Jobmonitor. Search results for Other

7599 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 7599 results.
 • Company Nordic Jobs Worldwide in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Suomenkielinen asiakaspalvelu RiiassaAsiakasyrityksessämme ollaan vakuuttuneita siitä, että luovuus ja henkilökohtaisten suhteiden rakentaminen ovat onnistuneen asiakaspalvelutiimin perusta. He etsivät uusia kykyjä Riian toimistolleen Latviaan. Haluatko olla osa nuorta tiimiä, työskennellä motivoivassa ympäristössä ja saada hyvät mahdollisuudet edetä urallasi? Sitten sinun kannattaa hakea tätä paikkaa!Kumppanimme:Kumppanimme on globaali yritys, joka työllistää yli 30 000 työntekijää toimistoilla 22 maassa. Vuodesta 2001 heillä on myös toimisto Riiassa, jossa työskentelee hyvin pohjoismaalaisen tiimi. Yritys tarjoaa asiakaspalvelua, IT-tukea sekä myyntitoimintoja monella eri kielellä. Kumppaniyrityksemme tarjoaa hyvät mahdollisuudet uralla etenemiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Het...

 • Company Jūrmalas slimnīca, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Jrmalas slimnca”rstniecbas iestdes kods - 130020302Re. Nr. 40003220000 Vienbas pr.19/21, Jrmala, LV-2010SIA „Jrmalas slimnca” aicina darb apkopju uz noteiktu laiku 3 mnešiem. Piedvjam:stabilu atalgojumu EUR 630 mnes pirms nodoku nomaksas (stundu tarifa likme EUR 3.76) un socils garantijas;summtais darba laiks – katru darba dienu no 13.00 ldz 21.00;darbu draudzg un atsaucg kolektv;atvieglotus nosacjumus medicniskajai aprpei slimnc.Pieteikuma vstuli un CV ldzam stt uz e-pastu: , tel. 67512983, 27732703. Sazinsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicinti uz tikšanos kltien.Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzba attiecb uz personas datu apstrdi un šdu brvu apriti un ar ko atce Direktvu 95/46/EK 13.pantu, informjam, ka:1) piete...

 • Company LIEPAJAS JURNIECIBAS KOLEDZA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Liepjas Jrniecbas koleda aicina darbLietvedbas daas lietvediuz pilnu darba laiku (1 darba slodze), uz nenoteiktu laikuatalgojums – 540,00 EUR apmr pirms nodoku nomaksasPrasbas pretendentiem:pirm vai otr lmea augstk profesionl izgltba dokumentu prvaldb vai cits socilajs zintns, vai ar vidj profesionl izgltba dokumentu prvaldb;darba pieredze dokumentu prvaldb ne mazka par 1 gadu;pieredze informcijas apkopošan un analz;teicamas latviešu valodas zinšanas;prasmes darb ar datoru (MS Office, taj skait MS Excel) un citiem msdienu sakaru un informcijas ldzekiem;komunikcijas prasmes;zinšanas par mcbu iestdes darba specifiku un darba pieredze mcbu iestd tiks uzskatta par priekšrocbu....

 • Company MALIK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  - Gatavot dienu pc pasttja pieprasjuma.- Veikt aprinus nepieciešamo izejvielu daudzumam un proporcijm, pagatavot pasttos dienus vai sadalt darba pienkumus saviem palgiem.- Kebaba pagatavošana izmantojot Pakistnas tautas tradcijas, uz oglm vai cit veid.Cept un grilt gau pc Tuvo Austrumu, Centrlzijas un Dienvidzijas tautu tradcijm.- Kebaba pagatavošanai izmantot jra vai liellopu gau, k ar vistas gau vai zivis.PRASBAS: Vismaz 3 gadu pieredze attiecg diena pagatavošan. Alga bruto 1200 EURDarba vietas adrese: Brvbas gatve 218, Rg CV stt uz e-pastu  ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu mjturbas un tehnoloiju skolotjam (koka, kokmaterilu, metla un citu ldzgu materilu tehnoloijs)Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks: 01.09.2020.Prasbas:Pienkumu veikšana atbilstoši profesiju klasifikator noteiktajam (kods 2341 01).Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Latviešu valodas prasme augstkaj pakp.Nav sodmbas, kas liedz strdt izgltbas iestd.Piedvjam:Nepilnas slodzes darbu (1 diena) - 7 kontaktstundas, kokapstrdes pulciš (pc vienošans).Darbu uz nenoteiktu laiku.260.00 - 290.00 eiro (pirms nodoku nomaksas).Kontakttlrunis 29146191 (...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS  PAMATIZGLTBAS  BIOLOIJAS  SKOLOTJU 7.- 9.kl. (0,231 DARBA LIKME)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 182,57 euro (6 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem projektos.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Tlrunis  63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS MATEMTIKAS SKOLOTJU        (0,866 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 649,50 euro (26 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu Prasbas pretendentam: - vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr,- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom,prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,-derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi 692 EUR + 20% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 63061925;...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz noteiktu laikuPrasbas: Augstk pedagoisk vai augstk izgltba un pirmsskolas skolotja kvalifikcija vai skumizgltbas skolotja kvalifikcija.Atalgojums: 790 euro brutoCV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Tlrunis 63072388; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS  PAMATIZGLTBAS  MIJAS SKOLOTJU 8.- 9.kl. (0,153 DARBA LIKME)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 121,13 euro (4 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem projektos.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Tlrunis  63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb uz nenoteiktu laiku MASIERI  Prasbas pretendentam:-masiera sertifikts-valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,-vlams praktisk darba pieredze,-zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,-augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,-derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Darba slodze:20 stundas ned, darbs no pirmdienas ldz ceturtdienai pcpusddiens no 14.00-19.00Alga: 346 EUR +10% piemaksa, ja ir 10 gadus un vairk pieredze šaj amat, vl 10%piemaksaPieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 63061940; 28710735....

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu izgltbas psihologam pamatizgltbas un pirmsskolas posmAdrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi:Veikt individulo darbu ar izgltojamajiem.Veikt grupu darbu ar izgltojamajiem.Sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu brnam via attstbas veicinšan.Sadarboties ar prjo atbalsta personlu.Konsultt pedagoisko personlu un skolotju palgus.3-4 reizes gad organizt vecku apmcbas savu kompetenu ietvaros.Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Ir psihologa sertifikts (izgltbas un skolu psiholoija)Ir veikta reistrcija ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb Latviešu valodas un literatras skolotju pamatskol (0,433 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 324,75 euro (13 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS DABASZINBU SKOLOTJU (dabaszinbas, bioloija 5.- 9.kl. (0,333 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 249,75 euro (10 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS FIZIKAS SKOLOTJU 8.-9.kl. (0,155 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 110,05 euro (4 kontaktstundas)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: vai Tlrunis 63072388; 63072588...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS MIJAS SKOLOTJU 8.-9.kl. (0,133 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 99,75 euro (4 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu vai rsta palguPrasbas pretendentam: - augstk  vai vidj profesionl izgltba – reistrcija rstniecbas personu reistr, sertifikts;- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,- derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi 785 EUR + 20% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 63061925;...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu vai rsta palguPrasbas pretendentam: - augstk  vai vidj profesionl izgltba – reistrcija rstniecbas personu reistr, sertifikts;- praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom ne mazk k 3 gadi,- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,- derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi no 879 EUR + 10% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 2...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb uz nenoteiktu laiku  medicnas msu Prasbas pretendentam: - vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr,- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom,prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,- derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi 775 EUR + 10% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 630619...

 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, 40103372090, mekl  KRAVAS AUTOMOBIA VADTJUPiedvjam: -Starptautiskie kravu prvadjumiPrasbas: -Autovadtja apliecba CE kategorija.Ldzu savu CV stt uz e-pastu: ...

 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, 40103372090, mekl BVNIEKUDarba pienkumi:    -montas darbi,    -betonšanas darbi,    -stiegrošanas darbi,    -veidu montaas un demontaas darbi,    -mršanas, apmešanas, flzšanas, iekštelpu apdares darbi.    Ms piedvjam:   -konkurtspjgu atalgojumu,   -socils garantijas,   -draudzgu kolektvu,   -labus darba apstkus,   -darbs ir saistts ar komandjumiem: Latvij, Vcij un Zviedrij.Ldzu stit CV uz e-pastu: " rel="nofollow">...

 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, 40103372090, aicina darb NOLIKTAVAS DARBINIEKUSLdzu savu CV stt uz e-pastu: ...

 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, 40103372090, aicina darb PALGSTRDNIEKUSLdzu savu CV stt uz e-pastu: ...

 • Company ICOTTON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sakar ar jaunas raotnes atvršanu SIA "iCotton" aicina darb ELEKTRII. Prasbas kandidtiem: Obligta izgltba elektro jom vai iepriekšja pieredze elektria darb vismaz 1 gads, nepieciešama C (augstspriegums) elektrodrošbas grupa, precizitte un atbildba. Piedvjam: darbu stabil, augoš kompnij. Maiu darbs (t.sk. nakts maias). CV stt uz e-pasta adresi " rel="nofollow"> ar nordi: ELEKTRIIS...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb pamatskolas matemtikas skolotju uz pilnu slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 790 eur  Pieteikuma dokumenti ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb vidjs izgltbas  angu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsauc...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb pirmsskolas izgltbas  skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga  no 750 e...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  angu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucg...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas   skolotju  skumskol - 1.-3. klases  audzintjs.Mcbu priekšmeti - matemtika, latviešu valoda, socils zinbas, dabas zinbas, tika.Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; mnešalga  no 750 euro pa...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb angu valodas skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga  no 750 euro par ...

 • Company ICOTTON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sakar ar jaunas raotnes atvršanu SIA "iCotton" aicina darb RAOŠANAS IEKRTAS OPERATORU. Prasbas kandidtiem: pieredze ldzg amat, vlamas mehnia iemaas, sapratne par raošanas iekrtm un to uzbvi, precizitte un atbildba. Piedvjam: darbu stabil kompnij, darba samaksu atbilstoši paveiktajam darbam, maias darbs (t.sk. nakts maias). CV stt uz e-pasta adresi ar nordi: OPERATORS...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  krievu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsau...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolasizgltbas iestde ''Gaismia'' aicina darb mu, atsaucgu skolotja palgu/ auklti uz nenoteiktu laiku.Darba laiks no 8:00 ldz 16:30Alga 495- EUR/mnesDarbs ar 5- 6 gadus veciem brniem.Pretendentiem zvant pa tlruni: 29342051...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  matemtikas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  latviešu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, ats...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb fizikas skolotju pamatskol uz pilnu slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 790 eur  Pieteikuma dokumenti * dzv...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb skumizgltbas skolotju uz pilnu slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 790 eur  Pieteikuma dokumenti * dzves un...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb logopdu uz 0,95 slodzi (28h) ned (uz noteiktu laiku). Darba pienkumi:• Veikt brnu valodas profilaksi un korekciju;• Regulri plnot un organizt individuls nodarbbas;• Konsultt brnu veckus par brnu apmcbas saturu  valodas traucjumu novršanai.Prasbas pretendentiem:• augstk pedagoisk izgltba un skolotja logopda kvalifikcija vai augstk izgltba un logopda vai audiologopda kvalifikcija;• Labas saskarsmes prasmes;• oti labas datorzinšanas (MS Office, MC Excel, Powerpoint u.c. programmas) un pieredze darb ar biroja tehniku; • Precizitte, augsta atbildbas sajta;• valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – pc vienošansAtal...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb sertifictumedicnas msu uz aizvietošanas laiku. Pieteikties  Uzvaras iel 10, Jelgav, lietvedb.     Tlrunis: 63022256             ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darbmsu (medicnas msa) uz pilnu slodzi (40h) ned uz nenoteiktu laiku. Darba pienkumi:• Sniegt medicnisko paldzbu, traumu gadjum pavadt uz slimncu, informt veckus par notikušo.• Krtot nepieciešamo izgltojamo un darbinieku medicnisko dokumentciju.• Analizt izgltojamo saslimstbas clous, izstrdt ieteikumus situcijas uzlabošanai.• Atbildt par nordšans paskumiem pirmsskolas izgltbas iestd, konsultt izgltojamo veckus veselbas nostiprinšanas jautjumos.• Organizt sanitri – higinisko normu un prasbu ievrošanas kontroli.• Organizt traumatisma clou novršanas kontroli.Prasbas pretendentiem:• medicnisk  izgltba un  reistrta rstniecbas personu (msu) reistr;• valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no ...

 • Company CBF & LANDSCAPE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ceu bves uzmums, stenojot bvniecbas projektus, aicina pievienoties savai komandai Bvdarbu vadtju (inenierkomunikciju un ceu bvdarbu vadšana) Prasmes:Plnot, organizt un vadt bvdarbus;Przint un pielietot bvnormatvus;Last un izprast projektu dokumentciju;Przint bvniecbas tehnoloiskos procesus;Przint bvmaterilu pamatpašbas, esošo bvmaterilu klstu un sistmas;Izprast bvju konstruktvos risinjumus;Izprast inenierkomunikciju un specilo bvju risinjumus un bvniecbas pamatprincipus;Saprast eodzisko un metroloisko darbu pamatprincipus;Prast izvlties bvmašnas, mehnismus, instrumentus un tehnoloisk aprkojuma sistmas katra konkrt darba veikšanai;Orientties darba samaksas sistms, darba normšan un prast tos pielietot; Prast risint problmu situcijas;Prast veidot optimlu bvlaukuma infrastruktru atbilstoši da...

 • Company DUNDAGA, KOO in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinam darb galveno grmatvedi piena prstrdes uzmum (sfra-raošana un tirdznieciba). Pienkumos ietilpst:Nodoku, finanšu, gada prskatu sagatavošana un iesniegšana;Komunikcija ar VID un bankm;Vadbas konsultšana nodoku jautjumos, nepieciešamo atskaišu sagatavošana (VID, LAD, VVD auditoriem);Citu ar grmatvedbas uzskaiti saisttu uzdevumu veikšana;Pieredze dokumentu apstrd ar grmatvedbas programmu Tildes Jumis. Darba slodze: 1-2x ned;Atalgojums: 600.- Euro (bruto) Pieteikties pa tlruni : 26146886...

 • Company CENTRALA FINANSU UN LIGUMU AGENTURA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb uz nepilno slodzi informtikas/datorikas skolotju. Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: nepilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vi...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb jauku, mu, radošu, atbildgu, enerijas prpilnu pirmsskolas skolotja palgu uz pilnu slodzi (40h) ned (uz noteiktu laiku). Darba pienkumi:rpties par grupas telpu, inventra trbu un krtbu;organizt brnu dinšanu grup; attstt brna pašapkalpošans iemaas;paldzt skolotjm dads brnu dienas ritma aktivitts.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 495.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, Jelgav, LV-3001...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Lctis"STEIDZAMI piedv darbu SKOLOTJA PALGAM UZ    NOTEIKTU   LAIKU (DARBS NO 1.MARTA UZ 2-3 NEDM)Atalgojums:   569 EUR/MNES Darba laiks darba diens no 8:00-16:30Interesties pa tlr. 29339650...

 • Company LKS BIROJS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Grmatvedbas rpakalpojumu uzmums aicina sav profesionlaj komand bilancspjgu grmatvedi. Darba pienkumi:Sniegt kvalitatvus grmatvedbas pakalpojumus saska ar Latvijas Republikas normatvajiem aktiem un visprgi pieemtajiem grmatvedbas standartiem.Grmatvedbas pirmdokumentu apstrde un reistršana grmatvedbas uzskaites programm.VID, nebanku statistikas un Centrls statistikas prvaldes atskaišu sagatavošana.Gada prskata un UIN deklarcijas sagatavošana.Prasbas kandidtiem:- iepriekšj darba pieredze grmatvedbas jom, darb ar grmatvedbas programmu 1C 8.vrsija;- labi przint un orientties LR normatvajos aktos grmatvedbas un nodoku likumdošanas jom;- labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;- labas iemaas darb ar MS Office (Excel, Word);- precizitte darbu izpild, centgums un augsta atbildbas izjta.CV s...

 • Company LNS DANE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbs ššanas uzmum...

 • Company UNISERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Uniserviss, re. Nr. 40103342344, aicina darb Autovadtju kravas busam (B kategorija).Darba pienkumi:- Internetveikala preu piegde klientiem no noliktavas uz nordto adresi ar kravas busu.Prasbas:- Derga B kategorijas vadtja apliecba.- Pieredze darb ar kravas busu (ldz 3,5 t).- Spt sekot ldzi transporta tehniskajam stvoklim.- Nepieciešams przint Rgu un ts tuvko apkrtni.- Latviešu, krievu valodas zinšanas.- Godga attieksme un augsta atbildbas sajta pret darbu pienkumiem.Atalgojums: 1100 - 1350 eiro (bruto).CV lgums stt uz e-pastu ar nordi "Autovadtjs"....

 • Company UNISERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Uniserviss, re. Nr. 40103342344, Aicina pievienoties:Prdošanas prstvi darb ar bvniecbas kompnijmGalvenie darba pienkumi:- Jaunu klientu piesaiste  un lgumu slgšana;- Prdošana esošajiem klientiem;- Ilgtermia sadarbbas veicinšana;- Piedvjumu sagatavošana;- Pastjumu izpildes nodrošinšana;- Profesionlu konsultciju sniegšana;- Noteikto mru sasniegšana;- Darbs ar klientu pretenzijm;- Saretu situciju patstvga risinšana.Prasbas kandidtiem:- Patiesa vlme un spja strdt prdošanas jom;...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters