Jobmonitor. Search results for Advertising and marketing professionals

20 Jobs found

Used filters:
 • Advertising and marketing professionalsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Guru Team Group, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Guru Team Group”, vien. re. Nr. 40203202845Vakance – reklmas tekstu autors (kods 2431 17)Darba vietas adrese – Mkusalas iela 41, Rga.Darba vieta – Rga.Darba alga –  1050,- EUR.Izgltba – vismaz vidj izgltba.Valodu zinšanas – angu un krievu valodas zinšanas lab sarunvalodas lmen.Darba pienkumi:– plnot, konsultt, vadt un koordint reklmas kampau, veidot reklmas tekstus; - novrot uzmuma rjs darbbas vides attstbu un iekšjos sakaru procesus; - ptt un gatavot sabiedrbas informšanas programmas, ptt un veidot uzmuma tlu; - izstrdt radošs koncepcijas komunikcijas stratijas stenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentt ts klientam; - sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedvjumus; - plnot tirgvedbas paskumus; - analizt tirdzniecbas rezulttus un uzturt datubzes; - sniegt atbalsta funkciju u...

 • Company Guru Team Group, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Guru Team Group”,re. nr. 40203202845.Vakance – prdošanas vadtjs (2431 05).Darba vietas adrese – Mkusalas iela 41, Rga.Darba vieta – Rga.Darba alga – 1050,- EUR.Izgltba – vismaz vidj izgltba, pierdma pieredze vismaz 3 gadi prdošanas vadtja IT jom vai prdošanas menedera amat, vai ldzvrtg amat.Darba pieredze – vismaz 3 gadi prdošanas vadtja IT jom vai prdošanas menedera IT jom amat, vai ldzvrtg amat . Vlama pieredze sadarbbas partneru - uzmuma klientu - atbalsta funkciju sniegšanai Eirop un NVS valsts.Valodu zinšanas – angu un krievu valodas zinšanas augstk lmen. Citas valodu zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Darba pienkumi:– veikt izstrdjumu un pakalpojumu cenu noteikšanas ptjumus, noteikt tirgus potencila un t turpmks attstbas tendences;- plnot, konsultt, vadt un koordint reklm...

 • Company Bunasta, SIA in Muitas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums mekl prdošanas menederi (ar baltkrievu valodas zinšanm)Ms mekljam:- atbildgu un uz rezulttu orienttu cilvku,- ar pieredzi prdošan ne mazk par 3 gadiem,- ar pieredzi ilgtermia lgumu koordinšan,- ar pieredzi prdošan starptautisks organizcijs,- cilvku, kas izcili przin baltkrievu valoduPienkumi: organizt veiksmgu un ilgtermia darbu ar klientiem un  uzlabot muitas brokeru pakalpojumu prdošanu.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company CUBEX BUILDING, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "CUBEX BUILDING"Tirdzniecbas vadtjs, profesijas kods – 2431 04 Galvens prasbas pretendentiem: augstk akadmisk vai profesionl juridisk izgltba; valodas prasmes – krievu. Darba stundas ned  - 40.Bruto alga, no 1004 € brutoDarba rems - Normlais darba laiks.Slodzes tips - Viena vesela slodze.Atrašans vieta – Baltezera iela 2-14, RgaDarba vietu skaits – 40.Darba veids - Darba lgums uz nenoteiktu laiku. Kontaktinformcoija : e-pasts ...

 • Company Dullais Dauka, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm tirdzniecbas vadtju darb ar indijas klientiem.Nepieciešama augstk izgltba biznesa vadb. Darba pieredze amat - 3 gadi.Pieredze ar indijas klientiem tiks uzskatta k priekšrocba. Kontaktinformcija: ...

 • Company Staff, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi: Ms nodarbojamies ar bvniecbas projektiem, metlapstrdi, k ar strdjam ar Skandinviju un varam nostt darbiniekus uz Somiju, Zviedriju un citm valstm. Ms mekljam klientu menederi, lai runtu ar msu klientiem, lai atrastu potencilos klientus somu, angu valod (C1-C2). Ms piedvjam jauku un draudzgu darba vidi, iespju attstties....

 • Company Anattax, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  noteikt tirgus potencila un t turpmks attstbas tendences; plnot, konsultt, vadt un koordint reklmas kampaas;novrot uzmuma rjs darbbas vides attstbu un iekšjos sakaru procesus; vadt prdodamo preu sadales sistmas darbbu; organizt sadarbbu ar korporatvajiem (lielajiem) klientiem; piesaistt jaunus klientus; plnot tirgvedbas paskumus; analizt tirdzniecbas rezulttus;analizt un optimizt preu sortimentu; analizt iepirkumu cenas; izvrtt jaunu preu piedvjumu; sadarboties ar uzmuma piegdtjiem; piesaistt sadarbbas partnerus, raotjus un preu piegdtjus.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company LPN Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “LPN Latvia”, re. Nr. 43603081278, juridisk adrese: Rga, Jrkalnes iel 1 k-1 (nodarbojas ar kakao, šokoldes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrdjumu raošanu) aicina darb PRDOŠANAS VADTJA (profesiju klasifikatora profesijas kods 2431 05).Pienkumi: veidot un uzraudzt ieprkamo krtjo krjumu piegu pastšanas krtbu; kontrolt krjumus ieprkamm izejvielm un prdodamm precm; vadt prdodamo preu sadales sistmas darbbu;organizt un kontrolt prdošanas pakalpojumu procesus; organizt sadarbbu ar korporatvajiem (lielajiem) klientiem; piesaistt jaunus klientus; slgt sadarbbas lgumus; plnot tirgvedbas paskumus; analizt tirdzniecbas rezulttus un uzturt datubzes; attstt attiecgo produktu zmolus, balstoties uz izstrdtm stratijm; analizt un optimizt preu sortimentu; analizt iepirkumu cenas; izvrtt jaun...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mini Rimi veikals Jkabpil, Nkotnes iel 2 aicina darb Prdošanas vadtju: Ja Tev ir svargi:- Iespjas realizt savu potencilu un apgt jaunas zinšanas un prasmes- Darbs vien no vadošajiem prtikas preu mazumtirdzniecbas uzmumiem Baltij- Sniegumam atbilstošs atalgojums- Darbinieku attstbas un apmcbu programmas - Karjeras izaugsmes iespjas uzmum- Profesionli, atsaucgi koli un pozitva darba vide- Kopgi darba paskumi, pabalsti, dvanas- Stabils, drošs darbs un visas socils garantijas- Veselbas apdrošinšanas polise - Atlaides Tev un vienai Tev tuvai personai pirkumiem Rimi veikalos- Apmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeJa Tev ir:- Vidj izgltba vai iesktas/ pabeigtas augstks izgltbas studijas- Veiksmga darba pieredze mazumtirdzniecb- Labas latviešu valodas zinšanas- Spja motivt un apmct jaunos darb...

 • Company RESHETNIAK, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA RESHETNIAK  , vienotais reistrcijas Nr.   40203216455 ,Juridisk adrese:  Rees iela 2A - 62, Rga, LV-1055 Profesija:    Darbbas joma:  Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11) Darba pienkumi: pilnveidot un stenot prdošanas stratiju, nodrošinot efektvu un pieaugošu prdošanu uzmuma pakalpojumiem un prdošanas mru sasniegšanu; nodrošint jaunu prdošanas kanlu attstbu, jaunu klientu un sadarbbas partneru piesaisti, k ar ilgtermia sadarbbas uzturšanu un pakalpojumu prdošanu esošajiem klientiem un sadarbbas partneriem; pilnveidot cenu politiku un nodrošint cenu atbilstbu tirgus situcijai un kompnijas mru sasniegšanai; veicint un vadt pakalpojumu (B2B, B2C un GC – individulie klienti, biznesa partneri, grupas, konference...

 • Company Your Solution, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Your Solution" mekl Produktu grupas VADTJU ar augstko izgltbu un pieredziGalvenie darba pienkumi:•    Vadt nodaas darbu -mru uzstdšana, pienkumu sadali, kontroli, atbalstu•    Izplnot, organizt un nodrošint produktu satura plnu•    Ikdienas produktu apstrde, pievienojot jaunus produktus esošajam portfelim un veicot lietotja akcepttestšanu, lai nodrošintu produktu nevainojamu darbbu•    Ik nedu konfigurt, prbaudt un laist aprit jaunu produktu saturu, kas ir saska ar uzmuma stratiju•    Uzmuma produktu klsta un satura prvaldba un optimizcija•    Sagatavot kampaas un veicinšanas paskumus (ieskaitot noteikumus un nosacjumus) saska ar procedrm•    Uzraudzt un vadt visus galvenos mrketinga produktu sfras – bonusus, produkta konfigurciju, produkta limitus un to klstu, lojalittes programmas u...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus. Tev uztics: Plnot prdošanas grafiku Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttus No Tevis sagaidm: Mrtiecgu Prasmi komunict Pozitvu noskaojumu - smaidu Enerisku Vrstu uz augstiem mriem Prliecbu Vidjo vai augstko izgltbu B kategorijas autovadtja apliecbu un auto Tev piedvjam: Labu un augošu atalgojumu Elastgu darba grafiku Bonusu sistmu Profesionlu un atbalstošu kolu komandu Iespju bt kustb un realizt savas idejas CV stt uz e-pastu:  ...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus. Tev uztics: Plnot prdošanas grafiku Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttus No Tevis sagaidm: Mrtiecgu Prasmi komunict Pozitvu noskaojumu - smaidu Enerisku Vrstu uz augstiem mriem Prliecbu Vidjo vai augstko izgltbu B kategorijas auto vadtja apliecbu un auto Tev piedvjam: Labu un augošu atalgojumu Elastgu darba grafiku Bonusu sistmu Profesionlu un atbalstošu kolu komandu Iespju bt kustb un realizt savas idejas CV stt uz e-pastu:  ...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prdošanas vadtjs:Aicinam msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus. Tev uztics: Plnot prdošanas grafiku Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttus No Tevis sagaidam: Mrtiecgu Prasmi komunict Pozitvu noskaojumu - smaidu Enerisku Vrstu uz augstiem mriem Prliecbu Vidjo vai augstko izgltbu B kategorijas auto vadtja apliecbu un auto Tev piedvjam: Labu un augošu atalgojumu Elastgu darba grafiku Bonusu sistmu Profesionlu un atbalstošu kolu komandu Iespju bt kustb un realizt savas idejas CV stt uz e-pastu:  ...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jsu darba pienkumos ietilps:Starptautisko kravu prvadjumu plnošana, organizšana un kontrolšanaKravu piegdes dokumentu apstrde un koordinšanaEsošo kravu prvadjumu koordinšanaSadarbbas veicinšana ar partneriem EiropPrasbas pretendentiem:Darba pieredze starptautisko prvadjumu organizšan - salikts un pilns kravas;Transporta pakalpojumu tirgus izpte un analze, ekonomiski optimlo kravu prvadjumu maršrutu formšana;Augsta atbildbas sajta;Labas komunikcijas spjas;Spja analizt situcijas un tri pieemt lmumus;Spja patstvgi plnot un organizt savu darbu. Piedvjam:Konkurtspjgu atalgojumu skot...

 • Company Privacon Baltics, SIA in Ilze
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Privacon Baltics SIA ir starptautisks uzmums, kas nodarbojas ar noogojuma sistmu tirdzniecbu Baltijas valsts un vis Eirop jau vairk nek 10 gadus, saistb ar uzmuma darbbas paplašinšanu, aicina pievienoties savai komandai PRDOŠANAS vadtju.Darba pienkumi: Prdošanas darbu plnošana, organizšana un administršana; Plnot, prraudzt, motivt un vadt struktrvienbas personla darbu. Prasbas kandidtiem: Augstk izgltba; Teicamas latviešu valodas zinšanas un labas angu, krievu valodas zinšanas; B kategorijas autovadtja apliecba. Ldzam stt CV un motivcijas vstuli ar nordi “PRDOŠANAS vadtjs” uz e-pasta adresi: ldz 2019. gada 1.decembrim.Kontaktinformcija: Ilze Mrniece, +37165067710.Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks atlases otraj krt....

 • Company CV Keskus OU Latvia filiāle, AKF in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Viens no vadošajiem avota un minerldens raošanas un tirdzniecbas uzmumiem Latvij aicina darb lielo klientu vadtju. Uzmums nodarbojas ar dens lietošanas iekrtu nomu, kafijas un saistto produktu tirdzniecbu, k ar kafijas iekrtu nomu.Darba aprakstsAttiecbu uzturšana ar uzmuma lielajiem klientiem.Jaunu klientu piesaiste.Piedalšanos iepirkumu un tenderu procesos, to organizšana un rezultta uzraudzba. Tikšans ar klientiem kltien.Uzmuma raots produkcijas un pakalpojumu prezentšana.Uzstdto KPI izpilde, tai skait prdošanas plnu realizcija. Konsultt klientus par jaunajiem produktiem un pakalpojumiem.Informcijas apkopošana un ievadšana klientu vadbas sistm.Sekot ldzi jaunkajm tirgus tendencm.Prasbas kandidtiemVismaz divu gadu prdošanas pieredze darb ar B2B klientiem.Teicamas latviešu un krievu valoda...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Rimi veikals aicina darb Prdošanas vadtju: Ja Tev ir svargi:- Iespjas realizt savu potencilu un apgt jaunas zinšanas un prasmes- Darbs vien no vadošajiem prtikas preu mazumtirdzniecbas uzmumiem Baltij- Sniegumam atbilstošs atalgojums- Darbinieku attstbas un apmcbu programmas - Karjeras izaugsmes iespjas uzmum- Profesionli, atsaucgi koli un pozitva darba vide- Kopgi darba paskumi, pabalsti, dvanas- Stabils, drošs darbs un visas socils garantijas- Veselbas apdrošinšanas polise - Atlaides Tev un vienai Tev tuvai personai pirkumiem Rimi veikalos- Apmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaude Ja Tev ir:- Vidj izgltba vai iesktas/ pabeigtas augstks izgltbas studijas- Veiksmga darba pieredze mazumtirdzniecb- Labas latviešu valodas zinšanas- Spja motivt un apmct jaunos darbiniekus- Spja organizt, vad...

 • Company PRISTIS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  PRISTIS, SIAAicina darb : Vjstrvu sistmu projektu prdošanas vadtju. Prasbas:- Vlama 1-2 gadu darba pieredze aktvaj prdošan;- Mrtiecga, komunikabla personba ar prasmi organizt savu darbu patstvgi un spju strdt ar klientiem, dinamiskos un saspringtos apstkos; - Precizitte, augsta atbildbas sajta;Labas iemaas darb ar datoru;Labas latviešu, krievu un, vlams, angu valodas zinšanas.Pienkumi:- Aktvs darbs ar esošiem klientiem, jaunu piesaiste;- Sadarbbas veidošana un uzturšana;- Kompnijas pakalpojumu tirdzniecbas veicinšana;- Uzmuma prezentšana. Uzmums piedv:- Interesantu,dinamisku darbu augoš uzmum;- Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu, motivjošu rezulttiem atbilstošu bonusu paketi;- Profesionlo apmcbu un izaugsmes iespjas;- Socils garantijas. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company CanTex, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb PRDOŠANAS VADTJU (profesijas klasifikatora kods: 2431 05).Darbbas joma: NACE 46.16 Tekstilizstrdjumu, aprbu, apavu un das izstrdjumu vairumtirdzniecbas starpnieku darbba.Darba pieredze: vismaz 3 gadu pieredze prdošanas vadtja amat.Darba samaksa – 1005 EUR mnes (brutto).Alga: laika darba alga, par nepilnu slodzi – 35 stundm ned, darba rems normls.Darba vieta – Ganbu dambis 17 k-2, Rga, LV 1045.Par brvo darba vietu kontakt tieši ar Darba devju, pa telefonu vai epastu vai persongi.Kontaktinformcija: t. 29516553, e-pasts: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Advertising and marketing professionals Edit filters