Jobmonitor. Search results for Business services agents not elsewhere classified

30 Jobs found

Used filters:
 • Business services agents not elsewhere classifiedx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company Guru Team Group, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA “Guru Team Group”, vien. re. nr. 40203202845Vakance – tirgvedbas socilo mediju specilists (kods 3339 39)Darba vietas adrese – Mkusalas iela 41, Rga.Darba alga – no 1050,- EUR.Izgltba – vismaz augstk izgltba (bakalaura grds) tirgvedb, ekonomik, mrketing, informcijas sistmu vadb vai ldzg nozar.Darba pieredze – vismaz 1 gads k socilo mediju specilists un IT jom. Vlama pieredze sadarbbas partneru - uzmuma klientu - atbalsta funkciju sniegšanai Eirop un NVS valsts.Valodu zinšanas – angu un krievu valodas zinšanas lab sarunvalodas lmen.Darba pienkumi:- sniegt konsultcijas par saimniecisks darbbas organizšanu un rezultativittes paaugstinšanu; - sagdt informciju par prdodamajiem pakalpojumiem un iespjamo pircju prasbm;- sagatavot reklmas kampau socilos tklos;- pieskaot reklmas paskumus sabied...

 • Company SEOBROTHERS, SIA in Other
  14.11.2019

  SIA SEOBROTHERS ir jauna un perspektva kompnija.Aicinm pievienoties msu komandai un mekljam reklmas komercdarbbas pakalpojumu specilistu.Prasbas: Plnot, izstrdt un vadt mrketinga un reklmas kampau ...

 • Company EFT R & D Group, SIA in Muitas
  14.11.2019

  Sakar ar darbbas paplašinšanu mekljam firmas komercpakalpojumu darbinieku (p.k. 333928) uz pilnu darba dienu.Darba pienkumi:veikt muitas nodevu noformšanas opercijas.nodrošint eksporta un apdrošinšanas licenu noformšanu.komandjuma braucieni.Izgltba vai darba pieredze attiecgaj jom (vismaz 3 gadus).Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rankas iela 13, LV-1005 RgaCV un pieteikumu ldzam iesniegt elektroniski : ...

 • Company Kurzemes Mežsaimnieks, SIA in Other
  14.11.2019

  Aicinm msu komandai pievienoties MRKETINGA VADTJU. Prasbas:Pilna mrketinga plna izveidošana, tirgus izpte un rezulttu analzeMrketinga plna izpildes kontroleSadarbba ar struktrvienbu vadtjiem·        Veiksmga pieredze mrketing (pieredzes "portfolio" ar padartajiem darbiem un sasniegumiem)·        2 gadu pieredze darb ar socilo tklu apkalpošanu un reklmu virzšanu (Google Ads, Facebook, Instagram)·        Pieredze darb ar mjas lapu administršanu "Wordpress" platform·        Labas prasmes strdt ar grafisk dizaina programmm k "Adobe Photoshop", "Adobe Illustrator" u.tml....

 • Company Kurzemes Mežsaimnieks, SIA in Vidi
  14.11.2019

  SIA „Kurzemes Mesaimnieks” ir mesaimniecbas uzmums ar vairk k 10 gadu pieredzi nozar. Uzmums ir daa no uzmumu grupas, kas darbojas ar nekustamo pašumu, nomas un bvniecbas nozars.Saistb ar paplašinšanos, strauju darba apjomu pieaugumu, tiek izsludinta vakance Kokmaterilu eksporta menederis.Galvenie pienkumi:Sadarbbas organizšana ar kokmaterilu (zbai, zmaterili u.t.t) prdevjiem un pircjiemLgumu slgšana, izpildes termiu kontrole, piegu organizšana, apmaksu termiu koordinšana u.tml.Darbs ar esošajiem sadarbbas partneriem un jaunu piesaisteProdukcijas kvalittes prbaude un nodrošinšanaKokmaterilu eksporta nodrošinšanaLdzdalba FSC sertifikcijas ieviešanAtskaišu sagatavošana uzmuma vadbai.Prasbas kandidtiem:Aktulo kokmaterilu  cenu przinšanaMrtiecba un spja darboties patstvgiSpja patstvgi pieemt l...

 • Company BRONT, SIA in Muitas
  14.11.2019

  Aicinm darb loistikas darbinieku / specilistu (prof.k. 333916).Kravu prvadjumu organizšana un kontrolšana.Noformt muitas kravu deklarcijas.Darba laiks -  40 stundas ned.Darba vieta -  Rga.Darbs paredz komandjumus.Vismaz 3 gadu darba pieredze autoprvadjumu jom.Savus CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company TOUR BK, SIA in Other
  14.11.2019

  Ms esam korejiešu trisma aentra “Tour BK, SIA”, kas atrodas Rg. Msu klienti ir Dienvidkorejas lielks trisma firmas un sniedzam apkalpošanas servisu korejiešu grup, kas ceo pa Baltijas valstm.Esam priecgi, izziot brvu vakanci msu aentr, ms mekljam korejiešu un angu valod runjošu troperatoru, vlams ar pieredzi trisma (vai cita) nozar strdjot ar Dienvidkorejas kompnijm. Š darba pamatfunkcijs ietilpst komunikcija ar klientu un trinformcijas prstšna rezervcijas noda. No pretendenta tiek pieprasta ar izpratne par Korejas biznesa etieti. Ms gaidsim Jsu CV angu valod un motivcijas vstuli korejiešu valod....

 • Company Alexander Vesnenok, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Darba devjs SIA "Alexander Vesnenok" piedv darbu reklmas specilistam.Kontaktinformcija:29937159...

 • Company Twins Import&Export, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Uzmums mekl reklmas specilistu darbam autotirg - lietoto automašnu iegde pc noteiktiem kritrijiem Latvij, Lietuv un cits ES valsts un to realizcija Eiptes Arbu Republik.Ms no Jums sagaidm:Labas marketinga un reklmas tehnoloiju zinšanas;Jauno klientu piesaiste;Iemaas arbu un austrumu tirgu marketinga specifik;Spjas pašam effektvi organizt savu darbu;Spjas strdt komand un patstvgi;Marketinga stratijas izveide un attstba;Orientšans uz rezulttu.Spjas strdt stresa situcijs;Spjas tri pieemt prdomtos lmumus un atbidt par pieemtiem lmumiem;Prrunas ar potencilajiem klientiem;Klientu atgriezinisks smites analze;Pašmcbas spjas.Prasbas:Pieredze marketinga (reklmas) specilista vai ...

 • Company Anattax, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  -      Ptt un analiz preu tirgus;-      Piedalties tirdzniecbas procesu organizšan;-      Ptt uzmuma rjo vidi un iespjamos uzmuma produkcijas pircjus un osakot tirgus potencilu;-     Izstrd un steno mrketinga plnu un sekot t izpildei;-      Paldz stenot uzmuma tirdzniecisko darbbu: sagatavot un sniegt pircjiem informciju par prdodamo preci , veidot kontaktus starp pircju un prdevju.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company Anattax, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  asistt tirgvedbas vadtjam dadu projektu izstrd;veikt prognozes nepieciešamajm precm, veikt to pastjumus un kontrolt to piegdes no piegdtjiem;komunict ar dadiem partneriem Eirop, ASV un zij.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company DANVIAL, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  DANVIAL, SIAaicina darb TRANSPORTA PRVADJUMU KOMERCDARBINIEKUSDarba pienkumi: darbs ar klientiem pa tlruniKontaktinformcija:e-pasts  ,  tlr. 67630495...

 • Company Partnerstree, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Pienkumi:uzrunt potencilus partnerus un vadt dadus projektus;izptt jaunas tirgus nišas;stiprint attiecbas ar esošajiem partneriem;regulri apmeklt partneru paskumus vis pasaul;organizt mrketinga aktivittes ar partneriem;bt izcilam galvenajam sarunu vedjam, aizstvot intereses.Prasbasspcgas angu valodas prasmes gan mutvrdos, gan rakstos;Obligts divu valodu prasmes no uzskaitta: arbu, turku, niešu, krievu,   lieliskas prezentcijas prasmes;iepriekšju pieredzi sarunu vešan;prasmes sadarboties ar raošanas, finanšu, juridisko un IT jomas prstvjiem;izcilas pašorganizcijas un laika plnošanas prasmes.Par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze prdošan, e-komercij vai darbs saistb ar Eiropas un zijas tirgiem.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company SALWIJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Reklmas specilists (2 vakances) prof.kods 333935 Piedvjam: Pastvgu darbu, Regulru atalgojumu reizi mnes Iespju strdt virsstundas; Visas socils garantijas; Darbs – Latvij, Stopiu novads,Lubnas šoseja 9.CV un motivcijas vestuli ldzu stt uz e-pastu: ...

 • Company ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  12.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ALKSNES TRISMA INFORMCIJAS CENTRSreistrcijas kods 90009899170izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakantoTRISMA INFORMCIJAS SPECILISTA amatu(pilnas slodzes darbs uz noteiktu laiku)Galvenie darba pienkumi: 1.    Apkalpot Trisma informcijas centra apmekltjus, sniegt un sagatavot nepieciešamo informciju;2.    Administrt Trisma informcijas centra datubzes, veidot un izvietot aktulo informciju nozares interneta vietns un citos publiskajos trisma informcijas tklos;3.    Nodrošint trisma maršrutu un produktu izstrdi, attstbu un tlku informcijas nodošanu iedzvotjiem un viesiem;4.    Sekmt Alksnes novada reprezentcijas materilu (kartes, bukleti u.c.) izstrdi;5.    Sniegt Trisma informcijas centra maksas pakalpojumus un noformt š procesa dokumentus;6.    Popularizt Alksnes novadu un t trisma produk...

 • Company DANVIAL, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  DANVIAL, SIAaicina darb TRANSPORTA PRVADJUMU KOMERCDARBINIEKUSDarba pienkumi: darbs ar klientiem pa tlruniKontaktinformcija:e-pasts  ,  tlr. 67630495...

 • Company ZDOROV GROUP, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ·         Veikt tirgus izpti, izmantojot ptniecisks metodes;·         Izstrdt tirdzniecbas darbbas budetu un novrtt to;·         Veikt produkta pozicionšanu (noteikt produkta vietu tirg);·         Izstrdt tirdzniecbas plnu un kontrolt t izpildi;·         Organizt tirgvedbas un tirdzniecbas personla darbu uzmuma stratisk mra sasniegšanai;·         Przint produktu virzšanas paskumus, prast tos izvlties unefektvi izmantot;·         Slgt lgumus par tirdzniec...

 • Company R3 IT, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  1.   Darbs:1.1.darbbas jom: Informcijas tehnoloijas/ Telekomunikcijas1.2.pienkumi:  saska ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2641.3.darba vieta – Rga, Kaku iela 5-52. Prasbas:2.1. Augstka izgltba (maistra grds) reklmas un sabiedrisko attiecbu jom2.2. Atsaucgums, godgums un vlme strdt.2.3. Spja  strdt komand un patstvgi organizt savu darbu.3. Darba lguma nosacjumi:3.1.bruto darba alga – 1004 EUR3.2.algas izmaksas veids – pilnais darba laiks,3.3.darba rems – 40 stundas ned,3.4.slodzes tips - pilna slodze,3.5.atrašans vieta – Rga,3.6. darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,4.   Papildu infirmcija:4.1. CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Pamatpienkumi: Sagatavot un vadt ZooSkolas izgltbas programmas aktivittes (ekskursijas, mcbu nodarbbas, paskumus, dzvnieku barošanas demonstrcijas utml.).Piedalties paskumu norises nodrošinšan.Izstrdt jaunas tmas un maršrutus.Kopt ZooSkolas programmu noriss iesaistmos dzvniekus.Prasbas:Profesionl vai augstk izgltba ar specializciju dabas zintns vai/un pedagoij;Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes darbam komand;Prasmes saskarsmei ar dada vecuma auditoriju.Teicamas latviešu valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;CV stt uz e-pastu: ...

 • Company RITAL D, SIA in Vidi
  07.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA "Rital D" aicina darb Komercdarbbas specilistuGalvenie darba pienkumi:- uzmuma prstvto produktu (prtikas produktu) tirdzniecba;- jaunu klientu piesaiste;- sadarbbas attstšana ar esošajiem klientiem.Prasbas kandidtiem:- spja darboties patstvgi un komand;- labas prasmes darb ar datoru;- latviešu, krievu, angu valodas zinšanas;- B kategorijas autovadtja apliecba;- vlama pieredze partikas tirdzniecb;- precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:- interesantu darbu stabil uzmum;- msdiengu darba vidi;- darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; - profesionls un persongs izaugsmes iespjas.Darba laiks:plkst. 8:00 - 17:00 (pusdienu prtraukums no 12.00 -13.00), pirm.- piektd....

 • Company RESHETNIAK, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA RESHETNIAK , vienotais reistrcijas Nr. 40203216455 ,Juridisk adrese: Rees iela 2A - 62, Rga, LV-1055 •    Profesija: 3339 40 KOMERCDARBINIEKS•    Darbbas joma: Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11)•     komercdarbinieks ir uzmuma struktrvienbas darbinieks, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plnošanu, sagdi un preu prdošanu un virzšanu tirg, veic ar loistiku un preu prdošanu saistto darbbu uzskaiti uzmuma noteikt krtb•    No darbinieka sagaidm:1.    Spja novrtt un pilnveidot uzmuma preu sortimentu. 2.    Spja izstrdt piedvjumus iepirkumiem. 3.    Spja izveidot piegdtju datubzi, analizjot un izvrtjot izejvielu piegdes avotus. 4.    Spja analizt, piesaistt un vadt rpakalpojumus. 5.    Spja novrtt izmaksas, kas saisttas ar preu piegdi vai sagdi. 6.    Spja ...

 • Company VIA HANSA TOURS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ...

 • Company A Solution, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  A Solution ir reklmas raošanas uzmums, kuram attstoties, aicinm savai komandai pievienoties: EKSPORTA MENEDERIS/ -EVlams prasmes un pienkumi: Prdošanas procesu organizšana ar klientiem NVA valsts; Jaunu klientu apzinšana, kontaktu uzturšana un vizšu organizšana; Sadarbbas organizšana ar raošanas un loistikas nodam; Prezentciju vadšana, piedvjumu gatavošana un lgumu slgšana; rvalstu komandjumu plnošana un sadarbbas partneru apmeklšana rvalsts;Augstk izgltba;Priekšroka kandidtiem ar pieredzi NVA valsts;Labas angu un krievu valodu prasmes;Spja plnot savu darbu un sasniegt izvirztos mrus;Teicamas saskarsmes un argumentcijas prasmes; B kategorijas autovadtja apliecba. Uzmums piedv:...

 • Company Printful Latvia, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  AS Latvia (Re.Nr.40203050078) piedv augstas kvalittes apdrukas, noliktavas un izstšanas pakalpojumus, k ar grafisk dizaina, foto / video, mrketinga un klientu apkalpošanas servisu maziem un vidjiem e-komercijas uzmumiem.Ms domjam tikai vien virzien – uz priekšu. Uzmumam attstoties, ms kaam jaunus plnus un veidojam arvien efektgkus risinjumus, kas paldzs klientiem sasniegt savus biznesa mrus. Lai nezaudtu inerci, neprtraukti mekljam talantgus papildspkus. Aicinm pievienoties komandai satura mrketinga specilistu/-i angu valod!Tavi pienkumi:mcties un sekot ldzi nozares aktualittm;blogu/rakstu rakstšana angu valod;e-pastu sagatavošana angu valod, to nostšana;ierakstu veikšana socilajos medijos;jaunu satura ideju radšana un realizšana;uzskt un uzturt sarunu forumos un pie izveidotajiem rakstie...

 • Company LONGENESIS, SIA in Lapas
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Socilo mediju specilista darba pienkumi:- Konkurentu un socilo mediju tendenu analze;- Socilo mediju stratijas izstrde, plnošana un realizšana;- Mjas lapas un socilo mediju satura izstrde un atjaunošana;- Socilo mediju publikciju plnošana;- Uzmuma stila veidošana socilo mediju platforms....

 • Company MOTHELEN, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA "Mothelen" , vienotais reistrcijas Nr. 40203223724 ,Juridisk adrese: Vijciema iela 1A, Rga, Latvija •    Profesija: Komercdarbbas specilists (profesijas kods 3339 20)•    Darbbas joma: Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11) •    Darba pienkumi:Komercdarbbas specilists plno, organiz un kontrol procesus pakalpojumu nozar;analiz un novrt uzmuma darbbu, t rezulttus;prstv uzmumu darjumos ar citiem uzmumiem un institcijm;sniedz konsultcijas par saimniecisks darbbas organizšanu un rezultativittes paaugstinšanu;piedals nepieciešamo resursu plnošan, sagd un pakalpojumu realizcij;organiz vai veic struktrvienbas iekšjo prskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentšanu uzmuma vadbai;vada un koordin personla darbu.•    Darba vietas adrese:      Vijciema iela 1A, Rga, Latvija ...

 • Company Ritex Modular Construction, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Pienkumi:- transporta pastjumu un prvadjumu organizcija un koordincija; - sadarbba ar partneriem un prvadtjiem.Prasbas:- augsta atbildbas sajta, spja koncentrties, mrtiecba un prasme patstvgi organizt darba procesu; - spja tri pieemt lmumus, vienlaicgi risinot vairkus uzdevumus.Piedvjam:- apmcbas iespjas; - draudzgu un atsaucgu kolektvu; - stabilu, konkurtspjgu darba apmaksu un socils garantijas;CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb komercdarbbas specilistu (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze komercdarbbas specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1200 ldz 1400 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb tirgvedbas un tirdzniecbas specilistu: Izgltba: augstk izgltba (bakalaurs) vai ar trs gadu pieredze attiecgaj amat;Svešvalodas zinšanas: angu valoda, k ar turku un azerbaidnu valoda;Alga: no 1200 ldz 1400 eiro (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb reklmas specilistu. (2 vakances)Prasbas kandidtiem: augstk izgltba (bakalaurs) vai trs gadu pieredze attiecgaj amat.Svešvalodas zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1100 ldz 1400 euro (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services agents not elsewhere classified Edit filters