Jobmonitor. Search results for Building construction labourers

98 Jobs found

Used filters:
 • Building construction labourersx
Displaying 1-50 of 98 results.
 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  19.09.2020

  931301 BVSTRDNIEKSBvstrdnieka pienkumi.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company L.V.F. LV, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedvjam darbu bvstrdniekiem, kuri specializjs tds specialitts, k flztjs, krsotjs, špakteltjs, riipša montnieks, fasdes montnieks, betontjs, elektriis, santehniis un metintjs.Kontaktinformcija: Irina ehovskaja, 29127688, 26808749, ....

 • Company APM CONSTRUCTION, SIA in Other
  19.09.2020

  Latvijas uzmums SIA "APM CONSTRUCTION" aicinm darb bvstrdniekus (prof.kods: 931301).Sagatavot dzelzsbetona bvkonstrukciju montas vietu.Darba vieta objekti Rg un Rgas reion, pc nepieciešambas cits Latvijas pilsts.Ja interes šis piedvjums vai rodas jautjumi, sazia caur e-pastu:  ...

 • Company LATVIJAS UNIVERSITĀTE in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Latvijas Universittes Infrastruktras departamentsaicina darb remontstrdnieku - stniekuRg, Rtsuptes iel 7 Mekljam remontstrdnieku-stnieku, ar iemam vadt mazgabarta traktortehnikuPiedvjam - stabilu atalgojumu un socils garantijasSagaidm - godprtgu, kvalitatvu un atbildgu attieksmi pret darbuAtalgojums 800 EUR brutoPieteikumu un CV stt ldz 30.09.2020. uz e-pastu: tlrunis: 29366999Sazinsimies ar kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm...

 • Company MŪRNIEKS, SIA in Other
  19.09.2020

  Darba pienkumi: – Atbrvot darba vietu no darba izpildei nevajadzgajiem un traucjošiem priekšmetiem,  Paldzt uzstdt trapus, inventrs pastatnes un sastatnes. Sakrtot ejas rtai materilu pievešanai un bvgruu aizvešanai.Pieteikties vakancei, stot CV uz e-pastu: Papildus info: 29246876...

 • Company BUVE UN AUTO, SIA in Other
  19.09.2020

  Uzmums aicina darb BVSTRDNIEKUS ar pieredzi un vlmi strdt.Objekti atrodas Liepj. Samaksa - atkarga no darba apjomaPieteikties pa tlruni: 29294350...

 • Company JURKAT DEEM, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  bvniecbas un remontdarbu veikšana uzmuma objektos:remontšanas, labošanas darbi uzmuma teritorij;saimniecisko darbu veikšana.Prasbas kandidtiem:iemaas darbos, kas saistti ar elektrbu, santehniku, galdniecbu, bvniecbu;vlama pieredze bvniecb un remontdarbu veikšan;vlama vidj profesionl izgltba;spja koordint savu darbu un rast risinjumus jebkur situcij.tel.: 29977824...

 • Company JĒKABPILS PMK, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pieteikties iespjams stot savu CV uz epastu l ar nordi “Bvstrdnieks”....

 • Company EURO CONSTRUCTION DEVELOPMENT, SIA in Vidi
  19.09.2020

  SIA „Euro Construction Development”,  re.numurs 40203135544 Bvniecba / Nekustamais pašums  aicina darb bvstrdniekuDarbinieku skaits: 1Darba alga: 1076 eiroDarba pienkumi:Veikt ku un palgku apkopi, remontu un bvniecbu.  Komplektt nepieciešamos bvmaterilus. Veidot nesjkonstrukcijas (pamatus, sienas). Veikt koka karkasa sagatavošanu un uzstdšanu. Veikt visa veida sienu apšuvumu ar veltiem diem, skaidu pltnm, saplksni.  Veikt grdas seguma nomaiu.Piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu stabil uzmum;Regulri izmakstu, stabilu ikmneša atalgojumu;Socils garantijas;Profesionls pilnveidošans iespjas;Sakrtotu darba vidiPapildus informcija:Darba laiks – normalais darba laiksJa atbilstat mintajm prasbm, stiet pieteikumu uzE-pasts: Sazinsimies ar kandidtiem, kas tiks ai...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  19.09.2020

