Jobmonitor. Search results for Other

3731 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 3731 results.
 • Company ITLABS22, SIA in Other
  16.11.2019

  ITLABS22 mekl finanšu darbinieku. Pienkumi:iegt informciju no klienta kltien un attlinti; analizt no datu bzm un dokumentiem iegto finanšu informciju; reistrt sistm klientu/finanšu projektu; apstrdt finanšu informciju un datus;sagatavot individulas atskaites; ievrot finanšu riska kontroles procedras.Uzmums piedv: konkurtspjgu atalgojumu radošu, interesantu darbu  autostvvietu  medicnisko apdrošinšanu pc prbaudes laika Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  16.11.2019

  Aicina darb atsldznieku- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  16.11.2019

  Nepieciešams GZMETINTJS (OAW)Kontakti: t. 25718457...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  16.11.2019

  Nepieciešams REMONTATSLDZNIEKSKontakti: ...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  16.11.2019

  Uzmums piedv darbu virpotjam  (karusevirpa).Citu pilstu iedzvotjiem piedvjam dzves vietu.Iepriekšja darba pieredze ir obligta. e-pasts: Tel. 67046940; 27016961...

 • Company Fonds "Cilvēks Cilvēkam", NOD in Other
  16.11.2019

  Paldzt klientam apmierint pamatvajadzbas atbilstoši klienta pašaprpes spjm; Veikt klienta mazgšanas procedras; Veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; Paldzt klientam piecelties no gultas vai krsla; Vajadzbas gadjum veikt klienta uzraudzbu; Dokumentt veikts darbbas klienta pamatvajadzbu nodrošinšanai; Ievrot darba drošbas noteikumus; Pielietot klienta drošbas ldzekus; Sekot klienta apkrtjs vides drošbai; ; Informt klientu un komandas darbiniekus par klienta apkrtjs vides draudošiem faktoriem;Dokumentt darbbas, kas veiktas klienta drošas vides nodrošinšanai; u.c.Pieteikties vakancei, stot CV uz e-pastu: vai pa tlruni: 29471037 vai 29424280...

 • Company BAUMEISTER, SIA in Other
  16.11.2019

  Aicinm darb namdarus.Darbs objektos Latvij, iespjami komandjumi uz rzemm. Kontaktinformcija:e-pasts:tel.20065622...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    komandas darba plnošana un izpilde (sistmu analtii, arhitekti, inenieri, piegdtji, apakšuzmji);-    regulra ziošana par projektu norisi, izmaksm, risku prraudzbu un vadbu;-    aktva ldzdalba uzmuma iekšjs un rjs aktivitts, piemram, konferencs, PR paskumos, izstds, klientu vizts, k ar pastvga darba apstku un procesu uzlabošana;-    komunikcijas vadba starp nodam, projekta komandu, projekta ieinterestajm pusm un piegdtjiem;-    projektu dokumentcijas analze un prvaldba;-    ...

 • Company MAXIMA Latvija, SIA in Other
  16.11.2019

  Kasieris/-e/ - prdevjs/-a "Maxima X" veikal Valmier, Nkotnes iel 2.Ms Tev uzticsim:- laipnu un preczu klientu apkalpošanu.Ko ms gaidm:- vidjo vai vidjo specilo izgltbu, - latviešu valodas zinšanas atbilstoši B1 lmenim, - vlams pieredzi ldzg amat, - vlmi un spju aktvi strdt.Ko Tu iegsi:- stabilu atalgojumu vienmr laik,- bezmaksas pusdienas,- apmcbas veiksmgai darba uzskšanai,- veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada),- apmakstu pirmreizjo obligto veselbas prbaudi. Pieteikties vari: ,%20" rel="nofollow">- stot CV uz e-pastu , - aizpildot pieteikuma anketu mjas lap, - aizpildot anketu tuvkaj Maxima veikal. Ja ir kdi jautjumi, zvani veikala direktorei Natajai 26007850 vai uz bezmaksas tlruni 80000088.Sazinsimies ar pretendent...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA "Easy Market" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) Krsotjs (profesiju klasifikatora profesijas kods 7131 01)Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Pienkumi:- Sagatavot virsmas krsošanai.- Ar rokm vai mehniskm iercm krsot metla konstrukcijas utt.;- Prklt, pult metla virsmas.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvu- Labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA "Easy Market" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija)  Bvnieks (profesiju klasifikatora profesijas kods 7111 02)Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Pienkumi:- Ierkot ku pamatus- Veikt jebkura veida ku konstrukciju montu- Veikt betonšanas, apmešanas, flzšanas darbus- Klt grds- Apšt sienas ar ipškartona loksnm- Uzstdt karkasa starpsienas- Montt uzkarinmos griestus- Veikt elektria darbus- Veikt atsldznieka darbus...

 • Company STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA", AS in Other
  16.11.2019

  Viena no straujk augošajm lidostm Eirop!Aicinm darb ATSLDZNIEKU/-CI-SANTEHNIIDarba pienkumi:Nodrošint sanitri-tehnisks un apkures sistmas darbu, veicot profilakses un remonta darbusSaemot pieprasjumu vai konstatjot problmu Lidostas sanitri-tehnisks un ineniertehnisks sistms, veikt sanitri-tehnisks un apkures sistmas remonta darbus savas kompetences ietvarosPrasbas: Izgltba (vismaz): vidj profesionl (santehnia vai siltumtehnia specialitt) Darbs mais Autovadtja apliecba: "B"Valodu zinšanas:Latviešu valoda- Pamata lmen ( A2 );...

 • Company LENOKA, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA "LENOKA" (veikals MEGO) aicina darb KRVJU (roku darbs).Pieteikties zvanot pa tlr.: 29461835 vai persongi veikal Raia iel 40A, Ludz....

 • Company STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA", AS in Other
  16.11.2019

  Viena no straujk augošajm lidostm Eirop!Aicinm darb STNIEKU/-CIDarba pienkumi:Strdt iecirkn, nodrošinot trbu un krtbu, saska ar teritorijas deuranta nordjumiemRpties par materilajm vrtbm, kas atrodas darba iecirknVeit valsts karoga pacelšanu vai nolaišanu valsts svtkos un atceres diensNeparedztu apstku gadjum veikt papildus darbus, kas nav saistti ar teritorijas uzkopšanuPrasbas: Izgltba (vismaz): pamatizgltba Darbs mais (7:00-19:00, 2 strd, 2 brvas) Valodu zinšanas:Latviešu valoda- zemkaj lmen A1; Angu valoda -vlamas pamatzinšanas...

 • Company STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA", AS in Other
  16.11.2019

  Viena no straujk augošajm lidostm Eirop!Aicinm darb LIDLAUKA APKOPES TEHNIKAS VADTJU(uz noteiktu laiku ldz 31.03.2020)Darba pienkumi:Veikt skrejcea, manevršanas ceu, peronu tršanas un uzturšanas darbus, k ar lidostas teritorijas uzkopšanas darbus, nepieciešambas gadjum - sniega izvešanas darbus Veikt perona tehnikas ikdienas apkopes un remontu Apgt un przint lidlauka uzturšanas tehnikas uzbvi, ikdienas apkopju, tehnisko apkopju veikšanu, ts vadbas specifiku un radiosakaru noteikumusPrasbas: Izgltba (vismaz): pamatizgltba, vlama vidj Darbs mais Autovadtja apliecba: &#...

 • Company Smarttec, SIA in Other
  16.11.2019

  Harvestera operatorsPrasbas pretendentam:- "F" traktortehnikas vadtj apliecba;- pieredze uz John Deere harvesteradarbs pa Latgalialga: 1 EUR/1 kubikmetru (neto)SIA "Smarttec", pieteikties zvanot pa tlr.: 29376627, 29426388...

 • Company MW service, SIA in Other
  16.11.2019

  Hansavest Solutions, SIA aicina darb KRAVAS AUTOMOBIA VADTJUSDarba pienkumi:Kravas automobia vadšana. Kravu iekraušanas un izkraušanas kontrole. Nepieciešamo dokumentu  noformšana. Kontaktinformcija: e-pasts: , tlr.nr.:25367373...

 • Company MW service, SIA in Other
  16.11.2019

  Darba apraksts. Metlkonstrukciju monta. Jprvalda rasjumi. Pieredze 2 gadi obligta.  ...

 • Company MW service, SIA in Other
  16.11.2019

  Darbs ar visu veidu  iekrvju tehniku....

 • Company KEPP EU, AS in Other
  16.11.2019

  Nepieciešams kausšanas operators.Profesijas klasifikatora kods: 313501Specialitte: operators - kaustjs.Izgltba: Profesionl vidj izgltba vai vismaz 3 gadu pieredze silcija kristlu audzšanas operatora darb.Darba grafiks: dienas maia un maiu darbs saska ar grafiku.Zinšanas par elektrodrošbu.Zinšanas par drošbas tehniku darb ar spiediena tvertnm.Persongs pašbas: ldzsvarotba, bez kaitgiem ieradumiem, spja nekavjoties reat uz situciju, komunikcijas spjas, spja strdt kolektv.Pieemšana darb pc prrunm. Prrunu gait tiek noskaidrota darba pieredze, iepriekšjs darbbas vieta. Vlamas rekomendcijas.Nepieciešams zinšanas: vakuuma tehnika, karsšanas metodes mono kristlu silcija kausšan, iemaas tehnoloisko iekrtu apkalpošan, drošbas tehnika kausšanas proces.Veicamie darbi: kausšanas darbu veikšana vakuuma t...

 • Company Euro Live Technologies, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA “Euro Live Technologies”PVN re.nr.:  LV40103191691 Klientu apkalpošanas specilists ar moldvu valodas zinšanm: Darba pienkumi: Zint, izprast un spt piemrot uzmuma piedvto tiešsaistes spu noteikumus, k ar ievrot un uzraudzt spu procedru izmaias un papildinjumus; Informt spltjus par sples norises krtbu, spu noteikumiem, atbildt uz jautjumiem moldvu valod. Ms piedavjam: Motivjošu atalgojumu; Apmakstu apmcbu periodu; Elastgu darba grafiku (darbs uz pilnu vai nepilnu slodzi, darbu iespjams apvienot ar studijm Lieliskus darba apstkus, stabile atalgojumu, socils garantijas (oficilu un vienmr laik izmakstu atalgojumu, mjgas telpas ar izklaides, atptas un virtuves zonm, sporta zli, veselbas apdrošinšanas polisi) Draudzgu kolektvu un vriengus paskumus...

 • Company Finesta Latvia, SIA in Other
  16.11.2019

  Uzmums Finesta Latvia, SIA (licence darb iekrtošans pakalpojumu sniegšanai Nr.6/2018, potencilais darba devjs) aicina darb:722308 datorizts ciparu vadbas (CNC) metlapstrdes darbgaldu IESTATTJUPrasbas kandidtiem: spja patstvgi iestatt iekrtu; prasme last tehniskos rasjumus; precizitte, punktualitte un augsta atbildbas sajta; gatavba strdt mais; angu valodas zinšanas (profesionlo terminu sapratne); atbilstoša pieredze vismaz 1 gads (priekšrocba, ja ir pieredze darb ar Fanuc, Mastercam vai Mazak Smoothcam programmatru, ar Fanuc, Haidenhain, Siemens vai Mazak iekrtm); Piedv: ilgtermia darbu Somijas uzmum; ...

 • Company Dūre R, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA "Dre R" prtikas veikl aicina darb mazumtirdzniecbas veikala vadtju. Nepieciešamas datorlietošanas prasmes.   Pieteikumus un CV pieemam Rgas iel 232B,  Lvnos vai stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 29221241, 26622112...

 • Company Dūre R, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA "Dre R" prtikas veikl aicina darb mazumtirdzniecbas veikala prdevjus..  Pieteikumus un CV pieemam Rgas iel 232B,  Lvnos vai stt uz e-pastu: Skka informcija pa tlruni: 29221241, 26622112...

 • Company IG Konsultācijas, SIA in Other
  16.11.2019

  Msu klients ir viens no vadošajiem bvniecbas uzmumiem Latvij ar ievrojamu starptautisku pieredzi. Kopš dibinšanas 1992. gad tas ir realizjis daudzus apjomgus infrastruktras projektus Latvij, Vcij, Gruzij, Horvtij, Malt, Kenij, Kazahstn, Krievij un cits valsts, un šobrd uzmums ir viens no vadošajm bvkompnijm Baltij ar nostiprintm tirgus pozcijm celtniecbas, enertikas, sakaru sistmu un tklu montas, un infrastruktras izbves joms.Realizjot izaicinošu projektu, aicinm pieteikties:ELEKTRONISKO SAKARU BVNIECBAS PROJEKTU VADTJS / -ADarba pienkumi: Sagatavot bvprojektu realizcijai, saskaojot ar Pasttju termius, laika grafiku, maksjumu grafiku un darbu veikšanas projektu;Izveidot projekta organizatorisko struktru un veikt konkrt bvobjekta realizcijas plnošanu un organizšanu;Uzraudzt un nodrošint pro...

 • Company IG Konsultācijas, SIA in Other
  16.11.2019

  Msu klients ir strauji augošs un dinamisks IT uzmums, kas Latvijas tirg darbojas jau vairkus gadus. Uzmumam ir veiksmga pieredze Microsoft Dynamics un msdiengu WEB aplikciju izstrd. Kompnijai ir plašs klientu loks – skot ar jauniem uzmumiem ldz bankm, kuru apkalpošanas primrais nosacjums ir kvalitatvi sasniegts gala rezultts. Uzmums aicina pievienoties savai komandai talantgu IT specilistuMicrosoft Dynamics NAV Programmtjs Darba pienkumi un atbildba:Atbilstoši klientu vajadzbm izstrdt, ieviest un uzturt MS Dynamics NAV programmatras pielgojumus un moduus, t.sk. tehnisko uzdevumu izstrde;Konsultt klientus un lietotjus par MS Dynamics NAV funkcionalitti, esošiem un potenciliem risinjumiem;Veidot datu analzes un vizualizcijas risinjumus, programmt saiknes ar citm, rjm sistmm;MS Dynamics NAV e...

 • Company Frigate, AS in Other
  16.11.2019

  AS "Frigate" Sakar ar darba pieaugumu aicina darbVrtspapru ekspertuPrasbas kandidtiem:- Augstk izgltba ekonomik, un/vai grmatvedb un audit.- Papildus kvalifikcija darb ar vrtspapriem tiks uzskatta par priekšrocbu.- Spja strdt gan komand, gan patstvgi.- Augsta atbildbas sajta.- Prasme organizt savu darbu.- Komunikcijas prasmes. CV un pieteikuma vstuli ar nordi "Vrtspapru eksperts" lgums stt uz e-pastu: ....

 • Company Latvijas Kara muzejs in Other
  16.11.2019

  Latvijas Kara muzejs (Re.nr.90000020203) aicina darbSaimniecbas nodaas vadtjuGalvenie darba pienkumi:•    Plnot, vadt, koordint un atbildt par muzeja saimniecisko infrastruktru, izstrdt ikgadjos un perspektvos saimniecisk darba plnus un koordint to realizciju;•    Organizt saimniecisko darbu, przint visprjo saimniecbu muzej, apsekot ku tehnisko stvokli, izstrdt dokumentciju, kas saistta ar saimniecisko darbu veikšanu;•    Krtot ar muzeja un filiu elektroapgdi, densapgdi, kanalizciju un apkures sistmu saisttos jautjumus un dokumentciju;•    Veikt ugunsdrošbas, k ar darba aizsardzbas un drošbas specilista funkcijas;•    Nodrošint ugunsdrošbas un apsardzes sistmas apkopi sadarbb ar apkalpes firmu;•    Plnot, organizt un atbildt par iepirkumiem, muzeja saimniecisks darbbas nodrošinšanai, sas...

 • Company RESHETNIAK, SIA in Other
  16.11.2019

  •SIA RESHETNIAK , vienotais reistrcijas Nr. 40203216455 ,Juridisk adrese: Rees iela 2A - 62, Rga, LV-1055 •    Profesija: 2149 52 Sistmu vadbas INENIERIS•    Darbbas joma: Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11)•    Sistmu vadbas inenieris, saskaojot savu darbbu ar uzmuma vadtju un sadarbojoties ar citu struktrvienbu vadtjiem, veic pienkumus, kas ir saistti ar kompleksu uzmuma sistmu vai zintietilpgu produktu izveidi, uzturšanu un pilnveidošanu: plno, koordin un vada uzmuma sistmu izstrdšanu, testšanu, ekspluatšanu un utilizciju; plno, koordin un vada sistmu inenierijas ikdienas darbu; veic sistmu modelšanu un analzi; veic sistmu ekonomiskos aprinus, izstrdšanas un ekspluatcijas izmaksu analzi; kontrol padots struktrvienbas izdevumus un resursu racionlu izmantošan...

 • Company ELPIS, SIA in Other
  16.11.2019

  Aicinm darb Iepirkumu struktrvienbas vadtju Darbbas joma: Prtikas, vtu augu, drzeu un garšvielu vairumtirdzniecbaDarba pienkumi:o Plnot, organizt un kontrolt iepirkuma nodaas darbu.o Vadt iepirkumu dokumentcijas izstrdi.o Veikt iepirkumu ietvaros iesniegto piedvjumu vrtšanu.o Izskatt un apliecint iepirkumu lgumus, lgumu grozjumus.o Savas kompetences ietvaros konsultt Sabiedrbas vadbu un darbiniekus iepirkumu un sagdes procesu jautjumos.o Analizt to preu pieprasjumus, kuri netiek veikti noslgto iepirkuma lgumu ietvaros, ekonomisko pamatojumu un izvrtt iepirkumu organizšanas nepieciešambu.Darba vietas adrese: Rmuu iela 15, Rga, LV-1005Atalgojums: 1700 EUR.Darba devja kontaktinformcija: e-pasts: , t. 26108252...

 • Company ARMAS TRANSIT, SIA in Other
  16.11.2019

  833203 KRAVAS AUTOMOBIA VADTJSVeikt starptautiskos kravas parvadjumus uz Krieviju.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company Paul Mason Properties, SIA in Other
  16.11.2019

  Darba pienkumi:- apkalpot klientus pie kases, veikt skaidras un bezskaidras naudas norinus- nodrošint izcilu klientu apkalpošanas lmeni- stiprint IKEA k mjoka labiekrtošanas eksperta tlu Latvij, sniedzot pircjiem informciju par veikal noprkamajm precm un pieejamajiem pakalpojumiemPrasbas sekmgai pienkumu izpildei:- vlama iepriekšja darba pieredze prdevja/-as vai kasiera/-es darb- precizitte un uzmanba- lieliskas komunikciju prasmes- iespja strdt maiu darbu Ko ms piedvjam?- konkurtspjgu,...

 • Company Paul Mason Properties, SIA in Other
  16.11.2019

  Darba pienkumi:- darbs ar precm veikala noliktav: preu izkraušana un prvadšana, klientu pastjumu sagatavošana un izsniegšana no noliktavas.- darbs ar elektriskajm noliktavas iekrtm (noliktavas tehniku).- drošas darba vides nodrošinšana sev, koliem un IKEA klientiemPrasbas sekmgai pienkumu izpildei:- pieredze darb noliktav ir vlama, bet nav obligta.- pieredze strauj darba vid, kur prioritte ir pircji.- prasme noteikt priorittes un plnot savu darbu.- pieredze darb ar noliktavas iekrtm tiks uzskatta par priekšrocbu.- centba un uzticamba.- iespja strdt gan dienas, gan nakts maias....

 • Company Paul Mason Properties, SIA in Other
  16.11.2019

  Darba pienkumi:- veikala telpu tršana un uzkopšana;- sagatavot un uzturt krtb nepieciešamo inventru.Piedvjam darbu šd mai:-nepilna slodze/rta mai (no plkst. 07:00-13:00; 4 dienas strd un 2 dienas brvas).Darbiniekam nodrošinm:- regulru un stabilu atalgojumu EUR 4, 10 / stund (pirms nodoku nomaksas);- veselbas apdrošinšanu pc 3 mnešu prbaudes laika beigm;- socils garantijas;- darba aprbu un apavus;- kvalitatvu darba inventru un tehniku;- ievadapmcbu darbu uzskot;...

 • Company RRB Co,, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA RRB Coaicina darb tansportldzeku krsotjuDarba pienkumi:- sagatavot virsmas krsošanas un lakošanas darbiem,- krsot transportldzekus,- krsot, lakot metla un citus izstrdjumus,- tont stikla izstrdjumus. Lai pieteiktos, stiet informciju uz e-pastu: Kontaktinformcija: tlr.nr.26987054...

 • Company VĪTOLI AMI, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA "VTOLI AMI" (re. nr. 49202000828) aicina darb noliktavas przini. Pienkumi: preu komplektšana, preu iekraušana un izkraušana no transporta ldzeka.Piteikties pa tlr. 29506353 vai e-pastu ...

 • Company Mishel Azeem and Company, SIA in Other
  16.11.2019

  - Gatavot dienu pc pasttja pieprasjuma. - Veikt aprinus nepieciešamo izejvielu daudzumu un proporcijas, pagatavo pasttos dienus vai sadala darba pienkumus saviem palgiem. - Kebaba pagatavošana, izmantojot Pakistnas tautas tradcijas, uz oglm vai cit veid. - Cept un grilt gaa pc Tuvo Austrumu, centrls zijas un Dienvidzijas tautu tradcijm. - Kebaba pagatavošanai izmantot jra vai liellopu gau, k ar vistas gau vai zivis.Darba devja kontaktinformcija.Muhammad Azeem,  +371 22406713e-pasts: ...

 • Company Ritex Modular Construction, SIA in Other
  16.11.2019

  Pienkumi: - Elektrisko tklu izbve;- Elektroiekrtu montas un remonta darbi.No kandidtiem sagaidm:- Prasmi interprett rasjumus un elektrotehnisks shmas;- Veselbas aizsardzbas un drošbas noteikumu ievrošanu darb, spt noteikt bstamas situcijas, ievrot darba drošbas prasbas un normas;- Maistrvas elektrisko instalciju, vadošo un elektromehnisko sistmu przinšana- Spja strdt gan patstvgi, gan komandCV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company Jaunzemitāni, SIA in Other
  16.11.2019

  Kokneses veikals "Kokneses miestnieka gardumi" aicina darb NAMU APSAIMNIEKOTJU uz 0.5 slodzi.Darba grafiks: 2-3 darba dienas ned.Pieteikties pa telefonu: 27722886 ( Inra)...

 • Company LATVIJAS MAIZNIEKS, AS in Other
  16.11.2019

  ...

 • Company Anchor Expert, SIA in Other
  16.11.2019

  Anchor Expert, SIA (vienotais re. Nr. 40203133721, juridisk adrese Aristida Brina iela 9A - 2, Rga, LV-1001) aicina darb Skaitotju/ sakaru/ komunikciju ANALTII 1.   Darbs: 1.1. darbbas jom: 82.20 Informcijas zvanu centru darbba;1.2. pienkumi:  saska ar MK noteikumiem Nr.461;1.3. darba vieta – Aristida Brina iela 9A - 2, Rga, LV-1001.2. Prasbas:2.1.  darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat.3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004-1200 EUR;3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga;3.3. darba rezms – 40 stundas nede;3.4. slodzes tips - viena vesela slodze;3.5. atrašans vieta – Rga;...

 • Company AirCenter Latvia, SIA in Other
  16.11.2019

  AirCenter Latvia - industrilo kompresoru servisa kompnija ar vairk nek 12 gadu pieredzi.Sakar ar darba apjoma palielinšanos - aicinm servisa mehnii uz pilnu slodzi.Pienkumi:Kompresoru/vakuuma sku apkope un remonts izbraukum pie klientiem. Prasbas kandidtiem:- vidj-profesionl tehnisk izgltba;- analtisk un loisk domšana;- precizitte un augsta atbildbas izjta;- labas komunikcijas spjas, laipna un pozitva attieksme;- tehnisks angu valodas zinšanas;- B kategorijas vadtja apliecba;- pieredze darb ar tehnikas remontu tiks uzskatta par priekšrocbu. Uzmums piedv:- bruto alga no 1000eur pc prbaudes laika;- darbu stabil uzmum;- apmcbu kompresoru nozar;- labus darba apstkus;- inenieru atbalstu saretu tehnisko risinjumu gadjumos;- iespju pilnveidot zinšanas un tehnisko kvalifikciju rotjrpncas organizt...

 • Company Gorai Transporte, SIA in Other
  16.11.2019

  Starptautiskie prvadjumi Latvija - VcijaCE  kategorijas autovadtja apliecba, 95. kodsCV stt: ...

 • Company CARACOLES, SIA in Other
  16.11.2019

  Jaunaudu kopšanas darbi me, atbilstoši kvalittes prasbm.pieteikties Normunds 29144923...

 • Company MDS GROUP, SIA in Other
  16.11.2019

  KRAVAS AUTOMOBIA VADTJSStarptautisko prvadjumu maršruti: Eiropa, Krievija.Prasmes CE kategorijas autovadtja apliecba. Pieredze vismaz 3 gadi. Darbam nepieciešams ips. Alga: 1004 eur brutoDarba vietas adrese - Uriekstes iela 14b, Rga, LV-1005Tlr. 29458783 Dmitrijs Stt pieteikumu uz e-pastu: ...

 • Company BitBūve, SIA in Other
  16.11.2019

  Pieredze ceu bves nozare:Pamatu rakšana un sagatavošana,Ielu un ietvju apmau izbvs iemaas,Brua ieklšanas iemaas,Labas komunikcijas prasmes, darbam ar tehnikas operatoriem. Kontaktinformcija: e-pasts , tlr. 28349269 no 10:00 ldz 16:00...

 • Company WELCELTNIEKI, SIA in Other
  16.11.2019

  Prasbas: pieredze jom un/vai profesionl izgltbaKontakti: ...

 • Company AC kompānija, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA "AC kompnija" piedv darbu Vilcjautomobia vadtjam maršrutos Baltkrievija,Krievija, Ukraina, Igaunija,Lietuva,Latvija.Prasbas pretendentiem:Baltkrievijas - Krievijas vza;pieredze šofera darb.Nepieciešama CE kategorijas autovadtja apliecba, 95 kods.Zvant uz mob.tel. 26481733 (Atvars).        ...

 • Company E.S. SERVICE, SIA in Other
  16.11.2019

  pavrs pieteiktie pie Marinas 29985864...

 • Company LC pakalpojumi, SIA in Other
  16.11.2019

  LC pakalpojumi aicina darb namdarus sakar ar darba apjomu palielonšanos. Darba pienkumi: Visprjie namdara darbi.Lai pieteiktos, CV stt uz e-pastu ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters