uzdevumus, risint problmsitucijas;Organizt un plnot savu laiku, darbu, vadoties pc plna, izpildot darbu noteiktaj termi.Spja ievrot profesionlo darba tiku;Pieredze ar facebook un Google Ad pakalpojumiem uzskatma k priekšrocba Gaidm motivcijas vstuli (obligta...

 • Company BALTA, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prdošanas un mrketinga plnošana un prvaldba;Komunikcija un prrunas ar esošajiem un jaunajiem klientiem, sadarbbas partneriem;Klientu konsultšana, pakalpojumu lgumu slgšana;Strukturta un profesionla pakalpojumu pozicionšana un prezentšana;Esošo un potencilo tirgus nišu izpte un konkurentu analze;Iespjamo risku novrtjums;Atskaišu iesniegšana, prdošanas rezulttu analze, uzlabojumu un ierosinjumu izstrde;Jauna uzmuma mrketinga ideju eneršana un ieviešana dzv;Mjaslapas satura veidošana, uzturšana un tulkošana;Socilo tklu satura veidošana un aktualizšana;Regulra zinšanu papildinšana;Prasbas:Augstk izgltba (ekonomisk / juridisk);Vlama pieredze darb ar datorsistmam un lietojumprogrammm k Google Analytics, Yandex Metrics utt.;Vlama pieredze e-komercijas vai tiešsaistes reklmas jom;Vlama projektu va...

 • Company SEOBROTHERS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  SIA SEOBROTHERS ir jauna un perspektva kompnija.Aicinm pievienoties msu komandai un mekljam reklmas komercdarbbas pakalpojumu specilistu.Prasbas:Plnot, izstrdt un vadt mrketinga un reklmas kampau I...

 • Company RESHETNIAK, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA RESHETNIAK aicina darb: Profesija: 3339 40 KOMERCDARBINIEKS (darbam ar zijas tirgu)Darbbas joma: Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11)komercdarbinieks ir uzmuma struktrvienbas darbinieks, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plnošanu, sagdi un preu prdošanu un virzšanu tirg, veic ar loistiku un preu prdošanu saistto darbbu uzskaiti uzmuma noteikt krtb.   No darbinieka sagaidm:Spju novrtt un pilnveidot uzmuma preu sortimentu.Spju izstrdt piedvjumus iepirkumiem. Spju izveidot piegdtju datubzi, analizjot un izvrtjot izejvielu piegdes avotus.Spju analizt, piesaistt un vadt rpakalpojumus.Spju novrtt izmaksas, kas saisttas ar preu piegdi vai sagdi.Spju pieemt, izsniegt un uzraudzt materils vrtbas, un veikt inventarizciju.Spju prraudzt materilu prvietošanas un uzglab...

 • Company ALGORITMU SKOLA, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Klientu piesaistes un mrketinga specilists. (Pc profesiju klasifikatora Reklmas komercdarbbas pakalpojumu specilists 333905)Pienkumi: Jaunu klientu piesaiste gan Latvijas, gan rvalsts teritorij. Efektvas sadarbbas nodrošinšana ar vietjiem un rvalstu klientiem. Veicint sadarbbu un attstt biznesa attiecbas ar klientiem. Izstrdt inovatvus pakalpojumu sniegšanas piedvjumus orientierus gan uz Latvijas, gan rvalsts tirgu. Veikt tirgus izpti un analzi, meklt jaunus tirgus segmentus uzmuma pakalpojumiem. Izstrdt un stenot uzmuma mrketinga stratiju, uzmuma pakalpojumu reklamšanai un veicint uzmuma tla atpazstambu. Organizt un prraudzt vizuls/audio/video reklmu un produktu vizul noformjuma veidošanu, reklmas tekstu un sauku saceršanu. Pl...

 • Company ITLABS22, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  ITLABS22 ir jauna un draudzga kompnija, kas sav komand vltos redzt atbildgu un profesionlu Reklmas komercdarbbas pakalpojumu specilistuDarba pienkumi:- Veikt tirgus izpti.- Veikt uzmuma stipro un vjo pušu, iespju un draudu analzi.- Plnot, izstrdt un vadt mrketinga un reklmas kampau.- Izstrdt reklmas un mrketinga ziojumu.- Kontrolt mrketinga un reklmas komunikciju projekta/kampaas stenošanu.Prasbas:- 3 gadu pieredze darb;- precizitte un augsta atbildbas sajta;- labas darba plnošanas un organizšanas prasmes.Ms piedvjam:- socilas garantijas- stabilu atalgojumuKontaktinformcija: ...

 • Company HABITAT, BDR in Other
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Biedrba Habitat mekl reionlo prstvi darbam novados, kurš informs un konsults iedzvotjus par Habitat mjoka atjaunošanas programmu. Galvenie pienkumi ir sazia ar mju pašniekiem, informjot par Habitat mju atjaunošanas programmu un pretendentu pieteikumu anketšana.Habitat mju atjaunošanas programma paredz kvalifictiem pretendentiem - mju pašniekiem, saemt Biedrbas atbalstu mjas atjaunošanas darbu veikšanai. Šs programmas mris atbilst biedrbas Habitat misijai, sniegt atbalstu lauku un novadu iedzvotjiem uzlabot dzves apstkus.Pienkumi:informt iedzvotjus par Habitat mju atjaunošanas programmu;uzrunt potencilos programmas pretendentus;veikt dalbnieku atlasi un pretendentu pieteikumu sagatavošanu;sagatavot atskaites.Spjas un prasmes:lieliskas saskarsmes un prliecinšanas spjas;spja organizt pašam sa...

 • Company GIRR LOGISTIK, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  SIA GIRR LOGISTIK aicina darb Transporta prvadjumu komercdarbinieku Darba alga: EUR 1076.00Darba vieta: SIA „Girr Logistik”, biroj, Maskavas iela 240-3, Rga, LV-1063Kontaktinformcija: t. 29903567...

 • Company ARMETECH, SIA in Lapas
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ARMETECH, sakar ar darba apjomu palielinšanos, ir nepieciešams Mrketinga/E-komercijas specilists.Darba pienkumi:Socilo tklu profilu uzturšana, reklmas un to analze; Google reklmas un to analze;Citu interneta resursu reklmas (sludinjumu portli, izziu lapas, utt.); Mjaslapas reklmas; Mjaslapas un interneta veikala preu informcijas ievadšana un atjaunošana (novrtsim ja pratsi mjaslap ne tikai ievadt informciju, bet dart ko vairk - dizaina atsvaidzinšana, jaunu sadau izstrde, SEO, utt.);Reklmas tekstu sagatavošana (visprju, par preu grupm, konkrtas preces); Tehnisko datu un vizulo materilu par precm meklšana, apkopošana, tulkošana, utt.;Reklmas materilu izstrde un sagatavošana (bukleti, uzlmes, utt.) - to tekstul, informatv materila sagatavošana, bet novrtsim ja tu pratsi ar izstrdt digitl...

 • Company FROLI BALTIC, SIA in Froli
  08.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Froli Baltic SIA, re. Nr. 40003752956, ir vcu sabiedrbas Froli GmbH &Co. KG meitas uzmums un nodarbojas ar poliuretna produkcijas raošanu un matrau prvalku ššanu specializtiem transportldzekiem. Sakar ar atbalsta funkciju premšanu mekljm msu komandKOMERCDARBINIEKUDarba pienkumi: Klientu pastjumu apstrde Dadu prskatu un atskaišu sagatavošana Sadarbba ar mtes uzmuma darbiniekiem Atbalsta sniegšana koliem administratvaj darb Ms piedvjam: Izaugsmes un attstbas iespjas Atbalstu un apmcbu Elastgo darba laiku Darba algu no 850 eiro bruto mnes Veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas...

 • Company SANITEX, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  SIA Sanitex aicina pievienoties komandai:TIRDZNIECBAS VEICINTJU (Profesijas kods 3339 21) Darba apraksts:- Izvietot produkciju un reklmas materilus atbilstoši noteiktiem standartiem. - Nodrošint preu papildizvietošanu veikalos- Veidot un uzturt pozitvas un ilgtermia attiecbas ar veikalu prstvjiem. Prasbas:- B kategorijas autovadtja apliecba - Vlama iepriekšja darba pieredze tirdzniecb - Spja patstvgi veikt uztictos pienkumus - Augsta precizitte un atbildbas sajta.  - Labas latviešu un krievu valodas zinšanas. Uzmums piedv:- Darba samaksu EUR 600 pc nodoku nomaksas. - Veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika.  - Intensvu darbu strauji augoš uzmum.  - Darbinieku atlaiu karti.  - Uzmuma automašnu.Stiet savu CV ar nordi "Tirdzniecbas veicintjs/-a" uz nordto e-pasta adresi   Sazinsimi...

 • Company JAUNMOKU PILS, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SIA Jaunmoku pils, re.nr. 40003665610, ir atptas komplekss ar daudzveidgu piedvjumu klstu rpus pilstas steigas – klus, pakalniem ieskaut Kurzemes ainav. Saglabjot apkrtnes kultrvsturisks vrtbas un ieviešot arvien jaunus produktus, tas kuvis par vienu no atpazstamkajiem atptas objektiem Latvij. Klientiem kompleks piedvjam daudzveidgas muzejizgltojošs programmas, Mea muzeja ekspozcijas, viesncas un restorna pakalpojumus, k ar telpas svinbm un konferencm. Turpinot attstties un mainties, aicinm komand MRKETINGA UN SABIEDRISKO ATTIECBU SPECILISTU.TEV UZTICSIM: Veidot un realizt mrtiecgus plnus Jaunmoku pils turpmkai attstbai;stenot daudzveidgus mrketinga un komunikcijas projektus, un radošas idejas;Rpties par apmekltjiem iecientas, draudzgas un kvalitatvas atptas vietas tla veidošanu un atpazst...

 • Company ROMIGA, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Raošanas uzmums SIA ''ROMIGA'' (re. nr.LV40103995972)aicina darbEKSPORTA MENEDERI/-U (RG)Pienkumi:• Uzmuma prezentšana un prstvšana• Aktva jauno klientu piesaiste un ilgtermiu attiecbu veidošana ar esošiem un potenciliem klientiem• Preu un pakalpojumu tirgus izpte, atbilstošu prdošanas un mrketinga paskumu izstrde un vadšana• Prrunu vadšana ar klientiem, lgumu slgšana• Klientu pastjumu apstrde un kontrole• Piedvjumu sagatavošana• Konsultciju sniegšana klientam par precm, to priekšrocbm• Dalba cenu politikas veidošan, budeta un prdošanas plnu sastdšan• Budeta realizcija, veidot prskatu sagatavošana vadbaiPrasbas:• Veiksmga pieredze tirdzniecbas (raošanas) uzmum;• Augstk izgltba• Spja patstvgi un mrtiecgi organizt savu un citu darbu;• Spja iedvesmot un sasniegt kopjos komandas mrus;• Labas p...

 • Company ADHAM, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  DARBA APRAKSTSSakar ar darbbas attstšanu Rg. Aicinm savai draudzgajai komandai komercdarbbas specilistu. Plnot, attstt un organizt uzmuma komercdarbbas stratiju. Attstt un veidot uzmuma sadarbbu ar jauniem partneriem un klientiem Kontrolt uzmuma sadarbbas partneru pakalpojumu sniedzju darba izpildi. Attstt uzmuma atpazstambu saistb ar dinšanas, prtikas preu tirdzniecbas jomu. Jaunu klientu piesaiste Jaunu noieta tirgu apzinšana Iekauties un strdt uzmuma kultrvid. Prasbas: •  divu gadu pieredze prtikas tirdzniecb Latvij•  kontaktu esamba prtikas tirdzniecbas un dinšanas jom•  spja darboties patstvgi un komand;• urdu, hindi, angu valodas zinšanas•  pieredze darb B2C un B2B sektoros;•  oti labas datorprasmes ...

 • Company ZDOROV GROUP, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  ·        Veikt tirgus izpti, izmantojot ptniecisks metodes;·         Izstrdt tirdzniecbas darbbas budetu un novrtt to;·         Veikt produkta pozicionšanu (noteikt produkta vietu tirg);·         Izstrdt tirdzniecbas plnu un kontrolt t izpildi;·         Organizt tirgvedbas un tirdzniecbas personla darbu uzmuma stratisk mra sasniegšanai;·         Przint produktu virzšanas paskumus, prast tos izvlties unefektvi izmantot;·         Slgt lgumus par tirdzniecbas darjumiem un noteikt maksjumu krtbu;·         N...

 • Company RSSC, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Piedvjam darbu Socilo mdiju specilistam.Darba vieta Aizkraukl.Ms piedvjam:- darbu uzmum ar 9 gadu pieredzi;- socils garantijas;- darba drošba;- korektu attieksmi; - izaugsmes iespjas;- kvalitatvi organiztu darba procesu;Pienkumi:- Veidot reklmas akcijas socilajos tklos- Produktu sagatavošana un izvietošana internetveikal- Lieliskas prezentcijas spjas- Labas komunikciju prasmesPrasbas :Mekljam STRDT GRIBOŠU un varošu darbinieku. Savu CV  ldzam stt uz ...

 • Company MILE LOGISTICS, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 08.09.2020

  MILE LOGISTICS, SIALOISTIKAS DARBINIEKSPamatpienkumi:- Jaunu klientu piesaiste pa telefonu ;- Darbs un attiecbas uzturšana ar klientiem no jau esošs bzes;- Prasme strdt ar  dokumentiem lgumiem un vstulm: veidot, redit, analizt;- Prasme strdt ar daveida informciju vienlaikus;- Tikšanos organizšana: kur perspektv iespjami komandjumi;- Prskatu veidošana rt CRM sistm.Prasbas kandidtiem:- Mrtiecba, atbildba un stresa noturba ;- Vlme strdt un sasniegt rezulttu;- Prrunas veikšanas prasme vai augsta komunikcijas spja (attlint sadarbba ar klientu);...

 • Company ALL recycling, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 11.09.2020

   SIA „All recycling” ir viens no metlapstrdes nozares vadošajiem uzmumiem Latvijas tirg. Uzmums specializjas alumnija otrreizjs prstrdes sakausjumu raošan, melno un krsaino metlu lu tirdzniecb un prstrd, sadzves un bstamo atkritumu savkšan un utilizcij.  SIA „ALL recycling” aicina darb „Eksporta nodaas specilists/-e ”  Pienkumi : - Piesaistt jaunus klientus rpniecbas nozar Baltijas valsts un ES;- Atbalsts ilgtermia, veiksmga sadarbba ar klientiem;- Komercilo piedvjumu sagatavošana;- Nodrošint nepieciešams konsultcijas klientiem ;- Tirgus izpte un analze;- Esošo klientu apkalpošana.  Prasbas: ...

 • Company CMB, SIA in Ventspils
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SIA “CMB” (Re. Nr. 43603024025) aicina darbMrketinga specilistuDarba pienkumi :    mrketinga ikgadj plna izveidi un paskumu realizciju, realizcijas analzi    mjaslapu satura veidošanu    socilo tklu administršanu    reklmas materilu veidošanu, t.sk., prezentcijas, baneri, prezentmaterili, klientu dvanas    pakalpojumu un zmola vizuls identittes kontroli un atpazstambas veicinšanu tirg    veikt tirgus izpti un konkurentu analzi.Darba vietas adrese – Rga, Ventspils iela 48, LV -1002Atalgojums - EUR 1100 – 1500 (bruto) mnesDarba devja kontaktinformcija – , tel: 28343476...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" Tirgvedbas un tirdzniecbas SPECILISTS (3339 21)Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company JELGAVAS TIPOGRĀFIJA, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Izsludinm iekšjo un rjo vakancimrketinga specilistsMs vlamies, lai TU ms iemci ...

 • Company Ārvalsts komersanta DZING FINANCE LTD pārstāvniecī in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  DZING FINANCE LTD prstvniecba Latvij (Re. Nr. 40006025135)aicina darbTirgvedbas un tirdzniecbas specilistu (3339 21)Darbbas joma – FINANŠU STARPNIECBADarba pienkumi: Veikt tirgus izpti, analizt izptes rezulttus, veikt paskumus darba devja pakalpojumu virzšanai tirg.Darba vietas adrese: Krišja Valdemra iel 38 Rga LV-1010Prasbas kandidtiem: Augstk izgltga ekonomikas vai tiesbu zinatu jom;Tirgus izptes pieredze, vismaz viena rakstisk pozitva rekomendcija no iepriekšja darba devja vai pasttja.Atalgojums bruto 2500 EUR mnesNormlais darba laiks, pilna slodzeDarba lgums tiks noslgts uz 60 mnešiemDarba devja kontaktpersona:Svetlana amburkina Tlr. 29549181,  e-pasts: CV un rekomendcijas ldzam stt uz nordto e-pastu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services agents not elsewhere classified Edit filters