Jobmonitor. Search results for Advertising and marketing professionals

48 Jobs found

Used filters:
 • Advertising and marketing professionalsx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company A F SAFI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „A F SAFI“aicina darbPRDOŠANAS VADTJU (profesijas klasifikatora kods: 2431 05)Darbbas joma: Elektronisko ieru, telekomunikciju iekrtu un to dau vairumtirdzniecba.Prasbas: - Vismaz 3 gadu pieredze uzmuma vadtja vai prdošanas nodaas vadtja vai ldzg amat, kas saistts ar uzmuma vai t nodaas vadbu amat. - Vlama pieredze komercdarbb Krievijas tirg vai ASV tirg vai zijas un Eiropas tirg.- Vlamas krievu vai angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen.Darba samaksa - 1080 EUR mnes (bruto).Darba vieta – Dzintaru prospekts 42 k-1 – 2, Jrmala.CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company BALTIJAS GUMIJAS FABRIKA, AS in Fabrika
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  AS ”Baltijas Gumijas Fabrika”(gumijas izstrdjumu raošana Latvij un Krievij)Aicinm pievienoties komandai Tirdzniecbas vadtju/mrketinga specilistu/-i ( profesijas kods: 2431 04 )Darba laiks: darba dienas, pilna slodze. Galvenie pienkumi:-Pieprasjumu un pastjumu apstrde. -Dalba mrketinga plna izstd.-Kontrolt mrketinga plna izpildi.-Sagatavot un sniegt informciju pircjiem par prdodamo preci. -Veikt sarunas ar klientiem, sagatavot lgumus, kontrolt noslgto lgumu izpildi. -E-komercija. -Strdt komand un organizt komandas darbu. Prasbas:-vlama augstk izgltba;-oti labas latviešu, krievu un angu valodu zinšanas;-prasme pastvgi plnot savu darba izpildi noteikt termi; -mrtiecba un teicamas organizatorisks prasmes;-iepriekšja pieredze un zinšanas mrketing. Ms piedvjam:-iespju profesionli pilnveidoties...

 • Company GREEN MOTORS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA Green Motors  aicina uz pastvgu darbu Rg REZERVES DAU NODAAS VADTJUGalvenie pienkumi- rezerves dau nodaas darbbas nodrošinšana un prraudzba. Ikdienas darba procesu kontrole, pilnveide un problmjautjumu risinšana;- Uzmuma noteikto Rezerves dau prdošanas apjomu sasniegšana;-  Noliktavas pastjumu procesu analize un prraudzba. Rezerves dau krjumu efektva administršana;- Rezerves dau prdošanas veicinšana un attstšana, izmantojot ar alternatvus tirdzniecbas kanlus;- Rezerves dau cenu politikas uzturšana, uzraudzba un izmaia atbilstoši nepieciešambai;...

 • Company FELZER, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sia Felzer (Re.Nr.40103526159) aicina darb Prdošanas daas vadtju ES valstsPienkumi: Komercilu un tehnisku piedvjumu sagatavošana klientiem no ES un Tuvajiem Austrumiem, sazia ar klientiem, partneru meklšana jaunos tirgos.Prasbas: Augstk tehnisk vai biznesa izgltba, angu un krievu valodas zinšanas, zinšanas par rpniecisko iekrtu un / vai bvniecbas jomu.Darba alga: 1500 Eur Kontakttelefons : 22095466Darba vietas adrese: Rga, Brvbas gatve 201epasta adrese: ...

 • Company EIROPLASTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinam msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus. Tev uztics:·  Plnot prdošanas grafiku·  Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem·  Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttusNo Tevis sagaidam:·  Mrtiecgu·  Prasmi komunict·  Pozitvu noskaojumu - smaidu·  Enerisku·  Vrstu uz augstiem mriem·  Prliecbu·  Vidjo vai augstko izgltbu·  B kategorijas auto vadtja apliecbu un autoTev piedvjam:·  Labu un augošu atalgojumu·  Elastgu darba grafiku·  Bonusu sistmu...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus (firma nodarbojas ar elektropreu tirdzniecbu). Tev uztics:·  Plnot prdošanas grafiku·  Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem·  Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttusNo Tevis sagaidam:·  Mrtiecgumu·  Prasmi komunict·  Pozitvu noskaojumu - smaidu·  Eneriskumu·  Koncentršans uz augstiem mriem·  Prliecbu·  Vidjo vai augstko izgltbu·  B kategorijas auto vadtja apliecbu un autoTev piedvjam:·  Labu un augošu atalgojumu·  Elastgu darba grafiku·  Bonusu sistmu·  Profesionlu un atbalstošu kolu komandu...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus. Tev uztics:·  Plnot prdošanas grafiku·  Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem·  Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttusNo Tevis sagaidam:·  Mrtiecgumu·  Prasmi komunict·  Pozitvu noskaojumu - smaidu·  Eneriskumu·  Koncentršans uz augstiem mriem·  Prliecbu·  Vidjo vai augstko izgltbu·  B kategorijas auto vadtja apliecbu un autoTev piedvjam:·  Labu un augošu atalgojumu·  Elastgu darba grafiku·  Bonusu sistmu·  Profesionlu un atbalstošu kolu komandu...

