Jobmonitor. Search results for Building and related electricians

161 Jobs found

Used filters:
 • Building and related electriciansx
Displaying 1-50 of 161 results.
 • Company ICOTTON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sakar ar jaunas raotnes atvršanu SIA "iCotton" aicina darb ELEKTRII. Prasbas kandidtiem: Obligta izgltba elektro jom vai iepriekšja pieredze elektria darb vismaz 1 gads, nepieciešama C (augstspriegums) elektrodrošbas grupa, precizitte un atbildba. Piedvjam: darbu stabil, augoš kompnij. Maiu darbs (t.sk. nakts maias). CV stt uz e-pasta adresi " rel="nofollow"> ar nordi: ELEKTRIIS...

 • Company ECC LATVIJA, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Elektromontas uzmums aicina darb ELEKTROMONTIERIDarba vieta – DaugavpilsDarba pienkumi:0.4 – 20 kV kabeu lniju un gaisvadu lniju izbve un monta. Uzmums piedv:profesionlo apmcbu un attstbu;stabilu atalgojumu, socils garantijas, veselbas apdrošinšanu.Prasbas:Elektromontiera kvalifikcija; Vlme strdt un nopelnt; Godprtga attieksme pret darbu;Spja mcties un apgt nep...

 • Company Miķelāni bekons, SIA in Salas
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ms, LDA grupas uzmums “Mielni bekons”, kurš nodarbojas ar ckkopbu, aicinm pievienoties msu komandai elektrii.Tavos pienkumos ietilps: Elektromontas darbi ferm un uzmuma teritorij. Uzmuma elektroiekrtu uzturšana un apkalpošana, Ievrot uzmum noteiktos higinas un bio-drošbas paskumus. Ja Tev ir: Amatam atbilstoša darba pieredze vismaz 1 gadu tiks uzskatta par priekšrocbu; Tehnisk izgltba, Prasme last elektrisks shmas Labas latviešu un/ vai krievu valodas zinšanas, Saimnieciska attieksme un domšana; Prasme strdt komand; Vlme mcties un apgt jaunas zinšanas. Tu saemsi: Konkurtspjgu, stabilu atalgojumu, izmakstu laik; Socils garantijas, Apmakstu obligto veselbas prbaudi. Piesakieties vakancei, atstot savu CV un motivcijas vstuli uz e-pasta adresi: ! SIA”Mielni bekons”...

 • Company ROLIG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums aicina darb BVELEKTRIUS (komandjumi uz Vciju)projektiem trs gadus uz priekšuDarba pienkumi un prasbas:- Iekšjs un rjs elektroinstalcijas darbi- Spja strdt individuli un komand- Stabilas algas no 8  eiro / stund netto - Darba devjs nodrošina un apmaks dzvesvietu-  ES apdrošinšana- Atalgojums ir atkargs no pieredzes, darba kvalittes un sasnieguma- B kategorijas autovadtja apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu Pretendenti tiek aicinti nostt pieteikumu un CV uz nordto e-pasta adresi:    ...

 • Company Lavandaria, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Viegls rpniecbas uzmums SIA Lavandaria aicina pievienoties kandidtu/-i amat:ElektriiDarbapienkumu apraksts                   kontrolt raošanas iekrtu darbbu;iekrtu materilu pastšana un nomaia;nodrošint darbu kvalittes atbilstbu uzmumu prasbm;Uzmums piedv:                     stabilu atalgojumu, skot no 700,- 1000 eur;visas socils garantijas;prmijas par veiksmgi realiztiem darba uzdevumiem atbilstošos termios;profesionlu apmcbu darba viet;profesionls izaugsmes iespjas;pc prbaudes laika beigm, kompensjam izdevumus par sanitrs grmatias prbaudi un obligts veselbas prbaudi;darba vietu Bausk;atbalsts dzvesvietas jautjumos- nepieciešambas gadjum;atbalstu no vadbas puses; Sazinties: 27332298...

 • Company DL TRADING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbam Komandjumos - VcijPrasbas kandidtiem:  - Ne mazk k 3 gadu pieredze celtniecb vai atbilstoša izgltba; - Precizitte pildot darba pienkumus; - Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti; - Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes; - Preicizitte; - Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju;- Kandidtiem jbt Eiropas veselbas apdrošinšanas kartei  EVAK- Bez kaitgiem ieradumiem.Ms piedvjam: - Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu (alga skot no  - 1500 euro -3500 euro); - Atbilstošus darba apstkus;-Tiek nodrošints bezmaksas transports uz objektiemJautjumiem zvant un Pieteikties pa tlruni: +371 29211241...

