Jobmonitor. Search results for Building construction labourers

137 Jobs found

Used filters:
 • Building construction labourersx
Displaying 1-50 of 137 results.
 • Company ARMATOL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “ARMATOL”, vien. re. nr. 40203199583.Aicina darb bvstrdnieku (kods 9313 01).Darba vieta – Rga.Izgltba – vismaz pamata izgltba.Valodu zinšanas – priekšroka pretendentiem ar angu un krievu valodas zinšanm lab sarunvalodas lmen.Darba pienkumi:- veikt bvobjektos nepieciešamos palgdarbus, vienkršus zemes darbus, - prvietot celtniecbas materilus un palgmaterilus celtniecbas objekt;- gatavot bvjavas, betona sastvus; - paldzt uzstdt un demontt dadas bvkonstrukcijas; - veikt vienkršus mršanas darbus; - sagatavot dadas virsmas tlkai apstrdei, novkt bvgruus; - strdt ar rokas un vienkršiem elektriskiem instrumentiem; - pieredzjuša augstas kvalifikcijas bvniecbas strdnieka vadb veikt vienkršus nojaukšanas darbus, masvo sienu un pamatu labošanas, starpstvu prsegumu atsevišu elementu nomaias, vienkrš...

 • Company ARMATOL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “ARMATOL”, vien. re. nr. 40203199583.Aicina darb remontstrdnieku (kods 9313 02)Darba vieta – Rga.Izgltba – vismaz pamata izgltba.Valodu zinšanas – priekšroka pretendentiem ar angu un krievu valodas zinšanm lab sarunvalodas lmen.Darba pienkumi:- veikt bvobjektos nepieciešamos palgdarbus, vienkršus zemes darbus, prvietot celtniecbas materilus un palgmaterilus celtniecbas objekt; - gatavot bvjavas, betona sastvus; paldzt uzstdt un demontt dadas bvkonstrukcijas;- veikt vienkršus mršanas darbus; - sagatavot dadas virsmas tlkai apstrdei, novkt bvgruus; - strdt ar rokas un vienkršiem elektriskiem instrumentiem; - pieredzjuša augstas kvalifikcijas bvniecbas strdni...

 • Company TILTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Tilts – stabils un viens no vadošiem Latvijas uzmumiem aicina pievienoties savai komandai: bvstrdniekus darbam pu pamatu izbves noda un objektos: Rg, Brocnos, Liepj Pienkumi: Visprjie bvniecbas darbi; Betonšana; Stiegrošana; Metinšana. Prasbas: Darba pieredze vismaz 2-3 gadi; Labas tehnisks zinšanas, spja strdt patstvgi; Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti; Iespja strdt komandjumos; Bez kaitgiem ieradumiem; Vlama pieredze ar darba tehniku/mehnismiem. Ms piedvjam: Savlaicgu un konkurtspjgu atalgojumu; Darbu stabil uzmum - darbs visa gada garum; Darbu komandjumos (ar dzves vietas nodrošinšanu); Socils garantijas; Darba alga bruto: no 5.00 eur/h ldz 7.50 eur/h. CV ldzam stt uz e-pastu: " rel="nofollow"> vai zvaniet pa nordto tlrua Nr. 20382027 ...

 • Company G-ENERGY, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA G-ENERGY aicina darbBVSTRDNIEKUSPrasbas kandidtiem:  - Vlama darba pieredze bvstrdnieka amat vai tam pieldzinm amat;  - Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius;  - Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem.Darbs bvniecbas objektos Latvij.Veiksmgas sadarbbas uzskšanai gaidsim Jsu CV ar nordi „Bvstrdnieks” uz e-pastu: ...

 • Company ROYAL BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ROYAL BUVE, SIAAicina darb BvstrdniekuPrasmes un pienkumi:dadi montas un bvniecbas darbiPrasbas:Pieredze profesij ne mazk k 3 gadiAtbildba un krtbaDarba vieta - Rga un visa Latvijas teritorija. Iespjmi komandjumi cits ES/EEK valsts. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company RIGAS TILTI, SIA in Margas
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  RIGAS TILTI, SIASIA “Rgas tilti” darba tirg darbojas no 1990. gada. Sabiedrbas darbbas sfra ir tiltu, kustbas prvadu, krastmalu remonts un celtniecbas darbi, projektšana un uzturšana. Bvstrdnieks- dadu darbu veikšana inenierbvju bvniecbas objektosno 2021. gada 22. februra ( uz laiku ldz 2021.gada 30.jnijam)Darba pienkumi:betona konstrukciju demontas, montas veikšana;bvbedru, pamatnes sagatavošana;saliekamo turu, sastatu, darba klju monta;hidroizolcijas darbu veikšana;virsmu attršanas ar dadiem pamieniem veikšana;virsmu prklšana ar aizsargprkljumiem;trauda konstrukciju (aizsargbarjeras, margas) monta;*darba samaksa ldz eur 1600,00(t.sk.piemaksas- ja veic papildu darbu, virsstundu darbu, nakts darbu, darbu nedas atptas laik, vai svtku diens).darba vieta:   Rga un Latvijas teritorijaDarba la...

 • Company DESIGN ECO MONOLITS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „ DESIGN eco monolts”, re. Nr. 43603085301, aicina darb BVSTRDNIEKUS darbam KURZEM. Galvenie pienkumi:· Veikt bvobjektos nepieciešamos palgdarbus,· veikt vienkršus zemes darbus,· prvietot celtniecbas materilus un palgmaterilus celtniecbas objekt,· veikt materilu izkraušanu un nokraušanu,· gatavot bvjavas, betona sastvus,· paldzt uzstdt un demontt dadas bvkonstrukcijas un bvizstrdjumus,· veikt vienkršus mršanas darbus,· sagatavot dadas virsmas tlkai apdarei,· novkt bvgruus,· prast strdt ar rokas un vienkršiem elektriskiem instrumentiem.Papildu informcija:" rel="nofollow"> CV ldzam stt uz e-pasta adresi: , zvant uz tlruni mob. 28338928 (darba diens no plkst. 10.00-17.00). Darba vieta: Kurzemes reion, Rg...

 • Company SAVE GREEN PLANET, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SAVE GREEN PLANET SIA(Re. Nr. 40103619444)Aicina darb  BvstrdniekuDarbbas joma: Bvniecba / CeltniecbaObligta prasba: Darba pieredze amat ne mazk k 3 gadi.Zinšanas:•    Sagatavot darba vietu betonšanas, mršanas, jumia, namdara, materilu nokraušanas u.tml. darbiem. •    Lietot vienkršas palgierces. •    Prbaudt rokas instrumentus un mehnismus. •    Pareizi prvietot dadus bvmaterilus, palgmaterilus. •    Lietot atbilstošas saistvielas un pildvielas. •    Sagatavot bvjavas, betonus no dadm saistvielm un pildvielm. •    Veikt betona masas iepildšanas darbus. •    Strdt ar javu sagatavojamm mašnm, mikseriem. •    Paldzt uzstdt un demontt pamata veidus, veikt pamatu izbves palgdarbus. •    Plant gruntis zemgrdu viets. •    Iepildt dada veida izolcijas materilus. •    Paldzt veikt vienkršus mršana...

 • Company RE RE 2, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  RE RE 2 SIAAicina darb BVSTRDNIEKUDarbinieks darba pienkumus veic Darba devja nordtajs telps.Kontaktinformcija: ...

 • Company BRIGADE 88, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  BRIGADE 88, SIAAicina drb BVSTRDNIEKUPrasbas:- vlama izgltba un/vai pieredze jomKontaktinformcija: ...

 • Company MIITIIM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "MIITIIM"aicina darb bvstrdniekus (profesijas kods 9313 01).Prasbas kandidtiem:Vlme strdt bvstrdnieka amat;Augsta atbildbas sajta par veicamo darba kvalitti.Alga: 1076 EURDarba vietas adrese: Rga, k ar visa Latvijas teritorija    Darba veids: Darba lgums uz nenoteiktu laikuGaidm Jsu CV uz e-pastu: ar nordi “Konkursam uz bvstrdnieka amatu”. Tlrunis uzzim: 20700444.Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri pc CV atlases bs iekuvuši 2.krt....

 • Company BML, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  BvstrdnieksDarbbas joma: Bvniecba / CeltniecbaObligta prasba: Darba pieredze amat ne mazk k 3 gadi.Zinšanas:- Sagatavot darba vietu betonšanas, mršanas, jumia, namdara, materilu nokraušanas u.tml. darbiem. - Lietot vienkršas palgierces. - Prbaudt rokas instrumentus un mehnismus. - Pareizi prvietot dadus bvmaterilus, palgmaterilus. - Lietot atbilstošas saistvielas un pildvielas. - Sagatavot bvjavas, betonus no dadm saistvielm un pildvielm. - Veikt betona masas iepildšanas darbus. - Strdt ar javu sagatavojamm mašnm, mikseriem. - Paldzt uzstdt un demontt pamata veidus, veikt pamatu izbves palgdarbus. - Plant gruntis zemgrdu viets. - Iepildt dada veida izolcijas materilus. - Paldzt veikt vienkršus mršanas darbus. - Sagatavot virsmas tlkai apdarei. - Paldzt uzstdt dadas bvkonstrukcijas un bvizs...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Saldus
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Saldus vidusskola aicina darb enerisku un prasmgu remontstrdnieku. Nepieciešamas prasmes un iemaas dadu remontdarbu veikšan.Pieteikties T. 63881007...

 • Company SAPNIS, ZEM in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Remontdarbi zs Sapnis objektos. pieteikties zvanot uz tlr.28809173 Romns...

 • Company VIDES SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ku remontdarbiCiti celtniecbas iekšdarbi un rdarbiTelpu, to aprkojuma, mbeu,  iekrtu remontdariCV stit uz e-pastu : ldz 2020.gada 21.maijam .Sazinties: 63960613Jsu iestto personas datu przinis SIA "Vides serviss" saska ar  izstrdto privtuma politiku....

 • Company REVOHAUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  REVOHAUS, SIAAicina darb BVSTRDNIEKUPienkumi:- darbs celtniecb, ku remontdarbos.Kontaktinformcija: , 25171017...

 • Company BISCO VIVO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  – veikt bvobjektos nepieciešamos palgdarbus, vienkršus zemes darbus, prvietot celtniecbas materilus un palgmaterilus celtniecbas objekt; gatavot bvjavas, betona sastvus; paldzt uzstdt un demontt dadas bvkonstrukcijas; veikt vienkršus mršanas darbus; sagatavot dadas virsmas tlkai apstrdei, novkt bvgruus; strdt ar rokas un vienkršiem elektriskiem instrumentiem; pieredzjuša augstas kvalifikcijas bvniecbas strdnieka vadb veikt vienkršus nojaukšanas darbus, masvo sienu un pamatu labošanas, starpstvu prsegumu atsevišu elementu nomaias, vienkrša apmetuma pielabošanas un izveides, vienkršu grdas pamatu labošanas un izveides, vienkršu koka konstrukciju izbves darbus, k ar veikt vienkršus krsošanas un tapešu lmšanas darbus; veikt citus vienkršus ku, dzvojamo namu, saimniecbas ku, raošanas ku un citu...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „FIRMA MADARA 89” - viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu Remontstrdnieks ar atrašans vietu Valmier.Galvenie darba pienkumi:-   inenierkomunikciju apsaimniekošana;-   ku un konstruktvo elementu uzturšana;-   Telpu, to aprkojuma, mbeu u.c. skie remontdarbi;-   Teritoriju uzkopšanas darbus – zles paušanu ar drza traktoru, zles pvju, trimeri;-   Citus darbus, pc vadtja rkojuma.Prasbas kandidtiem: Pieredze saimniecisko darbu veikšan; Zinšanas par darb lietojamo instrumentu darbbas principiem, lietošanas noteikumiem; Spja strdt patstvgi un komand; “B” kategorijas autovadtja apliecba;Precizitte, augsta atbildbas sajta;Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalg...

 • Company Moduls Engineering, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Moduls Engineering SIA galvenie darbbas virzieni ir elektrotehnisko tklu un ineniertehnisko tklu projektšana, ierkošana un servisa apkalpošana. Darba pienkumi: veikt dada veida objekta sagatavošanas darbus  un palgdarbus bvobjektos paldzt uzstdt un demontt kabeus, iekrtas un citas instalcijasveikt vienkršu elektroinstalciju, vjstrvu tklu un iekrtu montu, pieredzjuša specilista uzraudzbievrot darba izpildes termius un kvalittes prasbasPiedvjam: regulru, stabilu un padartajam darbam atbilstošu atalgojumu, visas socils garantijas patstvgu darbu bez sezonalittes ietekmes Darba lgums tiks noslgts uz noteiktu laiku, kas nav ilgks par vienu gadu no vzas saemšanas dienas.Darba vieta - Moduls Engineering bvniecbas objekti vis Latvijas teritorij Pieteikties var stot CV uz e-pastu vakances @moduls.lv...

 • Company RITEX REAL ESTATE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „RITEX real estate” aicina darb bvstrdniekusDarba pienkumi: Veikt ipškartona plkšu konstrukciju izbves;Veikt apdares darbus (apmešana, špaktelšana, gruntšana, krsošana);Veikt demontas, bvgruu iznešanas, mršanas, betonšanas darbus, k ar citus visdadkos bvniecbas, ku remonta palgdarbus.Msu prasbas:Nopietna attieksme pret darbu, augsta atbildbas sajta, godgums un centgums.CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu  Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company RITEX MODULAR CONSTRUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi: - Veikt ipškartona plkšu konstrukciju izbves;- Veikt apdares darbus;- Veikt  demontas, bvgruu iznešanas, mršanas, betonšanas darbus, k ar citus visdadkos bvniecbas, ku remonta palgdarbus.No kandidtiem sagaidm:- Veselbas aizsardzbas un drošbas noteikumu ievrošanu darb, spt noteikt bstamas situcijas, ievrot darba drošbas prasbas un normas;- Spja strdt gan patstvgi, gan komand.CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company ROYAL BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ROYAL BUVE, SIAAicinm darb BvstrdniekusPrasbas kandidtiem· Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba;· Precizitte pildot darba uzdevumus,  prasme last rasjumus;· Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;· Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte; Ms piedvjam:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;· rtus darba apstkus;· Darba aprbus un aprkojumu;Darba vieta: Rga un rpus Rgas - citos Latvijas reionos, ES/EEZ valsts un Šveic  (ja darbs komandjum - ar dzves vietas nodrošinšanu).Darba laiks: 8-17Darba alga: no 1076 Eiro/mnesGaidsim Jsu CV uz e-pastu: ,vai zvaniet pa tlr. + 371 200733337...

 • Company BALTIC PERSONNEL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

                            SIA "BALTIC PERSONNEL", re.Nr. 40103779340Aicina darb bvstrdniekus (profesijas kods 9313 01).Prasbas kandidtiem:•    Ne mazk k 3 gadu pieredze bvstrdnieka amat vai attiecg profesionl izgltba;•    Augsta atbildbas sajta par veicamo darba kvalitti.Gaidm Jsu CV uz e-pastu: ar nordi “Konkursam uz bvstrdnieka amatu”. Tlrunis uzzim: 28908977.Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri pc CV atlases bs iekuvuši 2.krt.Darba vietas adrese: Rga, k ar visa Latvijas teritorija...

 • Company ZENINVEST, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Dadu celtniecbas sfras darbu izpilde. Kontaktinformcija: ...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BvstrdnieksPrasbas kandidtam:- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company VG BYGGSERVICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm pievienoties kolektvam  bvstrdniekus ar iepriekšju darba pieredzi un iespju doties regulros komandjumos uz Zviedriju. Prasbas:Atbildba par padarto darbu un darba kvalitti;Vlme strdt;Bez kaitgiem ieradumiem;Vlama iepriekšja darba pieredze (bez pieredzes lgums netrauct);Latviešu  valodas zinšanas; Spja organizt savu darbu, iniciatva, mrtiecba un precizitte. Ms piedvjam: Stabilu atalgojumu un socils garantijas;Izaugsmes iespjas;Darbu rvalstsDarba alga - 1500-2000 Eur. CV, pieteikumu lgums stt uz nordto e-pastu: ...

 • Company RIGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOGIJAS CENTRS, SIA in Vecpiebalga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs Saimniecbas noda "Vecpiebalga", atrašans vieta "Greiveri", Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.Darba pienkumi saistti ar: mbeu montu, inventra uzturšanu , prvietošanu un remontu; ku iekšjo un rjo durvju remontu, sldzeu montu;teritorij esošo koka konstrukciju remontu un uzturšanu;santehnisko darbu veikšanu;citu remontdarbu un saimniecisko darbu veikšanu. Darbs ar teritorijas uzkopšanas tehniku.Tlrui: 64161333, Indulis Ruicns, Saimniecbas nodaas "Vecpiebalga" vadtjs 67080266, e-pasts (veck personla speciliste Inita Ozolia)....

 • Company L.V.F. LV, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Piedvjam darbu bvstrdniekiem, kuri specializjs tds specialitts, k flztjs, krsotjs, špakteltjs, riipša montnieks, fasdes montnieks, betontjs, elektriis, santehniis un metintjs.Kontaktinformcija: Irina ehovskaja, 29127688, 26808749, ....

 • Company SPK BILD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SPK BILD, SIAAicina darb BVSTRDNIEKU (Profesijas kods: 931301)Bvniecbas darbiKontakti: 23006732, e-pasts: dz140service@gmailcomLgums: Darba lgums...

 • Company BUVE UN AUTO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums aicina darb BVSTRDNIEKUS ar pieredzi un vlmi strdt.Objekti atrodas Liepj. Samaksa - atkarga no darba apjomaPieteikties pa tlruni: 29294350...

 • Company M&A ENGINEERING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "M&A ENGINEERING" (reistrcijas Nr. 42103091260)Aicina darb bvstrdniekuDarba pienkumi: -kvalitatvi veikt rjas apdares darbus ieeus un blokus , Iekštelpu bvdarbus.Darba vietas adrese:- Latvija, ES valstis. Atalgojums- 1076- 1100 EUR Darba devja kontaktinformcija- 29223571 , ...

 • Company VIST PROJECT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmus SIA "VIST project" aicina darb BvstrdniekusKontakti: Papildus informcija par tlruni: +37125216844 Darba izpildes vieta - Rga, Sitas iela 46 - 11, LV-1073...

 • Company Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   Rgas pašvaldbas Brnu un jauniešu centrs izsludina kvalificta strdnieka amata pretendentu konkursuAmata mris:  Nodrošint iestdes ku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.  Prasbas vlama vidj specil izgltba,vlama praktisk darba pieredze 1 gads,valsts valodas zinšanas,prasme veikt dadus sadzves remontdarbus,autovadtja tiesbas, patstvba uzdevumu izpild un pras...

 • Company RITEX REAL ESTATE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA „RITEX real estate” aicina darb bvstrdnieku.Pienkumi: -Veikt  demontas, bvgruu iznešanas, mršanas, betonšanas darbus, k ar citus visdadkos bvniecbas, ku remonta palgdarbus.- Veikt ipškartona plkšu konstrukciju izbves;- Veikt apdares darbus;No kandidtiem sagaidm:- Veselbas aizsardzbas un drošbas noteikumu ievrošanu darb, spt noteikt bstamas situcijas, ievrot darba drošbas prasbas un normas;- Spja strdt gan patstvgi, gan komand.CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu  Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company RONY CONSTRUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  RONY CONSTRUCTION, SIAAicina BVSTRDNIEKUPienkumi:Veikt visa veida bvniecbas darbus.Darba vieta: rieši, ibuu pag.Talsu nov.Kontaktinformcija: , 25595708, 24961661...

 • Company ELTORS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sakar ar plnotajiem celtniecbas darbiem vajadzgi - BvstrdniekiDarba pienkumiIekšdarbu meistari (flzšana, špaktelšana, apmešana, grdas u. c. )rdarbu meistari (fasades meistari, mršana, labiekrtošana u. c. )Prasbas kandidtiemDarba pieredze bvniecb;Precizitte darbu izpild un augsta atbildbas sajta.Alga bruto 1004 -1080 eurPieteikties pa tel. 29195234 vai rakstot uz e-pastiem: ; ...

 • Company RERE MEISTARI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  A/S „RERE GRUPA” meitas uzmums SIA „RERE MEISTARI” aicina darbBVSTRDNIEKUJa esi aktvs, enerisks, preczs un strdtgribošs, piesakies...

 • Company BUVUZNEMUMS RESTAURATORS, AS in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Akciju sabiedrba „BVUZMUMS RESTAURATORS” – lielkais un veckais mksliniecisks restaurcijas uzmums Latvij, kas jau vairk nek 65 gadus nodarbojas ar ievrojamko kultrvsturisko un arhitektras objektu atjaunošanu, k ar ku rekonstrukciju,  aicina pievienoties savai komandai:BVSTRDNIEKSDarba apraksts:Darba vietas adrese: DaugavpilsSlodze: Viena vesela slodzeLgums: uz nenoteiktu laikuAtalgojums bruto: 900.00 EURKontaktinformcija: CV stt uz , tel. 29919648Pieteikto vietu skaits: 10...

 • Company MEBELU NAMS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sabiedrba, Mbeu nams'' aicina pievienoties msu komandai remontstrdnieku.Prasbas pretendentiem:-Spja strdt patstvgi un komand;-Augsta atbildbas sajta;- Spja veikt remontus kas iekšdarbos - špaktelšana, krsošana u.c.;-Prasme akurti un tri izpildt izvirztos uzdevumus;Ms piedvjam:- Konkurntsopjgu un ieguldjumam atbilstošu atalgojumu (Alga broto 730 EUR);- Profesionls izaugsmes iespjas;- Stabilu un interesantu darbu;- Darbu stabil uzmum.Darba laiks: katru darba dienu no 9:00 ldz 18:00 Darba vieta: Rga, Dzelzavas iela 72CV stt uz e-pastu: vai zvant +37128356518...

 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  DZIRNAKMENS, SIAAicina  darb  BVSTRDNIEKU ( 931301)Bvstrdnieka pienkumi.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company SI SYSTEMS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Elektro instalcijas izbve, palgdarbi.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company VIADUKTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Piedvjam darbu bvstrdniekiem tilta prbves objekt - Preiu nov., Feimankas tilts. Vlama iepriekšja darba pieredze bvniecb.CV stt: Kontakttlrunis: 26149456; 26557032...

 • Company PROVENTUS GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums aicina darb 9313 02 REMONTSTRDNIEKUS Darba pieredze: nav nepieciešamsDarbbas joma- metla izstrdjumu remonts, detau un materilu komlektcija.Darba pienkumi- darbs ar metlu,metla izstrdjmi remonts,materilu iepakošanaDarba vietas – Rga, Latvija, ir iespjami komandjumiAlga bruto no  1004,00 eur  ldz 1004,00 eurKontaktinformcija : tlr.nr.: 371 20218693, un WhatsApp, e-ppasts: ...

 • Company PROVENTUS GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs ar metlu, metla izstrdjumu remonts, materilu iepakošana;Darba pieredze vismaz 3 gadi;Darba vietas – Latvija,ir iespjami komandjumi.Kontaktinformcija : tel. 371 20218693 un WhatsApp, e-pasts: ...

 • Company NEWCOM CONSTRUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  NEWCOM CONSTRUCTION, SIAAicina darb 931301 BVSTRDNIEKUDarba devja kontaktinformcija: ...

 • Company VELSENS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbs objekt Pleii, Robenieku pagast, Krslavas novad.Darba alga uz rokam 700- 800 EUR. Darbs uz noteiktu laiku - 3 mneši. Krslavas darbiniekiem piegde ldz objektam un atpaka ar darba devja transportu. Kontaktpersona Valdis t. 26309499....

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadu.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, FrancijuPieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company 12A GROUP, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  12A GROUP SIA...

 • Company L.V.F. LV, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  L.V.F. LV, SIAPiedvjam darbu bvstrdniekiem, kuri specializjs tds specialitts, k flztjs, krsotjs, špakteltjs, riipša montnieks, fasdes montnieks, betontjs, elektriis, santehniis un metintjs.Kontaktinformcija: Irina ehovskaja, 29127688, 26808749, ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building construction labourers Edit filters