 • Company VITA MARKETS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  TE IR DARBS TEV!         Sakar ar uzmuma attstbu, aicinm pievienoties msu komandaiReionlo tirdzniecbas vadtju Kurzem    ------------ Tavi galvenie darba pienkumi ------------•    Tirdzniecbas attstbas stratijas nodrošinšana reiona veikalos•    Tirgus tendences analze, priekšlikumu izstrdšana un paskumu organizšana uzmuma konkurtspjas veicinšanai•    Reiona veikalu budeta rdtju kontrole un izpildes nodrošinšana•    Regulra prdošanas rezulttu izvrtšana, analze un priekšlikumu sniegšana rdtju uzlabošanai•    Reionlo veikalu darbbas plnošana, organizšana, mru izvirzšana un to izpildes kontrole------------ Ms no Tevis sagaidm ------------•    Veiksmgu profesionlo darba pieredzi tirdzniecbas procesu vadb•    Zinšanas un sapratni par esošo tirgus situciju un ekonomikas pamatprincipiem •    ...

 • Company BUSS TEHNIKA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA BUSS TEHNIKA aicina darb LOISTIKAS VADTJUPrasbas:- pieredze darb vismaz 1 gads;- valsts valodas, krievu valodas zinšanas, anu valoda - sarunvalodas lmen;- pamata zinšanas darb ar datoru.Darba uzdevumi:- kravu dokumentu noformšana;- dokumentu uzskaite utt.Pretendentus, ldzu, stt CV un pieteikuma vstuli uz e-pasta adresi: ...

 • Company OC Finance, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm msu komand Tirgvedbas vadtjuDarba pienkumi:Veikt tirgus izpti Veikt uzmuma stipro vjo pušu, iespju un draudu analziIzstrdt mrketinga plnu Kontrolt mrketinga plna izpildi  Prasbas:Vismaz 3 gadu pieredze tirgvedbVismaz 5 gadu pieredez vadoš amatVlama augstka izgltbaVlamas angu valodas zinšanasKontaktinformcija:e-pasts: ...

 • Company SEOBROTHERS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA SEOBROTHERS ir jauna un perspektva kompnija.Aicinm pievienoties msu komandai un mekljam REKLMAS VADTJU Prasbas:Plnot, izstrdt un vadt mrketinga un reklmas kampau Informcijas optimizša...

 • Company AVOTU EZITIS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA Avotu Eztis aicina darb REKLMAS VADTJU.Darba pienkumi:- Prvaldt uzmuma socilo mediju kontus;- Pieemt klientu rezervcijas;- Atbildt uz klientu sniegtajm atsauksmm;- Plnot mrketinga aktivittes;- Digitl mrketinga vadba.Kontaktinformcija: , 22449099....

 • Company MARINE CARE BALTIC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Marine Care Baltic aicina pievienoties komandai Produktu grupas vadtjuSIA Marine Care Baltic ir ekskluzvs pasaules vadošo zmolu izplattjs rpniecbas un jras tirgus segmentos Latvij, Lietuv un Igaunij. Ms piedvjam plašu produktu un pakalpojumu klstus:misko vielu “Marine Care” izplatšanaKuu, tvertu, siltummezglu, denstvertu un ts infrastruktras misk mazgšana“Hempel” pretkorozijas prkljumu izplatšana“Hempel” pretkorozijas prkljumu tehniskai atbalsts un inspekcijasKuu aentšanas pakalpojumi Rgas ostKuu tehnisk apgde Baltijas ostsDarbbas joma:“Marine Care” mijas produkcija“Hempel” pretkorozijas prkljumu produkcija Galvenie darba pienkumiVeidot un attstt preu sortimentu starptautisk tirgKlientu vajadzbu izpte un to risinjumu izstrdeKlientu tehniskais atbalsts produktu jom (inspekcijas, konsult...

 • Company EKOFINANS FILIALE ECOFIN EUROPE, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Produktu Vadtjs/-aPrasbas kandidtam: Izstrdt mrketinga stratijas; Uzturt komunikciju ar sadarbbas partneriem; Sekot ldzi nozares aktualittm un tendencm, analzt konkurentu aktivittes; Analzt darbbas rezulttus un sagatavot prognozes; Veikt citus darba pienkumus saska ar tieš vadtja rkojumu; Veikt mrketinga ptjumus un meklt jaunus produktus; Strdt ar esošajiem produktiem un paldzt pilnveidot jaunu produktu lnijas; Uzraudzt uzstdto mru izpildi; Sekot projektu plnu izpildei, analizt rezulttus, izstrdt priekšlikumus; Veikt citus darba pienkumus saska ar tieš vadtja rkojumu.Ms piedvjam: Iespjas augt un profesionli attstties; Veselbas apdrošinšanu; Elastgu darba grafiku; Biroju Rgas centr; Motivtus un mrtiecgus kolus; Mcbu kultru: iespju apmeklt kolu un partneru organizts lekcijas un seminrus, k a...

 • Company BUNASTA, SIA in Muitas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums mekl prdošanas menederi (ar baltkrievu valodas zinšanm)Ms mekljam:- atbildgu un uz rezulttu orienttu cilvku,- ar pieredzi prdošan ne mazk par 3 gadiem,- ar pieredzi ilgtermia lgumu koordinšan,- ar pieredzi prdošan starptautisks organizcijs,- cilvku, kas izcili przin baltkrievu valoduPienkumi: organizt veiksmgu un ilgtermia darbu ar klientiem un  uzlabot muitas brokeru pakalpojumu prdošanu.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company BALTIJAS GUMIJAS FABRIKA, AS in Fabrika
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AS “Baltijas Gumijas Fabrika” ir gumijas maisjumu un gumijas tehnisko izstrdjumu lielkais raotjs Baltijas valsts ar pilnu raošanas ciklu no izstrdjumu un receptru izstrdes ldz to srijveida izlaides. Sakar ar lielajiem plniem 2020.gad, aicinm pievienoties msu komandai tirdzniecbas vadtju/mrketinga specilistu/-i (profesijas kods: 2431 04) Darbs darba diens - pilna slodze. Galvenie pienkumi:- pieprasjumu un pastjumu apstrde; - dalba mrketinga plna izstd;- kontrolt mrketinga plna izpildi; - sagatavot un sniegt informciju pircjiem par prdodamo preci; - veikt sarunas ar klientiem, sagatavot lgumus,  kontrolt noslgto lgumu izpildi; - strdt komand un organizt komandas darbu. Prasbas:- vlama augstk izgltba; - spja brvi prvaldt latviešu, krievu un angu valodas; - prasme patstvgi plnot savu darba...

 • Company TURISMA AGENTURA KOLUMBS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  TURISMA AGENTURA KOLUMBS, SIAPRDOŠANAS NODAAS VADTJSPIENKUMIPlnot un organizt uzmuma prdošanas nodau efektvu darbbu atbilstoši noteiktajiem mriem un tirgus situcijai.Sadarbb ar Uzmuma vadbu formult uzmuma mrus, sastdt attstbas stratisko plnu.Vadt un nodrošint uzmuma prdošanas operatvos procesus.Organizt un sekmt uzmuma pakalpojumu virzbu tirg, regulri sekojot tirgus situcijai nozar.Sadarbb ar nodau vadtjiem, veidot prdošanas un citas ar produktu apguvi saisttas mcbu programmas, k ar organizt to realizcijuPRASBAS:Vismaz 3 gadu darba pieredze prdošanas vadšan/Pieredze trisma jom tiks uzskatta par priekšrocbu;Spja vadt un strdt komand, patstvgi plnot un organizt savu un komandas darbu;Precizitte, augsta atbildbas sajta par sava darba rezulttu, iniciatva un labas komunikcijas prasmes;Spja piee...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ms mekljam motivtu un enerisku cilvku, kas pievienotos msu jauno profesionu komandai k  Klientu apkalpošanas vadtjs ar Spu valodas prasmem uz pusslodzi!lai strdtu ar klientiem no dadm valstm, kas run spu valod. Ja jums ir spu valodas zinšanas un brvas angu valodas zinšanas, pasteidzieties un piesakieties jau šodien!Ms vlamies, lai js:Nodrošiniet augsta lmea klientu apkalpošanu:Emptijas / pozitvas valodas izmantošana, atbildot uz jautjumiem, kamr klienti prlko msu vietni.Iespjas uzzint informciju, kas klientam var bt nepieciešama vlk.Konsekventi pa tlruni izveidojiet uzmundrinošu pieredzi msu klientiem.Ms sagaidm no jums:Prvalda angu un otro spu valodu, gan runjot, gan rakstiski.Ciepilns un prliecints komunikators; kaislgi par labko iespjamo pieredzi.Viam ir lieliskas prasmes risint problma...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Pāle
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Prstavniecba "STILL" piedv ne tikai pilnu premium klases cljtehnikas sortimentu – palešu elektroratius, krautotjus, komplekttjus, dakštveres iekrvjus, bet ar «gudros» risinjumus intraloistikas jom. Tie ir tehnikas parka prvaldes sistmas, inovcijas tipa barošanas sistmas uz Li-Ion tehnoloijas pamata, robotiztie risinjumi transportšanas organizcijai, preu atlasei un uzglabšanai bez cilvka dalbas.Ir vakance: Servisu menederis -  koordinatorsMs mekljam uzticamu tehnisks apkopes menederi - koordinatoru, kurš prem msu komandu un nodrošina uzraudzbu.Tehnisks apkopes menederi koordinatora pienkumos ietilpst :sazia ar Aprkojuma inenieri, detaas pastšana, komunikacija ar klientiem.Lai gtu pankumus k tehnisks apkopes koordinators, jums jdemonstr lieliskas organizatorisks prasmes un jspj domt uz savm...

 • Company MAXIMA LATVIJA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company ITLABS22, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pienkumi: Mrketinga budeta plnošana un izpildes kontrole.Uzmuma mjas lapas, socilo tklu uzturšana.Uzmuma zmola attstbas veicinšana un attstšana.Izstrdt piemrotkos piedvjumus atbilstoši klientu vajadzbm,veiksmgi piesaistt jaunus klientus.Prasbas kandidtiem: Pieredze darb ar klientiem 3 gadi vai profesionl augstk izgltbaIzpratne par biznesa vidi un jaunkajm tendencm uzmuma darbbas jomKritisk domšana un augstas analtisks spjasPrrunu vadšanas prasmesMs piedvjam:Iespju strdt profesionl un dinamisk komand, labus darba apstkusIndividuls izaugsmes, attstbas un apmcbu iespjasKonkurtspjgu atldzbuKontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company SUNSTAR GROUP, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company MANPOWER LIT, AKF in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Manpower klients - Borga, kas ir viena no vadošajm saliekamo trauda ku raotjm Eirop, vlas paplašinties Latvij un aicina savai komandai pievienoties TEHNISKO PRDOŠANAS PROJEKTU VADTJU! Kvalifikcija:- Vismaz 3 gadu pieredze  ar projektiem, to produktu cenu, kvalitti un kvalifikciju- Tehnisks zinšanas par ku inenieriju, prdošana ir Jsu sirds darbs- Prasme pasniegt, kontrolt un analizt procesus- Projektu vadba - prvaldt visus procesus un nodrošint, lai tiktu ievrota projektu termiu izpilde un neprsniegtu budetu- Kritiskais domtjs, kas spj strdt patstvgi ar minimlu uzraudzbu- Izprast visus tehnisks prdošanas aspektus- Augsti organizta un uz detam orientta personba- B kategorijas autovadtja apliecba- Latviešu, angu un krievu valodas zinšanasPrasbas: - Tehnisk izgltba ku inenierij- AutoCAD zinšan...

 • Company SINTEC LV, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA  "SINTEC LV" aicina darb.Aicina darb :Prdošanas vadtjs/-a (prof.kods:243105 ) elektromontas un remontdarbu vadšnai automatiztu loistikas un realizcijas centru materilu apstrdes sistms.Prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju.Kontaktties ar klientu projekta realizcijas laik, sagatavot atskaites par darba gaitu (gan klientam, gan vadbai).Prdošana rzemju klientiem (Baltkrievij, Krievij, Kazahstn, Lietuv).Darba tips: Pilnga nodarbintba (40 stundas ned) Darba vieta:  LV-1002 Rg, Kra Ulmaa gatve 68 Atalgojums no 1004 EUR mnes pirms nodoku nomaksasPieredze ldzg amat vai augstk (profesionl) izgltb.Rakstt uz sludinjum nordto e-pasta adresi: ...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  DIGITLO MRKETINGA VADTJS (Finanšu jom)Darbbas jom: FinTech platforma B2B mikrokredtiMsu partneris ir daudzveidga dzimumu, tautbu un kultru komanda, kuriem ms paldzam, un par viu uzmuma aizraujošo nkotni.Paldziet šim raešu kuim iet tlk un trk!Ms mekljam kdu, kurš iesaisttos un vadtu visas msu digitl mrketinga aktivittes. Š ir loma, kas var btiski ietekmt msu biznesu.Pienkumi:- Izstrdjiet un izpildiet visaptverošu digitl mrketinga stratiju;- Prvaldiet savu socilo mediju, emuru, partnerattiecbu un oriinl satura stratiju;- Izstrdjiet un veiciet kampaas, izmantojot efektvus e-pasta mrketinga un digitls reklmas kanlus;- Izmantojiet Google Analytics un citus rkus, lai analiztu datplsmu, palielintu potencilo pirkumu veidošanu un uzlabotu reklmguvumus;- Paldziet prvaldt budetus un uzraudzt trius;-...