 • Company Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", SIA in Igate
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Zemgales vadošais ceu bvniecbas uzmums SIA “Ceu bvniecbas sabiedrba “Igate”” piedv dinamisku darbu stabil kolektv, profesionlu izaugsmi unAICINA PIEVIENOTIES sav komand   ELEKTRII Galvenie pienkumi:-  veikt elektrosistmu regulšanas, tehnisks apkopes, uzraudzbas, remonta un pilnveidošanas darbus;- veikt elektroiekrtu montas darbus;- veikt pc grafika noteikto tehnoloisko iekrtu, aprkojuma, palgiekrtu un instrumentu apkopi atbilstoši ekspluatcijas instrukciju/tehnisks literatras prasbm;-  veikt elektroinstalcijas darbus;-  nodrošint elektrosistmu un  iekrtu drošbu atbilstoši "Elektroietaišu tehnisks ekspluatcijas un drošbas tehnikas noteikumiem" un citiem LR likumdošanas aktiem;-  noteikt...

 • Company Ošukalns celtniecība, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Attstoties uzmuma darbbai, aicinm pastvg darb elektromontieri/ -us. Galvenie darba pienkumi:- elektroietaišu un elektroiekrtu izbve, - montas un remonta darbu veikšana. Nepieciešama atbilstoša tehnisk izgltba. Iepriekšja darba pieredze enertik vai bvniecb tiks uzskatta par priekšrocbu. Ms piedvjam:- Darbu profesionl bvniecbas uzmum visa gada garum; - Konkurtspjgu un savlaicgu atalgojuma izmaksu uz bankas kontu;- Standarta darbalaiku- piecu dienu darba neda;- Nodrošinsim ar visu nepieciešamo darba izpildei (instrumentiem, darba aprbu, apmcbm u.c.).Skka informcija un pieteikšans: - Uzmuma biroj, Brvbas iel 2D, Jkabpil- vai nostot CV uz e-pastu: . Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrdes likumu, SIA „Ošukalns celtniecba” inform, ka: 1. Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks...

 • Company I.S.D., SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums mekl elektrii. Darba vieta Iecavas spirta dedzintav. Normls darba laiks. Alga 800 euro(bruto).Sazinties darba laik: 28355439, e-pasts: ...

 • Company OXY LIFE, SIA in Olaine
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb ELEKTRIIProfesijas kods: 7411 01Darba vieta: OlainePienkumi:•             Jaudas plsmas elektriskie darbi, kabeu pievilkšana un uzstdšana. Elektro iekrtu uzstdšana un remonts.Prasbas:•             Vismaz trs gadu pieredze ldzg amat vai atbilstoša izgltbaMs piedvjam:•             Regulru darba samaksu un socils garantijas;•             Konkurtspjgu atalgojumu no 1004 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkargu no padart darba apjoma;•             Draudzgu kolektvu;•             Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus.Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 1Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adrese: Trbatas 74A, Rga, LV-1001, LatvijaReg.Nr.: ...

 • Company JĒKABPILS PMK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb elektrii darbam Jkabpil, Madonas iela 27. Darba laiks 8-17Prasbas pretendentiem:kvalifikcijas apliecba elektrodrošbas grupa "B'vlama darba pieredzeprasme remontt elektrisks un elektronisks iekrtasPieteikšans pa tlr.: 27881218...

 • Company BUVNIECIBAS PROJEKTI MKEN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Bvniecbas projekti MKEN aicina komandai pievienoties ELEKTRIUS. Darba pienkumi: elektroinstalciju ierkošanaIepriekšja pieredze ir obligta.Darba vieta - visa Latvijas teritorija.Kontaktinformcija:...

 • Company World Marine Service, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  World Marine Service, SIAAicina darb ELEKTRIUSNepieciešams: Izgltbu apliecinošs dokuments  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESe-pasts: Kontaktinformcija: e-pasts src@src.lv...

 • Company Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm pievienoties kolektvam elektrii/mehniiPienkumi:-           DUS tehnoloisko iekrtu elektroapgdes un mehnisks sistmas apkalpošana, remonts, neprtrauktbas nodrošinšana;-           elektromontas un elektroapkopes darbus DUS DINAZ objektos veikšanaPrasbas:-           atbilstoša specil izgltba;-           iepriekšj darba pieredze elektria vai mehnia amat;-           pieredze raošanas iekrtu un automtisko sistmu apkop tiks uzskatta par priekšrocbu;-           B kategorijas autovadtja apliecbaPiedvjam:-           stabilu darbu; -           amata pienkumu veikšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu, auto un degvielu izbraukumiem uz objektiem;-           pilnu darba laiku ar elastgu darba grafiku;-           draudzgu un atsaucgu kolektvu;-           motivjošu atalgojuma sistmu.CV stt uz e-pa...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija elektria profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company Citrus Solutions, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  CITRUS SOLUTIONS, SIAELEKTROTKLU ELEKTRIISDarba pienkumi:Elektrbas, elektronisko sakaru un vjstrvas tklu ierkošana/monta;Darba uzdevumu savlaicga un kvalitatva izpilde.Veikt izbvt tkla parametru mrjumus, noformt mrjumu protokolus saska ar darba uzdevumu.Ierkošanas un bvniecbas darbu gait nodrošint esošo inenierkomunikciju saglabšanu un nepieaut to bojšanu.Materilu un iekrtu uzskaite un pastšana. Materilo resursu glabšanas nodrošinšana bvobjektos.Nepieciešambas gadjumos piedalties tklu bojjumu novršan.Izpilddokumentcijas/atskaišu par padarto darbu sagatavošana un noformšana atbilstoši prasbm.Veikt darba instrumentu nepieciešams ikdienas tehnisks apkopes.Prasbas kandidtiem:Izpratne par elektroapgdes/vjstrvu tkliem, iekrtm un sistmm.  Augsta atbildbas sajta un precizitte.Spja organizt savu da...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613...

 • Company Moduls Engineering, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Moduls Engineering SIA  galvenie darbbas virzieni ir elektrotehnisko tklu un ineniertehnisko tklu projektšana, ierkošana un servisa apkalpošana. Elektromontiera darba pienkumi:  veikt rjo un iekšjo elektroinstalciju montu un iekrtu uzstdšanuievrot darba izpildes termius un kvalittes prasbasPiedvjam:  regulru, stabilu un padartajam darbam atbilstošu atalgojumu, visas socils garantijas patstvgu un stabilu darbu bez sezonalittes ietekmes Darba lgums tiks noslgts uz noteiktu laiku, kas nav ilgks par vienu gadu no vzas saemšanas dienas.Darba vieta - Moduls Engineering bvniecbas objekti vis Latvijas teritorij Pieteikties var stot CV uz e-pastu ...

 • Company SEC Projects, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company BALTIC TRACK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb  ELEKTROMONTIERUSKontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company DALAGRO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Palielinoties darba apjomam, SIA "DALAGRO" piedv darbu profesionliem un strdtgribošiem darbiniekiem.PRASBAS PRETENDENTIEM:Darba pieredze - piedvtaj amat.Papildus prasmes - spja vadt brigdes darbu.DARBA PIENKUMI:Iekšjo un rjo elektrotklu monta jaunbvs un rekonstrujams ks (ldz 1000V).SIA "DALAGRO" piedv:1. Konkurtspjgu atalgojumu;2.Interesantu un dinamisku darbu stabil komand;3. Iespju profesionli augt un attstties kop ar uzmumu;4. Darba instrumentus.Kontaktinformcija: ...

 • Company AVTEX CONSTRUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “AVTEX construction” aicina komandai pievienoties ELEKTRIUS, darbs objektos vis Latvij, iespjami darba komandjumi uz rzemm.Darba pienkumi:· komplektt, iestatt un remontt dada veida elektromehnisks iekrtas, elektromotorus, sadales iekrtas;· kontroles mraparatru, elektrisko clju mezglus vai citu ldzgu aparatru;· komplektt, regult, remontt mjsaimniecbas iekrtas;· izgatavot, prbaudt un izmint elektronisks iekrtas;· iekšjie, rjie elektromontas darbi u.c.Prasbas kandidtiem:· elektrotehnisk izgltba vai gada pieredze;· atbildbas sajta, uzmanbas noturba un pacietba;· precizitte un orientcija uz augustu darba kvalitti.CV stt uz e-pastu t. 29139817...

 • Company MISAS PAMATSKOLA, PUBLIC_BODY in Misa
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Nodrošint izgltbas iestdes elektromehnisko iekrtu sekmgu funkcionšanu, tostarp, bet ne tikai, montt, apkalpot un remontt izgltbas iestdes elektromehnisks, elektrisks un elektronisks iekrtas. Pieteikties: pa tlruni 29488239 vai stot CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BALTIC WORK SERVICES, SIAAicina darb  ELEKTRIIKontakti: t. 25718457...

 • Company MOTORTRANS SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb transporta elektroiekrtu remonta specialistuDarba pienkumi:Autobusu akumulatoru baterijas tehnisk apkalpošanaKondicionieru un ventilcijas sistmu apkalpošana un diagnostikaAutobusu elektronisko mezglu (starteru, eneratoru un citu) diganostika un tehnisk apkalpošanaDarbinieka nepieciešamas prasmes:Pieredze ldzg darb ar transportu (vlams ar autobusiem) vark par 5.gadiemPiedvjam:Stabilu atalgojumu un socils garantijasCV ar  nordi „Elektriis” ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company LAGRON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Bvuzmums SIA „LAGRON” sav komand aicina ELEKTRII.Prasbas kandidtiem:Apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmu automtikas zinšanas;Augsta atbildbas sajta.   Pamatpienkumi:Veikt elektrosistmu regulšanas, tehnisks apkopes, uzraudzbas, remonta un pilnveidošanas darbus;Veikt elektroiekrtu montas darbus;Veikt elektroinstalcijas darbus;Noteikt un novrst elektroiekrtu un elektroinstalcijas bojjumus.CV stiet uz zemk nordto e-pasta adresi.Ldzu e-pasta tm nordiet vakanci uz kuru Js piesakties....

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BRIZ 88, SIAAicina darb ELEKTRIIIekšjas un rjas elektroinstalcijas darbiKontaktinfomcija: ...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BRIZ 88, SIAAicinm darb ELEKTROMONTIERUSKontaktinformcija : e-pasts - ...

 • Company Caljan Rite-Hite Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mašnbves uzmums “Caljan Rite-Hite Latvia” aicina darb ELEKTROMONTIERI. Uzmums rao teleskopiskos konveijerus skpaku iekraušanai un izkraušanai.Galvenie klienti ir: DHL, TNT, UPS, FedEx, DPD, Amazon utt. Priekšstatu par produktiem var iegt youtube.com ierakstot mekltj: Caljan.Ms novrtsim Jsu profesionls zinšanas un pieredzi ldzg amat k ar mums ir svargi, lai Js iekautos msu komand, konstruktvi sadarbojoties ar koliem.Darba uzdevumi:Vadbas panea uzstdšana/pievienošana;Sensoru izvietošana/pieslgšana iekrtai;Motoru pievienošana;Kabeu instalcija teleskopiskajam konveijeram;Papildaprkojuma savienošana pc projekta nepieciešambas;Nodot iekrtu nkama...

 • Company DITRA NETWORKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Ditra Networks” elektroapgdes sistmu bvniecbas uzmums aicina darb ELEKTROMONTIERI. Darba pienkumi: o elektroietaišu un elektroiekrtu izbve, o montas un remonta darbu veikšana. Prasbas kandidtam: Izgltba: Vidj profesionl izgltba atbilstoš jom (otrais vai trešais profesionls kvalifikcijas lmenis). Papildapmcba: o ED grupa „C”,o Autovadtja apliecba – B. Valodu zinšanas: o Latviešu - oti labi; o Krievu - labi. Darba pieredze: o Pieredze AS „Sadales tkls” elektroietaišu izbv – vlama. Piedvjam:o Konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu no 900, 00 ldz 1300, 00 (bruto). o Darba laiks – 40 darba stundu neda. Pieteikumu un CV ar nordi „ELEKTROMONTIERIS” ldzam stt uz nordto e-pasta adresi ldz 2020. gada 28. februrim....

 • Company AGB SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Apkures iekrtu uzstdšana, remonts.Darbs izbraukumos Latvijas teritorij, (+komandjuma dienas nauda)T.   29410301    E-pasts:...

 • Company SI SYSTEMS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA SI Systems piedv darbu elektriiem vai bvstrdniekiem. Darbs saistts ar iekšjo elektroinstalciju, zibensaizsardzbu un rjo elektroapgdi. Samaksa pc padart darba apjoma. Kontaktinformcija : epasts- ...

 • Company TEHNOTRADE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TEHNOTRADE, SIAAicinm darb ELEKTROMONTIERISKontaktinformcija: 25673486...

 • Company RG Solutions, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „RG Solutions” piedv darbu elektriiem un vjstrvu sistmu montieriem.Galvenie pienkumi:- rjo un iekšjo elektrisko tklu izbve un elektroietaišu ierkošana, ekspluatcijas un remonta darbi- Vjstrvas drošbas sistmu monta, ekspluatcijas un remonta darbi- Video novrošanas sistmu monta, ekspluatcijas un remonta darbiVlams prasmes un pašbas:- Tehnisk domšana- Vlme apgt jaunas zinšanas- Spja strdt komandPiedvjam:- Apmcbas darba laik- Konkurtspjgu atalgojumu...

 • Company RIGAS NAMU APSAIMNIEKOTAJS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  RIGAS NAMU APSAIMNIEKOTAJS, AS  mekl:741101 ELEKTRIISPrasbas: - Prasme strdt ar veca tipa iercm; - Prasme sastrdties ar cilvkiem;- B kategorijas autovadtja apliecba;- Vlama automašna;- Izgltba – aroda;- Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un iedzvotajiem.     Kontaktinformcija: t. 27007115e-pasts: ...

 • Company ROLIG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums aicina darb BVELEKTRIUS (komandjumi uz Vciju)projektiem trs gadus uz priekšuDarba pienkumi un prasbas:- Iekšjs un rjs elektroinstalcijas darbi- Spja strdt individuli un komand- Stabilas algas no 8 ldz 10 eiro / netto stund pc nodoku nomaksas un izmitinšanas maksas-  ES apdrošinšana- Atalgojums ir atkargs no pieredzes, darba kvalittes un sasnieguma- B kategorijas autovadtja apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu Pretendenti tiek aicinti nostt pieteikumu un CV uz nordto e-pasta adresi:    ...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Apkalpot uzmuma elektroiekrtas CV stt uz:  ...

 • Company ELTORS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Elektromontas firma ELTORS SIA aicina darb elektromontieri. Aicinm pievienoties msu komandai. Ms strdjam elektromontas jom jau 5 gadus un esam viens no straujk augošajiem elektromontas uzmumiem Latvijas tirg. Prasbas:- Spja strdt ar iekšjo un rjo elektrotklu projektiem, un šs sfras materiliem, Ms piedvjam:- Strdt ar tehniski interesantiem un starptautiskiem projektiem;- Profesionlus un draudzgus darba kolus. - Ikmneša stabilu atalgojumu un socilas garantijasPieteikties pa tel. 29195234 (Ivo ), vai uz e-pastu ; ...

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "VK Terminal Services" aicina darb uz nenoteiktu laikuDEURJOŠO ELEKTRIIGalvenie darba pienkumi:Elektroiekrtu profilaktisk apkope un remontsOperatvie apkopes darbi elektroiekrtm ldz un virs 1000 VPrasbas kandidtiem:Vidj profesionl izgltba elektrotehnikas jomAtbilstoša darba pieredzeElektrodrošbas grupa B ldz un virs 1000 VLabas latviešu un krievu valodas zinšanasIT prasmes lietotja lmenAugsta atbildbas sajtaMs piedvjamDarbu mais pa 12 hDarbam nepieciešamo profesionlo apmcbuKarjeras izaugsmes iespjasVeselbas apdrošinšanu un citas socils garantijasAlgu no EUR 735 – EUR 835 mnes, piemaksas par nakts un svtku stundm, ceturkša un gada prmijasPieteikties elektroniski stot CV uz  e-pasta adresi: Tel. uzzim 63660534....

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie darba pienkumi:- augstsprieguma prbaude un elektromrjumi- elektroiekrtu profilaktisk apkope un remontsNo Jums sagaidm: - vidjo profesionlo izgltbu elektrotehnikas jom- atbilstošu darba pieredzi- elektrodrošbas grupu Bz ldz 1000V - labas latviešu un krievu valodas zinšanas- IT prasmes lietotja lmenJums piedvsim:- darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu - karjeras izaugsmes iespjas - stabilu atalgojumu un premils piemaksas- veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas CV stt uz e-pasta adresi: Kontakttelefons: 63660534...

 • Company VALMIERAS NAMSAIMNIEKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Valmieras Namsaimnieks” uz nenoteiktu laiku aicina darbELEKTRIIGalvenie darba pienkumi: elektroietaišu  apskate, apkope, regulšana un remontdarbi iekšjo elektrisko tklu remonts un izbve deras rpus pamata darba laika pc grafika pieredze visprceltnieciskajos  vai sanitrtehniskajos darbos tiks uzskatta par priekšrocbu Prasbas:atbilstoša profesionl tehnisk izgltba Cz elektrodrošbas grupapraktiska darba pieredze elektria darbB kategorijas autovadtja apliecbaPiedvjam:darbu stabil uzmumveselbas apdrošinšanasocils garantijasatalgojums – stundas tarifa likme no EUR 4.75 un darba algas maings daas apmrs ldz 30 % Pieteikties ldz 2020.gada 4.decembrim stot CV elektroniski uz vai iesniegt persongi Seminra iel 2a, Valmier. Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicinti ...

 • Company SI SYSTEMS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA SI Systems piedv darbu elektriiem vai bvstrdniekiem. Darbs saistts ar iekšjo elektroinstalciju, zibensaizsardzbu un rjo elektroapgdi. Samaksa pc padart darba apjoma. Kontaktinformcija : epasts- ...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SEI ELEKTROMONTIERIS Darba pienkumi: veikt elektrificto slieu un gaisvadu prmiju elektrotehnisks daas, signalizcijas ieru un piekarkabeu lniju montu, remontu un regulšanu atbilstoši bvnormatviem un tehnisks ekspluatcijas noteikumiem. Prasbas: profesionl izgltba vai arodizgltba un 2.lmea profesionl kvalifikcija elektrozinbs; praktisk darba pieredze ldzg amat un zinšanas par kontakttkla visprjo iekrtojumu tiks uzskattas par priekšrocbu; valsts valodas zinšanas - A lmea 2.pakpe vai dokuments par iegtu izgltbu valsts valod. Uzmums piedv: darbinieku motivcijas sistmu; ...

 • Company EUROEXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs: Euroexpress SIA; 50103469411   Profesija: Elektromontieris;Darbbas joma: Dzvojamo un nedzvojamo ku bvniecba;Darba pienkumi: Darbs celtniecbas objektos, elektroinstalcijas darbi jaunceltnes, kabeu vilkšana un to nostiprinšana, elektromontas darbi, Spja strdt ar iekšjo un rjo elektrotklu projektiem;Darba atrašans vieta: K.Zles laukums 8,Liepja, TC/OstmalaAtalgojums: Jsu spjm, prasmm un pieredzei atbilstošu atalgojumu no 4.00/€ – 7.00/€ stund (neto);Brvo darba vietu skaits: 5;Darba devja kontaktinformcija: ;Prasbas kandidtiem: Vismaz 1 gadu pieredze.Gaidm Jsu CV e-pastu: ar nordi “Elektromontieris”;Ja Js ir ieinteresjis šis darba piedvjums, ldzu zvaniet pa tlr. +371 200 37 483, vai stiet CV uz ;Biroja Darba laiks: Pirmdiena-Piektdiena: 10:00 - 16:...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Galvenais elektriis (7411 01)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:     - Spja strdt patstvgi un komand;- Augsta atbildbas sajta;- Spja veikt iekšjos elektroinstalcijas darbus;- Prasme akurti un tri izpildt izvirztos uzdevumus;- Prasme strdt ar elektromontiera darbam nepieciešamajiem instrumentiem;-Vlme strdt un attstties.- Arodizgltba vai vidj izgltba un elektria apliecba (ldz 100V)Pienkumi:    Jprzina patrtju elektroieru ekspluatcijas noteikumi, jprzina elektroapgdes un elektroiekrtu shmas, tehniskie raksturojumi, darba drošbas noteikumi un normas.Normlais darba laiks (40 stundas ned)Darba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centrs “Rga” CV ldz 2020.gada 29.maijam, ar atzmi “galvenais elektriis” stt ...

 • Company DEMODAS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   Darbs ir saistts ar kabea ieguldšanu. Darba pieredze ne mazk par diviem gadiem (elektrokomunikcijas sfr).Darbs Latvij un Eiropas valsts....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building and related electricians Edit filters