Jobmonitor. Search results for Bartenders

27 Jobs found

Used filters:
 • Bartendersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbs kafejnc "Mrte" Tirgus iel 2, Krslav.Pienkumi:Apkalpot klientus;Uzturt krtbu un trbu;Higinas prasbu ievrošana.Piedv:Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum;Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas (atvainjumi, apmaksti nodoki u.c.).Prasbas kandidtam:Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas;Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, komunikabilitte un pozitva attieksme pret darbu;Pieredze apkalpojoš sfr;Iepriekšja pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Ldz, stt CV ar nordi "Brmenis" uz e-pastu: Jautjumu gadjum zvant darba diens uz tlr.25445535Iesniedzot/nostot  savu pieteikumu, kandidts apl...

 • Company FURORS CAFE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Atptas un izklaides vietu tkls "KLONDAIKA" ir viens no veiksmgkajiem izklaides un atptas vietu tkliem vis Latvij jau 25 gadus. Valmieras Klondaika savam kolektvam aicina pievienoties aktvu un smaidgu  Brmeni -1 vakance Atalgojums no 600 ldz 1400 Eur bruto (atkargs no darba kvalittes, uzdevumu/mru izpildes).  Tavi galvenie darba pienkumi: - rpties par msu viesiem saska ar uzmuma noteiktiem standartiem; - pagatavot dzrienus, pasniegt dienus un piedvt citus viesiem interesjošos pakalpojumus; - darbs ar kases sistmu; - izpildt vadtja dotos uzdevumus.  Š vakance domta Tev, ja Tev ir: - iegta vidj izgltba; - labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas; - prasme izzint klientu vajadzbas un vlmes.  Strdjot pie mums, Tu iegsi: - apmcbas, lai btu izcils darbinieks; - elastgu darba grafiku; - lie...

 • Company Ventspils Alus Darītava, SIA in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  imenes uzmums SIA "Ventspils Alus Dartava" aicina pievienoties komandai brmeni/ viesmli uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku. Darba pienkumi: profesionla klientu apkalpošana, pastjumu pieemšana, darbs ar kases apartu, klientu konsultšana par alus dartavas produktiem. Atalgojums: 4 EUR/h (bruto). Darba vietas adrese:Tirgus iela 9, Ventspils.CV stt uz e-pasta adresi:  (tlr. 26363924)...

 • Company FURORS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Atptas un izklaides vietu tkls "KLONDAIKA" ir viens no veiksmgkajiem izklaides un atptas vietu tkliem vis Latvij jau 25 gadus. Tavi galvenie darba pienkumi:- rpties par msu viesiem saska ar uzmuma noteiktiem standartiem;- pagatavot dzrienus, pasniegt dienus un piedvt citus viesiem interesjošos pakalpojumus;- izpildt vadtja dotos uzdevumus.Š vakance domta Tev, ja Tev ir:- iegta vidj izgltba;- labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;- prasme izzint klientu vajadzbas un vlmes.Strdjot pie mums, Tu iegsi:- apmcbas, lai btu izcils darbinieks;- elastgu darba grafiku;- lieliskus darba kolus;- karjeras attstbas iespjas;- uzmuma piedvtos labumus – darbinieku saliedšanas paskumus, nelaimes gadjumu apdrošinšanu, darbinieku atlaiu karti pirkumiem Klondaiks un TexMex restornos ar 50% atlaidi;- u...

 • Company HSU BAKERY, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BRMENIS / VIESMLISDzrienu pagatavošanaDarbs ar kases apartuKlientu apkalpošanaMaiu darbs:  2*2Darba laiks: 10.00 - 20.00...

 • Company EU Capital Group, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt Vjetnamiešu - zijas dzrienu gatavošanu kafejnc Rg:Vjetnamas olu kafija, Taivnas piena tja, za tja, zijas brvjumi Vjetnamas saldjumu kokteii u.cPrasbas :3 gadu pieredze Vjetnamiešu valodas zinšanas CV stt : ...

 • Company JV&EV, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs kafejnc, Vizbuu iela 4A (Poguanka).Darba devjs apmaks cea izdevumus....

 • Company JV&EV, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Brmenis oficiants, darbs kafejnc.Darba laiks: 12:00-18:00.Piecu dienu darba neda.Darba devjs apmaks cea izdevumus.Darba alga - no 3.20 EUR stund, atkarb no rezulttiem....

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "TIAMO GRUPA" picrija „ili Pizza”   Rg  piedv pastvgu darbu BRMENIM / -EI (jbt pilngadgam/-ei)!Darba pienkumi: bra nodrošinšana ar sortimentu;bra produkcijas profesionla pagatavošana pc noteiktajm kalkulcijm, ievrojot sanitrs un higinas normas; tra un kvalitatva viesu apkalpošana. Msu vlmes:vlama iepriekšja pieredze un/vai izgltba viesmlbas pakalpojumu sniegšan;vlme un prieks apkalpot viesus; pozitva attieksme pret darbu un dzvi; spja strdt komand; spja strdt pilnu darba slodzi.Ms piedvjam: apmcbas darba viet, ja nav darba pieredzes; nomakstus nodokus; draudzgu kolektvu; msdiengus darba apstkus; iespju iegt pieredzi augoš uzmum un izaugsmes iespjas; darba samaksu  vienmr laik! CV ar nordi „Brmenis” stt uz e-pastu   vai interesties pa tlruni: 23886303!...

 • Company Tērvetes Garša, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Trvetes garšu restorns, skoties vasaras sezonai, aicina darb brmeni. Piedvjam: - darbu restorn Dobeles centr,- stabilu atalgojumu skot no 3, 50 eur/h (bruto) un socils garantijas, - komfortablus darba apstkus,- pusdienas darba viet, - iepriekšja pieredze dab tiks uzskatta par priekšrocbu. Kandidtus ldzam pieteikties vakancei, stot CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company Restaurant City, SIA in Viši
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Strdt godgi un neuztict savu pienkumu izpildi citai personai.Ievrot persongo higinu.Uzturt tru un krtgu darba aprbu.Przint bra receptru, termius un apstlus bra produkcijas uzglabšanai. Papildint savas zinšanas, lai sptu maint un papildint asortimentu. Sekot, lai br visi nepieciešamie produkti btu pietiekoš daudzum un nepieciešambas gadjum veikt pastjumu attiecgaj kompnij.Uzturt krtb bru un tam piederošo teritoriju visas maias garum. Pareizi un savlaicgi veikt invertizciju.Nest atbildbu par bra aprkojumu un inventru. Bt uzmangam un nepieaut aprkojuma bojšanos. Resorna neprtrauktai darbbas nodrošinšanai nepieciešambas gadjum, veikt citus darbus pc restorna vadb...

 • Company ZELTA RUNA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Brmenis oficiants.Kafejnca Grv, Slijas iel 25.Darba laiks: 9.00-18.00Sestdiena, svtdiena- brva....

 • Company G & K, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA G & K aicina darb BRMENIDarba apraksts: brmea pienkumu pildšanaKontaktie-pasts: t.29516820...

 • Company CORNER, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA CORNER aicina darb brmeusPienkumi: Pagatot dzrienus, apkalpot bra viesus, sekot ldzi bra standartiem.Kontakti: t. 22366888e-pasts: ...

 • Company FURORS CAFE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Atptas un izklaides vietu tkls "KLONDAIKA" ir viens no veiksmgkajiem izklaides un atptas vietu tkliem vis Latvij jau 25 gadus. Mekljam VALMIER – BRMENI.Tavi galvenie darba pienkumi:- rpties par msu viesiem saska ar uzmuma noteiktiem standartiem;- pagatavot dzrienus, pasniegt dienus un piedvt citus viesiem interesjošos pakalpojumus;- izpildt vadtja dotos uzdevumus.Š vakance domta Tev, ja Tev ir:- iegta vidj izgltba;- labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;- prasme izzint klientu vajadzbas un vlmes.Strdjot pie mums, Tu iegsi:- apmcbas, lai btu izcils darbinieks;- elastgu darba grafiku;...

 • Company JV&EV, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbs kafejnc.Darba devjs apmaks cea izdevumus....

 • Company NAKTS KLUBS EDEM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Nakts klubs/ kafejnca EDEM aicina darb brmeni ar pieredzi.Darbs darba diens no pl.12:00 ldz 20:00E-pasts: Tlrunis:  28482420...

 • Company KRUSTPILS CELAVEJS 3, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Nepieciešams brmenis Jkabpil, Bebru iel 92.  Vlme strdt šaj profesij.CV stiet uz vai zvaniet 29519035...

 • Company RETS, SIA in Roze
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  + VIESMLIS ar pieredzi darbam kafejnc "Roze" (Grv)Darba grafiks: 9:00 -18:00, svtdiena un 1 diena ned - brva.Pretendentiem lgums zvant darba laik: 29570010 (Valentna) vai pieteikties kafejnc ...

 • Company KSAVERS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Iepriekšja darba pieredze nav obligta.Pieteikšans pa tlr. 29618428....

 • Company LEAN, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA 'LEAN'' aicina darb BRMENI. Vakancei pieteikties stot CV uz e-pastu: Tlrunis papildus informcijai: 26418568...

 • Company DLV, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SPU IEKRTU PRRAUGS - BRMENISDarba vieta Brs "Aladins" SPU ZLE.Darbs mais, no plkst.7.00 ldz 24.00CV stt uz e-pasta adresi: Kontakttelefons: 22351147...

 • Company Lage Ltd, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darbs restornos Rg.Pieredze 3 gadi AUSTRUMU virtuves restornos. CV un pieteikumus stt uz e-pastu: ...

 • Company RIK & KO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA "RIK & KO" aicina darb BRMENI. Nepieciešams: valsts valodas prasmes vidjais lmenis, personas medicnisk grmatia.Vakancei pieteikties zvanot: 26160780 vai 26161533...

 • Company NAKTS KLUBS EDEM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Nakts klubs/ kafejnca EDEM aicina darb brmeni ar pieredzi.Darbs darba diens no pl.12:00 ldz 20:00E-pasts: Tlrunis:  28482420...

 • Company LAGE GROUP, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darbs restornos Rg.Pieredze 3 gadi AUSTRUMU virtuves restornos. CV un pieteikumus stt uz e-pastu: ...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  “BRMENIS” kafejnc “ROSITTEN” Krasta iel 31, Rzekne. Maiu darbs (Pc grafika – sldošais grafiks)Darba pienkumi:1.Klientu apkalpošana;2.Tjas/kafijas pasniegšana;3.Darbs ar kases apartu;4.Galdu klšana;5.Banketi/izbraukumiPrasbas kandidtam:1.Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas;2.Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, pozitva attieksme pret darbu;3.Iepriekšja pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu;Ms tev piedvjam:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);3.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;4.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;5.Maiu darba grafiku;6.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas (atvainjumi, apmaksti nodoki u.c.).Ldzu, stt savu CV ar nordi "Brmenis - Rositten" stt uz e-pastu: Jautjumu ga...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bartenders Edit filters