Jobmonitor. Search results for Bus and tram drivers

14 Jobs found

Used filters:
 • Bus and tram driversx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company TUKUMA AUTO, SIA in Saldus
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas pretendentam:D kategorijas autovadtja apliecba;95. kods;augsta pienkuma apzia, precizitte, labas saskarsmes spjas un pozitva attieksme pret darbu.Papildus bonusi - veselbas apdrošinšana.Prvadjumu veikšana Saldus pilst un Saldus novad.T. 26106563...

 • Company VTU VALMIERA, SIA in Valmiera
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA „VTU Valmiera”, re. Nr. 40003004220,aicina darb AUTOBUSA VADTJU VALMIERAS AUTOPARKDARBA PIENKUMI:pasaieru prvadšana ar autobusu saska ar grafiku,darbs ar kases apartu,biešu prdošana pasaieriem,pasaieru apkalpošana.PRASBAS PRETENDENTIEM:vidj izgltba,D kategorijas transportldzeka vadtja apliecba ar ierakstu par profesionlajm zinšanm (95.kods),labas saskarsmes un komunikcijas prasmes,latviešu valodas un vlamas svešvalodas zinšanas atbilstoši darba raksturam,vlams D kategorijas transportldzeka vadtja sts vismaz divi gadi.UZMUMS PIEDV:darbu stabil uzmum,socils garantijas,dinamisku un profesionlu darba vidi,profesionlu apmcbu un karjeras izaugsmes iespjas.darba algu no 800-1100 EUR (BRUTO)CV un pieteikuma vstuli ar nordi vakancei „Autobusa vadtjs Valmieras autopark” iesniegt stot elektronisk...

 • Company Rīgas Taksometru parks, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Taksometru parks, AS, Re.Nr. 40003018875 aicina darb  AUTOBUSA VADTJUS Prasbas:D kategorija, 95.kods.Latviešu valodas zinšanas sarunvalodas lmen.Kontaktinformcija: e-pasts ,Tlr.66119930...

 • Company RĒZEKNES AUTOBUSU PARKS, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  autobusu vadtjs - AS "Rzeknes autobusu parks", Rzekne, Jupatovkas iela 5, interesties persongi pie darba devja, tel.: 64624137...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  AUTOBUSA VADTJS/ -A Darba pienkumi: prvadt pasaierus ar autobusu apstiprintajos maršrutos saska ar kustbas sarakstu un normatvo aktu prasbm; prdot un izsniegt vienreizjs papra bietes; nodrošint satiksmes drošbu; ievrot darba drošbas instrukcijas; nodrošint kulturlu pasaieru apkalpošanu. Prasbas: Pamata vai vidjs pakpes visprj vai profesionl izgltba; valsts valodas B lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod; transportldzeka vadtja „D” kategorijas apliecba un 95.kods zinšanas saskarsmes kultr un prasme veidot pozitvu kontaktu ar pasaieriem un koliem; zinšanas ugunsdrošb, darba aizsardzb, drošbas tehnik, ceu satiksmi reglamentjošajos noteikumos. iepriekšj pieredze ldzg ama...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  AUTOBUSU MANEVRU VADTJS/-A Darba pienkumi: veikt autobusu prvietošanu, drošu manevršanas darbu, novietošanu stvšanai slgtajs stvviets vai teritorij un to sagatavošanu izbraukšanai uz lnijas; nodrošint autobusu, t aprkojuma, uzpildts degvielas kontroli starpmaiu laik;Prasbas:·         pamata vai vidjs pakpes visprj vai profesionl izgltba;·         valsts valodas A lmea 2.pakpe vai iegta izgltba valsts valod; transportldzeka vadtja „D” kategorijas apliecba; praktisk darba pieredze  „D” kategorijas transportldzeka vadšan;Uzmums piedv: darbu stabil uzmum; ...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  AUTOBUSA VADTJS/-A (ar apmcbu D kategorijas transportldzeka vadtja apliecbas iegšanai)Darba pienkumi: prvadt pasaierus ar autobusu apstiprintajos maršrutos saska ar kustbas sarakstu un normatvo aktu prasbm; prdot un izsniegt vienreizjs papra bietes; nodrošint satiksmes drošbu; ievrot darba drošbas instrukcijas; nodrošint kulturlu pasaieru apkalpošanu. Prasbas: Pamata vai vidjs pakpes visprj vai profesionl izgltba; valsts valodas B lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod; transportldzeka vadtja “C” kategorijas apliecba; zinšanas saskarsmes kultr un prasme veidot pozitvu kontaktu ar pasaieriem un koliem; zinšanas ugunsdrošb, darba aizsardzb, drošbas tehnik, ceu satiksmi reglamentjošajos noteikumos. ...

 • Company Nordeka, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicina pieteikties Autobusa vadtju - konduktoru Pienkumi:•    Pasaieru prvadjumu pakalpojumu sniegšana.Prasbas:•    Labas zinšanas un pieredze.•    Labas komunikcijas iemaas.•    D kategorijas autovadtja apliecba, 95kods.Piedvjam:•    Atbilstošus darba apstkus un socils garantijas.Darba laiks:         summtais darba laiksDarba uzskšana:     pc vienošansDarba termiš:        darba lgums uz nenoteiktu laikuPrvadjumi maršrut- Rga-Bauska.Tlrunis informcijai: 67464620Savu CV un pieteikuma vstuli ar nordi „Autobusa vadtjs -- konduktors” stiet uz e-pastu ...

 • Company JELGAVAS AUTOBUSU PARKS, SIA in Jelgava
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  DARBA PIENKUMI:pasaieru prvadjumi atbilstoši autobusa kustbu grafikam un normatvo aktu prasbm;biešu tirdzniecba reisa laik, darbs ar kases apartu un bankas terminlu – biešu prdošana pasaieriem;nodrošint satiksmes drošbu un augstu pasaieru apkalpošanas kultru.UZMUMS PIEDV:pastvgu darbu stabil uzmum;darba formas aprbu (pc prbaudes laika);socils garantijas un motivjošu socilo labumu sistmu.CV un pieteikuma vstuli iesniegt: - stot elektroniski uz ; - stot pa pastu uz adresi Meiju ceš 62, Jelgava, LV-3007;- persongi Meiju ce 62, Jelgav, prvadjumu nodadarba diens no plkst. 08.00 ldz 16.00;Tlrunis informcijai 63022513...

 • Company RĒZEKNES SATIKSME, SIA in Rēzekne
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Rzeknes satiksme” aicina sav komandAUTOBUSA VADTJUDARBA PIENKUMI: pasaieru prvadšana saska ar kustbu sarakstu; pasaieru prvadšanas noteikumu przinšana; biešu prdošana. PRASBAS PRETENDENTIEM: D kategorijas transportldzeka vadtja apliecba ar ierakstu par profesionlajm zinšanm (95. kods); uz klientiem vrsta attieksme, labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, iecietba, precizitte; labas latviešu valodas UZMUMS PIEDV: darbu stabil uzmum; stabilu atalgojumu (bruto alga no EUR 750 - 1200) un socils garantijas; iespju veikt darbu ar jauniem, msdiengiem autobusiem; Pretendentiem pieteikties, CV stot uz e-pasta adresi: " rel="nofollow">  vai iesniedzot persongi SIA “Rzeknes satiksme” lietvedb, Raia iel 8, Rzekn. ...

 • Company LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Piedv darbu autobusa vadtjiem Liepj uz pilnu darba slodzi regulrajos pasaieru prvadjumos. Prasbas: (pieredze pasaieru prvadjumos), D kategorijas autovadtja apliecba, un 95.kods digitl karte (atkarb no prvadjumu veida) – augsta pienkuma apzia, precizitte, labas saskarsmes un komunikcijas prasme, pozitva attieksme pret darbu. Pieredze pasaieru prvadjumos tiks uzskatta par priekšrocbu. Piedvjam: stabilu un regulru jsu spjm un prasmm atbilstošu atalgojumu (bruto 750 - 1100, EUR/mn.), visas socils garantijas, draudzgu kolektvu, summto darba laiku. Pieteikties persongi Cukura iel 8/16, Liepj vai stt CV uz e-pastu: " rel="nofollow"> Kontaktpersonas tlrua Nr.29474872...

 • Company VTU VALMIERA, SIA in Valmiera
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA „VTU Valmiera” Re.Nr.40003004220 aicina darb                 AUTOBUSA VADTJU Smiltenes autoost.DARBA PIENKUMI:•    pasaieru prvadšana ar autobusu saska ar grafiku;•    darbs ar kases apartu;•    biešu prdošana pasaieriem;•    pasaieru apkalpošana.PRASBAS PRETENDENTIEM:•    vidj izgltba;•    D kategorijas transportldzeka vadtja apliecba ar ierakstu  par profesionlajm zinšanm (95. kods);•    labas saskarsmes un komunikcijas prasmes;•    latviešu valodas un vlamas svešvalodas zinšanas atbilstoši darba raksturam.    UZMUMS PIEDV:•    darbu stabil uzmum;   •    socils garantijas;•    profesionlu apmcbu un karjeras izaugsmes iespjas;•    darba samaksu 800-1100 EUR(bruto).su profesionls dzves aprakstu(CV) - ar nordi „Autobusa vadtjs Smiltenes autoost” iesniegt:     - stot elektroniski uz - ...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

        SIA "Master W Group" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap piecdesmit Autobusa VADTJUS (profesiju klasifikatora profesijas kods 8331  01).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvuDarba lguma nosacjumi:-  bruto darba alga – 1004 EUR,-  algas izmaksas veids – laika darba alga,-  darba rems – 40 stundas ned,-  slodzes tips - pilna slodze,-  darba...

 • Company PASAŽIERIS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  darbs pa LatvijuTel.: 29426388...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bus and tram drivers Edit filters