Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

12 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimn in Jelgava
  16.11.2019

  Galvenie pienkumi:Nodrošint Iestdes dokumentu apriti, sistematizšanu un glabšanu;Reistrt Iestdes dokumentus un veikt dokumentu atbilstbas izvrtšanu noteiktajm dokumentu noformšanas prasbm.Sagatavot lmumu projektus satiksmes ierobeošanai vai aizliegšanai. Informatvu rakstu sagatavošana Iestdes mjas lapai un presei.Sagatavot saskaojumus kuošanas ldzeku stvvietas izmantošanai.Nodrošint informcijas apstrdi Iestdes elektroniskjs sistms un datu bzs.Sniegt konsultcijas par dokumentu iesniegšanas prasbm un dokumentu apriti.Zvanu, e-pastu un korespondences koordinšana;Piedalties dados organizatoriskos un informcijas sagatavošanas uzdevumos.Prasbas pretendentiem:Augstk vai profesionl izgltba.Zinšanas lietvedbu reglamentjošo normatvo aktu jom.Prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos.Komunikcijas...

 • Company DAUGAVPILS ENERGOCELTNIEKS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Investciju piesaistePretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba laik: 65433428 (Valerijs)...

 • Company LEX GOLD, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Projektu darba izpildes, kvalittes un laika grafika kontroleNepieciešamo atskaišu un dokumentcijas sagatavošana+37127053232...

 • Company LEX GOLD, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums SIA LEX GOLD, kas nodarbojas ar grmatvedbas un juridiskiem pakalpojumiem, mekl direktores asistentu (vadtja palgu/ vietnieku)  ar zinšanm vai pieredzi kd no jomm - jurisprudenc/ lietvedb/ banku zinbs. Par priekšrocbu tiks uzskatta jurista, finansista pabeigta vai nepabeigta izgltba, vai ar darba pieredze šajs joms, k ar pieredze sekretra vai prdošanas menedera amatos. Prasbas:- vlme mcties un rast atbildes uzdotiem uzdevumiem;- Dokumentu plsmas organizšana, prraudzšana un reistršana;- Punktualitte, augsta atbildbas sajta, precizitte un kvalitatva darba izpilde;- Labas komunikcijas prasmes;- Tlrua zvanu, e-pastu, faksu un korespondences koordinšana;- Atbildba, precizitte, spja strdt ar dokumentiem un dato...

 • Company Media Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:- Mrketinga stratijas izstrde, pamatojoties uz kompnijas vajadzbm; - Iepazties ar valstu, kurs atrodas iespjamie sadarbbas partneri, ekonomisko situciju; - Iesaistties dadu projektu novrtšan, kas saistti ar sadarbbas veicinšanu starptautiskaj tirg; - Plnot, sagatavot un biznesa attstbas plnus starptautisk lmen. Prasbas:- 3+ gadu darba pieredze rjo sakaru organizatora/ specilista/menedera vai starptautisks ekonomisks sadarbbas  specilista/menedera vai ldzg amat (vlams IT uzmum);- ...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg bvniecbas, arhitektras, inenierzintnes un bvdarbu vadšanas nozar.Ms esam strauji augošs uzmums un dotaj brd ms esam viens no vadošajiem arhitektras birojiem Latvij.REM PRO darbinieki ir sertificti arhitekti, inenieri civils bvniecbas, mašnbves un elektrotehnikas nozars.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi.Aicinm savai komandai pievienotiesIESTDES VADTJA PALGU / VALDES LOCEKA ASISTENTU/-I darbam DaugavpilGalvenie pienkumi:·            Biznesa tikšanos grafika uzturšana;·            Lidojumu, viesncu, transfru rezervšana;·            Sanksmju atskaites, prezen...

 • Company Asiamix, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sniegt atbalstu un informciju uzmuma vadbai par uzmuma darbbu;Vadt un koordint darbbas, kas saisttas ar attiecgu pakalpojumu sniegšanas nodrošinšanu tieš uzmuma vadtja vadb;Plnot reklmas projektus/kampaas, paldzt uzmuma vadbai to izstrd un realizcij.Kontaktinformcija:  e-pasts - ...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  12.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums aicina pievienoties savai komandai PROJEKTA VADTJA ASISTENTUDarba pienkumi:Materilu iegdes procesa plnošana;produkta kvalittes kontrole raošanas proces;asistšana projektu realizcij, projektu koordinšan;projekta dokumentcijas sagatavošana;sekot ldzi projekta izmaksm un nepieciešamo datu ievadšanai finanšu sistm;veikt izpildes, pieemšanas – nodošanas dokumentu kontroli un monitoringu. Prasbas: Vidj profesionl vai augstk izgltba projektu vadb (var bt pdj kursa students);oti labas latviešu un angu valodas zinšanas gan mutiski, gan rakstiski, (vlamas krievu un vcu valodas zinšanas);labas datorprasmes iemaas darb ar MS Office un Auto Cad; spja last tehniskos rasjumus;spja strdt un sadarboties komand;...

 • Company Livland Group, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company RCPF, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Aicinam darb menederi – vadtja palgu sagdes, reklmas un loistikas jautjumos.Piedvjam:Labus darba apstkus rt biroj.Darba samaksa ldz 1000 eiro (neto), kas sastv no pamatalgas + prmija.K bonuss, beidzoties prbaudes termiam, var tikt noformta veselbas apdrošinšanas polise.Visprgs prasbas:- augstk vai nepabeigt augstk izgltba;- labas datorprasmes, Word, Excel zinšanas;- latviešu un krievu valodu zinšanas;- prasme meklt informciju internet;- vlme un spja apgt jauno.Kontakti:Tlr. +371 29181141, E-pasts: ...

 • Company PRISTIS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Projekta vadtja asistentsPienkumi:- Nodrošint projektu vadbas atbalstu atbilstoši uzmuma stratijai, projekta m...

 • Company Staff, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Direktora pašreizjo pienkumu pildšana, kas saistti ar uzmuma darbbuPrasbas: - Pieredze profesij 5-10 gadi- Angu valodas zinšanu lmenis B2+, kas nepieciešamas komunikcijai ar partneriemCV stt: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters