Jobmonitor. Search results for Accounting and bookkeeping clerks

49 Jobs found

Used filters:
 • Accounting and bookkeeping clerksx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company DAUGAVAS MUZEJS in Doles
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  DAUGAVAS MUZEJS (Salaspils, Salaspils nov., Doles sala)aicina darbKASIERI (uz noteiktu laiku darbinieka ilgtošas slimošanas period)Prasbas: pieredze darb ar kases apartu.Piedvjam: socils garantijas un veselbas apdrošinšanu pc nostrdtiem 3 mnešiem.Darba laiks: - ziemas period plkst. 10-17;- vasaras period plkst. 10-18.Brvdienas: otrdiena, trešdiena CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company JET CONCIERGE EUROPE, SIA in Skulte
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "Jet Concierge Europe" (re. Nr.45403050292)aicina darb Grmatvedbas UZSKAITVEDI (pilna slodze)Darba izpildes vieta: Skultes iela 50/15, SkulteDarba alga bruto no EUR 850Pienkumi: • Tiešo izdevumu uzskaite• Dokumentcijas plnveida sagatavošana citu nodau darbiniekiem• Nodrošint savlaicgu un pilngu ikmneša prskatu par tiešajiem izdevumiem• Primro dokumentu nodošana grmatvedbai• Nordt pareizu un pilngu izmaksu atspoguojumu primros dokumentos• Ievadt informciju automatizt sistm• Sistematizt un analizt ekonomisko informciju• Veikt operatvo prskatu atbilstoši prvaldes uzskaites un prskatu noteikumiem• Dokumentu arhivcija un glabšana• Paraksttu primro dokumentu nostšana darjuma partneriemObligts prasbas: • Augstk izgltba Ekonomikas nozar.•...

 • Company LENOKA, SIA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA LENOKA, re.Nr.40003642393, prtikas veikalu tkls “Mego|"aicina darb kasierusDarba vietas adredse: A.aka iela 70, RgaKontaktinformcija:tlr.: 20258735e-mail: ...

 • Company LENOKA, SIA in Alūksne
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Lenoka" veikals "Mego"  piedv darbu mazumtirdzniecbas veikala prdevjam, darbs aiz vitrnas. Vakancei pieteikties persongi veikal "Mego", Helnas iel 24, Alksn pie veikala vadtjas vai stt CV uz e-pastu ....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs "Rga"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Grmatvedis (4311 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:     Darba pieredze grmatvedb ne mazk par 3 gadiem.Pieredze darba algu aprinšan. Darba pieredze ar grmatvedbas programmu „HORIZON”.Grmatvedbas jomas normatvo aktu przinšana.Precizitte, analtiska domšana. Prasme vrtt faktus, analizt datus, paredzt un novrtt riskus.Vlama pieredze budeta iestu grmatvedbas dokumentu un maksjumu krtošan.Iemaas darb ar datoru un citu biroja tehniku.Izgltbas lmenis:  Augstk izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanšu vadbPienkumi:    Veikt atalgojuma izmaksu aprinšanu. Veikt RVS “Horizon” ievadto personas datu apstrdi un saglabšanu (reistr, prvieto, sakrto, prveido, nodod un citdi apstrd). Veikt bankas tr...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikala kasieris/eDarbam cenuklubs.lv veikal t/c Spice HomeGalvenie pienkumi:· Nodrošint laipnu klientu apkalošanu· Veikts skaidras/bezskaidras naudas norinus ar klientiem.· Uzturt krtbu un papildint preu atlikumus kases zon.Prasbas· Pozitvisms un labas saskarsmes spjas· Atbildbas sajta, precizitte un godgums.· Teicamas latviešu un krievu valodas zinšanasPiedvjam:· Stabilu darbu augoš uzmum.· Labus darba apstkus un msdiengu darba vidi· Visas socils garantijas un algu vienmr laik. paši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosKontaktinformcija: t.67021201...

 • Company Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas Tirdzniecbas profesionl vidusskola aicina darbgrmatvedi uz nenoteiktu laiku(profesijas kods atbilstoši profesiju klasifikatoram – 4311 01)Galvenie darba pienkumi:    Izgltojamo ikmneša stipendiju aprinšana un izmaksa, izmantojot resursu vadbas sistmu Horizon;    Darba algu aprinšana un izmaksa, izmantojot resursu vadbas sistmu Horizon;    Sastdt un noteiktos termios iesniegt prskatus Centrlaj statistikas prvald un Valsts iemumu dienest;     Valsts kases maksjumu ievade, apstiprinšana un uzskaite;     Nodrošint datu ievadšanu un korekciju par visiem darbiniekiem un izgltojamajiem resursu vadbas sistm Horizon;    Piedaltes materilo vrtbu un pamatldzeku norakstšanas komisijas darb;    Konsultt darbiniekus grmatvedbas jautjumos;    Avansa norinu apstrde;    Debitoru un kreditoru uzskaite....

 • Company LATER LTD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  LATER LTD, SIAKasieris Tomsona iel 25, RgVeicamo darba pienkumu apraksts:laipna un draudzga klientu apkalpošana;darbs ar kases sistmu;rpes par trbu un krtbu picrij.Prasbas:-  Pilngadga persona;-  pozitva un smaidga personba;-  godprtga attieksme pret darbu un apkrtjiem cilvkiem;-   vlme mcties.Piedvjam:- elastgi darba grafiki, ko rti apvienot ar studijm, hobijiem, draugiem, imeni;...

 • Company LATER LTD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  LATER LTD, SIAKasieris TC A7, ekavas nov.Veicamo darba pienkumu apraksts:laipna un draudzga klientu apkalpošana;darbs ar kases sistmu;rpes par trbu un krtbu picrij.Prasbas:-  Pilngadga persona;-  pozitva un smaidga personba;-  godprtga attieksme pret darbu un apkrtjiem cilvkiem;-   vlme mcties.Piedvjam:- elastgi darba grafiki, ko rti apvienot ar studijm, hobijiem, draugiem, imeni;...

 • Company LATER LTD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  LATER LTD, SIAKasieris ZiepniekkalnVeicamo darba pienkumu apraksts:laipna un draudzga klientu apkalpošana;darbs ar kases sistmu;rpes par trbu un krtbu picrij.Prasbas:-  Pilngadga persona;-  pozitva un smaidga personba;-  godprtga attieksme pret darbu un apkrtjiem cilvkiem;-   vlme mcties.Piedvjam:- elastgi darba grafiki, ko rti apvienot ar studijm, hobijiem, draugiem, imeni;...

 • Company DORES FABRIKA, SIA in Fabrika
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  “DORES FABRIKA” SIA Iepazsties ar mums noskatoties Dores ststu: SIA „Dores Fabrika” ir 2008. gad dibints Latvijas uzmums, kas rao msdiengas koka mjas. Dores ir tapušas, paemot pašu labko no seniem un apvienojot to ar msdiengiem risinjumiem un modernm tehnoloijm. Msu priekšrocba ir katram klientam rast vispiemrotko risinjumu, t piepildot via sapni par savu mju. Dores gubves tiek eksporttas uz Vciju, Franciju, Lielbritniju, Skandinviju un citur, bet esam patiesi lepni, ka ts arvien vairk izvlas tieši Latvij. Aicinm komandai pievienoties:GrmatvediKAS TEV BS JDARA?Uzmuma grmatvedbas procesu uzskaite atbilstoši LR spk esošs likumdošanas prasbm;Sadarbba ar piegdtjiem un piegdtju rinu apstrde;Veikt krjumu, mazvrtg inventra un pamatldzeku uzskaiti, invent...

 • Company JUF, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Nepieciešamas labas angu valodas zinšanas. Darbs Jelgavas raotn Avicijas iel 18, Jelgavt.24222247...

 • Company KOCĒNU KOMUNALĀ SAIMNIECĪBA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi:Norinu uzskaite ar debitoriem.Mazvrtg inventra un materilu krjumu uzskaite.Piedalties gada prskata un citu atskaišu sagatavošan.Nodrošint lietvedbas organizšanu uzmum.Komunikcija ar klientiem.Prasbas:Ar finanšu jomu saistta izgltba (var bt proces).Veiksmga darba pieredze grmatvedbas jom.Labas datora prasmes, izcilas prasmes darb ar Excel, pieredze darb ar  jebkuru grmatvedbas datorprogrammu.Labas plnošanas un organizšanas spjas....

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  RIMI LATVIA SIA, Katou iela 18, Jelgav aicina darb kasieri kases sektorDarba laiks pc grafikaVeicam jauno darbinieku apmcbu.Kontaktinformcija : tlrunis 27893907; 63084431 e-pasts: veikala vadtja Ina Ilmere...

 • Company LENOKA, SIA in Valmiera
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "LENOKA" aicina darb  ValmierKASIERIDARBA VIETA: veikal “Mego” Stacijas iel 35, Valmier.DARBA VEIDS: darba lgums uz nenoteiktu laiku, ar prbaudes laiku 3 mneši.DARBA LAIKS UN REMS: summtais darba laiks no 8:00 ldz 21:00 pc grafika: 1 gar neda (pirmdiena, otrdiena, piektdiena, sestdiena, svtdiena) un 1 s neda (trešdiena, ceturtdiena).ALGA (BRUTO): stundas tarifa likme 3.10 EUR/stund.PIETEIKŠANS: CV stt uz e-pastu ,vai zvant uz mob.t. 28931535,vai pieteikties persongi pie veikala vadtjas.Sazinsimies tikai ar tiem, kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm....

 • Company LENOKA, SIA in Alūksne
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Lenoka" veikals "Mego"  piedv darbu nakts kasierim. Vakancei pieteikties persongi veikal "Mego", Helnas iel 24, Alksn pie veikala vadtjas vai stt CV uz e-pastu ....

 • Company NORMA-A, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Autotransporta uzmums SIA “Norma-A” Ecolines aicina darb uz noteiktu laiku GRMATVEDI-UZSKAITVEDIPIENKUMI:Grmatvedbas dokumentu  apstrdes un uzskaites nodrošinšana;Struktrvienbas darjumu ar skaidru naudu uzskaite;Norinu veikšana ar avansa personm;Darba laika uzskaite;Transportldzeku degvielas izlietojuma uzskaite;Palgmaterilu izmantošanas kontrole un uzskaite. PRASBAS:Vidj specil vai augstk izgltba finanss, uzmjdarbbas vadb vai ekonomik;LR nodoku un grmatvedbas likumu przinšana;Vismaz 3 gadu pozitva darba pieredze grmatvea amat;Datorprasmes pieredzjuša lietotja lmen darb ar MS Excel, MS Word, vlama pieredze darb ar grmatvedbas programmu Tildes Jumis;Teicamas latviešu un krievu valodas zinšanas;Analtiska pieeja, precizitte, iniciatva un prasme risint problmjautjumus;...

 • Company RANKAS PIENS, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Veikali "Krza" Rg aicina darb : Kasierus/-es Jsu pienkumi bs: -Efektvi, laipni apkalpot pircjus kas -Preczi veikt kases opercijas -Preczi noformt kases dokumentus -Uzturt krtbu un trbu kases zon Sagaidm no Jums: -labas komunikcijas spjas -atbildbas sajtu -pozitvu domšanu -vlmi mcties un apgt jaunas zinšanas Piedvjam Jums: - interesantu un dinamisku darbu stabil uzmum; - elastgu grafiku; - pozitvus, draudzgus un atsaucgus kolus; - atlaides Jums un Jsu tuviniekam ldz 20% pirkumiem msu veikalos; - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai; - profesionls pilnveidošans un izaugsmes iespjas; - stabilu atalgojumu Atalgojums:710.00€-920.00€Adreses: Jrmalas gatve 89, Vaidavas iela 9a, Rga.Kontakti: 26007995, ...

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Veikali "Krza" Rg aicina darb : Kasierus/-es Jsu pienkumi bs: -Efektvi, laipni apkalpot pircjus kas -Preczi veikt kases opercijas -Preczi noformt kases dokumentus -Uzturt krtbu un trbu kases zon Sagaidm no Jums: -labas komunikcijas spjas -atbildbas sajtu -pozitvu domšanu -vlmi mcties un apgt jaunas zinšanas Piedvjam Jums: - interesantu un dinamisku darbu stabil uzmum; - elastgu grafiku; - pozitvus, draudzgus un atsaucgus kolus; - atlaides Jums un Jsu tuviniekam ldz 20% pirkumiem msu veikalos; - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai; - profesionls pilnveidošans un izaugsmes iespjas; - stabilu atalgojumu Atalgojums:710.00€-920.00€Adrese: Jrmalas gatve 89, Rga.Kontakti: 26007995, ...

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "DEPO DIY" mekl kasieri.Uz klientu orientta pozitva un atsaucga personba. Labas latviešu un krievu valodas zinšanas. Vlme apgt jaunas zinšanas.Piedvjam:*  Dinamisku un interesantu darbu* Uniklu pieredzi, strdjot nozares vadošaj uzmum* Stabilu atalgojumu un socils garantijas* Karjeras izaugsmes iespjasPieteikšans:Stot CV uz e-pasta adresi: . Skka informcija pa telefonu: 65220859...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb vecko kasieri Rimi lielveikal Rg, Krišja Barona iel 20.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksta viesnca un transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videAtalgojums:4.20 EUR/h – 4.60 EUR/h dienas mai (pirms nodoku nomaksas)8.40 EUR/h – 9.20 EUR/h svtku dien (pirms nodoku nomaksas)Iespja saemt ikmneša bonusuLai pieteiktos darb:Sti savu pieteikumu uz e-pastu ;Piesakies Rimi mjaslap; Dodies uz sev tuvko Rimi veikalu un aiz...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb vecko kasieri Rimi lielveikal Rg, Krišja Barona iel 20.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksta viesnca un transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videAtalgojums:4.20 EUR/h – 4.60 EUR/h dienas mai (pirms nodoku nomaksas)8.40 EUR/h – 9.20 EUR/h svtku dien (pirms nodoku nomaksas)Iespja saemt ikmneša bonusuLai pieteiktos darb:Sti savu pieteikumu uz e-pastu ;Piesakies Rimi mjaslap; Dodies uz sev tuvko Rimi veikalu un aiz...

 • Company RITMIKA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA "RITMIKA" aicina sav komand grmatvedi-ekonomistu. Prasbas: - augstk izgltba ekonomik vai finanss;- valsts valodas prasmes oti laba lmen;- vismaz 3 gadi ekonomik, grmatvedb vai finanss;- uzmuma grmatvedbas procesa organizšana atbilstoši LR normatvo aktu prasbm;- finanšu un nodoku atskaišu sagatavošana vadbai un valsts institcijm;- dalba budeta sastdšan un budeta izpildes kontrol;- bankas operciju veikšana;- algu aprinu un darba laika uzskaites kontroles veikšana;- dalba projektu un attstbas plnu rentabilittes kontrol.  Ms piedvjam: - dinamisku, interesantu un atbildgu darbu uzmum;- konkurtspjgu atalgojumu – 700 eiro pirms nodoku nomaksas;- draudzgu un atsaucgu kolektvu. Sazinsimies ar kandidtiem, kas tiks uzaicinti uz prrunm....

 • Company MAXIMA LATVIJA, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  KASIERIS/-E, Maxima X veikal Rgas iela 37A, Lvnos Ms Tev uzticsim- laipnu un preczu klientu apkalpošanu. Ko Ms gaidm- vidjo izgltbu, - latviešu valodas zinšanas atbilstoši B1 lmenim, - vlmi un spju aktvi strdt. Ko Tu iegsi- stabilu atalgojumu vienmr laik, - bezmaksas dinšanu, - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai, - veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada), - apmakstu pirmreizjo obligto veselbas prbaudi. Amata darba alga bruto2.85-2.85 EUR stund Pieteikties, Konstantns Muhins, veikala vadtjs Lvnos Rgas iel 37A, tel.26007797 Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks izvirzti otrajai atlases krtai. Ja ir kdi jautjumi, zvani uz  bezmaksas tlruni 80000088, CV stt Sazinsimies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzti uz tlku konkursu.  Nostot savu pieteikumu, Js apstiprint, ka pieteikum nordtie dat...

 • Company LAT MET, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA "Lat Met" () pamat ir metlapstrdes uzmums, kas specializjies praktisku dekoratvo metla izstrdjumu raošanas jom, prsvar pc industrilo klientu pastjumiem. Margas, kpnes, tirdzniecbas stendi, vides priekšmeti, parka solii, velo statvi, nojumes, metinti nestandarta izstrdjumi bvniecbai un mašnbvei. Sadarbbas partneri Latvij un Skandinvij.SIA Lat Met aicina darb Projektu vadtju (metlapstrdes jom)-Prdošanas inenieri Galvenie amata pienkumi: Komercpiedvjumu sagatavošana - tmšana Pastjuma specifikcijas saskaošana ar klientu Materilu un rpakalpojumu iepirkšana no sadarbbas partneriem Koordint projekta izpildes gaitu Attiecbu uzturšana ar sadarbbas partneriem un jaunu klientu piesaiste SIA "Lat Met" nodrošina: Darba veikšanai nepieciešamos apstkus un vidi Pa...

 • Company LIDO, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Darba pienkumi: - tri un preczi veikt skaidras un bezskaidras naudas norinus.  - Zint un ievrot uzmum noteikto klientu apkalpošanas standartu.  - Veikt citus pienkumus saska ar tieš vadtja nordjumiem (zl vai dienu sadales zon).  Piedvjam: - Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu pc viena nostrdta gada.  - Izdevgus noteikumus darbinieku dinšanai.  - Apmcbu un izaugsmes iespjas.  - Atlaides Lido restornos, veikalos, pie sadarbbas partneriem.  - Kolektva saliedšanas paskumus.- Apmakstus cea izdevumus un nakstmtni darbiniekiem no reioniem....

 • Company LENOKA, SIA in Valmiera
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA "LENOKA" aicina darb  ValmierKASIERIDARBA VIETA: veikal “Mego” Stacijas iel 35, Valmier.DARBA VEIDS: darba lgums uz nenoteiktu laiku, ar prbaudes laiku 3 mneši.DARBA LAIKS UN REMS: darbs darba diens, sestdienas un svtdienas brvas.ALGA (BRUTO): stundas tarifa likme 3.70 EUR/stund.PIETEIKŠANS: CV stt uz e-pastu ,vai zvant uz mob.t. 28931535,vai pieteikties persongi pie veikala vadtjas.Sazinsimies tikai ar tiem, kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm....

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai TMTJA PALGUDARBA PIENKUMI:• Tmju sastdšana atbilstoši bvniecbas projektiem un bvnormatviem;• Veicamo darbu apjomu aprinu veikšana;• Veicamo darbu un materilu kalkulciju veikšana;• Tmju dokumentcijas noformšana atbilstoši prasbm;• Saemts dokumentcijas analze.PRASBAS:• Vidj vai augstk izgltba (var bt pdjo kursu students) vlams ar bvniecbas novirzienu;• Izpratne par tmšanas darbu un bvniecbu;• Darbs tieš sadarbb ar tmtju;• Spja patstvgi organizt savu darbu, pieemt lmumus un uzemties atbildbu;• Labas iemaas darb ar datoru (MS Office, AutoCad);• Labas latviešu un angu valodas zinšanas. Citu valodu zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu;• Labas komunikcijas spjas;PIEDVJAM:• Draudzgus kolus;• Darbu starptautisk uzmum;• Profesionlas izaugsmes ie...

 • Company STRABAG, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company PRINCIPALE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Grmatvedbas rpakalpojumu uzmums aicina darb grmatvedi, kas sptu veikt pilna grmatvedbas cikla nodrošinšanu.Darba pienkumi: Grmatojumu veikšana grmatvedbas programm “Tildes Jumis” Dokumentu pirmapstrde un prbaude Finanšu atskaišu un operatvo prskatu sagatavošana uzmumu vadbai un valsts iestdm Debitoru un kreditoru uzskaite, pardu analze Klientu apkalpošana un konsultšana finanšu un grmatvedbas jautjumos Nepieciešams prasmes un zinšanas Augstk izgltba finanšu uzskaites/vadbas vai grmatvedbas nozar Iepriekšja darba pieredze grmatvea amat ne mazk k 3 gadi...

 • Company VOLTS-1, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Tmju sastdšanaCV stt uz e-pastu ...

 • Company DOBELES NAMSAIMNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  aicina darb kasieri  uz noteiktu laiku Pienkumi:Nodrošint laipnu klientu apkalpošanuVeikt skaidras un bezskaidras naudas norinus ar klientiemNoformt kases dokumentus un sagatavot atskaitesReistrt grmatvedbas programm saemtos bezskaidras naudas maksjumus par ri un komunlajiem pakalpojumiemVeikt inkascijuPrasbas:Vidjo vai vidjo specilo izgltbuLatviešu valodas zinšanas atbilstoši B2 lmenimK priekšrocbu uzskatsim:- pieredzi darb ar kases apartu - pieredzi darb ar bankas karšu iekrtm (POS terminls)- pieredzi darb ar grmatvedbas programmuBruto alga  700 EURCV un pieteikuma vstuli   stt  uz  e-pastu:    Sazinsimies ar otras  atlases krtas kandidtiem....

 • Company RITEX MODULAR CONSTRUCTION, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA RITEX MODULAR CONSTRUCTION aicina darb TMTJUPienkumi: Bvniecbas tmju sastdšana;Izmaksu tmju sastdšana atsevišiem bvdarbiem;Bvdarbu apjomu noteikšana pc iesniegtajiem rasjumiem;Saemto cenu piedvjumu analze, apkopošana;Noformt tmju dokumentciju atbilstoši prasbm;Veikt darba patria aprinus, ekonomiskos aprinus atbilstoši izvltajai tehnoloijai , aprint pašizmaksu un peu.No kandidtiem sagaidm:Darba pieredzi tmju sastdšanDatorzinšanas -pieredzjuša lietotja lmenAugstu atbildbas sajtu, precizitti un iniciatvuIemaas darb ar tmšanas programmmCV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company MALEVSS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA MALEVSS restorns – kafejnca "Policijas Akadmija 98" Ogr Brvbas iel 12, aicina darb Grmatvedi - uzskaitvedi, kuram uztict:·       darba algu un ar to saistto nodoku aprinu, ·       atskaišu sagatavošanu, ·       pavadzmju apstrdi grmatvedbas un noliktavas vajadzbm, ·       darbu ar noliktavas uzskaites programmu (noliktavas uzskaite, inventarizcijas veikšana, atskaites). Tu bsi lielisks kandidts, ja Tev ir:·       izgltba grmatvedb, ekonomik vai finanss, ·       zinšanas LR nodoku un grmatvedbas likumdošan,·       labi przini datora lietošanu un Microsoft Office Excel programmu, ·       pieredze darb ar grmatvedbas programmu "Zalktis" , ''Tildes Jumis'' vai noliktavas uzskaites programmu "StoreHou...

 • Company BONA RATIO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA BONA RATIO (re. nr. 40103426622) aicina darbgrmatvedbas uzskaitvedi.Pienkumi: grmatvedbas attaisnojuma pirmdokumentu reistršana uzskaites programm  HORIZON.Prasbas:- pieredze grmatvea palga/datu ievades operatora amat tiks uzskattas par priekšrocbu, tau ne noteicošo faktoru; - labas datorlietotja iemaas; - pozitva attieksme un spja izvirzt priorittes darba proces; - labas komunikcijas un organizatorisks prasmes; Pieteikties stot CV uz e-pastu: ...

 • Company DEFIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi:•    tmju sastdšana atbilstoši bvniecbas darba projektiem un uzdevumam, konkursu sagatavošana;•    bvdarbos izmantojamo mehnismu un materilu daudzuma noteikšana, specifikciju sastdšana, cenu pieprasjumu sastdšana;•    dadu rasjumu izstrde (DVP,DOP, BK u.c.)•    noformt tmju dokumentciju atbilstoši prasbm;•    veikt darba patria aprinus, ekonomiskos aprinus atbilstoši izvltajai tehnoloijai un iekrtm, aprint pašizmaksu un peu;•    bvdarbu izpildes aktu (forma 2, 3) noformšana. ...

 • Company Rīdzene Bērnu un jaunatnes sporta skola in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas brnu un jaunatnes sporta skola "Rdzene" aicina darbKASIERI (0.5 slodzes)Darba vietas adrese- Dumbrja iela 27, Rga. Darba laiks: 4 st. darba dienu vakarosTiek veikta prbaude uz sodmbu. Prasbas: imenes rsta izzia ar atauju strdt izgltbas iestd. Pieteikumu un CV, nordot amata nosaukumu, ldzam stt uz e-pastu .Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm. Tlrunis 67471731. ...

 • Company IBSC, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  IBSC, SIAPIENKUMIPilna cikla grmatvedbas uzskaite (kreditoru, debitoru apstrde, avansa norinu, pamatldzeku, bankas operciju uzskaite, algu aprins un citi pienkumi) atbilstoši LR normatvajiem aktiemIknedas, ikmneša atskaišu sagatavošana uzmuma vadbai, statistikai, VIDGada prskata sastdšana,  sadarbba ar zvrintu revidentu PRASBASIzgltba finanšu vai grmatvedbas jomIepriekšja pieredze grmatvea amatNodoku normatvo aktu przinšana un sekošana ldzi jauninjumiem, skaidra izpratne par grmatvedbas, bilances un PZA sastdšanas principiemLabas latviešu un  angu valodas zinšanas (vadbas atskaites angu valod)Pozitva, eneriska un uz sadarbbu vrsta attieksme saskarsm ar koliem un sadarbbas partneriemAugsta atbildbas sajta, precizitte un ar analtisku domšanu apveltta personba Spja organizt savu laiku un strd...

 • Company PUTNU FABRIKA ĶEKAVA, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Viens no vadošajiem kokapstrdes uzmumiem Latvij, sakar ar paplašinšanos, aicina pieteikties amatam: TMTJS/-A.PIENKUMI: - Klientu pieprasjumu apstrde, cenu piedvjumu sagatavošana; - Komunikcija ar klientiem un koliem projektu realizšanas proces; - Saretu projektu realizcijas iespju eneršana; - Atskaišu un informcijas vadbas sistmas paredzto darbbu pildšana; - Uzmuma produktu przinšana; - Piedalšans noteiktajs vadbas sapulcs; - Transporta un loistikas jautjumu risinšana un nodrošinšana; - Tehnisk un matemtisk domšana; - Iniciatva un patstvba pildot darba pienkumus; - oti labas angu valodas zinšanas; - Teicamas ''Microsoft office" lietošanas prasmes; - Spja operatvi reat problmsitucijs; - Augta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild.PIEDVJAM: - Izaugsmes iespjas; -...

 • Company EVENTO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi: Tmju sastdšana atbilstoši bvniecbas darbu projektiem un uzdevumiem;Bvdarbos izmatojamo mehnismu un materilu daudzuma noteikšana, specifikciju sastdšana, cenu pieprasjumu sastdšana;Tmju noformšana atbilstoši prasbm;Veikt darba patria aprinus, ekonomiskos aprinus atbilstoši izvltajai tehnoloijai un iekrtm, aprint pašizmaksu un peu.Prasbas kandidtam:Vidj profesionl, nepabeigta augstk vai augstk izgltba bvniecb;Iepriekšja pieredze un izpratne par tmju sastdšanu, bvniecbas procesu un materilu przinšana;Prasme last bvprojektu rasjumus un strdt saska ar tiem;Labas iemaas darb ar datoru (MS office, MS Excel, AutoCad);Labas latviešu nu krievu valodas zinšanas;Augsta atbildbas sajta, labas komunikcijas prasmes;Spja organizt un plnot savu darbu patstvgi.Uzmums piedv:Kvalifikcijai atbi...

 • Company INNOVATIO CAPITAL, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Galvenie darba pienkumi:· Grmatvedbas pirmdokumentu apstrde un reistršana grmatvedbas uzskaites programms;· debitoru/kreditoru kontrole;· bankas operciju uzskaite;· kases operciju uzskaite;· avansa norinu un komandjumu noformšana un uzskaite;· asistšana pie gada prskata, bilances sagatavošanas;· laipna klientu komunikcija, konsultšana kompetences ietvaros;· citi ar grmatvedbu tieši saistti uzdevumiPrasbas:augstk izgltba;grmatvedbas programmas Tildes Jumis, Zalktis un 1C zinšanas;pieredze grmatvea vai grmatvea palga amat vismaz 3 gadi;labas valsts valodas zinšanas;labas krievu valodas zinšanas;labas anglu valodas zinšanasCV ldzu stt epast: ...

 • Company OSTAS CELTNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

 • Company NAKTS KLUBS EDEM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Nakts klubs/ kafejnca EDEM aicina darb kasieri (garderobisti).Darbs tikai piektdienu un sestdienu nakts  no pl.21:00 ldz 06:00E-pasts: Tlrunis:  28482420...

 • Company Noillim, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba pienkumi:tmju sastdšanadokumentu noformšana...

 • Company STAĻI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Ar pastjumu un pieprasjumu palielinšanos, acinm darbTmtjuPienkumi:Klientu pieprasjumu apstrde, cenu piedvjumu sagatavošana;Atskaišu un informcijas vadbas sistm paredzto darbu pildšana;Uzmuma produktu przinšana.Prasbas:Tehnisk un matemtisk domšana;Teicamas Microsoft Office lietošanas prasmes;Spja operatvi reat problmsitucijs.Piedvjam:Izaugsmes iespjas;Strdt pie dinamiskiem un aizraujošiem projektiem;Konkurtspjgu atalgojumu;Izmantot uzmuma trenaieru zli;Pusdienas darba viet;Citi uzmuma piedvtie bonusi.Pieteikties:...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Aicinm darb vecko kasieri Mini Rimi veikal Jkabpil, Nkotnes iel 2.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksta viesnca un transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videAtalgojums:3.60 EUR/h – 4.00 EUR/h dienas mai (pirms nodoku nomaksas)7.20 EUR/h – 8.00 EUR/h svtku dien (pirms nodoku nomaksas)Iespja saemt ikmneša bonusuLai pieteiktos darb:Sti savu pieteikumu uz e-pastu ;Piesakies Rimi mjaslap; Dodies uz sev tuvko Rimi veikalu un aizp...

 • Company Miesnieks, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba pienkumi - uzskaite, tiek veikta pie datora, gaas prstrdes ceh Ventav. Maias skas agri no rta. CV stt uz e-pasta adresi: Tlrunis: 26470058...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting and bookkeeping clerks Edit filters