  BvstrdnieksPrasbas kandidtam:- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darbs saistts ar komendjumiemLatvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company KEY FACTOR SC, SIA in Lodes
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pamatuzdevumi:– siltint sienas un grdas;– veikt apdares un remontdarbus;– montt ipškartonu;- uzkopt un apsaimniekot teritoriju. Objekts atrodas Lodes iel 1a, ValmierPieteikties: stt CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company ABC Baltic Express, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadu.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, FrancijuPieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company Universālais Energoceltnieks, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Universlais Energoceltnieks, SIAAicina darb BVSTRDNIEKUDarba apraksts: Darbs celtniecbas objektos Latvij, Iespjami komandjumi uz rzemm.Izgltbas lmenis:-Vidj  visprj izgltbaObligta darba pieredze celtniecbas jom vismaz 3 gadiDarba lgums uz nenoteiktu laikuKontaktpersona: Aleksandrs Veselovs; tlr.22303349; e-pasts : ...

 • Company 'LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA' in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Latvijas Sporta pedagoijas akadmija aicina darb REMONTSRDNIEKU.Pienkumi:saimniecisko darbu veikšana akadmij;Kosmtisku remontdarbu veikšana.Prasbas:Vlama pieredze un prasmes saimniecisko darbu veikšan.Pieteikšans un informcija: 26183185, Valda...

 • Company 12A GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  12A GROUP SIA...

 • Company WINDOWS FACTORY, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA WINDOWS FACTORY aicina darb BvstrdniekusPienkumi: pildt darba devja uzdevumusMs piedvjam:Konkurtspjgu atalgojumu (1076 EUR )Socils garantijasPozitvu un atvrtu kolektvuDarba vieta - "Akmekalni" Ropau novads (Zaumuia)CV ldzam stt: ...

 • Company TILPUMS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  TILPUMS, SIAAicina darb BVSTRDNIEKUVlama darba pieredze bvstrdnieka amat vai tam pieldzinm amat;Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius;Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliemObjekti Rg un Rgas rajon.Gaidsim Jsu CV ar nordi „bvstrdnieks” uz e-pastu: ...

 • Company JC, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  JC, SIAAicina darb  BVSTRDNIEKUPienkumi:- Dzelzbetona konstrukcijas veidošana/atveidošana,- stiegrošana,- betonšana, - mršana. Prasbas: - spja veikt fizisku darbu, precizitte, augsta atbildbas izjta.Darbs Latvij.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company JC, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dzelzbetona konstrukcijas veidošana/atveidošana, stiegrošana, betonšana. Prasbas: spja veikt fizisku darbu, precizitte, augsta atbildbas izjta.Darbs Latvij.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company Saule Bīriņu Pils, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba pienkumos ir dadu tehnisko, apsaimniekošanas darbu veikšana gan telps, gan ra apstkos.Zvant pa telefonu Nr.29228353...

 • Company PROVENTUS GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs Proventus group SIA, 40203203643 Profesija 9313 02 -RemontSTRDNIEKS Darbbas joma- Bvniecba Darba pienkumi- veikt remontdarbus Darba vietas adrese -Latvij, ir iespjami komandjumi Atalgojums 1004 EUR mnes.; Brvo darba vietu skaits -5. cilv.; Darba devja kontaktinformcija-  , 27808766.   ...

 • Company Rūjienas saldējums, SIA in Rūjiena
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA Rjienas saldjums aicina darb REMONTSTRDNIEKUPienkumi:Teritorijas uzturšana krtb, sakopšanaUzturt saimniecbas telpas, palgtelpas krtb atbilstoši prasbm un veikt nepieciešamos remontdarbus un citus darbusVeikt dadus saimnieciskus darbus Prasbas:Vlama pieredze ldzg amat;Prasmes darbam ar rokas un elektroinstrumentiem;Precizitte un augsta atbildbas sajta;Prasme organizt savu darbu un strdt komandDaudzveidgu un interesantu darbuStabilu atalgojumu un socils garantijasKolu atbalstu darba procesAtalgojums  -  900 euro brutoKontaktinformcija :CV ar nordi "Remontstrdnieks" ldzam stt uz e-pastu sanda.gute@rujiena...

 • Company KEY FACTOR CS, SIA in Lodes
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pamatuzdevumi:– siltint sienas un grdas;– veikt apdares un remontdarbus;– montt ipškartonu.Objekts atrodas Lodes iel 1a, ValmierPieteikties: stt CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company NEWCOM CONSTRUCTION, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  NEWCOM CONSTRUCTION, SIAAicina darb 931301 BVSTRDNIEKUDarba devja kontaktinformcija: ...

 • Company DrilleR, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mekljam palgu urbšanas/zšanas meistaram. Darbs ir saistts ar caurumu urbšanu / zšanu beton.Darba pienkumi: instrumentu iekraušana un izkraušana darba automašn, darba vietas sakopšana, drošas darba vides nodrošinšana.CV stt uz e-pastu: t. 22170217...

 • Company BUILDORA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  BUILDORA SIA(Re. Nr. 40103848750)  Aicina darb  bvstrdnieku, (profesijas kods:  9313  01) Prasbas kandidtiem: -spja veikt bvobjektos nepieciešamos palgdarbus Pieteikuma vstuli un CV ldzam stt uz   ...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "East Metal" ir rzemju kapitla metlapstrdes uzmums, kas dibints 1997.gad. Uzmums sniedz rpakalpojumus metlapstrdes jom - pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavo nestandarta konstrukcijas.Uzmuma galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk, k 700 darbinieku.Darb tiek aicints REMONTSTRDNIEKSDarba pienkumi:veikt vienkršus darbus, kas saistti ar ku remontdarbiem,veikt nepieciešamos palgdarbus, vienkršus zemes darbus,gatavot betona sastvus, uzstdt un demontt dadas bvkonstrukcijas, veikt vienkršus mršanas darbus, sagatavot dadas virsmas tlkai apstrdei, novkt bvgruus, strdt ar rokas un vienkršiem elektriskiem instrumentiem,veikt vienkrša apmetuma pielabošanu un izveidi, veikt vienkršu grdas pamatu labošanu un izveidi, veikt vienkršu koka konstr...

 • Company Ritex Real Estate, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „RITEX real estate” aicina darb bvstrdniekusDarba pienkumi: Veikt ipškartona plkšu konstrukciju izbves;Veikt apdares darbus (apmešana, špaktelšana, gruntšana, krsošana);Veikt demontas, bvgruu iznešanas, mršanas, betonšanas darbus, k ar citus visdadkos bvniecbas, ku remonta palgdarbus.Msu prasbas:Nopietna attieksme pret darbu, augsta atbildbas sajta, godgums un centgums.CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu  Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company ALERA-TUR, SIA in Iecava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

        SIA "ALERA- TUR" Re. Nr.40003757879          Juridisk adrese: Edvarta Virzas iela 27-18, Iecava, Iecavas nov., LV-3913,  aicina darb Bvstrdniekus, kuri vlas strdt un labi nopelnt.Galvenie pienkumi:·        Veikt bvobjektos nepieciešamos palgdarbus,·         veikt vienkršus zemes darbus, ·        prvietot celtniecbas materilus un palgmaterilus celtniecbas objekt, ·        veikt materilu izkraušanu un nokraušanu, ·        gatavot bvjavas, betona sastvus, ·        paldzt uzstdt un demontt dadas bvkonstrukcijas un bvizstrdjumus,...

 • Company VIST PROJECT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmus SIA "VIST project" aicina darb BvstrdniekusKontakti: Papildus informcija par tlruni: +37125216844 Darba izpildes vieta - Rga, Sitas iela 46 - 11, LV-1073...

 • Company EURO WHOLESALE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums aicina darb bvniecbas darbiniekus.Prasbas kandidtam:- ierko ku pamatus;- veic jebkura veida ku konstrukciju montu darbus. Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;...

 • Company MALI M, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA Mali M  aicina darb BVSTRDNIEKU.Darba objekts Vecumniekos.Ar transportu no Jelgavas ldz darba objektam turp/atpaka nodrošina.CV stt: vai zvant 25255876...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Biedrbas "Latvijas Samariešu apvienba" Socils aprpes centrs "Prdaugava" aicina darb remontstrdnieku - asistentu pilna laika darb. Galvenie darba pienkumi: Veikt remontdarbus  - telpu kosmtisko remontu, santehnikas, skus elektroinstalcijas, bojtu mbeu un tehnisko palgldzeku u. c. remontdarbus.Nogdt un pavadt klientus uz un no rstniecbas iestdes.Pc nepieciešambas paldzt aprptjiem veikt klientiem nepieciešams atbalsta funkcijas - paldzt piecelties, nokt no vienas vietas ldz otrai, poziciont atbilstoši nepieciešambai u. c.Veikt citus ldzga satura darbus atbilstoši amata aprakstam.Piedvjam:Pilna laika darbu Rg Garozes iel 15.Atalgojumu 600 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Socils garantijas, veselbas apdrošinšanu.Atsaucgu un draudzgu kolektvu.Prasbas:B kategorijas auto vadtja apliecba.Labas latvie...

 • Company S-SISTEMAS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  S-SISTEMAS, SIAAicina darb BVSTRDNIEKUPienkumi:- Darba vietas organizšana - pieredzjuša strdnieka - prraudzb atbilstoši - tehnoloijas prasbm un darba - drošbas noteikumiem.- Materilu sagatavošana un nokraušana.. - Palgdarbu veikšana pieredzjuš strdnieka vadb.. - Darba drošbas noteikumu ievrošana.- Vides aizsardzba. Ldzam CV stt uz e-pastu : ...

 • Company RETT LAT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA RETT LAT re.Nr. 40203097539 (darbiekrtošanas pakalpojumu sniegšanas licences Nr.20/2018)Piedvjam darbu bvstrdniekam, Latvija, Rga.Ms piedvjam: attstbas un izaugsmes iespjas;sakrtotu darba procesu; efektvu tehnoloiju un iekrtu pielietošanu darba izpildei;progresvu atalgojumu par teicami paveiktu darbu;Mekljam atsaucgu komandas biedru, kurš dos savu pienesumu kopjai uzmuma attstbai.Kontaktinformcija: e-pasts: ...

 • Company WOLF LKW, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb bvstrdniekus palgdarbu veikšanai.Pieteikšans:...

 • Company MJ BALTIC CONSTRUCT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  MJ BALTIC CONSTRUCT, SIAAicina darb BVSTRDNIEKUPrasbas kandidtiem:Vlama darba pieredze bvstrdnieka amat vai tam pieldzinm amat;Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius;Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem.Veiksmgas sadarbbas uzskšanai gaidsim Jsu CV ar nordi „bvstrdnieks” uz e-pastu:  ...

 • Company ALEKSEJS PLUS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Kapu piemineku, apmau un ieogojumu uzstdšanaDarba laiks: pc pušu vienošans...

 • Company Liepavoti R.E., SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA LIEPAVOTI R.E. aicina darb bvstrdniekus. Darbs objekt - Pternieku robekontroles punkta prbve, Krslavas novads. Prasbas - darba pieredze vismaz 3 gadi un izgltba atbilstošaj jomNodrošinm dzvesvietu un transportu no Ogres.Pieteikties zvanot uz tlr. 29176555...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu Remontstrdniekam ar atrašans vietu ValmierGalvenie darba pienkumi:inenierkomunikciju apsaimniekošana; ku un konstruktvo elementu uzturšana; telpu, to aprkojuma, mbeu u.c. skie remontdarbi; teritoriju uzkopšanas darbus – zles paušanu ar drza traktoru, zles pvju, trimeri; citus darbus, pc vadtja rkojuma.Prasbas kandidtiem: pieredze saimniecisko darbu veikšan; zinšanas par darb lietojamo instrumentu darbbas principiem, lietošanas noteikumiem; spja strdt patstvgi un komand. “B” kategorijas autovadtja apliecba;precizitte, augsta atbildbas sajta;Piedvjam: interesantu darbu stabil uzmum; msdiengu darba vidi; darbam atbilstošu atalgojumu u...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu Remontstrdniekam ar atrašans vietu Smilten.Galvenie darba pienkumi:inenierkomunikciju apsaimniekošana; ku un konstruktvo elementu uzturšana; telpu, to aprkojuma, mbeu u.c. skie remontdarbi; teritoriju uzkopšanas darbus – zles paušanu ar drza traktoru, zles pvju, trimeri; citus darbus, pc vadtja rkojuma.Prasbas kandidtiem: pieredze saimniecisko darbu veikšan; zinšanas par darb lietojamo instrumentu darbbas principiem, lietošanas noteikumiem; spja strdt patstvgi un komand. “B” kategorijas autovadtja apliecba;precizitte, augsta atbildbas sajta;Piedvjam: interesantu darbu stabil uzmum; msdiengu darba vidi; darbam atbilstošu atalgojumu ...

 • Company D&S PROJECTS, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  BVSTRDNIEKSPrasbas kandidtiem:Vlama darba pieredze bvstrdnieka amat vai tam pieldzinm amat;Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius;Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem.Veiksmgas sadarbbas uzskšanai gaidsim Jsu CV ar nordi „Bvstrdnieks” uz e-pastu: ...

 • Company MIITIIM, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "MIITIIM"aicina darb bvstrdniekus (profesijas kods 9313 01)Prasbas kandidtiem:- Vlme strdt bvstrdnieka amat;- Augsta atbildbas sajta par veicamo darba kvalitti.Darba vietas adrese: Rga, k ar visa Latvijas teritorijaGaidm Jsu CV uz e-pastu:  ar nordi “Konkursam uz bvstrdnieka amatu”. Tlrunis uzzim: 20700444.Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri pc CV atlases bs iekuvuši 2.krt....

 • Company ML BUVE, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ML BveAicina darb: 931301 BVSTRDNIEKSNepieciešams veikt bvdarbus objekt.Bvniecbas objekti- Rg un vis LatvijALGA: 1076-1100 EURKontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company VIDES SERVISS, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ku remontdarbiCiti celtniecbas iekšdarbi un rdarbiTelpu, to aprkojuma, mbeu,  iekrtu remontdariCV stit uz e-pastu : ldz 2020.gada 21.maijam .Sazinties: 63960613Jsu iestto personas datu przinis SIA "Vides serviss" saska ar  izstrdto privtuma politiku....

 • Company RITEX MODULAR CONSTRUCTION, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA RITEX MODULAR CONSTRUCTION aicina darb BVSTRDNIEKUS.Pienkumi: - Veikt ipškartona plkšu konstrukciju izbves;- Veikt apdares darbus;- Veikt  demontas, bvgruu iznešanas, mršanas, betonšanas darbus, k ar citus visdadkos bvniecbas, ku remonta palgdarbus.No kandidtiem sagaidm:- Veselbas aizsardzbas un drošbas noteikumu ievrošanu darb, spt noteikt bstamas situcijas, ievrot darba drošbas prasbas un normas;- Spja strdt gan patstvgi, gan komand.CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company ARS BUVE, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “Ars Bve”, Re. Nr. 40003539640 Aicina darb bvstrdnieku.Pieteikties: stt CV uz e-pasta adresi: Kontakti: mob.: 29413544...

 • Company MASTER W GROUP, SIA in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  MASTER W GROUP, SIA aicina darb BVSTRDNIEKUSPrasbas kandidtiem:Vlama darba pieredze bvstrdnieka amat vai tam pieldzinm amat;Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius;Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem.Veiksmgas sadarbbas uzskšanai gaidsim Jsu CV ar nordi „Bvstrdnieks” uz e-pastu: ...

 • Company ELTORS, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sakar ar plnotajiem celtniecbas darbiem vajadzgi - BvstrdniekiDarba pienkumiIekšdarbu meistari (flzšana, špaktelšana, apmešana, grdas u. c. )rdarbu meistari (fasades meistari, mršana, labiekrtošana u. c. )Prasbas kandidtiemDarba pieredze bvniecb;Precizitte darbu izpild un augsta atbildbas sajta.Pieteikties pa tel. 29195234 vai rakstot uz e-pastiem: ; ...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

   Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludina kvalificta strdnieka amata pretendentu konkursuAmata mris:  Nodrošint iestdes ku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.  Prasbas vlama vidj specil izgltba,vlama praktisk darba pieredze 1 gads,valsts valodas zinšanas,prasme veikt dadus sadzves remontdarbus,autovadtja tiesbas, patstvba uzdevumu izpild un pras...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building construction labourers Edit filters