Jobmonitor. Search results for Advertising and marketing professionals

21 Jobs found

Used filters:
 • Advertising and marketing professionalsx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company ITLABS22, SIA in Vidi
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ITLABS22 ir jauna un draudzga kompnija, kas sav komand vltos redzt atbildgu un profesionlu lielo klientu menederi. Pienkumi: •    piesaistt jaunus klientus;•    veidot un uzturt attiecbas ar esošajiem un potencilajiem klientiem;•    organizt kompnijas produktu prdošanu;•    plnot, sastdt un saskaot iekšjo budetu ar kompnijas prdošanas vadtju un rjo budetu ar kompnijas klientiem;•    sagatavot individulus piedvjumus klientiem;Prasbas kandidtiem: -pieredze darb ar klientiem;-izpratne par biznesa vidi un jaunkajm tendencm uzmuma darbbas jom;-kritisk domšana un augstas analtisks spjas;-prrunu vešans prasmes;Ms piedvjam:- iespju strdt profesionl un dinamisk komand, labus darbaapstkus;-individuls izaugsmes, attstbas un apmcbu iespjas;-konkurtspjgu atldzbu.Kontaktinformcija: ...

 • Company ADHAM, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm savai draudzgajai komandai tirdzniecbas specilistu Darba pienkumi:• Veikt tirgus izpti analizt izptes rezulttus, veikt paskumus dinšanas pakalpojumu un prtikas tirdzniecbas pakalpojumu virzšanai tirg.• Izvrtt dadu biznesa iespju attstšanu tirg un jaunu pakalpojumu ieviešanu, ieskaitot bistro tipa restornu tkla izveidošanu un attstšanu. • Slgt lgumus par tirdzniecbas darjumiem un noteikt maksjumu krtbu.·• Novrtt un attstt uzmuma konkurtspju.• ·Lietot ekonomiska rakstura darba veikšanai nepieciešams datorprogrammas• Strdt multikulturl vid.• Apmct personlu klientu apkalpošan.Prasbas:...

 • Company YOU ARE events Liepāja, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Strauji attstoties, SIA YOU ARE events  izsludina konkursu uz PRDOŠANAS VADTJA vietu, lai, kopgi sadarbojoties, sasniegtu arvien jaunus mrus.KAS BS JDARA?- Jnodrošina efektva prdošanas komandas darbba, organizjot ts ikdienu;- Jizmanto gan prbaudtas, gan ar jaunas metodes produktivittes celšanai;- Jnodrošina un jveicina prdošanas plna izpildi;- Jnodrošina kvalitatvu klientu apkalpošanu;- Japkopo un janaliz prdošanas rezultti;- Jveicina neprtraukta prdošanas procesu attstba;- Jbt savas komandas lderim, vedot to pret jauniem sasniegumiem.KO MS SAGAIDM?- Lielisku izpratni par izcilas prdošanas btbu un procesiem;- Vr emamu prdošanas komandas vadtja pieredzi (vismaz 1 gads);- Mrtiecgu un pozitvu attieksmi pret darbu un jaunm iespjm atvrtu skatjumu;- Vlmi nodrošint klientiem labko sadarbbas piere...

 • Company GREEN MOTORS, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Green Motors  aicina uz pastvgu darbu Rg REZERVES DAU NODAAS VADTJUGalvenie pienkumi- rezerves dau nodaas darbbas nodrošinšana un prraudzba. Ikdienas darba procesu kontrole, pilnveide un problmjautjumu risinšana;- Uzmuma noteikto Rezerves dau prdošanas apjomu sasniegšana;-  Noliktavas pastjumu procesu analize un prraudzba. Rezerves dau krjumu efektva administršana;- Rezerves dau prdošanas veicinšana un attstšana, izmantojot ar alternatvus tirdzniecbas kanlus;- Rezerves dau cenu politikas uzturšana, uzraudzba un izmaia atbilstoši nepieciešambai;...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" Tirgus ptjumu ANALTIISPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" PRDOŠANAS VADTJSPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company BANXE TECHNOLOGY, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BANXE TECHNOLOGY, SIAPRODUKTU GRUPAS VADTJSPienkumi:Attstt uzmuma produktus;Noteikt un izstrdt produktu vziju, stratisko plnu un izaugsmes iespjas;Vadt komandu (dizaineri, inenieri, analtii, ptnieki), lai pttu un izstrdtu  funkcijas, kas ietekm uzmuma izaugsmes plnu; Plnot un organizt produktu izstrdi un ieviešanu; izstrdt un pilnveidot iekšjs atbalsta sistmas; gatavot atskaites par produktu attstbu; Kop ar citm produktu komandm izprast lietotju vajadzbas un noteikt priorittes nkamajm platformas funkcijm.Prasbas:Izgltba banku, ekonomikas vai finanšu nozar;Teicamas mutiskas un rakstiskas angu un krievu valodas zinšanas;2 gadu pieredze ar uz lietotjiem vrstu produktu prvaldbu;Pieredze darb ar Temenos  un Compass sistmm;Analtisk domšana un labas komunikcijas prasmes.Ja Js ir ieinteresjis šis ...

 • Company MM Associates, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Tiek meklts Klientu attstbas vadtjs zijas un Eiropas tirgiem.1.) Aktva klientu meklšana un piesaiste2.) Veidot un veicint spcgas, ilgstošas attiecbas ar klientiem, sadarbojoties ar tiem un izprast to vajadzbas.3.) Apkopot klientu biznesa vajadzbas par produktu vai pakalpojumu.4.) Stratisk biznesa plna izveide un ieviešana.5.) tra un kvalitatva ptjumu un datu analu sagatavošana saska ar biznesa vajadzbm vai pc tieš vadtja nordm.6.) Patstvga darba plnošana.Nepieciešams valodu zinšanas: Indiešu (Hindi) un Angu valodaCV stt: ...

 • Company OK CAPITAL, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Kompnija mekl tirdzniecbas menederi. Darba lgums uz 5 gadiem. Kontkttlr. +37167629523...

 • Company SADALES TIKLS, AS in Vidi
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AS “Sadales tkls” (reistrcijas Nr.40003857687) nodrošina elektroenerijas savienojumu vairk nek vienam miljonam klientu pieslgumu vis Latvij. Ms ilgtermi rpjamies par droša, vieda un efektva elektrotkla attstbu, lai nodrošintu klientiem kvalitatvu elektroapgdi un veicintu sabiedrbas labkljbu, drošbu un izaugsmi.Aicinm darbklientu pieredzes vadtju (darbs uz noteiktu laiku) (profesijas kods -243107) Darba vieta: Rga, Šmera iela 1Darbs uz noteiktu laiku, pilna slodze. Darba alga: no 1864 EUR ldz 2071 EUR bruto mnesMs Tev uzticsim:•    ietekmt klientu apmierintbas paaugstinšanu, lai turpintu attstbu izcilai klientu pieredzesveidošanai•    izvrtt klientu apmierintbas ptjumu datus, novrtt uzmuma realizts aktivittes klientuapmierintbas paaugstinšan, to efektivitti•    inicit, vadt un koordint ak...

 • Company Hire Profi, SIA in Pāle
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prstavniecba "STILL" piedv ne tikai pilnu premium klases cljtehnikas sortimentu – palešu elektroratius, krautotjus, komplekttjus, dakštveres iekrvjus, bet ar «gudros» risinjumus intraloistikas jom. Tie ir tehnikas parka prvaldes sistmas, inovcijas tipa barošanas sistmas uz Li-Ion tehnoloijas pamata, robotiztie risinjumi transportšanas organizcijai, preu atlasei un uzglabšanai bez cilvka dalbas.Ir vakance: Servisu menederis -  koordinatorsMs mekljam uzticamu tehnisks apkopes menederi - koordinatoru, kurš prem msu komandu un nodrošina uzraudzbu.Tehnisks apkopes menederi koordinatora pienkumos ietilpst :sazia ar Aprkojuma inenieri, detaas pastšana, komunikacija ar klientiem.Lai gtu pankumus k tehnisks apkopes koordinators, jums jdemonstr lieliskas organizatorisks prasmes un jspj domt uz savm...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ms aicinm pievienoties msu komandai loistikas biznesa vienbas vadtju. Kompnijas Autopark strd 30 Mersedes-Benz "Euro 6" refriaratorus  - starptautiskie transporta pakalpojumi (ES un Turcij)Ja Jums ir pieredze darb ar klientu piesaiste Eirop, Azij un transporta pakalpojumu prdošan, tad Jsu uzdevums bs veicint loistikas uzmuma biznesu:- Nodrošint 30 refrieratoru ar kravu prvadjumu organizšanu un kontroli;- Kravu piegdes dokumentu apstrde un koordinšana;- Ekonomiski optimlo kravu prvadjumu maršrtu formšana; - Aktvas sadarbbas veicinšana ar operatoriem Eirop un zij.Prasbas pretendentiem:Darba pieredze ar klientiem starptautisko prvadjumu organizšan ne mazk k 5 gadi;Augstk transporta un loistikas izgltba;Mriecga uz rezulttu orientta personba ar augstu pašmotivciju;Stresa noturba, iniciatva un ...

 • Company MARINE CARE BALTIC, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Marine Care Baltic aicina pievienoties komandai Produktu grupas vadtjuSIA Marine Care Baltic ir ekskluzvs pasaules vadošo zmolu izplattjs rpniecbas un jras tirgus segmentos Latvij, Lietuv un Igaunij. Ms piedvjam plašu produktu un pakalpojumu klstus:misko vielu “Marine Care” izplatšanaKuu, tvertu, siltummezglu, denstvertu un ts infrastruktras misk mazgšana“Hempel” pretkorozijas prkljumu izplatšana“Hempel” pretkorozijas prkljumu tehniskai atbalsts un inspekcijasKuu aentšanas pakalpojumi Rgas ostKuu tehnisk apgde Baltijas ostsDarbbas joma:“Marine Care” mijas produkcija“Hempel” pretkorozijas prkljumu produkcija Galvenie darba pienkumiVeidot un attstt preu sortimentu starptautisk tirgKlientu vajadzbu izpte un to risinjumu izstrdeKlientu tehniskais atbalsts produktu jom (inspekcijas, konsult...

 • Company EKOFINANS FILIALE ECOFIN EUROPE, AKF in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Produktu Vadtjs/-aPrasbas kandidtam: Izstrdt mrketinga stratijas; Uzturt komunikciju ar sadarbbas partneriem; Sekot ldzi nozares aktualittm un tendencm, analzt konkurentu aktivittes; Analzt darbbas rezulttus un sagatavot prognozes; Veikt citus darba pienkumus saska ar tieš vadtja rkojumu; Veikt mrketinga ptjumus un meklt jaunus produktus; Strdt ar esošajiem produktiem un paldzt pilnveidot jaunu produktu lnijas; Uzraudzt uzstdto mru izpildi; Sekot projektu plnu izpildei, analizt rezulttus, izstrdt priekšlikumus; Veikt citus darba pienkumus saska ar tieš vadtja rkojumu.Ms piedvjam: Iespjas augt un profesionli attstties; Veselbas apdrošinšanu; Elastgu darba grafiku; Biroju Rgas centr; Motivtus un mrtiecgus kolus; Mcbu kultru: iespju apmeklt kolu un partneru organizts lekcijas un seminrus, k a...

 • Company BADO CONSULTING, SIA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BADO CONSULTING, SIATIRGVEDBAS VADTJSDarba pienkumi:ptt un veidot biznesa modeli jaunuzmumiem noteiktajs joms;izstrdt ilgtermia attstbas stratijas;ptt tirgus un t turpmks attstbas tendences;ptt un veidot jaunuzmuma/preu/pakalpojuma tlu;veikt mrketinga aktivittes jaunuzmuma/preu/pakalpojuma atpazstambas sekmšanai;prdošanas stratijas izstrde;plnot, vadt un koordint mrketinga aktivittes.Prasbas pretendentam:3+ gadu darba pieredze vadtja amat;vlama pieredze mrketinga vadtja amat un uzmuma brenda vadb;spja strdt komand.Kontaktinformcija: ...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinam msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus. Tev uztics:·  Plnot prdošanas grafiku·  Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem·  Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttusNo Tevis sagaidam:·  Mrtiecgu·  Prasmi komunict·  Pozitvu noskaojumu - smaidu·  Enerisku·  Vrstu uz augstiem mriem·  Prliecbu·  Vidjo vai augstko izgltbu·  B kategorijas auto vadtja apliecbu un autoTev piedvjam:·  Labu un augošu atalgojumu·  Elastgu darba grafiku·  Bonusu sistmu...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm msu komand atbildgus, drosmgus prdošanas vadtjus (firma nodarbojas ar elektropreu tirdzniecbu). Tev uztics:·  Plnot prdošanas grafiku·  Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem·  Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttusNo Tevis sagaidam:·  Mrtiecgumu·  Prasmi komunict·  Pozitvu noskaojumu - smaidu·  Eneriskumu·  Koncentršans uz augstiem mriem·  Prliecbu·  Vidjo vai augstko izgltbu·  B kategorijas auto vadtja apliecbu un autoTev piedvjam:·  Labu un augošu atalgojumu·  Elastgu darba grafiku·  Bonusu sistmu·  Profesionlu un atbalstošu kolu komandu...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  243115 PRODUKTU GRUPAS VADTJSDarba pienkumi:Noteikt un izstrdt produktu vziju, stratisko plnu un izaugsmes iespjas; vadt daudzfunkcionlu  komandu (dizaineri, inenieri, analtii, ptnieki), lai pttu un izstrdtu  funkcijas, kas ietekm uzmuma izaugsmes plnu; izvirzt skaidrus mrus, kas ir saskaoti ar mrketinga komandas stratisko redzjumu; plnot un organizt produktu izstrdi un ieviešanu; izstrdt un pilnveidot iekšjs atbalsta sistmas; gatavot atskaites par produktu attstbu;  vienoties par noteikumiem un nosacjumiem ar integrcijas partneriem; kop ar citm produktu komandm izprast lietotju vajadzbas un noteikt priorittes nkamajm platformas funkcijm.Vajadzga vismaz 2 gadu pieredze ar uz lietotjiem vrstu produktu prvaldbu; spja tri apgt tehniskos jdzienus un komunict tos netehniskai auditorijai;teicama...

 • Company RUMEKS NNZ, SIA in Agro
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “RUMEKS NNZ”   ir Latvijas - Lietuvas - Nderlandes uzmums, kurš nodarbojas ar agro iepakojuma tirdzniecbu un strd Jelgav kopš 2001.gada.  Aicina darb tirdzniecbas vadtjuDarba specifika:- aktva prdošana esošajiem un jauniem klientiem;- reklmas kampau organizšana;- piedalšans izstds un to apmekljumi;- preu atlikumu kontrole un savlaicga preu pastšana;- preu transporta pastšana preu piegdm;- prdošanas atskaišu sagatavošana;- jaunu produktu ieviešana prdošan.Prasbas:- 2 gadu darba pieredze ldzg amat, vlama grmatvedbas programmas "Tildes Jumis" przinšana;- labas iemaas darb ar datoru;- latviešu, krievu, angu valodas zinšanas;- "B" kategorijas autovadtja apliecba;- vlama augstk izgltba;- pieredze darb ar klientiem;- enerisks, uz klientu orientts kandidts.Piedvjam:- konkurtspjgu atalgojumu;- ...

 • Company Madonas patērētāju biedrība, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Galvenie pienkumi : darbs ar klientiem, jaunu prdošanas tirgu meklšana, prdošanas veicinšana, atskaišu sagatavošana par mrketinga plna izpildi,prdošanas un konkurences analze. Nepieciešamas labas sadarbbas prasmes, spja risint konfliktus, labas latviešu valodas zinšanas.Iepriekšja pieredze prdošanas vadtja amat tiks uzskatta par priekšrocbu. Nepieciešama izgltba mrketing un B kategorijas autovadtja apliecba. CV stt uz e-pastu : ...

 • Company DEREX, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg enertikas un sakaru pakalpojumu nozar.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi.Aicinm savai komandai pievienotiesPrdošanas projektu vadtju.Galvenie pienkumi:· stenot prdošanas projekta plna izstrdšanu, vadbu un realizciju;· Aktvi sazinties ar esošiem klientiem, organizt tikšans ar tiem un prezentt uzmuma pakalpojumus;· Jaunu potencilo klientu uzrunšana un piesaiste;· Ikmneša atskaišu gatavošana. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Advertising and marketing professionals Edit filters