Jobmonitor. Search results for Vidi

177 Jobs found

Used filters:
 • Vidix
Displaying 1-50 of 177 results.
 • Company LIGUMSS, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Autoserviss „Ligumss” piedv darbu apkopjai Valk.Pienkumi: Krtbas un trbas nodrošinšana veikala telp un servisa telps. Prasbas: Prasme uzturt tru un sakoptu vidi; Spja strdt dinamisk vid; Pozitva un uz klientiem orientta personba. Piedvjam: Dinamisku un interesantu darbu; Stabilu atalgojumu un socils garantijas Darba vietas adrese - "Stacija", Valkas novads, Valkas pagastsCV stt uz e-pastu Ja ir kdi jautjumi, zvaniet uz tlruni 29395560...

 • Company STRASA KONSULTANTI, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Strasa Konsultanti SIA ir uzmums, kas jau vairk k vienpadsmit gadus darbojas bvprojektšanas un ineniertehnikas konsultciju jom. Uzmuma specializcija ir raošanas un infrastruktras objekti.Darba pienkumi:sertifikts elektroietaišu projektšan;pieredze publisku ku un raošanas objektu projektšan;iemaas darb ar AutoCAD.Uzmums piedv:interesantu darbu stabil un augoš uzmum; saliedtu arhitektu un inenieru kolektvu;motivjošu un konkurtspjgu atalgojumu;labus darba apstkus un organiztu darba vidi.Darba devja kontaktinformcija:CV stt uz e-pasta adresi: Atbildi sniegsim pretendentiem, kuri pc iestto dokumentu atlases ieks 2.krt....

 • Company Kurzemes Mežsaimnieks, SIA in Vidi
  14.11.2019

  SIA „Kurzemes Mesaimnieks” ir mesaimniecbas uzmums ar vairk k 10 gadu pieredzi nozar. Uzmums ir daa no uzmumu grupas, kas darbojas ar nekustamo pašumu, nomas un bvniecbas nozars.Saistb ar paplašinšanos, strauju darba apjomu pieaugumu, tiek izsludinta vakance Kokmaterilu eksporta menederis.Galvenie pienkumi:Sadarbbas organizšana ar kokmaterilu (zbai, zmaterili u.t.t) prdevjiem un pircjiemLgumu slgšana, izpildes termiu kontrole, piegu organizšana, apmaksu termiu koordinšana u.tml.Darbs ar esošajiem sadarbbas partneriem un jaunu piesaisteProdukcijas kvalittes prbaude un nodrošinšanaKokmaterilu eksporta nodrošinšanaLdzdalba FSC sertifikcijas ieviešanAtskaišu sagatavošana uzmuma vadbai.Prasbas kandidtiem:Aktulo kokmaterilu  cenu przinšanaMrtiecba un spja darboties patstvgiSpja patstvgi pieemt l...

 • Company SGK NORDIC, SIA in Vidi
  14.11.2019

  Brza finiera piegdtjs aicina darb:TIRDZNIECBAS PRSTVI (ASV, Kanda) Pienkumi•    aktva brza finiera prdošana;•    jaunu klientu piesaiste, lgumu slgšana;•    izvirzto prdošanas plnu realizcija;•    sadarboties ar esošajiem klientiem, izprast klientu vlmes un vajadzbas, analizt ts;•    sekot tirgus situcijas izmaim.Prasbas•    vlme un prasme prdot;•    vismaz 3 gadu darba pieredze aktvaj brza finiera prdošan;•    augstk izgltba;•    izcilas angu valodas zinšanas;•    prasme analizt, argumentt un prezentt;•    augsta atbildbas sajta, iniciatva, komunikabilitte un intelience.•    Microsoft Office, Excel lietošanas prasmes lab lmen.•    B kategorijas vadtja apliecba.Piedvjam•    iespju strdt stabil uzmum;•    konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas;•    labus darba apstkus un profesionls ...

 • Company RĪGAS VIĻŅI izdevniecība SIA in Vidi
  14.11.2019

  Viens no populrkajiem ziu portliem jauns.lv aicina pievienoties savai komandaiPHP programmtju. Tavi pienkumi: * uzturt un attstt vienu no lielkajiem portliem Latvij; * nodrošint atbalstu reklmas daas tehniskajiem darbiniekiem; * nodrošint atbalstu redakcijas darbiniekiem, k ar satura vadbas sistmas attstšana; * jaunu funkcionlo un saturisko sadau izstrde; * API servisu uzturšana un sekošana ldzi izmaim tajos; * integrciju veidošana ar sadarbbas partneriem; * uzturt un attstt video atrdšanas rku.Msu prasbas:* kvalifikcijai atbilstoša izgltba;* vismaz trs gadu pieredze PHP programmšanas darb; * pieredze darb ar Laravel PHP framework; * pieredze darb ar front-end izstrdi un automatizciju; * pieredze ar deployment automatizciju un Laravel pakotu sistmu; * pieredze darb ar socilo tklu un citu...

 • Company TELEMARKET, SIA in Vidi
  14.11.2019

  Telemarket, SIA - šobrd lielkais un veiksmgkais telemrketinga uzmums Latvij ar vairk nek 20 gadu darba pieredzi mekl prdevjus – konsultantus darbam Valmier.  Prasbas kandidtiem No Jums sagaidm:  Pamatiemaas darb ar datoru.  Labas latviešu valodas un krievu valodas zinšanas.  Nopietnu attieksmi pret darbu, vlmi strdt un nopelnt.  Lieliskas komunikcijas prasmes.  Iepriekšj pieredze prdošan nav obligta, svargk ir vlme mcties un pilnveidoties.  Uzmums piedv Darba vietu modern biroj Valmier, Rgas iel 32. Darba laiku no 9:00 – 16:00 tikai darba diens; brvdienas un svtku dienas vienmr brvas.  Apmcbas uzskot darbu.  Atalgojumu skot no 2, 70 eur/ h (bruto) ar neierobeotu iespju atbilstoši ieguldtajam darbam un sasniegtajiem rezulttiem nopelnt vairk.  Socils garantijas.  Draudzgu kolektvu, patkam...

 • Company Biuro, SIA in Vidi
  14.11.2019

  Piedvjam: pagaidu darbu ldz 30.11.2019. (ar iespju turpint darbu);bezmaksas siltas pusdienas;iespju našoties ar bezmaksas saldumiem, kas vienmr pieejami darbinieku virtuv.Darba laiks: darba diens 6:30 – 15:00 / 14:30-23:00 VAI 6:30-15:00 / 14:30 – 23:00 / 22:30 – 7:00.Darba vieta: Rgas centrs.No Tevis ms ceram sagaidtdergu izziu ar atauju strdt ar prtikas produktiem vai iespju to nokrtot;iepriekšjo pieredzi pakošanas/saiošanas darbos.Tev uzticsimiesaiot un prpakot produktus;uzturt tru un krtgu darba vidi....

 • Company EVIS LTD, SIA in Vidi
  14.11.2019

  Sakar ar uzmuma paplašinšanos pievienojieties msu profesionlajai komandai un veidojietsavu grmatvea -konsultanta karjeru lielkaj grmatvedbas uzmum Rzekn!Ja esat gatavs (-a) ikdien uzemties šdus pienkumus:• klientu apkalpošana;• grmatojumu veikšana grmatvedbas datorsistm Tildes Jumis;• pirmdokumentu apstrde un prbaude;• ievadto datu kontrole;• debitoru un kreditoru pardu analze;• finanšu prskatu, atskaišu un ziojumu sagatavošana;• klientu konsultšana visprjos finanšu un grmatvedbas jautjumos.Ja Jums piemt:• atbilstoša izgltba un zinšanas;• labas latviešu un krievu valodas zinšanas;• labas iemaas darb ar datoru;• precizitte un augsta atbildbas sajta;• labas komunikcijas iemaas un prasme patstvgi organizt savu darbu un tri apgt jaunas lietas.Tad msu uzmums Jums var piedvt:• konkurtspjgu atalg...

 • Company 'VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA' in Vidi
  14.11.2019

   Pievienojies msu komandai!Valmieras Viestura vidusskola (turpmk – Skola) aicina darb direktora vietnieku izgltbas jom (audzinšanas darb) (0.75 darba slodzes)Valmier uzmjdarbba un attstba iet roku rok ar dabisku, sakoptu un sakrtotu vidi. T iedvesmo augstiem sasniegumiem sport, izgltb, radošiem risinjumiem kultr un jaunu virsotu sasniegšanai! K pilsta nevar pastvt bez iedzvotjiem, t pašvaldba - bez izgltotiem, lojliem un atsaucgiem darbiniekiem.Ja Tev ir vlme:·         nodrošint mcbu procesa organizšanu Skol saska ar izvirztajiem Skolas uzdevumiem un vrtbm;·         vadt, plnot, organizt Skolas audzinšanas darbu atbilstoši normatvo aktu prasbm; ·         nodrošint Skolas audzinšanas programmas izstrdi, koordint un prraudzt ts izpildi un organizt Skolas rpusstundu darbu; ·         apkopot u...

 • Company 'VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA' in Vidi
  14.11.2019

  Pievienojies msu komandai!  Valmier uzmjdarbba un attstba iet roku rok ar dabisku, sakoptu un sakrtotu vidi. T iedvesmo augstiem sasniegumiem sport, izgltb, radošiem risinjumiem kultr un jaunu virsotu sasniegšanai! K pilsta nevar pastvt bez iedzvotjiem, t pašvaldba - bez izgltotiem, lojliem un atsaucgiem darbiniekiem.Valmieras pilstas pašvaldba aicina darb uz nenoteiktu laiku (1,0 slodze, 40 stundas ned) DIENESTA VIESNCAS SKOLOTJU (darba vietas adrese: Auseka iela 25C, Valmier) Ja Tev ir vlme:-  nodrošint Dienesta viesnc dzvojošiem izgltojamajiem drošu un psiholoiski labvlgu vidi;- sadarboties ar izgltojamajiem, izgltojam veckiem vai aizbildiem, izgltbas iestu sociliem pedagogiem un Dienesta viesncas tehnisko personlu, lai sniegtu atbalstu izgltojamajiem izgltbas procesa un socializcijas j...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “top!” Valkas iel 1,Valmier.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 470-700 (bruto)Darba laiks mais ...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “mini top!” "Stris",Mrmui,Kauguru pagast,Bevernas novad.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 470-...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Firma Madara’89”,- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu apsardzes deurantam (-ei) veikal  „Labais” P.Briea iel 111-111A,Siguld,Siguldas novad.Galvenie darba pienkumi: Rpties par drošbu un krtbu struktrvienbas telps un apkrtn; Veikt pašuma materilo vrtbu apsardzi; Sadarboties ar apsardzes firmas un policijas darbiniekiem. Prasbas kandidtiem: vlama pieredze apsarga amat; vidj vai vidj specil izgltba; spja risint konfliktsitucijas un rkoties rkrtas situcijs. B kategorijas autovadtja tiesbas. Piedvjam: interesantu darbu stabil uzmum; msdiengu darba vidi; darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; elastgu darba grafiku. ...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Firma Madara’89”,- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu apsardzes deurantam (-ei) veikal  „top!” Viestura prospekt 35a,Rg.Galvenie darba pienkumi: Rpties par drošbu un krtbu struktrvienbas telps un apkrtn; Veikt pašuma materilo vrtbu apsardzi; Sadarboties ar apsardzes firmas un policijas darbiniekiem. Prasbas kandidtiem: vlama pieredze apsarga amat; vidj vai vidj specil izgltba; spja risint konfliktsitucijas un rkoties rkrtas situcijs. B kategorijas autovadtja tiesbas. Piedvjam: interesantu darbu stabil uzmum; msdiengu darba vidi; darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; elastgu darba grafiku. ...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “top!” Viestura prospekts 35A,Rg.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 650-700 (bruto)Darba laiks ...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “top!” Bazncas iel 10,Jaunolain,Olaines pagast,Olaines novad.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR...

 • Company EVA-SAT, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums dibints 1989.gad un t galvenais darbbas virziens ir augstas kvalittes sanitras un apkures tehnikas mazumtirdzniecba un vairumtirdzniecba. Sav pastvšanas laik uzmums kuvis par vadošo  santehnikas un apkures tehnikas tirgotju Latvij. Uzmuma pankumus nosaka darbinieku augst profesionalitte. Šobrd uzmum strd 160 darbinieki. Daudzi no tiem uzmum strd vairk k 14 gadus. SIA EVA-SAT un veikalu tkls KOMFORTS savam draudzgajam kolektvam aicina pievienoties Noliktavas darbiniekuGalvenie darba pienkumi bs: preu pieemšana; preu komplektšana un izdošana;preu izvietošana plauktos. Ms sagaidm, ka tev ir: aklas rokas;precizitte;punktualitte. Ms piedvjam:stabilu darbu ar socilajm garantijm; msdiengu darba vidi ar rtu atrašans vietu;konkurtspjgu atalgojumu;lielisku kolektvu;apmcbas darbu uzskot;izaugs...

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Galvenie darba pienkumi:- Uzkopt viesncas recepciju, restornu, konferenu zles, biroju telpas, trenaieru zle un saimniecbas telpas - rpties par tras vides uzturšanu- Nodrošint teicamu servisu Prasbas kandidtam:- Pieredze ldzg darb vismaz 1 gads (vlams viesncas darb)- Zinšanas un prasmes profesionls uzkopšanas jom- Servisa orientta un atbildga personba- Labas latviešu zinšanas (krievu un angu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu)- Fiziska izturba- Vlme un iespjas strdt maiu darbuPiedvjam:- Konkurtspjgu atalgojumu (no 5, 20 EUR bruto / stund)- Socils garantijas -  Profesionlu un dinamisku darba vidi- Apmcbas un kvalifikcijas paaugstinšanuCV lgums stt uz Sazinsimies ar otrs krtas pretendentiem....

 • Company PIKU, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Raošanas uzmums aicina pastvg darb strdt gribošu darbinieku – PALGSTRDNIEKU. Ja vlaties papildint esošs un apgt jaunas prasmes, efektvi un labi strdt katru dienu, attstties kop ar augošu Latvijas uzmumu, pievienojieties mums. Pienkumi:Dadu nelielu koka virsmu un detau slpšana ar slpmašnu un krsošana ar krsošanas pistoli;Izejmaterilu sagatavošana darbam;Paldzba noliktav un citi saimnieciskie darbi.Prasbas:Vidj profesionl vai amatizgltba;Precizitte un augsta atbildbas sajta pret veicamajiem darbiem pienkumiem;Pozitva attieksme pret darbu un dzvi kopum;Iepriekšj pieredze krsošan, kokapstrd un zinšanas par tehnoloisko apstrdes procesu tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam:pastvgu un stabilu darbu augoš uzmum;Interesantu un dinamisku darba vidi;Atalgojumu - 700Eur /mn. NETO (uz rokas) + bonusu...

 • Company SC Koks, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Prasbas kandidtiem:§  atbildbas sajta §  precizitte un regulrs apmekljums§  spja strdt dinamiskos apstkos§  prasme strdt komand§  iepriekšja pieredze kokapstrd un zinšanas par tehnoloisko apstrdes procesu tiks uzskatta par priekšrocbuUzmums piedv: §  konkurtspjgu atalgojumu, atkargu no paveikt darba§  nepieciešamo apmcbu darba viet§  dinamisku darba vidi§  socils garantijas un nomakstus nodokus§  profesionlas pilnveidošans un izaugsmes iespjas§  ...

 • Company SC Koks, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Prasbas kandidtiem:§  atbildbas sajta §  precizitte un regulrs apmekljums§  spja strdt dinamiskos apstkos§  prasme strdt komand§  iepriekšja pieredze kokapstrd un zinšanas par tehnoloisko apstrdes procesu tiks uzskatta par priekšrocbuUzmums piedv: §  konkurtspjgu atalgojumu, atkargu no paveikt darba§  nepieciešamo apmcbu darba viet§  dinamisku darba vidi§  socils garantijas un nomakstus nodokus§  profesionlas pilnveidošans un izaugsmes iespjas§  ...

 • Company Parks OM, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Piedvjam darbu: - Trauku mazgtjam (BEZ KAITGIEM IERADUMIEM) Msu Prasbas: - atbildga attieksme pret savu darbu - spja strdt gan komand, gan patstvgi - draudzgums, izpaldzgums, laipnba pret koliem - trbas un persongs higinas ievrošana Ms Tev Piedvjam: - modernu un rtu darba vidi - atalgojumu atbilstošu spjm un izdartajam - bt daai no radošas un draudzgas komandas Atalgojums: 695 euro (bruto) (15 maias mnes) CV sti e-pasta adresi: ...

 • Company Medusa Project, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Pienkumi:Kompnijas tehnoloiska vektora un attistbas formulšana Produktu attistbas plna kopga izstrdšana (kopgi ar izdevju un dizaineriem)Raošanas vadba – mobilo aplikciju un Web portla izstrdšanas, attistbas, un uzsturšanas koordinšana un kontrole. Budetu izstrade un kontrole.Nodaas personla vadba – piemšana un atlaišana, koordincija un paldzbaKompnijas IT  resursu aizsardzbas nodrošinšanaTehniskas konsultcijas izdevjam, dizaineriem, redakcijaiTehniska ldzdalba citu kompnijas projektosPrasbas:Vadbas pieredze mobilo aplikciju iOs, Android, Windows Phone, Web-portla, un mobilo aplikciju API izstrdes jom. Web- portla un API arhitektras uzbves pieredzeKF i-net cenzras likumu un normtivo aktu specifikas zinšans, ka ar darba pieredze bloku uzstadšana.Darbinieku vadbas pieredze sakot no 10 cilvki...

 • Company Medusa Project, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Pienkumi:Portla redišana un administršana.Jaunumu plsmas operatva prvalde.Jaunumu un publikciju meklšana citos resursos, publikcijs, WEB monitorings.Socilo tklu prvaldba.Materilu redišana.Prasbas: Vismaz 3 gadu pieredze (urnlistikas jom, portla administršan, korektora, redaktora vai ldzvrtg jom/amat) vai augstk izgltba urnlistikas vai ldzvrtg jom.Krievijas sabiedriski-politisks, socils un ekonomisks vides teicama przinšana, visprjs priekšstats par pasaules sabiedriski-politisko, socilo un ekonomisko krtbu.Izcilas angu un krievu valodas zinšanas (pareizrakstbas prasmes tiks prbaudtas).Teicamas datorprasmes.Teicama orientšans starptautisk interneta vid.Sapratne par dadu materilu integršanu socilajos tklosAnaltiska domšana, stresa noturba.Vlama pieredze interneta portla redaktora amat.Vlama a...

 • Company Staff, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba pienkumi: Ms nodarbojamies ar bvniecbas projektiem, metlapstrdi, k ar strdjam ar Skandinviju un varam nostt darbiniekus uz Somiju, Zviedriju un citm valstm. Ms mekljam klientu menederi, lai runtu ar msu klientiem, lai atrastu potencilos klientus somu, angu valod (C1-C2). Ms piedvjam jauku un draudzgu darba vidi, iespju attstties....

 • Company AKRĒCIJA, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Veikt  konstrukciju izbves; Veidot nesjkonstrukcijas (sienas).Veikt koka karkasa sagatavošanu un uzstdšanu.Veikt visa veida sienu apšuvumu ar veltiem diem, skaidu pltnm, saplksni.Veikt apdares darbus (apmešana, špaktelšana, gruntšana, krsošana).Prasbas:Ne mazk k 1 gads pieredze ldzga amat;Vlams  krievu valodas zinšanas;Lieliskas komunikcijas, sadarbbas un argumentcijas prasmes;Atbildbas sajta, precizitte, iniciatva un pozitva attieksme pret darbu;Piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu uzmum;Regulri izmakstu, stabilu ikmneša atalgojumu;Socils garantijas;Profesionls pilnveidošans iespjas;Veselbas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu;Sakrtotu darba vidiCV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu: Sazinsimies ar kandidtiem, kas tiks aicinti uz p...

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm komand:Kokmaterilu saaudzšanas operatoru/iAtalgojums no 1040EUR brutoIepriekšja pieredze nav obligta.Nodrošinm apmcbu.Tu iegsi:• Stabilu darbu, kas nav atkargs no sezonas;• Sakoptu un rtu darba vidi;• Socils garantijas.Nc un strd, pie viena no vadošajiem logu un durvju raotjiem Ziemeeirop!Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz !Motivcijas vstule un CV nav obligti....

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm komand:Presšanas iekrtas operatoru/-iAtalgojums no 1040EUR bruto un vairk .Iepriekšja pieredze nav obligta.Nodrošinm apmcbu.Tu iegsi:• Stabilu darbu, kas nav atkargs no sezonas;• Sakoptu un rtu darba vidi;• Socils garantijas.Nc un strd, pie viena no vadošajiem logu un durvju raotjiem Ziemeeirop!Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz !Motivcijas vstule un CV nav obligti....

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm komand:Martjus/as un širotjus/asAtalgojums no 1040EUR bruto vai vairk (atkargs no padart).Iepriekšja pieredze nav obligta.Nodrošinm apmcbu.Maiu grafiks, darbdienasTu iegsi:• Stabilu darbu, kas nav atkargs no sezonas;• Sakoptu un rtu darba vidi;• Socils garantijas.Nc un strd, pie viena no vadošajiem logu un durvju raotjiem Ziemeeirop!Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz !Motivcijas vstule un CV nav obligti...

 • Company BBH Investments, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  PAVRS/-EKods profesiju klasifikatora - 512002Darba pienkumi gatavot un noformt pasniegšanai dadu pasaules valstu nacionlos dienus, paši no itliešu un franu virtuves apkalpot konferences vismaz 400 un vairk dalbniekiem (kafijas pauzes, pusdienas un vakarias) nodrošint brokastis vismaz 300 un vairk viesncas viesiem gatavot dienus pludmales restornam vasaras mnešos novrtt prtikas produktu kvalitti un veikt to pirmapstrdi, nodrošint produktu kvalitatvu uzglabšanu strdt programm HACCP un przint viesncas restorna pavra darba specifiku zint un ievrot sanitrs un higinas prasbas, darba drošbas noteikumus vadt un apmct virtuves darbinieku komandu, sagatavot apmcbu programmu Ms piedvjam Profesionlu un dinamisku darba vidi Personls un profesionls izaug...

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Pienkumi:Veikt iekrtu apkopes, to smršanu un eošanu pc noteikta grafika vai meistara nordjumiem;Veikt iekrtu plnotos un neplnotos remontdarbus maksimli tri un augst kvalitt;Veikt raošanas  iekrtu ikdienas apsekošanu.Prasbas:Vismaz 3 gada pieredze mehnia darb;Iniciatva un patstvba, pildot darba pienkumus;Spja operatvi reat problmsitucijs;Augsta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild;Komunikabla un atsaucga personba ar vlmi pilnveidoties un pierdt sevi.Piedvjam:Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;Interesantu un dinamisku darba vidi;Socils garantijas;CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Anattax, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  -      Ptt un analiz preu tirgus;-      Piedalties tirdzniecbas procesu organizšan;-      Ptt uzmuma rjo vidi un iespjamos uzmuma produkcijas pircjus un osakot tirgus potencilu;-     Izstrd un steno mrketinga plnu un sekot t izpildei;-      Paldz stenot uzmuma tirdzniecisko darbbu: sagatavot un sniegt pircjiem informciju par prdodamo preci , veidot kontaktus starp pircju un prdevju.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:sistmu testšana un konfiguršana;programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana;veikt darbbas ar MSQL datu bzes pieprasjumiem;integrt un uzturt e-komercijas platformas.Prasbas:3+ gadu darba pieredze datoranaltia, opertjanaltia vai sistmu analtia amat; darba pieredze Java vai JavaScript risinjumu attstb;Izpratne par informciju tehnoloiju infrastruktru un izstrdes tehnoloijm (Scala, Jetty, CoffeeScript, AngularJS, Bootstrap, Backbone.js, Spring, Hibernate);Pieredze augstas ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodr...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:tra informcijas/datu ievde specil programm;sarakste ar programmas lietotjiem, atbildšana uz tehniskiem jautjumiem; datu analizšana / saldzinšana; sniegt atbalstu nodaas vadtjiem;sniegt atskaites vadtjam. Prasbas:3+ gadu darba pieredze ldzg amat vai augstk izgltba saistoš jom; pieredze darb ar lieliem datu apjomiem; teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office;obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:tra informcijas ievde specil programm;sarakste ar programmas lietotjiem, atbildšana uz tehniskiem jautjumiem; sekošana ldzi programmas darbbai (ja sistm pards kdas); sniegt atbalstu nodaas vadtjiem;sniegt atskaites vadtjam. Prasbas:3+ gadu darba pieredze ldzg amat vai augstk izgltba saistoš jom; teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office;obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt un uzraudzt vairkus...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:nodrošint lielu un kompleksu sistmu programmatras izstrdi, ieviešanu un uzturšanu;iepazties ar esošo programmu nodrošinjumu, analizt dadus tehniskos risinjumus un izvlties piemrotko;rakstt programmas kodu (programmas sou secbu) saska ar projektjuma aprakstu; sagatavot programmatras testšanas plnu, izstrdt un izpildt testpiemrus, gatavot testšanas prskata dokumentus.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT jom; izcila pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (DOM, jQuery);pieredze...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:projektu koordinšana (IT projekti);projektu darba plnu sastdšana, izpildes kontrole;projektu dokumentcijas izstrde;projektu testšana;komandas vadšana;akciju, konkursu izstrde;budeta plnošana.Prasbas:vismaz 3 gadu pieredze projektu koordinšana IT jom;pieredze projektu dokumentcijas izstrd;teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office;obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt un uzraudzt vairkus projekt...

 • Company LIDO, AS in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Pienkumi:- Rpties par telpu uzkopšanu, radot sakoptu vidi klientiem un darbiniekiem.Prasbas:- Prasme strdt preczi un tri;- Atbildbas sajta un noturba stresa situcijs;- Pozitva domšana.Piedvjam:- dinšanu darbiniekiem uz izdevgiem nosacjumiem;- Izdevgus nosacjumus Lido restornos, veikalos un pie msu sadarbbas partneriem;- Profesionls un karjeras izaugsmes iespjas;- Draudzgu kolektvu un tradcijm bagtu atmosfru;- Apmakstus cea izdevumus un naktsmtni darbiniekiem no reioniem.e-pasts:...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicina darb tehnisks dokumentcijas izstrdtjuProfesionls prasmes un kvalifikcija:Izpratne par IT principiem;oti labas vizul noformjuma prasmes ar MS Power Point, MS Word, MS Excel;Pieredze ar diagrammu rkiem (piem., MS Visio, Adobe, Illustrator);Teicamas angu valodas zinšanas (rakstiski un mutiski);Analtisks un problmu risinšanas prasmes;Spja nodrošint augstas kvalittes dokumentciju, pievršot uzmanbu detam;Spja tri aptvert saretas tehniskas koncepcijas un padart ts viegli saprotamas tekst un attlos.Ms jums piedvjam:Darbu stabil un uzticam uzmum;Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;Karjeras izaugsmes iespjas;Konkurtspjgu atalgojumu;Veselbas apdrošinšanu;Profesionlu apmcbu un sertifikciju.Kontaktinformcija:CV stt uz e-pastu: ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb informcijas sistmu testtjuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• 2+ gadu pieredze web aplikciju testšan;• SDLC zinšanas; • Pieredze darb ar automatiztiem testšanas instrumentiem; • Noteiktba un atbildba;• Komandas cilvks;• Labas angu valodas zinšanas; • Vidj specil vai augstk izgltba.Ms jums piedvjam:• Darbu stabil un uzticam uzmum; • Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;• Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;• Karjeras izaugsmes iespjas;• Konkurtspjgu atalgojumu; • Veselbas apdrošinšanu;• Profesionlu apmcbu un sertifikciju.Svešvalodu prasmes: krievu un angu.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb datu bzes programmtjuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• 4+ gadu pieredze strdjot IT nozar;• 2+ gadu pieredze strdjot ar SQL kodu un datu bzes modelšanu/ optimizšanu; • 1+ gadu pieredze ar MS SQL Serveri;• Laba izpratne aplikciju izstrdes principos; • Komandas cilvks;• oti labas angu valodas zinšanas; Ms jums piedvjam:• Darbu stabil un uzticam uzmum; • Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;• Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;• Karjeras izaugsmes iespjas;• Konkurtspjgu atalgojumu; • Veselbas apdrošinšanu;• Profesionlu apmcbu un sertifikciju.Svešvalodu prasmes: krievu un angu.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Datorsistmu un datortklu administratora loma sev iekauj aktvu uzmuma infrastruktras izstrdi un uzturšanuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• Vlama 3+ gadu darba pieredze IT nozar;• Vismaz divu veidu UNIX zinšanas;• NT, Win2000, Active directory zinšanas;• Prasmes Apache, Tomcat, Sendmail, MySQL, Oracle, u.c. administršan;• Tkla iekrtu przinšana (Cisco, HP, u.c.), TCP/IP stack;• Vlama pieredze Unix & Win programmšan;• Vlama pieredze tds programmšanas valods k PHP, Perl, SQL;• Komandas cilvks;• Labas krievu un angu valodas zinšanas (lasšana/runšana/klausšans/rakstšana);Pienkumi:• Veikt servera uzturšanu, konfiguršanu un problmu novršanu;• Ievrot IT instrukcijas;• Veikt tkla uzstdšanu, konfiguršanu un problmu novršanu;• Konsultt un apmct lietotjus jautjumos, kas saistti ar IT infrastruktru; ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Programmšanas ineniera loma sev ietver programmatras izstrdes, dadu produktu versiju un rku vadšanu. Ja programmatras izstrde dads vids un tehnoloijs ir Tavu interešu loks – ms gaidm Tevi!Profesionls prasmes un kvalifikcija:•  IT projektu izstrd • Pieredze ar versiju kontrolsistmu (CVS vai Subversion vai Perforce vai ldzgu) • Pieredze ar Ant un Maven vai MS Build • Pieredze ar izstrdes sistmm (Anthill PRO vai Team Foundation Server vai    Jenkins vai ldzgu) • Pieredze ar .Net C# vai Java konsoli programmatras izstrd • Pieredze ar Unix platformas konsoli • Pieredze IBM Oracle servera administršan tiks uzskatta par priekšrocbu • Laba izpratne par dadu lniju/versiju atbalstu programmatras izstrd • Komandas darbinieks• Labas angu un krievu valodas zinšanas (lasšan/runšan/rakstšan) Pienkumi:• B...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SKAITOŠANAS SISTMU ANALTIISAicinm darb Skaitošanas sistmu analtiiProfesionls prasmes un kvalifikcija:•    oti labas pamatzinšanas mašnmcšan (machine learning), ieskaitot varbtbas teoriju, statisitku, Big Data, u.c •    Kompetence mašnmcšan (machine learning) – klasifikcija, regresija, klasterizcija un datu migrcija•    Labas altgoritmu un datu struktras zinšanas, piemram, grafu teorija, gala stvoka automta teorija, u.c. •    Pieredze ar XML, JMS, SOPA, vai/un Bew Services (WS-*) un citm SOA/Integration tehnoloijm •    Spcga sapratne par Weka, NLP platforms, Apache UIMA, Deep Learnign, Tensorflow, (Py)Torch, Cafee•    Iepriekšja pieredze programmatras risinjumu dizain•    Labas komunikcijas prasmes•    oti labas angu valodas prasmes •    Labas latviešu un krievu valodas prasmes Tiks uzskatt...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb informatvo sistmu projekttju.Darba apraksts:Galven loma iekauj sev aktvu dalbu aizraujošu projektu izstrd un vadšan priekš augstk lmea klientiem, izmantojot labks programmatras izstrdes prakses. Profesionls prasmes un kvalifikcija:• Bakalaura grds Datorzintn vai ldzgs zintns;• Java un WEB izstrdes tehnisks zinšanas;• Pieredze biznesa klases programmatras arhitektras un Web platformu izstrd.• Pieredze IT sistmu analz;• Pieredze aplikciju integrcij;• Dzia izpratne par programmatras arhitektru un izstrdes principiem; • Labas saskarsmes un prezentšanas prasmes;• Perfektas angu valodas zinšanas (lasšana/runšana/klausšans/rakstšana); Pienkumi:• Ievkt no projekta dalbniekiem svargks funkcionls un nefunkcionls prasbas un arhitektras/dizaina ierobeojumus, k ar vlk prezentt nepieciešamos...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem; baneru, logotipu, maketu izstrde;reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos; bilu apstrde; konsekventa dizaina izveide; Prasbas:3+ darba pieredze datorgrafia, grafikas dizainera vai datora dizainera amat; iemaas kvalitatva, radoša, moderna un responsva dizaina izstrd; teicamas prasmes ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Ad...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:programmatras projektšana un izstrde pc izvirztjiem prasbm;programmatras testšana un dokumentšana; programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana; veikt darbbas ar MSQL datu bzes pieprasjumiem; integrt un uzturt e-komercijas platformas. Prasbas:3+ gada darba pieredze IT jom - vlams programmtja vai programmšanas tehnia amat; izcila pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (DOM, jQuery); pieredze ar frameworks; pieredze darb ar lieliem datu apjomiem; SQL, PL/SQL valodu...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodroš...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Elektronisko sakaru sistmu un tklu projektšana;Sekot ldzi procesam un laicgi prbaudt aparatru: prraides sistmas, komutcijas un maršrutšanas iekrtas; Izveidot sateltu tklus, fikstus tklus (kanlu un pakešu tklus, ieskaitot internetu);Apkopot un rakstt tehnisko dokumentciju;Identifict tehniskas problmas dadiem procesiem un risinjumiem.Prasbas:Augstk izgltba IT jom, vlams komunikciju/telekomunikciju, elektronikas vai elektronisko sistmu/tklu jom; Spja strdt patstvgi, meklt piemrotus ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters