Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

5 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company PILSBŪVE, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pienkumi: ·    Bvniecbas dokumentcijas sagatvošana;·    Bvobjekta dokumentcijas uzturšana, vadba un arhivšana;·    Apakšuzmju dokumentcijas prraudzšana;·    Izpilddokumentcijas sagatavošana un noformšana;·    Projekta vadtja vadb sekot ldzi bvniecbas gaitai, sadarbbai ar projekttjiem un apakšuzmjiem;·    Darba pienkumu veikšana gan biroj, gan bvobjekt;·    Citi uzdevumi projekta vadtja vadb.Ms piedvjam: Aizraujošu un interesantu darbu bvniecbas projektos; Pieredzjušu  kolu atbalstu; Pilnas slodzes ...

 • Company Media Solutions, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi: Paldzt projekta koordinatoram/projekta vadtjam koordint, plnot un uzraudzt IT projektus un to resursus; Paldzt izstrdt un prvaldt projektu dokumentciju; Komplektt projekta komandu (datorgrafii, programmtji, datu bzu administratori u.c.), delet uzdevumus komandai; Komunict ar iesaisttajm pusm; Piedalties IT projektu piedvjumu izstrd – finansilo aprinu veikšana; Asistšana projekta koordinatoram/projekta vadtjam ikdienas darb. Prasbas:...

 • Company LU PROJEKTI, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA LU Projekti piedv darbu Projekta vadtja asistentam/eiPrasbas:Darba pieredze vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba, vai sertifiktsSpja doties komandjumos uz Vjetnamu pieredzes apmaiDarba vietas adrese: Krišja Barona iela 78 - 27, RgaKontaktinformcija: ...

 • Company TC STEEL, SIA in Ventspils
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sakar ar uzmuma paplašinšanos SIA TC STEEL mekl projektu vadtja palgu. Darba  vieta – Ventspils.Darba pienkumi projektu vadtja palgs:* vari bt students(e) attiecgaj jom tehniskaj  fakultt* Atskaišu formu  izstrde un aizpilde;Metla konstrukciju  tehnisks  izpildu  dokumentcijas  sagatavošana. Projektu vadba: Piedvjumu sagatavošana klientiem un piedalšans  konkursos; Sadarbbas veidošana  un organizcija ar klientiem  un sadarbbas partneriemPiedvjam: Darbu presti un augoš uzmum; Profesionlas komandas atbalstu; Attstbas, izaugsmes un apmcbu iespjas; Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu no 1000,- EIRO bruto. Ja esi ieinterests, sti CV uz nordto e-pasta adresi: Informjam, ka sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kurus aicinsim uz interviju kltien.Piesakoties vakancei Jsu personas dati tiks apstrdt...

 • Company Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimn in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Galvenie pienkumi:Nodrošint Iestdes dokumentu apriti, sistematizšanu un glabšanu;Reistrt Iestdes dokumentus un veikt dokumentu atbilstbas izvrtšanu noteiktajm dokumentu noformšanas prasbm.Sagatavot lmumu projektus satiksmes ierobeošanai vai aizliegšanai. Informatvu rakstu sagatavošana Iestdes mjas lapai un presei.Sagatavot saskaojumus kuošanas ldzeku stvvietas izmantošanai.Nodrošint informcijas apstrdi Iestdes elektroniskjs sistms un datu bzs.Sniegt konsultcijas par dokumentu iesniegšanas prasbm un dokumentu apriti.Zvanu, e-pastu un korespondences koordinšana;Piedalties dados organizatoriskos un informcijas sagatavošanas uzdevumos.Prasbas pretendentiem:Augstk vai profesionl izgltba.Zinšanas lietvedbu reglamentjošo normatvo aktu jom.Prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos.Komunikcijas...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters