Jobmonitor. Search results for Administrative and executive secretaries

26 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and executive secretariesx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company PILSBŪVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pienkumi: Bvniecbas projekta tehnisks informcijas apkopošana, analze un koordinšana;Apakšuzmju dokumentcijas prraudzšana;Izpilddokumentcijas sagatavošana un noformšana;Komunikcija ar struktrvienbm un rjiem sadarbbas partneriem;Projekta vadtja vadb sekot ldzi bvniecbas gaitai, sadarbbai ar projekttjiem un apakšuzmjiem;Darba pienkumu veikšana gan biroj, gan bvobjekt;Citi uzdevumi projekta vadtja vadb.Ms piedvjam: Aizraujošu un interesantu darbu bvniecbas projektos; Profesionlus un atsaucgus kolus; Pilnas slodzes ...

 • Company ATTISTIBAS FINANSU INSTITUCIJA ALTUM, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  AS „Attstbas finanšu institcija Altum” aicina pieteikties vakancei darbam Korporatvo darjumu daJaunkais projektu vadtjs/-aDarba pienkumi: informt klientus par Altum piedvtajm atbalsta programmm;sniegt atbalstu esošajiem un potencilajiem klientiem sadarbbai ar Altum un uzturt komunikciju ar klientiem;uzturt, dokumentt un aktualizt klientu sniegto informciju un dokumentus;sniegt atbalstu veckajiem projektu vadtjiem dokumentu sagatavošanai lmjinstitcijai;sniegt atbalstu veckajiem projektu vadtjiem noslgto darjumu nosacjumu izpildei, sekot ldz savlaicgai aizdevumu atmaksai, nodrošinjumu ap...

 • Company ARTEX LATVIA, SIA in Smiltene
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Artex Latvia”, re. Nr. 40103299681 ir uzmums, kurš darbojas industrils ššanas jom un specializjas mbeu prvalku,citu telpu interjera tekstila un das priekšmetu raošan,un transportldzeku sdeku prvalku,k ar citu transportldzeku tapsto detau raošan.Vairk par uzmumu:Darba vieta: Celtnieku iela 10,Smiltene,Smiltenes novadsDarba pienkumi:Raošanas procesa plnošana un asistšana;Iekrtu noslogojuma un cilvkresursu plnošana un asistšana;Projekta materilu plnošana un pastšana;Produkta kontrole un asistšana;Piedalties tehnoloisk procesa izstrd.Prasbas kandidtiem:Pieredze projektu vadšan, vlams ar starptautiskajiem projektiem;oti labas latviešu, un angu valodas zinšanas;Spja strdt kolektv;Labas komunikcijas un organizatorisks prasmes;Augsta atbildbas sajta;Precizitte.Augstk izgltba.Ms piedvjam:Darbu...

 • Company VALSTS TIESU MEDICINAS EKSPERTIZES CENTRS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts tiesu medicnas ekspertzes centrs aicina darb eksperta palgu Tanatoloijas noda (uz nenoteiktu laiku).Valsts tiesu medicnas ekspertzes centrs ir Veselbas ministrijas pakautb esoša tiešs prvaldes iestde. Centra mris ir tiesu medicnisko un bioloisko ekspertu un izptes nodrošinšana, rstniecbas iestu nodrošinšana ar audu transplanttiem, zintnisks ptniecbas veikšana un pcdiploma izgltbas organizšana tiesu medicnas jom.Darba proces Tu:sniegsi atbalstu tiesu medicnas ekspertiem tiesu medicnas ekspertzes un izptes veikšan, nodrošinot veikto manipulciju dokumentšanu un aprakstšanu;noformsi eksperta atzinumu projektus atbilstoši normatvajos aktos noteiktajm prasbm;nodrošinsi veck tiesu medicnas eksperta lietvedbu un dokumentu apriti, sagatavosi dokumentu atbildes projektus, ievrojot termius, k ...

 • Company STRABAG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   ...

 • Company DAUGAVPILS ENERGOCELTNIEKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Investciju piesaistePretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba laik: 65433428 (Valerijs)...

 • Company THOMASIUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Thomasius", reistrcijas Nr. 40203184431, juridisk adrese: Rga, Lielirbes iela 1, LV-1046, Latvija, sniedz biroju administratvos pakalpojumus klientiem,Aicina darb PROJEKTA VADTJA ASISTENTUDarba pienkumi:Nodrošint projekta ienkošo, izejošo un iekšjo dokumentu uzskaiti un apriti;Koordint projekta dokumentciju;Sekot ldzi aktuliem projektiem, izvrtt atbilstošus un pieteikties tiem;Risint saimnieciskos un organizatoriskos jautjumus;Sagatavot atskaites, datu apkopojumus;Darba prasbas:Augsta atbildbas un precizittes izjta;Spja strdt dinamiskos apstkos;Spja apstrdt un strukturt lielu informcijas apjomuPieredze ldzg amat 3 gadi un pieredze darb ar klientu projektu koordinšanu Kontaktinformcija: ...

 • Company OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sabiedrisko (komunlo) pakalpojumu sniedzjs Olaines novada teritorij AS "Olaines dens un siltums", re.Nr.50003182001 aicina pievienoties savai komandai: Projekta vadtja asistents Ms Jums uzticsim: Nodrošint ar projekta vadbu un stenošanu saistts dokumentcijas sagatavošanu un sistematizšanu atbilstoši projekta vadtja nordjumiem Organizt projekta lietvedbu, koordint visu dokumentciju Veikt lietišo saraksti ar projekt iesaisttajm pusm Veikt citus ar projekta vadbu un stenošanu saisttus uzdevumus Prasbas kandidtiem: Augstk izgltba (var bt pdjo kursu students)...

 • Company RIGAS AUSTRUMU KLINISKA UNIVERSITATES SLIMNICA, SI in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA RGAS AUSTRUMU KLNISK UNIVERSITTES SLIMNCA, re. Nr.40003951628...

 • Company IBS SOLUTIONS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmums SIA IBS SOLUTIONS, Re. Nr. 40103477046, aicina darb VADTJA /DIREKTORA /ENERLDIREKTORA PALGU.Darba apraksts:- Asistšana uzmuma prdošanas vadtjam un specialistiem, paldzot organizt uzmuma darbbu un procesus.- Pildt jebkuras saretbas uzdevumus- Aktvi paldzt biroja komandai ikdienas darbos- Sniegt atbalstu gan komandai, gan vadbaiPrasbas:- Iepriekšjs darba pieredze- Izcilas komunikacijas prasmes, augsta atbildbas sajta, stressa noturba- Prasme vienlaikus pildt vairkus darbus- Spja plnot savu laikuPiedvajam:- Msdiengu osu Rgas centr- Draudzgu kolektvu- Labu atalgojumuCV lgums stt uz e-pastu: ...

 • Company DEMODAS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm pievienoties komandai vadtja palgu. Pienkumi: Plnošana, organizšana, kontrole. Prasbas: Augsta atbildbas sajta un vlme darboties. Labas latviešu un krievu valodas zinšanas.Labas iemaias darb ar datoru.Vairk informcijas pa telefonu: 26971248CV stt uz e-pastu: sia...

 • Company LEX GOLD, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LEX GOLD, kas nodarbojas ar grmatvedbas un juridiskiem pakalpojumiem, mekl direktores asistentu (vadtja palgu/ vietnieku)  ar zinšanm vai pieredzi kd no jomm - jurisprudenc/ lietvedb/ banku zinbs. Par priekšrocbu tiks uzskatta jurista, finansista pabeigta vai nepabeigta izgltba, vai ar darba pieredze šajs joms, k ar pieredze sekretra vai prdošanas menedera amatos. Prasbas:- vlme mcties un rast atbildes uzdotiem uzdevumiem;- Dokumentu plsmas organizšana, prraudzšana un reistršana;- Punktualitte, augsta atbildbas sajta, precizitte un kvalitatva darba izpilde;- Labas komunikcijas prasmes;- Tlrua zvanu, e-pastu, faksu un korespondences koordinšana;- Atbildba, precizitte, spja strdt ar dokumentiem un dato...

 • Company Nika V Consulting, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  NIKA V CONSULTING, SIAAicina darb  PROJEKTA VADTJA ASISTENTU (334313)Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 700 EUR– normlais darba laiks,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze.Darba vieta – Bazncas 31-13, RgaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Media Solutions, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:- Mrketinga stratijas izstrde, pamatojoties uz kompnijas vajadzbm; - Iepazties ar valstu, kurs atrodas iespjamie sadarbbas partneri, ekonomisko situciju; - Iesaistties dadu projektu novrtšan, kas saistti ar sadarbbas veicinšanu starptautiskaj tirg; - Plnot, sagatavot un biznesa attstbas plnus starptautisk lmen. Prasbas:- 3+ gadu darba pieredze rjo sakaru organizatora/ specilista/menedera vai starptautisks ekonomisks sadarbbas  specilista/menedera vai ldzg amat (vlams IT uzmum);- ...

 • Company PILSBŪVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pienkumi: ·    Bvniecbas dokumentcijas sagatvošana;·    Bvobjekta dokumentcijas uzturšana, vadba un arhivšana;·    Apakšuzmju dokumentcijas prraudzšana;·    Izpilddokumentcijas sagatavošana un noformšana;·    Projekta vadtja vadb sekot ldzi bvniecbas gaitai, sadarbbai ar projekttjiem un apakšuzmjiem;·    Darba pienkumu veikšana gan biroj, gan bvobjekt;·    Citi uzdevumi projekta vadtja vadb.Ms piedvjam: Aizraujošu un interesantu darbu bvniecbas projektos; Pieredzjušu  kolu atbalstu; Pilnas slodzes ...

 • Company RĪGAS PAŠVALDĪBAS SPORTA IESTĀDE "RĪGAS NACIONĀLĀ in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  RPSI “Rgas Nacionl sporta mana” aicina darb LIETVEDBAS PRZINI Darba pienkumiSporta iestdes dokumentu krtošana, sistematizšana, arhivšana, dokumentu plsmas organizšana, lgumu sagatavošana, darbs ar datu bzm (KADRI, LGUMI 2, RDLIS, KAVIS, UDV). Programm HORIZONTS izrakstt realizcijas rinus, kredtrinus, apstrdt meta rinus, materilu un inventra uzskaite; sastdt iestdes budeta tmes, veikt grozjumus, sekot ldzi izpildei, sagatavot finanšu prskatus u.c pienkumi saska ar amata aprakstu. PrasbasAugstk izgltba, labas datora prasmes, lietvedbas dokumentu noformšanas prasmes, valsts valodas prasme augstkaj pakp, augsta atbildbas un pienkuma apzia. Obligta pieredze.Darba alga 820,00 euro (bruto) mnes, pilnas slodzes darbs.CV un motivcijas vstuli ar nordi “Lietvedbas przine” stt e-past ....

 • Company Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimn in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Galvenie pienkumi:Nodrošint Iestdes dokumentu apriti, sistematizšanu un glabšanu;Reistrt Iestdes dokumentus un veikt dokumentu atbilstbas izvrtšanu noteiktajm dokumentu noformšanas prasbm.Sagatavot lmumu projektus satiksmes ierobeošanai vai aizliegšanai. Informatvu rakstu sagatavošana Iestdes mjas lapai un presei.Sagatavot saskaojumus kuošanas ldzeku stvvietas izmantošanai.Nodrošint informcijas apstrdi Iestdes elektroniskjs sistms un datu bzs.Sniegt konsultcijas par dokumentu iesniegšanas prasbm un dokumentu apriti.Zvanu, e-pastu un korespondences koordinšana;Piedalties dados organizatoriskos un informcijas sagatavošanas uzdevumos.Prasbas pretendentiem:Augstk vai profesionl izgltba.Zinšanas lietvedbu reglamentjošo normatvo aktu jom.Prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos.Komunikcijas...

 • Company DOMUS ATBALSTS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi:krtot administratvo saraksti; organizt pakalpojumu lgumu noslgšanu, kontroli un izpildi;sagatavot atskaites un prskatus;veikt darba organizcijas koordinšanu;nodrošint finanšu resursu uzskaiti un izlietojuma kontroli;pildt citus vadtja uzdevumus.Pieteikšans: CV stt uz e-pastu , skka informcija pa tlruni 26164441...

 • Company DOMUS ATBALSTS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi:krtot administratvo saraksti; organizt pakalpojumu lgumu noslgšanu, kontroli un izpildi;sagatavot atskaites un prskatus;veikt darba organizcijas koordinšanu;nodrošint finanšu resursu uzskaiti un izlietojuma kontroli;pildt citus vadtja uzdevumus.Pieteikšans: CV stt uz e-pastu , skka informcija pa tlruni 26164441...

 • Company IEKSLIETU MINISTRIJAS INFORMACIJAS CENTRS in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Iekšlietu ministrijas Informcijas centrs ir Iekšlietu ministrijas pakautb esoša tiešs prvaldes iestde. Centra darbbas mris ir veicint noziedzbas novršanu un apkarošanu, sabiedrisks krtbas un drošbas aizsardzbu, izmantojot informcijas apstrdes un analzes ldzekus, k ar nodrošint Iekšlietu ministriju un ts padotb esošs iestdes ar Eiropas Savienbas prasbm atbilstošm operatvo radiosakaru un privto elektronisko sakaru tklu sistmm.Iekšlietu ministrijas Informcijas centrs aicina pieteikties darb uz nenoteiktu laiku Arhva prziniArhva nodaGalvenie darba pienkumi:-    veikt arhva dokumentu prbaudi, reistršanu, ievadšanu datu bzs uzkršanu, glabšanu, izncinšanu-    izskatt iesniegumus un sniegt atbildes normatvo aktu noteiktaj krtb-    sniegt konsultcijas dokumentu arhivšan-    piedalties iekšjo normat...

 • Company MM & COMPANY, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Tiek meklts interneta veikala projekta vadtja asistents / -e ( profesijas klasifikators 3343 13)Darba apraksts:Online pastjumu apstrde.Pastjumu pieemšana un noformšana.Rinu sagatavošana.Nestandarta situciju risinšana.E-veikala satura atjaunošana – aprakstu tulkošana un veidošana.Preu pieejambas kontrole.Preu komplektšana un izsniegšana.Klientu apkalpošana. Darbs ar kases apartu.Telefoniska atbalsta sniegšana.Prasbas kandidtiem:Augsta atbildbas sajta, godgums un precizitte.Teicamas latviešu, labas krievu un angu valodas zinšanas.Teicamas datorprasmes.Iepriekšja darba pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam:Darbu stabil un augoš uzmum.Apmcbas un profesionls izaugsmes iespjas.Iespju realizt savas idejas.Lokcijas vieta - Rga, Purvciems.Konkurtspjgu atalgojumu: bruto 900 eur, plus mneša...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas Šaha skolaaicina darbLietvedbas przini (profesijas kods 3343 11)Darba pienkumi: Saska ar amata aprakstu, Darbs sistms RD LIS, KAVIS, Lgumi 2.0, KADRIDarba vietas adrese: Prnavas iela 10, Rga, LV-1012Atalgojums: 755 euroCV stt uz e-pastu: ...

 • Company LATVIJAS BIOMEDICINAS PETIJUMU UN STUDIJU CENTRS in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Amats: Direktora vietnieka palgsIzgltba: Augstk izgltba vai nepabeigta augstk izgltba.Darba pienkumi:1.Pastjumu apstrde, sagatavošana, saemšana, atbilstbas prbaude, datu (t.sk. pavadzmju) ievade uzskaites sistms un nodošana gala lietotjiem.2. Komunikcija ar prdevjiem, pakalpojumu sniedzjiem.3. Atbalsts finanšu ldzeku uzskaites kontrol un prbaud uzskaites sistms.Prasmes:  Teicamas MS Excel zinšanas; precizitte un augsta atbildbas sajta; augstas darba un koncentršanas spjas; pieredze darb ar resursu vadbas sistmu Horizon tiks uzskatta par priekšrocbu.Motivcijas vstuli un CV stt uz e-pastu ...

 • Company CHEMICAL TECHNOLOGIES, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  CHEMICAL TECHNOLOGIES, SIAVADTJA /DIREKTORA /ENERLDIREKTORA PALGSStarptautisks tirdzniecbas-raošanas uzmums aicina darb perspektvu, enertisku, radošu un mrtiecgu darbinieku.Pamata prasbas:•    teicamm angu valodu zinšanas mutiskas un rakstiskas (krievu valoda vlama);•    przint biroja pamatprogrammatru;•    B kategorijas autovadtja apliecba (vlama);•    spja vadt un organizt vairku projektu parallu attstbu;•    spja strdt ar lielu informcijas apjomu;•    radošums, atbildba, vlme mcties;•    neatlaidba (vlme pc karjeras izaugsmes).Pienkumi:•    darbs ar rvalstu sadarbbas partneriem, lietiš sarakste;•    paraugu nostšana, saemšana no klientiem un to uzskaite;•    produktu un izejvielu kvalitates kontrole;•    sagatavot prdošanas materilus un prezentcijas;•    sadarbinoties ar citm uzmuma str...

 • Company RĪGAS PAŠVALDĪBAS SPORTA IESTĀDE "RĪGAS NACIONĀLĀ in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  RPSI “Rgas Nacionl sporta mana” aicina darb Lietvedbas przini uz darbinieka slimbas laikuDarba pienkumiSporta iestdes dokumentu krtošana, sistematizšana, arhivšana, dokumentu plsmas organizšana, lgumu sagatavošana, darbs ar datu bzm (KADRI, LGUMI 2, RDLIS, KAVIS); programm HORIZONTS izrakstt realizcijas rinus, kredtrinus, apstrdt meta rinus; materilu un inventra uzskaite; sastdt iestdes budeta tmes, veikt budeta grozjumus, sekot ldzi izpildei, sagatavot finanšu prskatus u.c pienkumi saska ar amata aprakstu. PrasbasAugstk izgltba, labas datora prasmes, lietvedbas dokumentu noformšanas prasmes, valsts valodas prasme augstkaj pakp, augsta atbildbas un pienkuma apzia. Obligta pieredze. Darba alga 820 euro (bruto) mnes, pilnas slodzes darbs.CV un motivcijas vstuli ar nordi “Lietvedbas przine”...

 • Company Biznesa augstskola Turība, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Biznesa augstskola Turba, SIA aicina darb Valdes sekretri/-u (3343 42)Darba pienkumi:Atbalsta sniegšana vadtjam ikdienas darba procesosKomunikcija ar klientiemDada veida dokumentu sagatavošana, noformšana, uzskaites nodrošinšanaTikšanos un sapulu plnošana, organizšana, protokolšanaPrasbas: Augstk izgltba (var bt students), juridisk izgltba tiks uzskatta par priekšrocbuTeicamas latviešu un labas angu valodas zinšanas Labas iemaas darb ar Microsoft OfficeLabas zinšanas lietvedbDarba alga 700.00 EUR brutoKontakpersona: Sekretarita vadtja Linda Meecka, e-pasts: , mob. 29178995...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and executive secretaries Edit filters