 • Company YOU ARE events Liepāja, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Strauji attstoties, SIA YOU ARE events  izsludina konkursu uz PRDOŠANAS VADTJA vietu, lai, kopgi sadarbojoties, sasniegtu arvien jaunus mrus.KAS BS JDARA?- Jnodrošina efektva prdošanas komandas darbba, organizjot ts ikdienu;- Jizmanto gan prbaudtas, gan ar jaunas metodes produktivittes celšanai;- Jnodrošina un jveicina prdošanas plna izpildi;- Jnodrošina kvalitatvu klientu apkalpošanu;- Japkopo un janaliz prdošanas rezultti;- Jveicina neprtraukta prdošanas procesu attstba;- Jbt savas komandas lderim, vedot to pret jauniem sasniegumiem.KO MS SAGAIDM?- Lielisku izpratni par izcilas prdošanas btbu un procesiem;- Vr emamu prdošanas komandas vadtja pieredzi (vismaz 1 gads);- Mrtiecgu un pozitvu attieksmi pret darbu un jaunm iespjm atvrtu skatjumu;- Vlmi nodrošint klientiem labko sadarbbas piere...

 • Company BADO CONSULTING, SIA in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  BADO CONSULTING, SIATIRGVEDBAS VADTJSDarba pienkumi:ptt un veidot biznesa modeli jaunuzmumiem noteiktajs joms;izstrdt ilgtermia attstbas stratijas;ptt tirgus un t turpmks attstbas tendences;ptt un veidot jaunuzmuma/preu/pakalpojuma tlu;veikt mrketinga aktivittes jaunuzmuma/preu/pakalpojuma atpazstambas sekmšanai;prdošanas stratijas izstrde;plnot, vadt un koordint mrketinga aktivittes.Prasbas pretendentam:3+ gadu darba pieredze vadtja amat;vlama pieredze mrketinga vadtja amat un uzmuma brenda vadb;spja strdt komand.Kontaktinformcija: ...

 • Company Madonas patērētāju biedrība, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Galvenie pienkumi : darbs ar klientiem, jaunu prdošanas tirgu meklšana, prdošanas veicinšana, atskaišu sagatavošana par mrketinga plna izpildi,prdošanas un konkurences analze. Nepieciešamas labas sadarbbas prasmes, spja risint konfliktus, labas latviešu valodas zinšanas.Iepriekšja pieredze prdošanas vadtja amat tiks uzskatta par priekšrocbu. Nepieciešama izgltba mrketing un B kategorijas autovadtja apliecba. CV stt uz e-pastu : ...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  243115 PRODUKTU GRUPAS VADTJSDarba pienkumi:Noteikt un izstrdt produktu vziju, stratisko plnu un izaugsmes iespjas; vadt daudzfunkcionlu  komandu (dizaineri, inenieri, analtii, ptnieki), lai pttu un izstrdtu  funkcijas, kas ietekm uzmuma izaugsmes plnu; izvirzt skaidrus mrus, kas ir saskaoti ar mrketinga komandas stratisko redzjumu; plnot un organizt produktu izstrdi un ieviešanu; izstrdt un pilnveidot iekšjs atbalsta sistmas; gatavot atskaites par produktu attstbu;  vienoties par noteikumiem un nosacjumiem ar integrcijas partneriem; kop ar citm produktu komandm izprast lietotju vajadzbas un noteikt priorittes nkamajm platformas funkcijm.Vajadzga vismaz 2 gadu pieredze ar uz lietotjiem vrstu produktu prvaldbu; spja tri apgt tehniskos jdzienus un komunict tos netehniskai auditorijai;teicama...

 • Company LATLAFT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA LATLAFT – stabils un vadošs koka gubau un karkasa mju raošanas uzmums ar galveno eksporta tirgu Skandinvijas valsts, kur jau ir iegta ievrojama tirgus daa, reputcija un augsta lmea kvalitte. Raošanas apjomiem palielinoties, aicina savai komandai pievienoties:Prdošanas projektu vadtju (eksporta tirgiem)Galvenie darba pienkumi:·         Prdošanas procesu vadšana. Klienti – privtpersonas, prsvar Skandinvijas tirgus;·         Klientu pieprasjuma analze, piedvjumu sagatavošana un lgumu slgšana;·         Lgum ietilpstošs dokumentcijas sagatavošana;·         Dalba uzmuma produktu portfea, prdošanas stratijas un procesu attstb; Starptautisku paskumu, nozares izstu apmeklšana, viztes pie klientiem (komandjumi ar ilgumu 1-2 dienas).Prasbas kandidtiem:·         Rezultatva darba piere...

 • Company UNIFARMA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA UNIFARMA, re.Nr.40003472521Aicina darb:PRDOŠANAS VADTJUDarba pienkumi:- Organizt, plnot, motivt, kontrolt un nodrošint efektvu tirdzniecbas prstvju darbbu Viduszijas un zijas valsts;- Nodrošint tirdzniecbas plna izpildi;- Apmeklt klientus Viduszijas un zijas valsts;- Regulri apkopot, analizt un izvrtt tirdzniecbas prstvju un nodaas tirdzniecbas rezulttus un sniegt priekšlikumus darbbas uzlabošanai;- Prraudzt un aktualizt informatvs datu bzes (plni, atskaites, datu reistri u.c.);- Zint un pilnveidot prdošanas un prstvju darba tehnoloijas.Prasmes:- Teicamas komunikcijas un aktvas prdošanas prasmes;- Atbildba un spja efektvi organizt savu darbu;- Vismaz divu gadu pieredze darb ar Latamerikas valstm ar augiem un uztura bagtintjiem;- Attstt sadarbbu ar klientiem par augu un aloptisko produk...

 • Company VITA MARKETS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  TE IR DARBS TEV!         Sakar ar uzmuma attstbu, aicinm pievienoties msu komandaiReionlo tirdzniecbas vadtju Kurzem    ------------ Tavi galvenie darba pienkumi ------------•    Tirdzniecbas attstbas stratijas nodrošinšana reiona veikalos•    Tirgus tendences analze, priekšlikumu izstrdšana un paskumu organizšana uzmuma konkurtspjas veicinšanai•    Reiona veikalu budeta rdtju kontrole un izpildes nodrošinšana•    Regulra prdošanas rezulttu izvrtšana, analze un priekšlikumu sniegšana rdtju uzlabošanai•    Reionlo veikalu darbbas plnošana, organizšana, mru izvirzšana un to izpildes kontrole------------ Ms no Tevis sagaidm ------------•    Veiksmgu profesionlo darba pieredzi tirdzniecbas procesu vadb•    Zinšanas un sapratni par esošo tirgus situciju un ekonomikas pamatprincipiem •    ...

 • Company VITA MARKETS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  TE IR DARBS TEV!         Sakar ar uzmuma attstbu, aicinm pievienoties msu komandaiReionlo tirdzniecbas vadtju Kurzem    ------------ Tavi galvenie darba pienkumi ------------•    Tirdzniecbas attstbas stratijas nodrošinšana reiona veikalos•    Tirgus tendences analze, priekšlikumu izstrdšana un paskumu organizšana uzmuma konkurtspjas veicinšanai•    Reiona veikalu budeta rdtju kontrole un izpildes nodrošinšana•    Regulra prdošanas rezulttu izvrtšana, analze un priekšlikumu sniegšana rdtju uzlabošanai•    Reionlo veikalu darbbas plnošana, organizšana, mru izvirzšana un to izpildes kontrole------------ Ms no Tevis sagaidm ------------•    Veiksmgu profesionlo darba pieredzi tirdzniecbas procesu vadb•    Zinšanas un sapratni par esošo tirgus situciju un ekonomikas pamatprincipiem •    ...

 • Company PAKELLA, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pienkumi         Organizt un vadt klientu apkalpošanas darbu uzmum.         Izstrdt klientu apkalpošanas standartu un to ieviest un uzturt uzmum.         Paldzt veikt nepieciešams darbbas mrketinga aktivitšu nodrošinšanai produktu realizcijas uzlabošanai.         Produktu mazumtirdzniecbas darbbas nodrošinšana un attstba.         Citus amata uzdevumus nosaka Darba likums, profesionlo darbbu reglamentjošie un citi normatvie akti, iekšjie normatvie akti un vadbas mutiskie vai rakstiskie rkojumi. Darbinieks var saemt papildus nordjumus no valdes locekiem.Darbinieka atbildba        Pildt darba aprakst esošos pienkumus.        Ievrot iekšjs krtbas noteikumus....

 • Company PAKELLA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pienkumi         Analizt transportldzeku ekspluatcijas lietderbu, plnot transporta ldzeku nepieciešambu piegu nodrošinšanai.         Plnot piegdes maršrutus klientiem.         Ieviest loistikas uzskaites sistmas loistikas plnošanai.         Nodrošint loistikas un noliktavas sistmu savstarpju savienojambu un darbbu. Darbinieka atbildba         Pildt darba aprakst esošos pienkumus.         Ievrot iekšjs krtbas noteikumus.         Ievrot un pildt darba devja rkojumus un instrukcijas.         Ievrot darba aizsardzbas un drošbas tehnikas prasbas.         Darboties saska ar LR noteiktajiem normatvajiem aktiem. Nepieciešams kompetence...

 • Company G.MIEŽIS ĀRSTS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company PAYSTREE LTD FILIALE LATVIJA, AKF in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  PAYSTREE LTD filile Latvij, re. Nr. 40203190067, juridisk adrese: Alauksta iela 9 - 59, Rga, LV-1009 (nodarbojas ar konsultšanu komercdarbb un vadbzinbs) aicina darb  Klientu apkalpošanas VADTJU 1. Darbs: 1.1. darbbas joma: konsultšana komercdarbb un vadbzinbs.1.2. pienkumi: veikt pakalpojumu cenu noteikšanas ptjumus, noteikt tirgus potencila un t turpmks attstbas tendences; sagatavot piedvjumus klientiem un pc klientu apstiprinjuma koordint pakalpojumu sniegšanu un prezentt klientam rezulttu; organizt un kontrolt prdošanas pakalpojumu procesus; organizt sadarbbu ar korporatvajiem (lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedvjumus; slgt sadarbbas lgumus; plnot tirgvedbas paskumus; analizt tirdzniecbas rezulttus un uzturt datubzes; analizt un optimizt pakalpojumu sortimentu...

 • Company GREEN WARM TECHNOLOGY, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Elektrisks sadzves aparatras raotjs un vairumtirgotjs SIA ''Green Warm Technology''aicina darb Prdošanas VADTJUPrasbas pretendentiem:- MBA (biznesa vadbas maistra) augstk izgltba;- krievu un kazahu valodu zinšanas.Darba vietas adrese: Ganbu Dambis 24a, k-4, RgaAtalgojums bruto: 1600 EurDarba devja kontaktinformcijae-pasts: ...

 • Company CANDY PALACE SWEET, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Candy Palace Sweet" aicina darb Tirdzniecbas vadtjuDarba pienkumi:– Veikt izstrdjumu un pakalpojumu cenu noteikšanas ptjumus, - Noteikt tirgus potencila un t turpmks attstbas tendences; - Novrot uzmuma rjs darbbas vides attstbu un iekšjos sakaru procesus; - Veidot un uzraudzt ieprkamo krtjo krjumu piegu pastšanas krtbu; kontrolt krjumus ieprkamm izejvielm un prdodamm precm; vadt prdodamo preu sadales sistmas darbbu; ptt un gatavot sabiedrbas informšanas programmas, ptt un veidot uzmuma tlu;   - Organizt un kontrolt prdošanas pakalpojumu procesus;-  Analizt un optimizt preu sortimentu; - Analizt iepirkumu cenas; - Izvrtt jaunu preu piedvjumu; - Sadarboties ar uzmuma piegdtjiem; ...

 • Company SEOBROTHERS, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  LIELO KLIENTU VADTJSPienkumi: • piesaistt jaunus klientus;• veidot un uzturt attiecbas ar esošajiem un potencilajiem klientiem;• organizt kompnijas produktu prdošanu;• veikt tirgus izpti un analzi, • sagatavot regulras prdošanas atskaites;• plnot, sastdt un saskaot iekšjo budetu ar kompnijas prdošanas vadtju un rjo budetu ar kompnijas klientiem;• sagatavot individulus piedvjumus klientiem;Prasbas kandidtiem: -pieredze darb ar klientiem 3 gadi;-izpratne par biznesa vidi un jaunkajm tendencm uzmuma darbbas jom;-kritisk domšana un augstas analtisks spjas;-prrunu vadšanas prasmes;-prasme strdt ar datoru oti lab lietotja lmen (MS Office, MS PowerPoint u.c.Ms piedvjam:- iespju strdt profesionl un dinamisk komand, labus darbaapstkus;-individuls izaugsmes, attstbas un apmcbu i...

 • Company STAĻI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Mekljam komandas papildinjumu - Prdošanas projektu vadtjuPIENKUMI: - Aktva jauno klientu piesaiste un ilgtermia sadarbbas veidošana ar esošajiem klientiem; - Preu un pakalpojumu tirgus izpte, prdošanas un mrketinga stratijas izstrde un vadšana; - Klientu konsultšana par produktiem un to priekšrocbm; - Pastjumu apstrde, kontrole un piedvjumu sagatavošana. PRASBAS: - Vismaz divu gadu pieredze aktvaj prdošan; - Pieredze raošanas uzmum tiks uzskatta par priekšrocbu; - Labas prliecinšanas un prdošanas prasmes; - Prasme vadt lietišas prrunas; - oti labas angu valodas zinšanas; - Iniciatva un patstvba pildot darba pienkumus. PIEDVJAM: - Motivjošu atalgojumu 1200 EUR (bruto) + bonuss par prdoto; - Motivjoša bonusu sistma; - Profesionls pilnveidošans iespjas; - Intere...

 • Company PROJECT F, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Project F", vienotais reistrcijas Nr. 40103723309 ,Tomsona iela 42 - 37, Rga, LV-1013Profesija: 2431 07 Klientu apkalpošanas VADTJS (Darbam ar Ukrainas tirgu)    Darbbas joma: Sabiedrisko attiecbu un komunikciju vadbas pakalpojumi (70.21, versija 2.0) Aicinam pievienoties savai komandai komunikablus un pieredzjušus darbiniekus darbam ar klientiem no Ukrainas.PIENKUMI:     informt esošos un potencilos klientus par pakalpojumiem;    lietot specializts datorprogrammas un elektroniskus sakaru ldzekus klientu apkalpošanas procesa nodrošinšanai un dokumentšanai;    veikt sniegto pakalpojumu finanšu opercijas;    pakalpojumu sniegšanas procesa vadšana noteiktai klientu grupai;    Piedalšans mrketinga paskumos .Ms sagaidm:    spja strdt starptautiskaj vid;    vlme attstties un mctie...

 • Company RUMEKS NNZ, SIA in Agro
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “RUMEKS NNZ”   ir Latvijas - Lietuvas - Nderlandes uzmums, kurš nodarbojas ar agro iepakojuma tirdzniecbu un strd Jelgav kopš 2001.gada.  Aicina darb tirdzniecbas vadtjuDarba specifika:- aktva prdošana esošajiem un jauniem klientiem;- reklmas kampau organizšana;- piedalšans izstds un to apmekljumi;- preu atlikumu kontrole un savlaicga preu pastšana;- preu transporta pastšana preu piegdm;- prdošanas atskaišu sagatavošana;- jaunu produktu ieviešana prdošan.Prasbas:- 2 gadu darba pieredze ldzg amat, vlama grmatvedbas programmas "Tildes Jumis" przinšana;- labas iemaas darb ar datoru;- latviešu, krievu, angu valodas zinšanas;- "B" kategorijas autovadtja apliecba;- vlama augstk izgltba;- pieredze darb ar klientiem;- enerisks, uz klientu orientts kandidts.Piedvjam:- konkurtspjgu atalgojumu;- ...

 • Company Reklāmasveikals.lv, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba apraksts: Aktva jaunu klientu meklšana Skandinvijas tirg. Komunikcija ar klientiem, attiecbu veidošana un uzturšana.Piedvjumu sagatavošana. Projektu koordinšana un sekošana ldzi to izpildei.Prasbas: Vlme sevi pierdt!Lieliskas komunikcijas un prliecinšanas prasmes. Spja patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu. Zviedru, Norvu, Du vai Somu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Vlama pieredze projektu vadba vai tiešaj prdošan.Piedvjam: Apmcbas. Darbu stabil uzmum. Draudzgu kolektvu. Interesantu un daudzveidgu darbu. Konkurtspjgu atalgojumu.CV un motivcijas vstuli, ldzam stt uz e-pastu: ! ...

 • Company Reklāmasveikals.lv, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba apraksts: Aktva jaunu klientu meklšana Vcijas/Austrijas tirg. Komunikcija ar klientiem, attiecbu veidošana un uzturšana,Piedvjumu sagatavošana. Projektu koordinšana un sekošana ldzi to izpildei.Prasbas: Vlme sevi pierdt!Lieliskas komunikcijas un prliecinšanas prasmes. Spja patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu. Vcu valodas zinšanas.Vlama pieredze projektu vadba vai tiešaj prdošan.Piedvjam: Apmcbas. Darbu stabil uzmum. Draudzgu kolektvu. Interesantu un daudzveidgu darbu. Konkurtspjgu atalgojumu.CV un motivcijas vstuli, ldzam stt uz e-pastu: ! ...

 • Company DEREX, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg enertikas un sakaru pakalpojumu nozar.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi.Aicinm savai komandai pievienotiesPrdošanas projektu vadtju.Galvenie pienkumi:· stenot prdošanas projekta plna izstrdšanu, vadbu un realizciju;· Aktvi sazinties ar esošiem klientiem, organizt tikšans ar tiem un prezentt uzmuma pakalpojumus;· Jaunu potencilo klientu uzrunšana un piesaiste;· Ikmneša atskaišu gatavošana. ...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Ms aicinm pievienoties msu komandai loistikas biznesa vienbas vadtju. Kompnijas Autopark strd 30 Mersedes-Benz "Euro 6" refriaratorus  - starptautiskie transporta pakalpojumi (ES un Turcij)Ja Jums ir pieredze darb ar klientu piesaiste Eirop, Azij un transporta pakalpojumu prdošan, tad Jsu uzdevums bs veicint loistikas uzmuma biznesu:- Nodrošint 30 refrieratoru ar kravu prvadjumu organizšanu un kontroli;- Kravu piegdes dokumentu apstrde un koordinšana;- Ekonomiski optimlo kravu prvadjumu maršrtu formšana; - Aktvas sadarbbas veicinšana ar operatoriem Eirop un zij.Prasbas pretendentiem:Darba pieredze ar klientiem starptautisko prvadjumu organizšan ne mazk k 5 gadi;Augstk transporta un loistikas izgltba;Mriecga uz rezulttu orientta personba ar augstu pašmotivciju;Stresa noturba, iniciatva un ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Advertising and marketing professionals Edit filters