Jobmonitor. Search results for Vidi

249 Jobs found

Used filters:
 • Vidix
Displaying 1-50 of 249 results.
 • Company Hire Profi, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Ms specializjamies tikai uz atjaunojamiem energoresursiem, visos realiztajos projektos k kurinmais tiek izmantota biomasa (solid biofuel):Koksnes biomasa – šelda, miza, mea šelda, skaidas, granulas, otrreizjs prstrdes koksne utt.,Agrokultras Kdra – gabalkdra, frzkdra, kdras briketesMsu klienti ir gan starptautiski enertikas koncerni, gan nelieli vietji siltumraošanas uzmumi. Realizjam projektus gan nelieliem ciematiem lauku apvidos,  gan mikrorajonu apkurei liels pilsts.PROJEKTU VADTJU (SILTUMRAOŠANAS TEHNOLOIJAS PROJEKTI)Prasbas kandidtiem:- augstk izgltba siltumenertik, siltumtehnik, inenierzintns, vai cit saistt jom;- vismaz 3 gadu darba pieredze tehnisks vai bvniecbas projektu vadb;- zinšanas par siltumenertikas reglamentjošiem normatvajiem aktiem un montas procesa gaitu;- labas datorp...

 • Company Viedaga, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Uzmums aicina pievienoties savai komandai PAVRU ar pieredzi un prasmi gatavot saska ar tehnoloiskajm kartm! Darba vieta – slimnca (Drtas iel)Darba pienkumi:-przint dienu gatavošanas un pasniegšanas tehnoloijas;-ievrot dienu receptras un kalkulcijas;No Jums ms gaidm:-vlmi strdt un apgt jaunas iemaas;-pozitvu attieksmi pret veicamo darbu un koliem.Jums piedvjam:-profesionlu un msdiengu darba vidi;-atsaucgus un zinošus kolus un vadtju.Jsu pieteikumu (CV) gaidsim elektroniski uz nordto e-pasta adresi: , vai ar zvaniet uz nordto telefona numuru: 29272366...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON” veikal “CITRO”, Sporta iela 6, Krsava.Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Klientu/pircju apkalpošana kases zon;2.Skaidras un bezskaidras naudas darjumu precza veikšana;3.Sagatavot un uzkopt savu darba vietu, uzturt to krtb, ieskaitot ar tirdzniecbas iekrtas un inventru;4.Izvietot preces glabšanai vai tirdzniecbai, ievrojot preu uzglabšanas un tirdzniecbas noteikumus;5.Sagatavot preci prdošanai, prdot un vajadzbas gadjum nodrošint prdots preces piegdi.No Jums uzmums sagaida:1.Augstu atbildbas sajtu;2.Spju strdt preczi;3.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;4.Ievrot darba aizsardzbas, sanitrs un higinas prasbas un tirdzniecbas iekrtu izmantošanas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdr...

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Picrija "ili Pica" mekl enerisku, mrtiecgu un pozitvi domjošu PICU CEPJU DAUGAVPIL Piedv:- apmcbas un pieredzi;- socils garantijas;- pieredzjušu kolu atbalstu;- motivjošu atalgojumu atbilstoši ieguldtajam darbam;- saemt patiesu cieu un iespju profesionli augt;- sakrtotu darba vidi.Kandidtus ldzam pieteikties vakancei stot CV ar nordi "Picu cepjs" uz e-pasta adresi: vai ar CV griezties persongi pie picrijas vadbas pc adreses: Rgas 9 (t/c "Solo", I.st.)Sazinsies ar kandidtiem, kuri tiks izvirzti nkamajai konkursa krtai...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Vidi
  19.09.2020

  PROGRAMMŠANAS INENIERIS Darba pienkumi:•Raošanas iekrtas vadbas programmšana.Papildus prasbas:•Atbilstoša izgltba profesionlaj jom;•Iepriekšja darba pieredze;•Spja patstvgi plnot un organizt savas darba gaitas;•Godgums un augsta atbildbas sajta.Piedv:•Stabilu atalgojumu;•Interesantu un dinamisku darba vidi;•Draudzga un atsaucga kolektva atbalstu. CV, nordot amatu stt uz e-pastu: Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Vidi
  19.09.2020

  SOL Baltics OU Latvijas Filile, AKF aicina darb palgstrdnieku eguma HES teritorijas uzkopšanai. Atalgojums 5.00 euro (bruto) stund. Darba apraksts:·       Teritorijas uzkopšana egum - zles paušana ar trimmeri, raideri, stumjamo zles pvju. ·       Lapu grbšana. ·       Ziem sniega tršana, ietvju kaisšana ar pretsldes materilu. Darbs no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 6:00. Darbu var uzskt trk un pielgot jsu vajadzbm. Uzmums nodrošina stabilu ikmneša darba samaksu ldz mneša 10.datumam, socils garantijas, darba aprbu un apavus, darba inventru, patstvgu darbu un karjeras iespjas, profesionls apmcbas un kvalifikcijas celšanu, patkamu darba vidi un draudzgu komandu. Gaidsim Jsu CV vai zvanus ldz 05.10.2020. no 9.00 - 17.00 darba diens, pc 17.00 SMS. Kaspars Lezdiš, 26343157, ....

 • Company Sandstorm, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Koka ku demontas uzmums SIA Sandstorm aicina pievienoties komandai mrtiecgu un komunikablu:                                BRIGADIERIPienkumi:Ikdienas darbu plnošana un darbu vadšana objekt; Nestandarta situciju risinšana objekt;Darbu kvalittes kontrole;Uzturt tehnisk krtb darbam nepieciešamos instrumentus un tehniku;Brigdes motivšana darbamLaicga darba plnu izpilde.Prasbas:Augsta atbildbas sajta;Pozitva un lojla attieksme pret darbu un klientu;Pieredze organizt darbu padotajiem;Vlama pieredze bvniecb;B kategorijas autovadtja apliecba.Piedvjam:Dinamisku darba vidi;Atsaucgu kolu atbalstu;Regulru atalgojumu padartajam darbam no 1000 Euro(bruto);Socils garantijas;Darba automašnu.CV stt uz e-pasta adresi: vai zvant pa tlrua numuru 20142200....

 • Company BALTIC AUTO PARTS, SIA in Vidi
  19.09.2020

  SIA Baltic Auto Parts aicina darb auto rezerves dau prdevju veikal FIXUS Jelgav,Paula Lejia iela 4 Ja Tev patk darbs ar klientiem un auto ir Tava sirdslieta – nc un pievienojies msu komandai. Tavi pienkumi bs: Klientu apkalpošana veikal Preu izkrtošana veikal, darbs ar kases apartu Krtbas uzturšanu tirdzniecbas zl un noliktav Ja Tev ir: Vlme strdt tirdzniecb Zinšanas par automašnu uzbvi un konstrukciju Prasme strdt ar datorprogrammm/katalogiem Izpratne par kvalitatvu klientu apkalpošanu Precizitte, uzticamba un atbildbas sajta darb Iniciatva, prasme strdt komand Labas latviešu un krievu valodas zinšanas B kategorijas autovadtja apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu Ms piedvjam: Atbildgu un interesantu darbu stabil uzmum Stabilu atalgojumu skot no 1300 EUR, bruto rtu darba vidi un ela...

 • Company BALTIC AUTO PARTS, SIA in Vidi
  19.09.2020

  SIA Baltic Auto Parts aicina darb auto rezerves dau prdevju veikal FIXUS Jelgav,Paula Lejia iela 4 Ja Tev patk darbs ar klientiem un auto ir Tava sirdslieta – nc un pievienojies msu komandai. Tavi pienkumi bs: Klientu apkalpošana veikal Preu izkrtošana veikal, darbs ar kases apartu Krtbas uzturšanu tirdzniecbas zl un noliktav Ja Tev ir: Vlme strdt tirdzniecb Zinšanas par automašnu uzbvi un konstrukciju Prasme strdt ar datorprogrammm/katalogiem Izpratne par kvalitatvu klientu apkalpošanu Precizitte, uzticamba un atbildbas sajta darb Iniciatva, prasme strdt komand Labas latviešu un krievu valodas zinšanas B kategorijas autovadtja apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu Ms piedvjam: Atbildgu un interesantu darbu stabil uzmum Stabilu atalgojumu skot no 1300 EUR, bruto rtu darba vidi un ela...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  19.09.2020

  C.T.CO, SIAAicina darb programmtjuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• Laba izpratne aplikciju izstrdes principos; • SDLC zinšanas;• Komandas cilvks;• oti labas angu valodas zinšanas; Ms jums piedvjam:• Darbu stabil un uzticam uzmum; • Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;• Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;• Karjeras izaugsmes iespjas;• Konkurtspjgu atalgojumu; • Veselbas apdrošinšanu;• Profesionlu apmcbu un sertifikciju.Svešvalodu prasmes: krievu un angu.Kontaktinformcija:CV stt uz e-pastu: ...

 • Company BodyEsthetic, SIA in Vidi
  19.09.2020

  sniegt kosmtiska rastra pakalpojumus, organizt un sakopt darba vidi atbilstoši veicamajam procesam. Planot tehnoloisk procesa darba secbu, nodrošinot klientu drošu apkalpošanu.Irna Keiša tlr. 26375593...

 • Company MEDUSA PROJECT, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Interneta portla redaktors (2529 04)Pienkumi:Portla redišana un administršana.Jaunumu plsmas operatva prvalde.Jaunumu un publikciju meklšana citos resursos, publikcijs, WEB monitorings.Socilo tklu prvaldba.Materilu redišana.Prasbas: Vismaz 3 gadu pieredze (urnlistikas jom, portla administršan, korektora, redaktora vai ldzvrtg jom/amat) vai augstk izgltba urnlistikas vai ldzvrtg jom.Krievijas sabiedriski-politisks, socils un ekonomisks vides teicama przinšana, visprjs priekšstats par pasaules sabiedriski-politisko, socilo un ekonomisko krtbu.Izcilas angu un krievu valodas zinšanas (pareizrakstbas prasmes tiks prbaudtas).Teicamas datorprasmes.Teicama orientšans starptautisk interneta vid.Sapratne par dadu materilu integršanu socilajos tklosAnaltiska domšana, stresa noturba.Vlama pieredze int...

 • Company SPĀRES PAMATSKOLA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Spres pamatskola mekl latviešu valodas un literatras pedagogu.Prasbas:   izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 prasme strdt komand un veicint sadarbbu, elastgums, spja operatvi reat un prasme atrisint problmu situcijas, augsta saskarsmes kultra, atbildbas sajta un komunikcijas spjas, Ms piedvjam: stabilu atalgojumu un socils garantijas, msdiengu darba vidi. CV   stt uz e- pasta adresi:  Tlr.nr.: 28395104, 64170071, 64170076 ...

 • Company PIKU, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Raošanas uzmums aicina pastvg darb strdt gribošu darbinieku – PALGSTRDNIEKU. Ja vlaties papildint esošs un apgt jaunas prasmes, efektvi un labi strdt katru dienu, attstties kop ar augošu Latvijas uzmumu, pievienojieties mums. Pienkumi:Dadu nelielu koka virsmu un detau slpšana ar slpmašnu un krsošana ar krsošanas pistoli;Izejmaterilu sagatavošana darbam;Paldzba noliktav un citi saimnieciskie darbi.Prasbas:Vidj profesionl vai amatizgltba;Precizitte un augsta atbildbas sajta pret veicamajiem darbiem pienkumiem;Pozitva attieksme pret darbu un dzvi kopum;Iepriekšj pieredze krsošan, kokapstrd un zinšanas par tehnoloisko apstrdes procesu tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam:pastvgu un stabilu darbu augoš uzmum;Interesantu un dinamisku darba vidi;Atalgojumu - 700Eur /mn. NETO (uz rokas) + bonusu...

 • Company ZTB, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Uzmums, kurš nodarbojas ar meliorcijas sistmu izbvi aicina darb bvdarbu vadtju.Darba pienkumi – Bvniecbas procesu kontrolšana, organizšana un uzraudzba,Projekta dokumentcijas sagatavošana un uzturšana,Veikt uzmrjumus un aprinus objektos iestrdtajos materilos,Izpildto darbu kontrole,Komunikcija ar pasttjiem, bvuzraugiem un projekttjiem,Bvdarbu termiu, resursu un izmaksu plnošana,Piedalšans bvobjektu sapulcs.Prasbas kandidtiem – Obligts sertifikts meliorcijas sistmu bvdarbu vadšan,Obligta iepriekšj pieredze meliorcijas sistmu izbv,Atbildba, precizitte, spja strdt gan komand, gan individuli,B kategorijas vadšanas apliecba,Iespja strdt komandjumos pa visu Latviju,Datorprasmes (Word, Excel)Ms piedvjam – Profesionls attstbas iespjas un pozitvu darba vidi,Atsaucgus kolus,Kvalifikciju un darba rez...

 • Company Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rehabilitcijas centrs „Lgatne”aicina darb pavru:Ms piedvjam:q  Pilnas slodzes darbu profesionl komand;q Stabilu darba vidi, atsaucgu un draudzgu kolektvu;q Adekvtu atalgojumu (bruto EUR 550,00 mnes) un socils garantijas;Prasbas:q  Zint un ievrot dienu gatavošanas tehnoloiju un dienu noformšanas tehniku;q  Orientties sava darba p...

 • Company Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Rehabilitcijas centrs „Lgatne””  aicina darb - Klientu apkalpošanas operatoru (dienas mai)Ms piedvjam:q  Pilnas slodzes darbu profesionl komand;q  Stabilu darba vidi;q  Adekvtu atalgojumu (EUR 3,10/h) un socils garantijas;q  Darbu saska ar grafiku.Prasbas:q  Vidj vai vidj specil izgltba;q  Valodu zinšanas (latviešu, krievu, angu); ...

 • Company CV Keskus OU Latvia filiāle, AKF in Vidi
  19.09.2020

  Elektroietaišu projektšanas inenieris/-eUzmuma klients SIA "Joe Latvia" ir viens no vadošajiem bvuzmumiem Latvij, kas profesionli vada un steno dada veida projektus gan Latvij, gan starptautisk mrog, izmantojot daudzpusgu pieredzi un resursus.Darba apraksts:Izstrdt tehniskos projektu rasjumus elektrbas projektiem (iekšjo un rjo elektrotklu projektšana; vjstrvas tklu projektšana).Apsekot objektus kltien.Uzturt komunikciju ar klientiem projekta izstrdes gait.Sadarboties ar projekt iesaisttajiem koliem no citiem departamentiem.Ar projektiem saisttas dokumentcijas un atskaišu sagatavošana.Prasbas kandidtiem:Vismaz viena gada pieredze elektroietaišu projektšan;Labas latviešu un angu valodu zinšanas, vlama krievu valoda.Teicamas iemaas darb ar autoCAD. B kategorijas autovadtja apliecba.Bvprakses...

 • Company EURO CONSTRUCTION DEVELOPMENT, SIA in Vidi
  19.09.2020

  SIA „Euro Construction Development”,  re.numurs 40203135544 Bvniecba / Nekustamais pašums  aicina darb bvstrdniekuDarbinieku skaits: 1Darba alga: 1076 eiroDarba pienkumi:Veikt ku un palgku apkopi, remontu un bvniecbu.  Komplektt nepieciešamos bvmaterilus. Veidot nesjkonstrukcijas (pamatus, sienas). Veikt koka karkasa sagatavošanu un uzstdšanu. Veikt visa veida sienu apšuvumu ar veltiem diem, skaidu pltnm, saplksni.  Veikt grdas seguma nomaiu.Piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu stabil uzmum;Regulri izmakstu, stabilu ikmneša atalgojumu;Socils garantijas;Profesionls pilnveidošans iespjas;Sakrtotu darba vidiPapildus informcija:Darba laiks – normalais darba laiksJa atbilstat mintajm prasbm, stiet pieteikumu uzE-pasts: Sazinsimies ar kandidtiem, kas tiks ai...

 • Company INNOVA, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Raošanas uzmums aicin pastvg darb noliktavas prziniDarba pienkumi:-Komplektt preces saska ar saemtajiem uzdevumiem, nodrošint raošanu ar izejmateriliem-Organizt / veikt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus -Uzskaitt noliktav novietots preces-Uzturt krtbu noliktvPrasbas:-Iepriekšja pieredze ldzg darb-B kategorijas autovadtja apliecba-Latviešu un krievu valodas zinšanas-Fizisk izturbaPiedvjam:-Konkurtspjgu atalgojums no 700 eiro ldz 1000 EUR brutto-Socilas garantijas-Dinamisku darba vidi stabil uzmumCV ldzam stt uz nordto epastu: ...

 • Company Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SI in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „RGAS AUSTRUMU KLNISK UNIVERSITTES SLIMNCA”KLIENTU APKALPOŠANAS DAAAICINA DARB KLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORUPrasbas:-    vlama augstk izgltba (var bt nepabeigta)-    aicinjums strdt klientu apkalpošanas jom-    uz klientu orientta personba ar iniciatvu -    teicamas komunikcijas un saskarsmes prasmes-    spja risint nestandarta situcijas-    teicamas valsts valodas, labas krievu valodas zinšanas-    labas iemaas darb ar datoru un informcijas sistmmPienkumi:-    apkalpot klientus, sniedzot attlintu pakalpojumu-    sniegt klientiem preczu informciju par slimncas sniegto pakalpojumu-    reistrt klientus pakalpojuma saemšanai informcijas sistm-    izskaidrot klientiem informciju par sniegt pakalpojuma atrašans vietu, laiku un apmaksas krtbu-    sniegt atbildes uz klientu e-pastu jautjumie...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:- liela failu daudzuma apstrde ar Excel un 1C paldzbu;- darbs ar tabulm, grafikiem, formulm; - maksjumu apstrde, prbaude un sadalšana; - aktv komunikcija ar rzemju partneriem; - dalba ikmneša projektu slgšan. Prasbas;- obligta augstk izgltba finanšu vai ekonomikas jom; - izpratne par maksjuma opercijm un spja orientties finanšu aprinos; - pieredze darb ar programmu "COLVIR", 1C un "Excel"- obligta darba pieredze ar JIRA, EVERNOTE, TextExpander, MindNode; - loisk un analtisk dom...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ”RAUNAS BRUAKMENS,, AICINA PIEVIENOTIES SAVAI DARBGAJAI KOMANDAI TEHNII- MEHNIIPIENKUMI:VEIKT TEHNISKS APKOPES UN IKDIENAS REMONTUSVEIKT METINŠANAS DARBUS AR AUTOMTISKO METINŠANAS IEKRTUPRASBAS: IZPRATNE PAR TEHNIKU UN ELEKTROTEHNIKUSPJA OPERATVI REAT UN NOVRST PROBLMASSPT VEIKT REMONTUS VOLVO, MAN, JSB, NISAN, BOBCAT TEHNIKAISPJA UZEMTIES ATBILDBU PAR SAVA DARBA REZULTTUPRECIZITTE UN PUNKTUALITTE        NODROŠINAM :DARBA VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMO APRKOJUMUDARBU STABIL UZ ATTSTBU ORIENTT UZMUMSALIEDTU, DRAUDZGU KOLEKTVU GODGU UN VIENMR LAICGU SAMAKSU, SKOT NO 1400 EUR DINAMISKU UN POZITVU DARBA VIDIDARBA VIETU RAUNLGUMS PIETEIKUMU VAI CV STT UZ NORDTO E PASTA ADRESI : " rel="nofollow">...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ”RAUNAS BRUAKMENS,, AICINA PIEVIENOTIES SAVAI DARBGAJAI KOMANDAI BRUTJUS UZ SEZONAS LAIKU NO JNIJA LDZ OKTOBRIM.PIENKUMI:GRUNTS IZLDZINŠANABRUA IEKLŠANA OBJEKTNODROŠINT KVALITATVU DARBA IZPILDICITI DARBI, KAS SAISTTI AR BRUA IEKLŠANUPRASBAS :IEPRIEKŠJA  PIEREDZE BRUŠANNODROŠINM :DARBU STABL UZ ATTSTBU ORIENTT UZMUMSALIEDTU DRAUDZGU KOLEKTVUGODGU UN VIENMR LAICGU SAMAKSU, SKOT NO 1400 EUR DINAMISKU DARBA VIDIDARBA VIETU OBJEKTOS, GALVENOKRT VIDZEMLGUMS PIETEIKUMU VAI CV STT UZ NORDTO E PASTA ADRESI : ...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ”RAUNAS BRUAKMENS,, AICINA PIEVIENOTIES SAVAI DARBGAJAI KOMANDAI PAKOTJUPIENKUMI:-VEIKT GATAVS PRODUKCIJAS PAKOŠANU UN PRODUKCIJAS STPOŠANU- PRODUKCIJAS BRU ŠIROŠANU- KVALITTES KONTROLIPRASBAS :PRECIZITTE UN PUNKTUALITTEAUGSTA ATBILDBAS SAJTAVLŠANS STRDTNODROŠINM :- DARBU STABIL UZ ATTSTBU ORIENTT UZMUM- SALIEDTU, DRAUDZGU KOLEKTVU - GODGU UN VIENMR LAICGU SAMAKSU, SKOT NO 850 EUR - DINAMISKU UN POZITVU DARBA VIDI- DARBA VIETU RAUNLGUMS PIETEIKUMU VAI CV STT UZ NORDTO E PASTA ADRESI : ...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ESAM RAOŠANAS UZMUMS SIA ‘’RAUNAS BRUAKMENS,, SAKAR AR RAOŠANAS APJOMA PALIELINŠANOS, AICINM PIEVIENOTIES SAVAI DARBGAJAI KOMANDAI  BRUA RAOŠANAS OPERATORUPIENKUMI:DARBS PIE BRUA RAOŠANAS IEKRTAS”AME”NODROŠINT KVALITATVA PRODUKTA RAOŠANUVEIKT RAOŠANAS IEKRTAS UZRAUDZBUIEVROT PRODUKTA TEHNISKO SPECIFIKCIJU PRASBAS:- PIEREDZE BRUA RAOŠAN VAI PIEREDZE CITA VEIDA RAOŠAN- PRECIZITTE UN LOISK DOMŠANA- ELASTBA UN KOMUNIKABLITTE- PRAKTISKAS IEMAAS BRAUKŠAN AR AUTOIEKRVJUNODROŠINM :-      DARBU STABIL UZ ATTSTBU ORIENTT UZMUM-      SALIEDTU, DRAUDZGU KOLEKTVU -      GODGU UN VIENMR LAICGU SAMAKSU, SKOT NO 1400 EUR - DINAMISKU UN POZITVU DARBA VIDI- DARBA PIENKUMUS, KAS NAV SAISTTI AR FIZISKI SMAGU DARBU- DARBA VIETU RAUNLGUMS PIETEIKUMU VAI CV STT UZ NORDTO E PASTA ADRESI : ...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ”RAUNAS BRUAKMENS,, AICINA PIEVIENOTIES SAVAI DARBGAJAI KOMANDAI BRUTJUS PIENKUMI:GRUNTS IZLDZINŠANABRUA IEKLŠANA OBJEKTNODROŠINT KVALITATVU DARBA IZPILDICITI DARBI, KAS SAISTTI AR BRUA IEKLŠANUPRASBAS :IEPRIEKŠJA  PIEREDZE BRUŠANNODROŠINM :DARBU STABIL UZ ATTSTBU ORIENTT UZMUMSALIEDTU DRAUDZGU KOLEKTVUGODGU UN VIENMR LAICGU SAMAKSU, SKOT NO 1400 EUR DINAMISKU DARBA VIDIDARBA VIETU OBJEKTOS, GALVENOKRT VIDZEMLGUMS PIETEIKUMU VAI CV STT UZ NORDTO E PASTA ADRESI : ...

 • Company BALTCLEANER OU LATVIJAS FILIALE, AKF in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tirdzniecbas objekts Liepj, Ziemeu iel aicina darb VEIKALA  APKOPJUPienkumi:    Krtbas un trbas nodrošinšana veikala telpsPrasbas:Latviešu valodas zinšanas (B.lm.)    Prasme uzturt tru un sakoptu vidiSpja strdt dinamisk vidPozitva un uz klientiem orientta personbaPiedvjam:    Dinamisku un interesantu darbu    Stabilu atalgojumu un socils garantijasAlga: Bruto stundas likmi no 2.7 EUR/stundPieteikties vakancei, zvanot: 28689319...

 • Company DECTA, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DECTA, SIAmekljam Python programmtjuNepieciešams prasmes:•    Padziintas zinšanas un pieredze darb ar Python;•    Zinšanas darb ar Django, Flask vai ldzgu tehnoloiju;•    Pieredze darb ar Git;•    Labas komunikcijas prasmes un spja strdt komand; •    Labas analtisks spjas.Vlams prasmes:•    Pieredze darb ar AWS;•    Pieredze darb ar Celery;•    Pieredze darb SQL vai MySQL.Pienkumi:•    Patstvgi uzlabot un kodt programmatru saska ar tekoš projekta normm un specifikcijm;•    Testt aplikciju un labot kmes;•    Komunict un sadarboties ar projekta komandu.Ms piedvjam:•    Stabilu, profesionlu un draudzgu darba vidi;•    Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu;•    Atalgojumu, kas atbilst darba pieredzei un prasmm;•    Profesionls apmcbas;•    Modernu ofisa aprkojumu.Tlrunis saziai: 26001280E...

 • Company JAUNMOKU PILS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA Jaunmoku pils, re.nr. 40003665610, ir atptas komplekss ar daudzveidgu piedvjumu klstu rpus pilstas steigas – klus, pakalniem ieskaut Kurzemes ainav. Saglabjot apkrtnes kultrvsturisks vrtbas un ieviešot arvien jaunus kultrtrisma produktus, kompleks tiek piedvts muzeja apmekljums un muzejizgltojošs programmas, viesncas un restorna pakalpojumi, k ar telpas svinbm un konferencm.Aicinm savai komandai pievienoties VECKO VIESMLI imenes restorn.  Kopgi stenosim:•        imenes restorna veiksmgu darbbu un turpmko attstbu•        Brnišgus svtkus un atmosfru msu viesiem•        Jaunmoku pils vrtbas par dabai draudzgu saimniekošanuPriecsimies uzemt sav komand:•        Ar vadbas prasmm, augstu atbildbas sajtu, precizitti, piekljbu un vlmi sadarboties apvelttu komandas spltju•        Koli, kurš/a va...

 • Company RT METALS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Strauji augošs, raošanas uzmums Liepj ar 20 gadu bagtu pieredzi metlapstrdes nozar, paplašina raošanu. Piedvjam darbu: Produkcijas kontrolierim/ei Prasbas kandidtam: •    prasme last tehniskos rasjumus; •    zinšanas par mršanas tehniku un prasmes lietot mrinstrumentus; •    komunikcijas spjas, augsta atbildbas sajta, precizitte, pašdisciplna un motivcija strdt un sevi pilnveidot; •    ne zemk par bakalaura grdu Mehatronikas inenierij vai ldzg profesij; •    obligta prasba - angu valodas zinšanas;•   obligta pieredze cauruvada metinjumu prbaud,•  Prasmes darb ar CAD(Computer-Aided Design); Darba pienkumi: •    izejošs produkcijas Kvalittes prbaude; •    reistrt konstattas novirzes no normm un ziot par tm; •    nepieciešambas gadjumos raošanas telps veikt, ar tiešajiem pienkumiem nesaistt...

 • Company VALMIERAS PIENS, AS in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  AS „Valmieras piens” aicina pievienoties komandai FASŠANAS OPERATORUS. DARBA PIENKUMI:Sagatavot taru produkcijas iepildšanai;Pildt produktu tar;Sekot fasšanas iekrtas izmantošanai;Veikt sanitrs apstrdes programmu;Piedalties gatavs produkcijas nostšanas proces.JA TEV IR: Vismaz vidj izgltba;Fizisk izturba un atbildbas sajta;Pozitva attieksme pret darbu un spja strdt kolektv; Iespja strdt ar sestdiens un svtdiens maiu darba laiku.MS PIEDVJAM:Iespju strdt un pilnveidoties liel un starptautisk uzmum; Dinamisku darba vidi; Apmcbu, uzskot darbu; ...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “top!” Rgas iel 51, Saulkrastos, Saulkrastu novad.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 470-700 (b...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “mini top!” Strši 2, Trapen, Trapenes pagast, Apes novad. Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 50...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, darbojas prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu:Prdevjam-preu komplekttjai/-am un piegdtjai/-am  jaunaj “E top!” veikal.Darba vieta veikal “top!” Brvbas iel 8, Rjien. Preu piegde Rjienas pilst un pilstas apkrtn.Galvenie darba pienkumi: Pieemt pircju pastjumus elektroniskaj vid; Komplektt produktus atbilstoši klientu pastjumiem; Preu piegde klientiem pilstas robes; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas: B kategorijas autovadtja apliecba; Vlama pieredze tirdzniecb; Precizitte un labas komunikcijas prasmes darb ar klientiem. Piedvjam: Darba laiku mais; Pieredzi un zinšanas jauna tirdzniecbas veida e-veikala pakalpojuma sni...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “ top!” Gaismas iel 12, Daugavpil.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 500-650 (bruto)Darba laiks...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu apsardzes deurantam (-cei)  veikalos “top!” un  “mini top!” Alksn.Galvenie darba pienkumi: Rpties par drošbu un krtbu struktrvienbas telps un apkrtn; Veikt pašuma materilo vrtbu apsardzi; Sadarboties ar apsardzes firmas un policijas darbiniekiem. Prasbas kandidtiem: vlama pieredze apsarga amat; vidj vai vidj specil izgltba; spja risint konfliktsitucijas un rkoties rkrtas situcijs. B kategorijas autovadtja tiesbas. Piedvjam: interesantu darbu stabil uzmum; msdiengu darba vidi; darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; elastgu darba grafiku. Darba alga no 3.75-5.00 eur/h (bruto). CV ldzam stt uz e-pastu: ar nordi – DEURANTS...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “top!”Pauku iel1, Valmier. Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 500-650 (bruto)Darba laiks mais no plk...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “top!” Pils rajon 58, Jkabpil. Uz noteiktu laiku.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 470-700 (br...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb, piedv darbu prdevjam (-ai) veikal “top!” Lplša iel 16, Lielvrd, Lielvrdes novad.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba; Pircju apkalpošana pie kases; Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas kandidtiem: Vlama vidj vai vidj specil izgltba; Vlama pieredze prtikas tirdzniecb; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Profesionls un persongs izaugsmes iespjas. Darba alga no EUR 620-650 (bruto...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, darbojas prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu:Prdevjam-preu komplekttjai/-am un piegdtjai/-am  jaunaj “E top!” veikal.Darba vieta veikal “top!” Brvbas iel 4, Preios. Preu piegde Preiu pilst un pilstas apkrtn.Galvenie darba pienkumi: Pieemt pircju pastjumus elektroniskaj vid; Komplektt produktus atbilstoši klientu pastjumiem; Preu piegde klientiem pilstas robes; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas: B kategorijas autovadtja apliecba; Vlama pieredze tirdzniecb; Precizitte un labas komunikcijas prasmes darb ar klientiem. Piedvjam: Darba laiku mais; Pieredzi un zinšanas jauna tirdzniecbas veida e-veikala pakalpojuma snie...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, darbojas prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu:Prdevjam-preu komplekttjai/-am un piegdtjai/-am  jaunaj “E top!” veikal.Darba vieta veikal “top!” Rgas iel 65A, Lvnos. Preu piegde Lvnu pilst un pilstas apkrtn.Galvenie darba pienkumi: Pieemt pircju pastjumus elektroniskaj vid; Komplektt produktus atbilstoši klientu pastjumiem; Preu piegde klientiem pilstas robes; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas: B kategorijas autovadtja apliecba; Vlama pieredze tirdzniecb; Precizitte un labas komunikcijas prasmes darb ar klientiem. Piedvjam: Darba laiku mais; Pieredzi un zinšanas jauna tirdzniecbas veida e-veikala pakalpojuma sniegš...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, darbojas prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu:Prdevjam-preu komplekttjai/-am un piegdtjai/-am  jaunaj “E top!” veikal.Darba vieta veikal “top!” Rgas iel 13, Salacgrv. Preu piegde Salacgrvas pilst un pilstas apkrtn.Galvenie darba pienkumi: Pieemt pircju pastjumus elektroniskaj vid; Komplektt produktus atbilstoši klientu pastjumiem; Preu piegde klientiem pilstas robes; Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Prasbas: B kategorijas autovadtja apliecba; Vlama pieredze tirdzniecb; Precizitte un labas komunikcijas prasmes darb ar klientiem. Piedvjam: Darba laiku mais; Pieredzi un zinšanas jauna tirdzniecbas veida e-veikala pakalpojum...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Firma Madara’89” - viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb - piedv darbu PRDEVJAM(-AI) veikal “mini top!” Valkas iel 1A, Rencnos, Rencnu pagast, Burtnieku novad.Galvenie darba pienkumi:Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba;Pircju apkalpošana pie kases;Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl;Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole.Prasbas kandidtiem:Vlama vidj vai vidj specil izgltba;Vlama pieredze prtikas tirdzniecb;Precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:Interesantu darbu stabil uzmum;Msdiengu darba vidi;Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas;...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON” struktrvienb apsardze Mea iel 9, Rzekn.Ja Tev ir:1.Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas.2.Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, k ar pozitva attieksme un spja strdt komand.3.Iepriekšja pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev piedvjam:1.Interesantu darbu stabil uzmum.2.Msdiengu darba vidi.3.Darbs saska ar grafiku (maiu darbs).4.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas.CV ar nordi " Apsardzes deurants " ldzam stt uz e-pastu  vai zvant uz tlruni 25445535.Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm.Iesniedzot/nostot savu pieteikumu, kandidts apliecina, ka piekrt savu personas datu apstrdei Personla atlases procesa nodrošinšanai. SIA “LEKON” nodrošins Jsu personas datu konfidencialitti....

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Krvjs /Tirdzniecbas zles darbinieks/ (fiziski smags darbs), veikals "CITRO"Latgales iela 18, Rzekne. Maiu darbs. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Ievrot preu maršanas noteikumus;2.Krtot preces un izvietot ts vitrns, plauktos un cits viets tirdzniecbas zl;3.Informt pircjus par precm, k ar paldzt atrast pircjam nepieciešams preces tirdzniecbas zl.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, ...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Konditors struktrvienba “Produkcijas raošanas un prstrdes cehs (Kulinrija)”  Varou iela 36b, Rzekne Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Sagatavot izejvielas raošanas procesam;2.Gatavot krmus un glazras;3.Veidot plastisks masas un šokoldes rotjumus;4.Noformt konditorejas izstrdjumus.No Jums uzmums sagaida:1.Augstu atbildbas sajtu;2.Vlmi strdt un spju strdt preczi;3.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;4.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus;5.Darba pieredzi konditora amat.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Maiu darba grafiku;7.Darbam atbilsto...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  KONDITORA PALGS “Produkcijas raošanas un prstrdes ceh (Kulinrija)”  Varou iela 36b, Rzekne. Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON”! Ja Tev ir: 1.      Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas; 2.      Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, k ar pozitva attieksme un spja strdt komand; 3.      Iepriekšja pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu. Ms tev piedvjam: 1.      Interesantu darbu stabil uzmum; 2.      Msdiengu darba vidi; 3.      Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas. Ldzu, stt savu CV ar nordi "Konditora palgs" stt uz e-pastu: Jautjumu gadjum zvant darbadiens pa t. 25445535 Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicin...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs veikals - noliktava “Labais”, Atbrvošanas aleja 163, Rzekne. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Klientu/pircju apkalpošana kases zon;2.Skaidras un bezskaidras naudas darjumu precza veikšana;3.Sagatavot un uzkopt savu darba vietu, uzturt to krtb, ieskaitot ar tirdzniecbas iekrtas un inventru.No Jums uzmums sagaida:1.Augstu atbildbas sajtu;2.Spju strdt preczi;3.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;4.Ievrot darba aizsardzbas, sanitrs un higinas prasbas un tirdzniecbas iekrtu izmantošanas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Maiu dar...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Noliktavas darbinieks (fiziski smags darbs) Laipni aicints msu komand struktrvienb “Vairumtirdzniecbas noliktava”, Strdnieku šrsiel 7a, Rzekn.Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Komplektt preci saska ar saemto uzdevumu;2.Organizt/veikt izkraušanas, iekraušanas darbus un novietošanas darbus;3.Veikt preu prvietošanu saska ar saemto uzdevumu u.c.No Jums uzmums sagaida:1.Vlmi strdt;2.Labas koncentršans spjas;3.Augstu atbildbas sajtu;4.Spju strdt preczi;5.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas (a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters