Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

18 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company GL PLUS, SIA in Other
  17.11.2019

  Veikt grmatvedbas uzskaiti raošanas uzmum. Vajadzga iepriekšj pieredze.Pieteikties zvanot uz tlr.29309870 vai persongi SIA GL PLUS, Rzeknes iel 46, Krslav....

 • Company Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta pā in Daugavpils
  17.11.2019

  Grmatvea pienkumi: Nodrošint finanšu grmatvedbas datu apstrdi saska ar LR likumdošanas normm;Atbildt par galvens grmatas vešanu Profesionls ievirzes sporta izgltbas iestdei „Daugavpils Individulo sporta veidu skola” un Profesionls ievirzes sporta izgltbas iestdei „Daugavpils Ledus sporta skola”;Uzskaitt budeta ldzeku tms apstiprintos iemumus un izdevumus, k ar opercijas par citiem rpus budeta kontiem;Savlaicgi krtot norinus, kas rodas tmes izpildes gait ar juridiskm un fiziskm personm;Savu pilnvaru robes sekot iestdes (programmu) uzturšanai paredzto ldzeku izlietojumam atbilstoši apstiprintajam budetam (tmm) un izmaim taj;Piedalties naudas ldzeku, norinu un materilo vrtbu inventarizcijas, savlaicgi un pareizi noskaidrot inventarizcijas rezulttus;Sagatavot vadbai informciju pieprastaj form ...

 • Company BPI Finance, SIA in Other
  17.11.2019

  rpakalpojumu grmatvedbas uzmums mekl patstvgam darbam grmatvedi.Prasbas:1. Darbs tikai un viengi 1C programm;2. Jbt vlmei strdt un tri apgt jaunas zinšanas;3. Spjai un vlmei iedziinties klienta biznesa procesos;4. Jprzina Axapta programmaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company ITLABS22, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ITLABS22 mekl finanšu darbinieku. Pienkumi:iegt informciju no klienta kltien un attlinti; analizt no datu bzm un dokumentiem iegto finanšu informciju; reistrt sistm klientu/finanšu projektu; apstrdt finanšu informciju un datus;sagatavot individulas atskaites; ievrot finanšu riska kontroles procedras.Uzmums piedv: konkurtspjgu atalgojumu radošu, interesantu darbu  autostvvietu  medicnisko apdrošinšanu pc prbaudes laika Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company IPA INVESTMENTS LTD filiāle Latvijā, AKF in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm msu komandai pievienoties finanšu darbinieku (prof.kods  331309 ).Aktva jaunu klientu piesaiste.Konsultšana un atbilstošu piedvjumu izstrde.Profesionl vai augstk izgltba, vai darba pieredze.Darba laiks: 40 stundas ned.Darba amata apraksts: Pastvgs darbinieks.Darba vieta:  Rg.Gaidsim Jsu pieteikumu un CV uz E-pasta adresi: Nordot datus, Js piekrtat, ka visa Jsu sniegt informcija un personas dati tiks izmantoti tikai Jsu kandidatras izvrtšanai nordtajam amatam un saziai ar jums...

 • Company EVIS LTD, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar uzmuma paplašinšanos pievienojieties msu profesionlajai komandai un veidojietsavu grmatvea -konsultanta karjeru lielkaj grmatvedbas uzmum Rzekn!Ja esat gatavs (-a) ikdien uzemties šdus pienkumus:• klientu apkalpošana;• grmatojumu veikšana grmatvedbas datorsistm Tildes Jumis;• pirmdokumentu apstrde un prbaude;• ievadto datu kontrole;• debitoru un kreditoru pardu analze;• finanšu prskatu, atskaišu un ziojumu sagatavošana;• klientu konsultšana visprjos finanšu un grmatvedbas jautjumos.Ja Jums piemt:• atbilstoša izgltba un zinšanas;• labas latviešu un krievu valodas zinšanas;• labas iemaas darb ar datoru;• precizitte un augsta atbildbas sajta;• labas komunikcijas iemaas un prasme patstvgi organizt savu darbu un tri apgt jaunas lietas.Tad msu uzmums Jums var piedvt:• konkurtspjgu atalg...

 • Company DESIGN eco monolīts, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  DESIGN eco monolts, SIAAicina darb GRMATVEDIS (CETURT LMEA KVALIFIKCIJA)Grmatvedim  labi jorientjas dads nodoku politiks ;jbt ar kompetentam un preczam;veikt saimnieciskas darbbas uzskaiti un kontroli.Kontaktinformcija : e-pasts , tlrunis 28338928...

 • Company FA Advise, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:- liela failu daudzuma apstrde ar Excel un 1C paldzbu;- darbs ar tabulm, grafikiem, formulm; - maksjumu apstrde, prbaude un sadalšana; - skotnj grmatvedba; - aktvs darbs ar maksjuma sistmm; - aktv komunikcija ar rzemju partneriem; ...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Finanšu specilistsMsu klients ir viens no galvenajiem iGaming prstvjiem Eirop.Uzmums nodrošina visu tiešsaistes kazino spu programmatru un iGaiming risinjumus, kas ir plaši pazstams vis pasaul vairk nek 85 valsts.Pašlaik ms mekljam finanšu kontrolieri, kam ir iepriekšj pieredze grmatvedb vai finanss.Tev uzticsim:Finanšu un grmatvedbas opercijas, atskaitesAprint ikmneša iemumusSagatavot dadus prskatus un konsolidtos finanšu prskatusAtbalstt mneša un gada beigu procesuNodrošint atbilstbu finanšu noteikumiemVeikt grmatvedbas darbbas uzraudzbuMs no jums sagaidm: oti labas zinšanas par Latvijas likumdošanuZinšanas par finanšu prskatu standartiem un konsolidcijuIzgltba grmatvedb vai finanssoti labas zinšanas par MS ExcelAngu valodas prasmesKo ms piedvjam:Konkurtspjga alga no 2500 EUR BrutoLielis...

 • Company Atvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Budeta plnošana, analze un kontrolefinanšu plsmas plnošana, analze un kontroleInformcijas sagatavošana BMC un citu institciju vajadzbmFinanšu uzskaites sistmas uzturšana sadarbb ar citm struktrvienbmCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb grmatvedi (konsultantu) (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze attiecgaj amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1000 ldz 1200 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu specilistu (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze finanšu specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Rīgas Stradiņa Universitāte in Amata
  11.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Rgas Stradia universitte ir prestia, prasga un multikulturla universitte, kas steno msdiengas prvaldbas principus un ir atvrta jaunm idejm. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedoku lderi, bet absolventi – profesionli specilisti un izcili ptnieki, kas veido Latvijas un pasaules nkotni.RSU aicina darb Projektu grmatvedi Grmatvedbas noda Ko ms sagaidm    Pieredzi un izgltbu grmatvedb    Zinšanas VID atskaišu sagatavošan    Labas latviešu un vlams angu valodas zinšanas    Labas datorprasmes    Prasmi patstvgi plnot un organizt savu darbu    Augstu atbildbas sajtu, precizittiDarba ikdiena    Veikt projektu pilna cikla grmatvedbu    Nodrošint projektu grmatvedbas dokumentcijas finanšu kontroli un uzskaiti    Sadarboties ar projektu vadtjiem un tiešo struktrvienbu vadtjiem    Sadarboties...

 • Company Airline Support Baltic, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Airline Support Baltic re. Nr. 40103909330, aicina darb finanšu darbiniekuDarba alga EUR 1010.00, Darba izpildes vieta, Ziemeu iela 20, Lidosta Rga, Mrupes nov, LV-1053,Prasbas:  vismaz 3 gadu pieredze finanšu sektor.CV stt uz epastu ...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu specilistu (2 vakances).Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze attiecgaj amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar ukraiu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, in Other
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  SIA „Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs”, re. Nr. 40003347699,Talsu konsultciju birojsaicina pievienoties savai komandai uz noteiktu laiku:BILANCSPJGU GRMATVEDBAS KONSULTANTU (-I)(ar darbavietu Talsos)Par mums:SIA “Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” (LLKC) darbojas kopš 1991.gada. Msu viena no galvenajm darbbas jomm ir uzmjiem, organizcijm un iedzvotjiem sniegt nozares raošanas procesu, grmatvedbas un biznesa plnošanas konsultcijas un pakalpojumus, k ar veikt ptjumus, izgltošanu un informšanu. Msu klienti darbojas raošanas, prstrdes, loistikas, trisma, lauksaimniecbas, mesaimniecbas, zivsaimniecbas un cits uzmjdarbbas joms. Tie ir ar dadu iedzvotju socilo grupu prstvji. Lai veiksmgi un kvalitatvi darbotos sav jom, LLKC ir izveidotas 26 struktrvienbas vis Latvij, kurs...

 • Company MOTHELEN, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Mothelen" , vienotais reistrcijas Nr. 40203223724 ,Juridisk adrese: Vijciema iela 1A, Rga, Latvija •    Profesija: Grmatvedis Konsultants (profesijas kods 3313 08) Darbam ar rpakalpojumu sniegšanu Ukrain reistrtiem uzmumiem•    Darbbas joma: Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11) •    Darba pienkumi:1.    Grmatvedbas konsultciju sniegšana k rpakalpojums Ukrain reistrtiem uzmumiem ;2.    Klientu konsultšana par grmatvedbas pakalpojumiem;3.    Grmatvedbas pakalpojumu sniegšana Ukrainas klientiem ;4.    Piedvjumu sagatavošana potencilajiem klientiem ;5.    Klientu grmatvedbas dokumentcijas sagatavošana atbilstoši Ukrainas Republikas likumdošanai ;6.    Pilns komunikcijas cikls ar esošiem un jaunajiem Ukrainas klientiem;7.    Sagatavot vadbai informciju pieprastaj f...

 • Company ANTARIS, SIA in Daugavpils
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SILENE Resort&SPA Silene, Skrudalienas pagasts Daugavpils novadsAicina pievienoties msu komandaibilancspjgu GRMATVEDI Ms no Tevis gaidsim: - Augstk vai profesionl izgltba grmatvedbas, finanšu vai audita jom;- Grmatvea sertifikts; - Veiksmga iepriekšj pieredze vismaz 3 gadi;- Latvijas Republikas likumdošanas zinšanas;- Teicamas prasmes darb ar datorprogrammm Rkeeper7, Shelter un Grins; - Analtiska domšana, spja strdt patstvgi, augsta precizitte; - Laba latviešu valoda mutvrdos un rakstos savu pienkumu izpildei;- Vlmi mcties un pilnveidoties profesionlaj jom Ms Tev uzticsim: - Grmatvedbas pamatfunkciju nodrošinšana uzmum ar galven grmatvea pienkumu izpildi;- Trisma, restornu, SPA pakalpojumu, mazumtirdzniecbas, nekustamo pašumu uzskaite;- Bilances sastdšana; - Bankas operciju veikšana;- Sav...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters