Jobmonitor. Search results for Rīga

145 Jobs found

Used filters:
 • Rīgax
Displaying 1-50 of 145 results.
 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  19.09.2020

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb skolotja palgu uz nenoteiktu laiku (1 slodze)Darba vietas adrese: Andromedas gatv 3 , RgaTlrunis 67848296, 67848295 , 29259655CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Rīga
  19.09.2020

  Aicinm darb skolotja palgu.Darba pienkumos ietilpst:Paldzba pedagogiem organizt brnu darbbu;Trbas un krtbas uzturšana grupas telps;Brnu dinšana.Nepieciešama vidj izgltba, valsts valodas zinšanas C1 pakp, imenes rsta atzinums par veselbas stvoka atbilstbu veicamajam darbam.Kontaktinformcija: e-pasts , tlrunis 67848151, 67848152...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  19.09.2020

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb lietvedi.Darba pienkumiLietvedbas krtošana, dokumentu plsmas organizšana un apstrde.Prasbas kandidtiemValsts valodas zinšanas augstkaj lmen (C2), pieredze ldzg amat.Darba alga 534,00 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Rga, Andromedas gatve 3, tlr. 67848295, 67848296, 29259655, 26336214, e-pasts: ...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  19.09.2020

  Rgas 154. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb apkopju,Darba alga 430,00 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Darba vieta: Rga, Andromedas gatve 3, tlr. 67848295, 67848296, 29259655  e-pasts: ...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  19.09.2020

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb skolotja palgu uz noteiktu laiku (0.5 slodzes)Darba vietas adrese: Andromedas gatv 3 , RgaTlrunis 67848296, 67848295 , 29259655CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Rīga
  19.09.2020

  Steidzami Rgas 4. pirmsskolas izgltbas iestde "Avotiš" aicina darb izveicgu, fiziski noturgu virtuves darbinieku uz noteiktu laiku. Darba pienkumi:nodrošint produktu (dienu gatavošanai nepieciešams izejvielas un pusfabriktus) nogdšanu no noliktavas uz virtuvi, k ar produktu izemšanu no iepakojumiem – izsaiot un atvrt stikla taru, kastes, maisus ar produktiem;veikt pirmreizjo gaas, zivju un drzeu apstrdi;ieslgt pltis, vrmos katlus un citas diena pagatavošanai nepieciešams iekrtas pc pavra vai pavra palga nordjumiem, ievrojot tehnikas un iekrtu pareizas ekspluatcijas un drošbas noteikumus;mazgt virtuves traukus, aprkojumu, inventru, ievrojot normatvajos aktos noteikts prasbas;veikt virtuves telpu (taj skait damtelpu) kvalitatvu tršanu:divas reizes dien mazgt grdas;vienu reizi mnes mazgt sien...

 • Company RĪGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  19.09.2020

  RGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE aicina darbSkolotja palgu (1 slodze)Darba vieta: Rga, Firsa Sadovikova iela 20Zvant: 26546476; e-pasts: ...

 • Company VITARESTA UAB Latvijas filiāle, AKF in Rīga
  19.09.2020

  VITARESTA UAB Latvijas filile, AKFAicinm darb stniekus VIA JRMALA tirdzniecbas teritorijas (outlet)  uzkopšanai Jaun iela 12, Pii, Babtes pagastsMs piedvjam:- Apmcbas- Stabilu un regulru ikmneša atalgojumu. - Socils garantijas. - Darba aprbu. - Atsaucgu darba vadtju. Pilns darba laiks, 7 dienas ned. Pieteikumus stt: Tlr.nr. 22833887...

 • Company VITARESTA UAB Latvijas filiāle, AKF in Rīga
  19.09.2020

  VITARESTA UAB Latvijas filile, AKFAicinm darb apkopjas VIA JRMALA tirdzniecbas telpu (outlet) uzkopšanai Jaun iela 12, Pii, Babtes pagastsMs piedvjam:- Apmcbas- Stabilu un regulru ikmneša atalgojumu. - Socils garantijas. - Darba aprbu. - Atsaucgu darba vadtju. Pilns darba laiks, 7 dienas ned. Pieteikumus stt: Tlr.nr. 22833887...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Jumis in Rīga
  19.09.2020

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde "Jumis" (Re.Nr. 3601903026) aicina darbSkolotju logopdu (0.5 slodzes)    Darba pienkumi: Plnot, organizt un stenot grupu un individuls nodarbbas pirmsskolas izgltbas iestd ar mri veikt brnu valodas profilaksi un korekciju. Darba vietas adrese: Jaunrozes iela 12, Rga, LV-1035Atalgojums: no EUR 860 (par 1 likmi)Darba devja kontaktinformcija: CV stt uz , tlrunis uzziai 67848245, 25431670...

 • Company Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola in Rīga
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Itas Kozakvias Pou vidusskola aicina darb Direktora vietnieku(-i) saimnieciskaj darb.Darba pienkumi:- Vadt skolas saimniecisko darbu;- Plnot, vadt un kontrolt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi;- Piedalties skolas saimniecisk budeta plnošan un izpildes kontrol, saskaojot ldzeku izlietošanu ar skolas direktoru.Prasbas kandidtiem: Augstk izgltba un profesionl pilnveide atbilstoši savas nozares specifikai.CV stt uz e-pastu: Tel. informcijai: 67546740...

 • Company FURNY, SIA in Rīga
  19.09.2020

  Mbeu konstruktors – rastjs - dizainersPienkumi:Mbeu projektšanu pc dizainprojektaDokumentcijas sagatavošana raošanai (detalizšana, rasjumi, tehnisk informcija)Darba vieta - dens 23, RigaPrasbasPieredzi mbeu projektšan un rasšan;Iepriekšj darba pieredze mbeu raotnMbeu furnitras przinšanu vai spju tri apgt jaunoVlme strdt un attisttiesPieredzi darb ar Autodesk Inventors vai Solidworks; AutoCad un MS Office przinšanu ikdienas lietotja lmen. VBAUzmums piedv:Iespju strdt perspektv un stabil uzmumLabus darba apstkus ar draudzgu, profesionlu kolektvuInteresantu darbu un profesionls attstbas iespjasKonkurtspjgu atalgojumu un socils garantijasCV stt uz e-pastu: t. 29738180...

 • Company RĪGAS 264.PIRMSSKOLAS IZGLITĪBAS IESTĀDE Zelta ats in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RGAS 264.PIRMSSKOLAS IZGLITBAS IESTDE "Zelta atsldzia" aicina darb LIETVEDI– steidzami uz 1 slodzi, amata vieta uz noteiktu laiku, provizoriski ldz 2021.gada marta mnesim;Darba alga pirms nodoku nomaksas 534.00 EUR;Darba pienkumi:-nodrošint saemto, nostamo un Iestdes iekšjo dokumentu sagatavošanu, uzskaiti, reistršanu, sadali, sistematizciju, nostšanu un izsniegšanu,- darbs ar datu bzm.Valsts valodas zinšanas augstkaj lmen (C2) atbilstoši Valsts valodas likuma prasbm. Nepieciešama vismaz vidj izgltba, vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. Praktisk darba pieredze attiecgaj jom pirmsskolas izgltbas iestd tiks uzskatta par priekšrocbu.Praktisk darba pieredze attiecgaj jom tiks uzskatta par priekšrocbu.CV un motivcijas vstuli stt uz iestdes e-pastu: Tlrui uzzim 67848498;26172315....

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems”  izsludinaSocils aprpes un socils rehabilitcijas nodaasAprptja ( (uz nenoteiktu laiku)amata pretendentu konkursuAmata mris:Nodrošint Rgas socils aprpes centra „Meciems” klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmen, aprpt klientus, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu.Darba apraksts:Veikt klientu aprpi socil darba specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnu; paldzt personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veikt klientam ikdienas higinas procedras; sakrtot matus; paldzt apgulties vai piecelties no gultas; paldzt aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu; sekot klienta aprba un veas trbai, ja nepieciešams apmaint to, sekot apavu krtbai, trbai; saemt dienu no virtuves un izdalt klientiem istabis, ...

 • Company Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 80. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb PIRMSSKOLAS IESTU UN SKOLU MSUPrasbas: Atbilstoša izgltba; datorzinšanas.Darba vieta: Gar iela 24, Rga.Tlr. 67848469 vai 67848470CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīdzene Bērnu un jaunatnes sporta skola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas brnu un jaunatnes sporta skola "Rdzene" aicina darb apkopju.Darba pienkumiUzkopt telpas un inventru skolas bz Lucavsalas iel 43, Rg.Prasbas kandidtiemPrasmes un vlme uzkopt telpas inventru, spja organizt savu darbu.Bez kaitgiem ieradumiem. PiedvjumsDarba alga pirms nodoku ieturšanas 450.00 Eur mnes.Pieteikumu un CV stt uz e-pastu Tel. 29461790. ...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb apkopjuPiedvjums: 430 eiro par slodziCV un motivcijas vstuli stt , vai zvant, tlr. 67546199...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb krievu valodas skolotju.Darba pienkumi:Pc amatu apraksta, viena vesela slodze.Prasbas kandidtiem:Iegst vai iegta augstk izgltbaCV un motivcijas vstuli stt , tlr. 67546199...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb matemtikas skolotju.Darba pienkumi:Pc amatu apraksta, viena vesela slodze.Prasbas kandidtiem:Iegst vai iegta augstk izgltbaCV un motivcijas vstuli stt , tlr. 67546199...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb deurantuPiedvjums: 447.20 eiro par slodziCV un motivcijas vstuli stt , vai zvant, tlr. 67546199...

 • Company RĪGAS 46.VIDUSSKOLA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

   Darba pienkumi:- vadt ceu satiksm skolnu autobusu, sagatavot to izbraukumiem,  veikt t uzturšanu lab tehnisk stvokl.CV stt uz e-pastu:  T.67343105, 29456466...

 • Company RĪGAS 88. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RGAS 88. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb  LIETVEDI uz 0,5 slodziPrasbas:- vidj vai augstk izgltba;- pieredze darb ar datoru un biroja tehniku; - vlamas zinšanas lietvedb;- labas latviešu valodas zinšanasMs piedvjam:- labus darba apstkus;- darba algu 257 EUR (bruto)Kontaktinformcija: e-pasts: Tlr.: 25413960...

 • Company RĪGAS 88. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RGAS 88. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb  LIETVEDI uz 0,5 slodziPrasbas:- vidj vai augstk izgltba;- pieredze darb ar datoru un biroja tehniku; - vlamas zinšanas lietvedb;- labas latviešu valodas zinšanas.Ms piedvjam:- labus darba apstkus;- darba algu 326.00 EUR (bruto)Kontaktinformcija: e-pasts: Tlr.: 25413960, 67848768...

 • Company Rīgas 97.pirmsskolas izglītības ietāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 97. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb Pirmsskolas izgltbas skolotjuDarba pienkumi: darbs ar 1.6 - 3 gadus veciem brniemPiedvjam: - darbu 2 dienas ned, var darba apvienošanas krtb- 0.7 slodzesPrasbas kandidtiem: Izgltba atbilstoši MK noteikumiem; latviešu valodas zinšanas augstkaj pakpDarba alga: 860,00 eur par 1 slodziTlr. 26174582E-pasts: ...

 • Company BADO CONSULTING, SIA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  BADO CONSULTING, SIATIRGVEDBAS VADTJSDarba pienkumi:ptt un veidot biznesa modeli jaunuzmumiem noteiktajs joms;izstrdt ilgtermia attstbas stratijas;ptt tirgus un t turpmks attstbas tendences;ptt un veidot jaunuzmuma/preu/pakalpojuma tlu;veikt mrketinga aktivittes jaunuzmuma/preu/pakalpojuma atpazstambas sekmšanai;prdošanas stratijas izstrde;plnot, vadt un koordint mrketinga aktivittes.Prasbas pretendentam:3+ gadu darba pieredze vadtja amat;vlama pieredze mrketinga vadtja amat un uzmuma brenda vadb;spja strdt komand.Kontaktinformcija: ...

 • Company JUMES, SIA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sia JumesAicina darb MONTTJSDarbs objektos Rg.Kontakti: t. 25718457...

 • Company JUMES, SIA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sia JumesAicina darb GALDNIEKSDarbs objektos Rg.Kontakti: t. 25718457...

 • Company JUMES, SIA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sia JumesAicina darb  REMONTATSLDZNIEKSDarbs objektos Rg.Kontakti: t. 25718457...

 • Company RIGAS SOCIALAIS DIENESTS in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Socilais dienestsaicina darb INFORMATORUGalvenie darba pienkumi: - nodrošint Tetitoril centra klientu un telefonzvanu uz Teritoril centra informatvo tlruni uzklausšanu;- nodrošint klientiem preczas informcijas sniegšanu par socils paldzbas vai socil pakalpojuma veida pieejambu un nepieciešamajiem dokumentiem, nordot darbinieka atrašans vietu un pieemšanas laikus;- aktualizt informatvos materilus uz stendiem, kas izvietoti klientu uzgaidmajs telps;- nodrošint klientus ar bukletiem un citiem pieejamiem informatvajiem materiliem par socilo paldzbu un pakalpojumiem;- nodrošint profesionlu sadarbbu informcijas apmaiai ar citm Dienesta struktrvienbm un citm institcijm klienta interess ;-citi amata pienkumi pc Teritoril centra vadtja vai Rajona nodaas vadtja nordjumiem.Prasbas kandidtiem:Iz...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Audzinšanas un mcbas darbs ar  4-5 gadgiem brniem  mazkumtautbu grup   Rgas 192. pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestd (Kra Vatsona iela 11A, Rga, Meaparks).  Aicinm darb ar studentus ar specializciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.  Slodze -   no 0,7 ldz 0,85 likmes (30 kontaktstundas  ned). Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transport. Veselbas apdrošinšana ( jnostrd pirmsskol vairk nek 1 gadu). Prasbas:Augstk pedagoisk izgltba ar specilizciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.    Kontaktinformcija:Tlr. 67848368, 67848675,   CV stt uz e-pastsa adresi:   ...

 • Company Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tlrunis: 67271125CV stt uz ...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Mārdega in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde ''Mrdega''aicina darb Medicnas msu (1 slodze) Prasbas: msu reistrs, sertifikts.CV stt uz e-pastu: T.67848211, 26595505...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Mārdega in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde ''Mrdega''aicina darb Skolotja palgu pilotgrup (0.5 slodzes) Prasbas: vidj izgltba, valsts valoda C lmenis.CV stt uz e-pastu: T.67848211, 26595505...

 • Company SI "Bruneros" Latvijas filiāle, AKF in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  • Plnot, organizt un kontrolt ikdienas darbu izpildi, paredzt nepieciešamos resursus (darbiniekus, produktus, izejvielas, iekrtas un aprkojumus);• Vadt un kontrolt raošanas procesus;• Organizt darbinieku ikdienas darbu, pienkumu izpildi;• Sagatavot atskaites par raošanas darba izpildi;• Pildt vadtja uztictos uzdevumus un sniegt atskaites par paveikto.Prasbas:• Pieredze sabiedrisks dinšanas jom pavra vai prtikas tehnologa amat vai atbilstoša izgltba. Pieredze darbu vadtja vai raošanas vadtja amat tiks uzskatta par priekšrocbu.• Loisk domšana, atbildba, precizitte, saimnieciskums, komunikabilitte;• Prasme organizt savu un savu padoto ikdienas darbu;• Spja rast un ieviest efektvus risinjumus;• Spja strdt ar vairkiem uzdevumiem vienlaicgi;• Latviešu valodas zinšanas. Krievu valodas zinšanas mu...

 • Company Rīgas 3. speciālā pamatskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 3. specil pamatskola (Telts iela 2A, re.nr. 3822900729) aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotja palgu  uz noteiktu laiku un pilnu slodzi.Prasbas kandidtiem:1. Pamata vai vidj izgltba2. 1. Lmea A pakpes valsts valodas prasme.3. Veselbas stvoklis pieauj veikt šda veida darbu (izzia 027/u).Pienkumi:1. Paldzt pirmskolas izgltbas skolotajam organizt brnu darbbu saska ar pirmskolas izgltbas programm noteiktajiem mriem un uzdevumiem.2. Grupas telpu uzkopšana.3. Brnu aprpe.Amata alga par slodzi pirms nodoku nomaksas 544, 00 EUR, 10% piemaksa par darba specifikuCV stt uz e-pastu: ...

 • Company RIGAS PATVERSME in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas patversme aicina pieteikties sanitra amata vakancei uz nenoteiktu laiku.                                                          Amata mris: nodrošint klientu ar pašm vajadzbm kvalitatvu aprpi Darba vieta: Maskavas iela 208, RgaGalvenie darba pienkumi:•    novrot klienta veselbas stvokli un paldzt apmierint pamatvajadzbas; •    saemt virtuv gatavo dienu klientiem, kuri paši nespj to veikt, nodrošint aprpjamo klientu barošanu;•    veikt drbju mazgšanu aprpes gultu klientiem;•    Veikt klientu gultas klšanu, gultas un apakšveas maiu, klienta persongo mantu kontroli. Nodrošint trbu klienta mants. Atbildt par klienta aprba un mantu nodošanu / saemšanu mazgšan.•    Nodrošint klientu personisko higinu (apmazgjot pie autibikšu nomaias, veikt viiem roku un kju nagu kopšanu), mazgt klien...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pusslodzi ( 4 stundas dien): no 15:00-19:00; vai pa maim no 7.00-11.00. un no 15:00-19:00 . Darba alga  305 euro mnes (pirms nodoku nomaksas).Darba pienkumi saska ar amata aprakstu:Paldzt un sniegt pedagoisku atbalstu brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Nodrošint rta un pcpusdienas clien brna spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, brv laika pavadšanu;Veicint brnu pašapkalpošans, higinisko iemau un kulturls uzvedbas veidošanu;Piedalties grupas organiztajos paskumos iestd un rpus ts (svtki, ekskursijas, muzeji u.c.);Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus dads dienas rema aktivitts (pastaiga, diendusa, sporta no...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pavru uz 1 pilnu slodzi.Darba pienkumi - pirmsskolas vecuma brniem  atbilstoša diena gatavošana ievrojot tehnoloisko procesu, diena izsniegšana. Piedvjam darbu msdieng virtuv, darbs tikai nedas darba diens, braukšanas maksas atvieglojumus Rgas sabiedriskaj transport. Darba laiks pc vienošans.CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 241. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb krtgu, rpgu VIRTUVES DARBINIEKU/-CI.  Tlrui informcijai 67848610,67848612. CV, ldzu, stt uz iestdes e-pastu: ....

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pavru. Darba pienkumi - pirmsskolas vecuma brniem  atbilstoša diena gatavošana ievrojot tehnoloisko procesu, diena izsniegšana. Piedvjam darbu msdieng virtuv, darbs tikai nedas darba diens, 4 nedas ikgadjo atvainjumu vasar, braukšanas maksas atvieglojumus Rgas sabiedriskaj transport. Darba laiks pc vienošans.CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba pienkumi- Rpties par mzikas nodarbbu materilo bzi, mzikas instrumentu, rotalietu, grmatu saglabšanu mcbu darbam atbilstoš stvokl;- Plnot, organizt un novrtt brnu darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem, ievrojot izgltojamo vajadzbas, vispusgai un harmoniskai attstbai;- Sadarbb ar pirmsskolas izgltbas skolotjiem, organizt svtkus, tematiskos paskumus, jautros brus un citas aktivittes;Piedvjam nepilnas 0,680 slodzes darbu 4 grups ar visprjo pirmsskolas izgltbas programmu (latviešu mcbu valoda).CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem STEIDZAMI aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pilnu slodzi (5-6 gadgi brni)  un uz 0.5 slodzi (3-4 gadgi brni).Darba pienkumi saska ar amata aprakstu. Piedvjam darbu uz nenoteiktu laiku, socils garantijas. Atlaides Rgas sabiedriskaj transport.CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde ''Zilbīte'' in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Zilbte” aicina darb saimniecbas vadtjuPrasbas:Nepieciešam izgltba – vidj vai vidj profesionl izgltba, augstk lmea valsts valodas zinšanasDarba vieta – Rg, Malnavas iel 4Darba alga (bruto) – EUR 650.00 CV stt: , T: 67848417, 29131768...

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDEaicina darbSkolotja palgu (uz noteiktu laiku)Darba pienkumi:Paldzt grupu skolotjiem nodrošint pedagoisko procesu, atbildt par grupas telpu trbuPrasbas kandidtiem:Vidj izgltba, latviešu valodas prasmes (C1) un vlme darboties komand, ar brniemPiedvjums:544,00 Euro pirms nodoku nomaksas mnes, atlaides braukšanai Rgas pilstas sabiedriskaj transport.Pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu:, tlrunis: 67848532, 67848533, 67848534...

 • Company Rīgas Mūzikas vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Mzikas vidusskola aicina darb STNIEKU.Kontakti: e-p:Tlr.nr.: 67612391, 29473000...

 • Company Rīgas Mūzikas vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Mzikas vidusskola aicina darb STNIEKU.Kontakti: e-p:Tlr.nr.: 67612391, 29473000...

 • Company INCUBE RIGA, SIA in Rīga
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  INCUBE RIGA, SIA aicina darb JURISTUSpecializcija profesij:Starptautisks komercdarbbas un nodoku konsultantsPrasbas:Augstk izgltbaNemazk k 5 gadu pieredze starptautisks auditu kompnijs jurista vai konsultanta amat.Svešvalodu prasmes: Angu, franu un krievuE-pasts saziai: ...

 • Company Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 234. pirmsskolas izgltbas iestdeAicinm darb medmsuPrasbas: profesionl vidj, augstk, vai pirm lmea profesionl augstk izgltba; spk esošs rstniecbas personas reistrs, sertifikts; teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes; Piedvjm:·        Pilnu darba slodzi;·        Stabilus ienkumus;·        Darbu draudzg un radoš kolektv;·        Socils garantijas;·        Mneša atalgojumu 648.00 euro pirms nodoku nomaksas.CV un motivcijas vstuli stt uz epastu Informcija par tlr: 67848485Dabavietas adrese: Kurzemes prospekts 86C, Rga...

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 210. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb stnieku (pilna slodze)Darba pienkumi:Uzkopt un uzturt tru iestdes teritoriju - slauct pagalmu, ravt pues, apkopt un apgriezt krmus, paut zli, ziem trt sniegu.Prasbas kandidtiem- atbildgs pret darba pienkumiem;- bez kaitgiem ieradumiem.- latviešu- pamata lmenis A- pamatizgltbaPiezmesDarba alga - 430 EURAdrese: Bru iela 6, Rga, E-pasts: CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastuTlr.nr.: 67848532, 67848533...

 • Company Rīdzene Bērnu un jaunatnes sporta skola in Rīga
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas brnu un jaunatnes sporta skola "Rdzene" aicina darbHALLES PRZINI (0.25 slodzes)Darba vietas adrese- Dumbrja iela 27, Rga. Darba laiks: pc grafikaTiek veikta prbaude uz sodmbu. Prasbas: imenes rsta izzia ar atauju strdt izgltbas iestd. Pieteikumu un CV, nordot amata nosaukumu, ldzam stt uz e-pastu .Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm. Tlrunis 67471731. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Rīga Edit filters