Jobmonitor. Search results for Other

4678 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 4678 results.
 • Company DOVERIE, SIA in Other
  19.09.2020

  SIA "Doverie", reistrcijas numurs: 40203230675, juridisk adrese: dens iela 12-118, Rga, LV-1007,  aicina darb  Nodarbintbas organizatoru (profesijas kods – 333302)Galvens prasbas pretendentiem:1) darba pieredze Nodarbintbas organizatora amat ne mazk k trs gadi;2) valodas prasmes – krievu.Bruto alga, no 1076 €.Sazia ar pretendenten un CV saemšana ar e-pasta starpniecbu: ...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020

  Ja Jums ir pieredze auto-rezerves daas vairumtirdzniecb, Tirdzniecbas prstvja amat, ms aicinm Js izskatt msu vakanci Jelgavas filial. Prasbas kandidtiem:Pieredze auto-rezerves daas aktv prdošan  tirdzniecbas prstvja amat vismaz 2 gadi;Autovadtja apliecba B kategorija;Latviešu un Krievu valodas lab lmeni;Vlme strdt, apbraukt klientus, slgt lgumus, uzturt kontaktusPiedvajam :Stabilu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dienesta automašnuFikstu algu + % no prdošanasVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020

  Ms aicinm pievienoties msu komandai loistikas biznesa vienbas vadtju. Kompnijas Autopark strd 30 Mersedes-Benz "Euro 6" refriaratorus  - starptautiskie transporta pakalpojumi (ES un Turcij)Ja Jums ir pieredze darb ar klientu piesaiste Eirop, Azij un transporta pakalpojumu prdošan, tad Jsu uzdevums bs veicint loistikas uzmuma biznesu:- Nodrošint 30 refrieratoru ar kravu prvadjumu organizšanu un kontroli;- Kravu piegdes dokumentu apstrde un koordinšana;- Ekonomiski optimlo kravu prvadjumu maršrtu formšana; - Aktvas sadarbbas veicinšana ar operatoriem Eirop un zij.Prasbas pretendentiem:Darba pieredze ar klientiem starptautisko prvadjumu organizšan ne mazk k 5 gadi;Augstk transporta un loistikas izgltba;Mriecga uz rezulttu orientta personba ar augstu pašmotivciju;Stresa noturba, iniciatva un ...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020

  Ja Jums ir pieredze auto-rezerves daas vairumtirdzniecb, Tirdzniecbas prstvja amat, ms aicinjm Js izskatt msu vakanci Rezeknes filial Prasbas kandidtiem:Pieredze auto-rezerves daas aktv prdošan  tirdzniecbas prstvja amat vismaz 2 gadi;Autovadtja apliecba B kategorija;Latviešu un Krievu valodas lab lmeni;Vlme strdt, apbraukt klientus, slgt lgumus, uzturt kontaktusPiedvajam :Stablu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dieniesta automašnuFikstu algu + % no prdošansVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020

  Ja Jums ir pieredze auto-rezerves daas vairumtirdzniecb, Tirdzniecbas prstvja amat, ms aicinjm Js izskatt msu vakanci Liepjas filial Prasbas kandidtiem:Pieredze auto-rezerves daas aktv prdošan  tirdzniecbas prstvja amat vismaz 2 gadi;Autovadtja apliecba B kategorija;Latviešu un krievu valoda lab lmeni;Vlme strdt,slgt lgumus, uzturt kontaktus.Piedvajam :Stabilu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dienesta automašnuFikstu algu + % no prdošanasVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums aicina darb metintju.Darba pienkumi:- Veikt metinšanas darbus (detau, konstrukciju), izmantojot dadus metinšanas veidus. Prasbas:- Iepriekšja darba pieredze;- Bez kaitgiem ieradumiemPiedvjam: - darbu uz noteiktu laiku- komandjumus- iespju strdt virsstundas CV lgums stt e-past (kandidtus bez CV netrauct. ...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm savai komandai pievienoties brutjus. Prasbas:- Pieredze brušan, betonšan. Dados ra bvdarbos, t. sk. dadu ogu monta, apzaumošana.- Bez kaitgiem ieradumiemPiedvjam:- Darba objekti  Rg, Rgas rajon un  vis Latvijas teritorij. - Kvalifikcijai un darba rezulttiem atbilstošu atalgojumu. - Komandjumus- Iespju strdt virsstundasCV lgums stt e-past (kandidtus bez cv netrauct). ...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pienkumi:- virsmu sagatavošana apdares darbiem,- izldzinošo krtu iestrde,- hidroizolcijas membrnu iestrde,- vertiklo un horizontlo virsmu flzšana,- flu šuvju šuvošana un silikonšanas darbi.Prasbas: - darba pieredze vissmaz 3 gadi,- precizitte, augsta atbildbas sajta,- bez kaitgiem ieradumiem,Piedvjam: - darbu uz noteiktu laiku,- komandjumus,- virsstundas,- maiu grafiks.Ldzu stiet savu CV+ motivcijas vstuli uz nordto e-pastu. ...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mekljam ElektriusPrasbas Kandidtiem:vidj vai vidj profesionl izgltba,vlama vismaz divu gadu pieredze ldzg amat,augsta stresa noturba, spja sastrdties komand,bez kaitgiem ieradumiem; iespjami komandjumi.PIienkumi:nodrošint drošu elektroiekrtu darbbu un ekspluatciju putnu novietns,regulri apsekot objektus, kontrolt esošo mezglu un sistmu tehnoloisko stvokli,veikt remontdarbus pc nepieciešambas (k plnotos, t neplnotos),veikt iekrtu mehnismu uzstdšanu, regulšanu un vajadzbas gadjum ar demontu,noteikt tehniskos defektus iekrts un veikt to novršanu.Piedvjam:- darbu uz noteiktu laiku- komandjus- virsstundas- maiu grafiksPieteikties var elektroniski stot CV uz e-pastu:...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus skolas msas vakancei:Informcija par skolas msas vakanci:· Darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku;· Pilna slodze (40 stundas ned).Btiskkie darba pienkumi:· Pildt skolas msas pienkumus, saska ar darba pienkumu aprakstu.Prasbas:· Izgltba saska ar rstniecbas jomu reglamentjošajiem LR spk esošajiem normatvajiem aktiem.Atalgojums:·  Bru...

 • Company ĀMA, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "ma"  mekl prdevju gaas prstrdes un tirdzniecbas veikal Css.Prasmes:Darbs ar kases apartu;vlama iepriekšja darba pieredze.Pieteikumus stt uz vai interesties kltien pie Darba devjaTelefons uzzim T.26550188 vai 22020852Atalgojums:500eiro ...

 • Company KRONOSPAN Riga, SIA in Other
  19.09.2020

  ...

 • Company KRONOSPAN Riga, SIA in Other
  19.09.2020

  ...

 • Company LIDO, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Gatavot dada veida dienus, stingri ievrojot to pagatavošanas tehnoloiju un kalkulcijas normas.Ms piedvjam•    Stabilu darba vietu un socils garantijas;•    Veselbas apdrošinšanu pc viena nostrdta gada;•    Izdevgus dinšanas nosacjumus darbiniekiem;•    Atlaides pirkumiem msu restornos, veikalos un pie msu sadarbbas partneriem;•    Atsaucgu un draudzgu kolektvu.Kontaktinformcija: ...

 • Company LIDO, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba pienkumi: - tri un preczi veikt skaidras un bezskaidras naudas norinus.  - Zint un ievrot uzmum noteikto klientu apkalpošanas standartu.  - Veikt citus pienkumus saska ar tieš vadtja nordjumiem (zl vai dienu sadales zon).  Piedvjam: - Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu pc viena nostrdta gada.  - Izdevgus noteikumus darbinieku dinšanai.  - Apmcbu un izaugsmes iespjas.  - Atlaides Lido restornos, veikalos, pie sadarbbas partneriem.  - Kolektva saliedšanas paskumus.- Apmakstus cea izdevumus un nakstmtni darbiniekiem no reioniem....

 • Company LIDO, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sadarbb ar pavru sekot diena pagatavošanas procesam virtuv un produktu pirmapstrdes procesam. Ms piedvjam•    Stabilu darba vietu un socils garantijas;•    Veselbas apdrošinšanu pc viena nostrdta gada;•    Izdevgus dinšanas nosacjumus darbiniekiem;•    Atlaides pirkumiem msu restornos, veikalos un pie msu sadarbbas partneriem;•    Atsaucgu un draudzgu kolektvu.Kontaktinformcija: personals@lido.lv...

 • Company LIDO, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba vieta Rg.Viesma pienkumi, ja darbs tiek veikts klientu apkalpošanas zl:- nodrošint trbu klientu apkalpošanas zl - mazgt galdus, sakrtot krslus, krslu spilventius u. tml. ;- papildint garšvielu daudzumu traucios uz klientu galdiem;- izvietot mksliniecisk noformjuma kompozcijas un reklmas materilus;- operatvi novkt no galdiiem netros traukus, papltes un virtuves piederumus. Viesma pienkumi, ja darbs tiek veikts sadales zon:- papildint sadali ar trajiem traukiem, galda un virtuves piederumiem; - atjaunot dzrienu un dienu daudzumu atkltaj virtuv;- maint un papildint ledus daudzumu sadal, mazgt ledus vannas;- trt kafijas un sulu automtus, fikst kafijas automtu skaittju rdjumus;- veikt preu atlikumu uzskaiti dienas beigs. Piedvjam:- socils garantijas un veselbas apdrošinšanu pc viena nostr...

 • Company S&B PRECISION, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kuu remontatsldzniekam ir jzina:  -          kua korpusa uzbve,  -          kua atsevišu mezglu, iekrtu un telpu uzbve,  -          kuu remont pielietojamo materilu sortiments un to mehnisks pašbas,  -          elektrodu veidi un to pielietojums,  -          vienkršu detau aizzmšanas pamieni,  -          noteikumi, k strdt ar ceha aprkojumu,  -          visbiek kuu remont pielietojamo mehanizcijas ldzeku un palgldzeku uzskaitjums,...

 • Company S&B PRECISION, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uz kuiem, kas bvjas vai stv remont, izgatavot curuvadus pc parauga vai izveidojiet jaunas cauruvada daas saska ar rasjumiem.Zint vienkrškos metinšanas darbus.Mct last projektšanas un tehnisko dokumentciju.Mct pareizi izmantot tehniks iekrtas un darbarkus.Zint metinšanas iekrtu konstrukciju un darbbas principus.Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kontakti: +37129561635e-pasts: ...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Other
  19.09.2020

  SIA „Firma Madara 89” - viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas prtikas mazumtirdzniecb un dinšan Piedv darbuTrauku mazgtjam (-ai)dinšanas uzmum „Pasdnca” Bazncas laukum 2, SmiltenSkka informcija pa tlr. 26167218Darba alga no EUR 500-550 (bruto)CV ldzam stt uz e-pastu: ar nordi – Trauku mazgtjs Smilten....

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  APDARES DARBU STRDNIEKS, atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Betontjs, atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Flztjs (flzšanas darbi) atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mrnieks (mršanas darbi) atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Bvnieks (bvniecbas darbi) atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedvjam darbu meistaram: BVGALDNIEKS (pc profesijas standarta darba uzdevumam)Vlama attiecg izgltba un B kat. autovadtja apliecbaDarbs Vidzemes teritorijSocils garantijasPc prbaudes laika atalgojums tiek prskatts atbilstoši prasmmCV stt ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedvjam darbu meistaram: APDARES DARBU STRDNIEKS (pc profesijas standarta darba uzdevumam)Vlama attiecg izgltba un B kat. autovadtja apliecbaDarbs Vidzemes teritorijSocils garantijasPc prbaudes laika atalgojums tiek prskatts atbilstoši prasmmCV stt ...

 • Company Puratos Latvia, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Puratos Group ir starptautisks uzmums, kas prstvts vairk k 100 valsts vis pasaul. Puratos Latvia uzmuma pamatnodarbošans ir augu un ogu izejvielu raošana jogurta, saldjuma, maizes un konditorejas prstrdes uzmumiem. Tpat Puratos Latvia rao ar “Pre” preu zmes produktus.Aicinm pievienoties msu komandai Pr!Raošanas strdniekus Galvenie darba pienkumi: Veikt izejvielu širošanu, produkcijas fasšanu, kraušanas darbus Veikt citus pienkumus, lai nodrošintu efektvu raošanas procesu Amata prasbas kandidtiem: Augsta atbildbas sajta par veicamo darbu Aprba un trums Spja strdt fizisku, 12 stundu maiu darbu no 8:00-20.00 un 20.00-8.00 (ar brvdiens), k ar virsstundas pc nepieciešambas Ms piedvjam: Atalgojumu no 1004 EUR pirms nodoku nomaksas atkarb no paveikt ...

 • Company RIGAS PASVALDIBAS POLICIJA, in Other
  19.09.2020

  Rgas pašvaldbas policija (re.Nr.9011524360) aicina darb stnieku (1 vakance):Darba vieta Rg, Eduarda Smia iel 48, mnešalga no 430 ldz 460 euro.Galvenie pamatpienkumi:•    pildt uzdotos saimnieciskos darbus, kuri saistti ar RPP km pieguošs teritorijas uzkopšanu - teritorijas uzkopšana atbilstoši normatvo aktu prasbm, regulra zlju paušana un laistšana, kršumaugu un krmu kopšana, puu stdšana un ravšana; lapu grbšana un novkšana, teritorijas attršana no sniega un tml. darbi;•    veikt vienkršus labiekrtošanas darbus, nepieciešambas gadjum - iekraušanas, izkraušanas darbus.Prasmes:•    pamatskolas vai vidj izgltba;•    valsts valodas prasmes A lmea 2.pakpe;•    zint darba izpildes tehniskos pamienus;•    przint darb lietojamo tehnisko ldzeku darbbas principus un lietošanas noteikumus;•    prast ...

 • Company RIGAS PASVALDIBAS POLICIJA, in Other
  19.09.2020

  Rgas pašvaldbas policija aicina darb stnieku Darba vieta Rg, Eduarda Smia iel 48Galvenie pamatpienkumi:- pildt uzdotos saimnieciskos darbus, kuri saistti ar RPP km pieguošs teritorijas uzkopšanu - teritorijas uzkopšana atbilstoši normatvo aktu prasbm, regulra zlju paušana un laistšana, kršumaugu un krmu kopšana, puu stdšana un ravšana; lapu grbšana un novkšana, teritorijas attršana no sniega un tml. darbi;- veikt vienkršus labiekrtošanas darbus, nepieciešambas gadjum - iekraušanas, izkraušanas darbus.Prasmes:- pamatskolas vai vidj izgltba;- valsts valodas prasmes A lmea 2.pakpe;- zint darba izpildes tehniskos pamienus;- przint darb lietojamo tehnisko ldzek...

 • Company Puratos Latvia, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Puratos ir starptautiska grupa ar plašu inovatvu produktu klstu maizes cepšanas, konditorejas un šokoldes izstrdjumu raošanas joms. Puratos Latvia uzmuma pamatnodarbošans ir augu un ogu izejvielu raošana jogurta, saldjuma, maizes un konditorejas prstrdes uzmumiem.  Tpat Puratos Latvia uzmums rao “Pre” preu zmes produktus, piedvjot gala patrtjiem ievrjumus, srupus, kafijas srupus, sulas un tomtu mrces. Puratos Latvia SIA darbam Pr aicina darb:  Raošanas meistaru/-i Galvenie darba pienkumi:Raošanas meistars ir atbildgs par raošanas komandas vadšanu un apmcbu, k ar par efektvu un rezultatvu sniegumu, veicot neprtrauktu uzlabošanu saska ar uzmuma mriem un KPI, kas saistti ar 5 plriem: Cilvki, EHS, Kvalitte, Serviss, Izmaksas. Nepieciešams prasmes:Augstk vai vidj specil izgltba tehniskajs zintn...

 • Company Puratos Latvia, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Puratos Group ir starptautisks uzmums, kas prstvts vairk k 100 valsts vis pasaul. Puratos Latvia uzmuma pamatnodarbošans ir augu un ogu izejvielu raošana jogurta, saldjuma, maizes un konditorejas prstrdes uzmumiem. Tpat Puratos Latvia rao ar “Pre” preu zmes produktus, piedvjot gala patrtjiem ievrjumus, augu un  kafijas srupus, sulas un tomtu mrces. Aicinm pievienoties msu kolektvam:Noliktavas strdniekuGalvenie darba pienkumi: Gatavs produkcijas izvietošana noliktavs, tai skait saldtav; Produkcijas iekraušana/ izkraušana no transportldzeka; Darbs ar dada veida iekrvjiem/ pacljiem; Darbs ar SAP programmu. Amata prasbas kandidtiem: Vidj vai vidj specil izgltba; Augsta atbildbas sajta par veicamo darbu; ...

 • Company SAVEL, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs veikal "Beta" no plkst.8.00 -13.00 uz 0.5 slodzi. Pieteikties veikal vai pa tel.nr. 65122085...

 • Company LENOKA, SIA in Other
  19.09.2020

  SIA "Lenoka" veikals "Mego"  piedv darbu mazumtirdzniecbas veikala prdevjam, darbs piena noda.  Vakancei pieteikties persongi veikal "Mego", Helnas iel 24, Alksn pie veikala vadtjas....

 • Company LENOKA, SIA in Other
  19.09.2020

  Darbam veikal "MEGO", Raipoles iel 11AVlams dzvot Jaun ForštadtDarbs mais 2*2 (pc grafika)...

 • Company DAILRADE KOKS, SIA in Other
  19.09.2020

  Darba pienkumi:Mbeu detau slpšanaPrasbas: Precizitte, atbildbas sajtaVlama pieredze atbilstoš darbPiedvjam:Algu no 580 ldz 620 EUR mnes (akordalga)Darbs laiks no 6.00 ldz 14.45, iespjams maiu darbsPieteikšans: CV ar nordi "Koka slptjs" iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8.oo ldz 17.oo vai stt uz e-pastu .Tlrunis informcijai: 64281112 (Mra Jurda).Pieteikšans ldz  29.05.2020.g. ...

 • Company DAILRADE KOKS, SIA in Other
  19.09.2020

  SIA “Dairade Koks” Valmieras raotne                               aicina darb uz nenoteiktu laiku koka izstrdjumu krsotju lakotjuDarba pienkumi:                Mbeu detau krsošana un lakošana.Prasbas:                   Precizitte, atbildbas sajta;                   Pieredze mbeu detau krsošan un lakošan.Piedvjam:                   Algu no 4.50 ldz 4.80 EUR stundDarba laiks: no 6.00 ldz 14.45 un no 14:45-23:30CV iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8.oo ldz 17.oo vai stt uz e-pastu: .Tlrunis informcijai: 64281112 (Mra Jurda).Pieteikšans ldz 31.07.2020.g.Sazinsimies tikai ar tiem, kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm....

 • Company DAILRADE KOKS, SIA in Other
  19.09.2020

  SIA “Dairade Koks” Valmieras raotne                               aicina darb uz nenoteiktu laiku koka izstrdjumu krsotju lakotjuDarba pienkumi:                Mbeu detau krsošana un lakošana.Prasbas:                   Precizitte, atbildbas sajta;                   Pieredze mbeu detau krsošan un lakošan.Piedvjam:                   Algu no 700 ldz 880 EUR mnes Darba laiks: no 6.00 ldz 14.45 un no 14:45-23:30CV iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8.oo ldz 17.oo vai stt uz e-pastu: .Tlrunis informcijai: 64281112 (Mra Jurda).Pieteikšans ldz 19.06.2020.g.Sazinsimies tikai ar tiem, kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm....

 • Company DAILRADE KOKS, SIA in Other
  19.09.2020

  Darba pienkumi:CNC iekrtas uzstdšana un darbs ar iekrtu mbeu detau izgatavošan.Prasbas: Rasjumu lasšanas prasmes,Precizitte, atbildbas sajta.Piedvjam:Apmcbu darba viet,Darbs mais (no 6.00 ldz 14.45 un no 14.45 ldz 23.30).CV iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8.oo ldz 17.oo vai stt uz e-pastu: Tlrunis informcijai: 64281112 (Mra Jurda).Pieteikšans ldz 18.02.2020. ...

 • Company CLEANHOUSE, SIA in Other
  19.09.2020

  ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums SIA "Cleanhouse" aicina sav komandTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku- Darba vieta atrodas: Rg, Jaa Rozentla laukum 1 (Centr);- Darba laiks: no otrdienas ldz svttdienai no plkst. 06:00 ldz 09:00;- Darba samaksa: 225.00 EUR (bruto). Piedvjam:- Stabilu un regulru ikmneša darba samaksu;- Socils garantijas;- Iespju strdt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu. Prasbas pretendentiem:- Vlama darba pieredze;- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Bez kaitgiem ieradumiem;- Pozitva un godga attieksme pret darbu un koliem. Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Cleanhouse" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Interesentus lgums zvant pa tlruu numuriem 26191...

 • Company CLEANHOUSE, SIA in Other
  19.09.2020

  ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums SIA “Cleanhouse” aicina sav komandTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku - Darba vieta atrodas: Rg, Kronvalda bulv. 9 (Centr); - Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai (sestdienai) no plkst. 19:00 ldz 22:00; - Darba samaksa mnes: no 200.00 ldz 250.00 EUR (bruto). Piedvjam:- Stabilu un regulru ikmneša darba samaksu;- Socils garantijas;- Iespju strdt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu. Prasbas pretendentiem:- Vlama darba pieredze;- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Bez kaitgiem ieradumiem;- Pozitva un godga attieksme pret darbu un koliem. Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Cleanhouse" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Interesentus lg...

 • Company IMG Constructor, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “IMG Constructor” (ldz 2013. gada 22. oktobrim - SIA “Intelligent Constructor”) bvniecbas nozar darbojas vairk nek 8 gadus. Uzmuma darbbas laik tika izbvti, rekonstruti un prbvti tdi objekti k dzvojams mjas, viesncas, restorni, administratvs un medicnisko izstrdjumu raošanas kas.Paplašinoties komandai, mekljam Bvdarbu vadtja palgu. Pienkumi: Asistt projektu komandai ikdienas proces objekt; Sniegt tehnisko atbalstu projektu vadtjam (kopt, cauršt, skant u.t.t.) Administrt elektronisks laika uzskaites sistmu; Apkopot informciju par projektu gaitu u.c. Prasbas: Iesktas vai pabeigtas studijas bvzintn, transportbvju bvniecb, enertik un tml. Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas; Augsta atbildbas sajta; Precizitte un vlme izzin...

 • Company OM Group, SIA in Other
  19.09.2020

  Novrtt prtikas produktu kvalitti, veikt to pirmapstrdi; Gatavot un noformt dienus; Atbildt par sava darba kvalitti vadbas un kontroles nodrošinšan; Strdt ar dinšanas aprkojumu ievrojot higinas, darba aizsardzbas noteikumus un uzemties atbildbu par sava darba kvalitti. Kontaktinformcija -  e-pasts: ...

 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  19.09.2020

  931301 BVSTRDNIEKSBvstrdnieka pienkumi.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  19.09.2020

  721204 ROKAS LOKMETINTJS (MMA)Metint metla konstrukcijas.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  19.09.2020

  721401 METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKSMontt metla konstrukcijas un tehnoloisks iekrtas.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company DINABURGA STILS, SIA in Other
  19.09.2020

  Uzmums aicina darb KRAVAS AUTOMOBIA VADTJUS. Komandjuma braucieni uz Eiropu un KrievijuDarba alga: 1004,00 eiro + komandjuma naudaSldošs darba grafiksCV stt uz e-pastu: ; tlr.uzzim: 27077713...

 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  19.09.2020

  711103 BVKONSTRUKCIJU MONTTJSMontt metla konstrukcijas un tehnoloisks iekrtas.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company Latvia Industrial Coating, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jauns uzmums Jelgav "Latvia Industrial Coating", SIA aicina darb apkopju uz nepilnu slodzi(var strdt darbu apvienošanas krtb) Tlrunis: 26661497...

 • Company Viedaga, SIA in Other
  19.09.2020

  Bistro “Panna” aicina darb bufetnieci/ku:Darba pienkumi:-Sagatavot un pasniegt  dzrienus, uzkodas un dienus;-Strdt ar kases apartu.No Jums ms gaidm:-Iepriekšj darba pieredze amat tiks uzskatta par priekšrocbu;-Vlme un prieks apkalpot klientus;-oti labas komunikcijas, organizatora un sadarbbas prasmes;-Augsta atbildbas sajta un klientu apkalpošanas standarti.Jums piedvjam:-darbu mais, saska ar g...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters