Jobmonitor. Search results for Lapas

28 Jobs found

Used filters:
 • Lapasx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company Siguldas novada pašvaldība in Lapas
  17.11.2019

         Siguldas pilstas vidusskola  aicina darb uz nenoteiktu laiku stnieku/-nieci Darba apraksts:- Sakopt skolas teritoriju;- Izvkt gruus un smiltis no ielm un asfalta seguma un betona apmalm;- Savkt sadzves atkritumus;- Grbt lapas;- Trt sniegu;- Nokaistt apledojušas ietves ar smiltm;- Slauct rdurvju lieveus;- Ravt nezles;- Savkt paprus ;- Iztukšot atkritumu urnas u.tml.Piedvjam:Darbu Siguld;Pilnu slodzi;Dinamisku darba vidi un labus darba apstkus;Draudzgu un atsaucgu kolektvu.Prasbas:Pamatizgltba;Par priekšrocbu uzskatsim pretendentus, kuriem iegta iepriekšj pieredze minto darbu veikšan;Spja strdt patstvgi.Tuvkai uzziai ldzu , zvant uz tlr.29375640...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  17.11.2019

  ekav, Maxima veikal, aicinm darb kas deurantus/apsardzes darbiniekusPrasbas kandidtiem:Vlme strdt apsardzes jom;Latviešu un krievu valodas zinšanasPiedvjam:Stabilu atalgojumu (skot no 2.95 - 3.15 EUR/h)Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt)Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);Bezmaksas pusdienas;Bezmaksas formas trpu;Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb vecko kasieri Mini Rimi veikal Jkabpil, Nkotnes iel 2.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksta viesnca un transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videAtalgojums:3.60 EUR/h – 4.00 EUR/h dienas mai (pirms nodoku nomaksas)7.20 EUR/h – 8.00 EUR/h svtku dien (pirms nodoku nomaksas)Iespja saemt ikmneša bonusuLai pieteiktos darb:Sti savu pieteikumu uz e-pastu ;Piesakies Rimi mjaslap; Dodies uz sev tuvko Rimi veikalu un aizp...

 • Company Legal & Business Solutions, SIA in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums mekl vadtju IT projektam, kura btba ir startapa - informatv interneta resursa izveide ar iespjm nodrošint konsultciju un pakalpojumu sniegšanu attlinti klientiem Krievijas Federcij, k ar to attstšana prj NVS teritorij.Projekta stenošanai ir nepieciešamas zinšanas:IT arhitektras projektšana;Web dizains un grafisko informcijas materilu izveide;Mjas lapas satura prvadlšana (Content management);Projekta inftastruktras izveide, serveru aprkojuma ievadšanas ekspluatcij;Maksjumu sistmu integršanas iemaas;Uzmuma IT projektu plnošana un vadba;Projektu progresa un izpildes termiu uzraudzba;rpakalpojuma darba koordinšana;Lgumu slgšanas procesa vadba;Klientu konsultšana tehniskajos jautjumos;Projektu dokumentcijas sagatavošana;Prrunas ar potencilajiem investoriem;Analistisko atskaišu sagatavoša...

 • Company Legal & Business Solutions, SIA in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums mekl Sabiedrisko atiecbu specilistu projekta vadšanai un attstšanai, kura btba ir  informatv interneta resursa izveide ar iespjm nodrošint konsultciju un pakalpojumu sniegšanu attlinti klientiem Krievijas Federcij, k ar to attstšana prj NVS teritorij. Projekta stenošanai ir nepieciešamas zinšanas:IT projektu attstšana socilajos tklos ;Web dizains un grafisko informcijas materilu izveide;Mjas lapas satura prvadlšana (Content management);Projekta inftastruktras izveides un ievadšanas ekspluatcij vadba;Iemaas darb ar maksjumu sistmu izveidi;Uzmuma IT projektu plnošana un vadba;Projektu progresa un izpildes termiu uzraudzba;rpakalpojuma darba koordinšana;Lgumu slgšanas procesa vadba;Klientu konsultšana tehniskajos jautjumos;Projektu dokumentcijas sagatavošana;Prrunas ar potencilajiem in...

 • Company Siguldas novada pašvaldība in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Siguldas novada Mores pamatskola aicina darb strdnieku!  Pienkumi:·        veikt regulru skolas teritorijas ietvju, laukumu un rjo labiekrtojumu kopšanu, tršanu un uzturšanu darba krtb;·        trt atkritumus, lapas un sniegu no piebraucamm vietm, celiiem, brnu laukumiem;·        veikt automatizt granulu apkures katla uzraudzbu, t uzturšanu krtb;·        nodrošint nepieciešamo temperatru apkurinmajs ks (Siguldas iela 3, Siguldas iela 11);  ·        veikt neliela apjoma remonta un labiekrtojuma darbus skolas teritorij un telps; Prasbas: Pamatizgltba vai/un profesionl izgltba; Augsta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild; Darba pienkumu veikšanai nepiec...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs Rg tuvu mjm kas deurantiem/ apsardzes darbiniekiem. Piesakies: ms Tev visu iemcsim, atbalstsim un paldzsim. Piedvjam:- Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt);- Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);- Bezmaksas pusdienas;- Bezmaksas formas trpu;- Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;- Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Pieteikuma anketu darbam ir iespjams aizpildt ar kltien darba diens no plkst. 9.00 ldz 17.00 msu biroj Rg, Stigu iel 10 (Meciems).Kontaktinformcija: ...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs Rg tuvu mjm kas deurantiem/ apsardzes darbiniekiem. Piesakies: ms Tev visu iemcsim, atbalstsim un paldzsim. Piedvjam:- Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt);- Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);- Bezmaksas pusdienas;- Bezmaksas formas trpu;- Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;- Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Pieteikuma anketu darbam ir iespjams aizpildt ar kltien darba diens no plkst. 9.00 ldz 17.00 msu biroj Rg, Stigu iel 10 (Meciems)Kontaktinformcija: ...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja tevi interes darbs drošbas sfr, tad pievienojies mums.Aicinm darb ku deurantus/apsardzes darbiniekus -Industrilaj objekt.Prasbas kandidtiem:Vlams apsardzes sertifikts (ja nav, tad darbu var uzskt bez sertifikta);Latviešu valodas zinšanas;Datorlietošanas prasmes.Piedvjam:Stabilu atalgojumu (no 4.00 eur/h bruto)Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt. );Darbs-mais;Bezmaksas formas trpu;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Informjam, ka, iesniedzot savu pietei...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mintos aicina pievienoties savai komandai personla specilistuJa vlies bt daa no strauji augošas fintech komandas, kas revolucion finanšu pakalpojumus, izmantojot jaunks tehnoloijas, tad pievienojies mums un uzsc savu karjeru @Mintos.Mintos privtiem investoriem nodrošina rtu un prredzamu iespju investt aizdevumos, kurus izsniedz dadi alternatvs kreditšanas uzmumi vis pasaul. Kopš darbbas uzskšanas 2015. gad, Mintos ir uzrdjis strauju izaugsmi un kuvis par pasaul lielko šda veida aizdevumu tirgu.Jsu pienkumi:Piesaistt kandidtus, izmantojot dadus kanlus (iekšjs sistmas pieteikumi, cv.lv, tiešie pretendenti, platformas k LinkedIn un Workable, strdt ar personla atlases aentrm);Izveidot un uzturt stabilu kandidtu plsmu, pastvgi atjauninot tos atbilstoši GDPR noteikumiem;Veikt intervijas zvanus u...

 • Company Rīgas Starptautiskā skola, BDR in Lapas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas starptautisks skolas kolektvs mekl aktvu, atsaucgu koliStnieku/apsarguDarba alga:  1000, 00 EUR pirms nodoku nomaksasDarba vieta: Vesetas iela 9, Rg Darba pienkumi: Nodrošint drošbu un  krtbu skolas teritorij (veikt regulru teritorijas apgitu, starpbros uzturties rtelps un nodrošint nepiederošu personu neiekšanu skolas teritorij); Reistrt drošbas un krtbas incidentus; Uzturt krtb skolas teritoriju (trt sniegu, grbt lapas, paut zli u.tml.); Nepieciešambas gadjum veikt skolas saimnieciskos darbus (piemram, nomaint spuldzes, krsot, skrvt, prvietot mbeles, u.tml.); Galvens prasbas: Vismaz vidj izgltba; Augsta atbildbas sajta, spja organizt savu darbu; Pozitva  attieksme pret darbu, koliem un skolas audzkiem; Spja strdt patstvgi un iniciatv...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Lapas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:- Mrketinga projektu izstrde un realizcija (ideju inicišana, analze un attstšana);- Mrketinga materilu izstrde un realizcija (plakti, izkrtnes, bukleti, u. t. t. );- Izstrdt plnus mrketinga un kompnijas IT pakalpojumu prdošanas aktivittm;- Plnot, sagatavot un realizt mediju reklmas kampaas atbilstoši izstrdtajam aktivitšu plnam;- Uzmuma mjas lapas uzturšana un komunikcija socilajos tklos. Prasbas:- Obligta iepriekšja pieredze mrketinga specilista vai ldzg amat (vlams IT jom);- ...

 • Company Media Solutions, SIA in Lapas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:ierkot, uzraudzt un apkalpot interneta mjas lapas, tmeka servera aparatru un programmatru; attstt, koordint, stenot un uzraudzt drošbas paskumus; analizt un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tklu darbbas rezulttus, tostarp modernizt un apgt jaunas sistmas; sniegt konsultcijas klientiem un lietotjiem; modifict interneta lapas;apkalpot biroja tehniku, uzpildt lzerprintera kasetnes; uzstdt datorprogrammas; novrst neatautas programmatras lietošanu.Prasbas:3+ gadu darba pieredze tkla...

 • Company Media Solutions, SIA in Lapas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:mjas lapu dizaina sagatavošana; baneru, logotipu, maketu izstrde;virtul modelšana un maketšana;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos; bilu apstrde; projektu funkcionl analze.Prasbas:3+ gadu darba pieredze multimediju dizainera/specilista, grafikas dizainera vai mjas lapas dizainera amat starptautisk kompnij;teicamas prasmes ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects;spja analzt krsas un stilu;virtuls modelšanas un maketšanas tehnoloiju prasmes; p...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb nakts darbinieku/-ci Mini Rimi veikal Rg, Maskavas iel 256.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksta viesnca un transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videAtalgojums:4.50 EUR/h pirms nodoku nomaksas (3.00 EUR/h + 50% piemaksa par nakts darbu)6.00 EUR/h svtku dien (pirms nodoku nomaksas)Iespja saemt ikmneša bonusuLai pieteiktos darb:Sti savu pieteikumu uz e-pastu ;Piesakies Rimi mjaslap; Dodies uz sev tuvko Rimi veika...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja Tev ir svargi:Sniegumam atbilstošs atalgojums;Atlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalos;Apmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaude;Apmakst transports, braucot strdt uz Rgu;Veselbas apdrošinšana pc 1 gada;Apmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapas;Elastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienas;Kopgi darba paskumi, pabalsti, dvanas;Ievadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjas;     Draudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba vide.     Ja Tev ir:Vlme strdt un apgt jaunas prasmes un zinšanas;     Pieredze preu komplektšan un/ vai prtikas mazumtirdzniecb;Labas klientu apkalpošanas prasmes;Pozitva attieksme un spja strdt komand;Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta;Labas latviešu valodas zinšanas;Iespja strdt maiu darbu; Ms Tev uzticsim: Veikt klientu pastjumu komplekt...

 • Company Media Solutions, SIA in Lapas
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Tmeka vietu attstba un izstrdšana; Izvietot un atjaunot informciju mjaslaps; Uzraudzt un apkalpot mjaslapas; Domnu, hostinga plnu uzraudzšana; Uzraudzt tkla un datortehnikas darbbu, laicgi ziot par bojjumiem. Prasbas:3+ gadu darba pieredze mjas lapu administratora, tmeka vietu administratora vai cit ldzg amat; HTML pamatzinšanas; Par priekšrocbu tiks uzskattas Google Analytics, Google Adwords zinšanas; Obligta pieredze ar Jira.Piedvjam:Konkurtspjgu atalgojumu;Tiešu mijiedarbbu st...

 • Company Kesko Senukai Latvia, AS in Lapas
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vai Tu esi msu jaunais PRDEVJS (Krsu vai Bvmaterilu noda)Liepjas veikal?Mekljam cilvku, kas gatavs dot nedaudz vairk, nek no via sagaida!Tu iegsi:- Nepieciešams apmcbas - Draudzgu kolektvu un vadtjus, kas Tevi sps iedvesmot- Prdomtu bonusu sistmu- Elastgu darba grafiku- Apmakstus nodokus, atvainjumus, slimbas lapas utt.- paši zemas cenas pirkumiem msu veikalosMums ir svargi:- Atbilstoša pieredze un prasmes (izpratne par noteiktu preu grupu)- Vlme nkt uz darbu ar prieku un dot nedaudz vairk, nek no tevis sagaida- Tavas ambcijas, talants un mrtiecba- Valodu zinšanas, kas ir nepieciešamas izcilai klientu apkalpošanaiTev uzticsim:- Rpties par klientu apkalpošanu- Konsultt klientus par interjeru, apdari, drzkopbas, bvniecbas un citm precm, un atbilstošiem risinjumiemDarba atalgojums skot no 3.8...

 • Company Kesko Senukai Latvia, AS in Lapas
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vai Tu esi msu jaunais PRDEVJS (Santehnikas / Bvmaterilu / Instrumentu noda) Lucavsalas veikal, Rg?Mekljam cilvku, kas gatavs dot nedaudz vairk, nek no via sagaida!Tu iegsi:- Nepieciešams apmcbas - Draudzgu kolektvu un vadtjus, kas Tevi sps iedvesmot- Prdomtu bonusu sistmu- Elastgu darba grafiku- Apmakstus nodokus, atvainjumus, slimbas lapas utt.- paši zemas cenas pirkumiem msu veikalosMums ir svargi:- Atbilstoša pieredze un prasmes (izpratne par noteiktu preu grupu)- Vlme nkt uz darbu ar prieku un dot nedaudz vairk, nek no tevis sagaida- Tavas ambcijas, talants un mrtiecba- Valodu zinšanas, kas ir nepieciešamas izcilai klientu apkalpošanaiTev uzticsim:- Rpties par klientu apkalpošanu- Konsultt klientus par interjeru, apdari, drzkopbas, bvniecbas un citm precm, un atbilstošiem risinjumiemD...

 • Company Kesko Senukai Latvia, AS in Lapas
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vai Tu esi msu jaunais PRDEVJSJelgavas veikal?Mekljam cilvku, kas gatavs dot nedaudz vairk, nek no via sagaida!Tu iegsi:- Nepieciešams apmcbas - Draudzgu kolektvu un vadtjus, kas Tevi sps iedvesmot- Prdomtu bonusu sistmu- Elastgu darba grafiku- Apmakstus nodokus, atvainjumus, slimbas lapas utt.- paši zemas cenas pirkumiem msu veikalosMums ir svargi:- Atbilstoša pieredze un prasmes - Vlme nkt uz darbu ar prieku un dot nedaudz vairk, nek no tevis sagaida- Tavas ambcijas, talants un mrtiecba- Valodu zinšanas, kas ir nepieciešamas izcilai klientu apkalpošanaiTev uzticsim:- Rpties par klientu apkalpošanu- Konsultt klientus par interjeru, apdari, drzkopbas, bvniecbas un citm precm, un atbilstošiem risinjumiemDarba atalgojums skot no 3.70eur/stund (bruto) + ikmneša piemaksasJa esi gatavs radt nko...

 • Company GRC&Privacy Law, SIA in Lapas
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Latviešu-Vcu uzmums mekl WordPress programmtju.PienkumiIzstrdt jaunas mjas lapas WordPress CMS un uzturt esošos projektus uzmuma  vajadzbmTmu (themes) izstrde no nullesPlaginu (plugin's) modificšanaPrasbasWordPress 4+, Custom Post Types, tmu un plugin izstrdes lmenPHP, MySQLJprzina GIT, SCSS, JavaScript(ES5+), Bootstrap 4 Ms piedvjamPerspektvu un izaicinošu darbuJaunus un draudzgus kolus, dinamisk un starptautisk komandModernu ofisu Rgas centr...

 • Company ECO LABEL, SIA in Lapas
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Dzvojamo mju apsaimniekošanas uzmums SIA "Eco Label" aicina darb uz nenoteiktu laiku stnieku/-nieci un apkopju.Darba apraksts:- Sakopt dzivojamo mju teritoriju;- Izvkt gruus un smiltis no ielm un asfalta seguma un betona apmalm;- Savkt sadzves atkritumus;- Grbt lapas;- Trt sniegu;- Nokaistt apledojušas ietves ar smiltm;- Slauct rdurvju lieveus;- Ravt nezles;- Savkt paprus un izsmus;- Dzvojamo mju koplietošanas telpu saus un mitr uzkopšana;- Iztukšot atkritumu urnas u.tml.Piedvjam:Darbu Siguld;Pilnu slodzi;Dinamisku darba vidi un labus darba apstkus;Draudzgu un atsaucgu kolektvu.Prasbas:Pamatizgltba;Par priekšrocbu uzskatsim pretendentus, kuriem iegta iepriekšj pieredze minto darbu veikšan;Spja strdt patstvgi.Tuvkai uzziai ldzu , zvant uz tlr. 27748787...

 • Company ITLABS22, SIA in Lapas
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mekljam: MJAS LAPAS ADMINISTRATORSDarba apraksts:tmeka vietu attstba un izstrdšanapriekšgala lietojumu attstšana;ieguldjums citos attstbas projektos.Prasbas kandidtiem:pieredze darb ar mjaslapas izstrdi un administršanasprecizitte un augsta atbildbas sajtalabas darba plnošanas un organizšanas prasmesMs : stabilu atalgojumumsdiengu darba vidi autostvvietuKontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rimi lielveikals Ventspil aicina darb prdevjus-kasierus/-es:J.Poruka iela 5.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemDienesta dzvoklis blakus veikalamAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksta viesnca un transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videAtalgojums:3.10 EUR/h – 3.50 EUR/h dienas mai (pirms nodoku nomaksas)6.20 EUR/h – 7.00 EUR/h svtku dien (pirms nodoku nomaksas)Iespja saemt ikmneša bonusuLai pieteiktos darb:Sti savu pieteikumu uz e-pastu ;Piesakies Rimi mjasla...

 • Company Kesko Senukai Latvia, AS in Lapas
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Piedvjam stundas likmi skot no 3.70 eur/h (bruto) rzonas prdevjam-krvjam K Senukai veikal Liepj Mums ir svargi: - Atbilstoša pieredze vai prasmes (vlamas autoiekrvja tiesbas) - Zinšanas par bvniecbas un/vai mjoka labiekrtošanas materiliem - Vlme nkt uz darbu ar prieku un dot nedaudz vairk, nek no tevis sagaida - Tavas ambcijas, talants un mrtiecba - Valodu zinšanas, kas ir nepieciešamas izcilai klientu apkalpošanai Tev uzticsim: - Rpties par klientu apkalpošanu veikala rzon (komplektt un iekraut klienta pastjumus, saska ar pavaddokumentiem) - Konsultt klientus par celtniecbas/bvniec bas/apdares materiliem un atbilstošiem risinjumiem Tu iegsi: - Persongo pieeju tieši Tev (nepieciešams apmcbas, persongi pielgoto motivcijas programmu, mentoringu un daudz ko citu) - Draudzgu kolektvu un ...

 • Company Ogres Namsaimnieks, SIA in Lapas
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Ogres Namsaimnieks", vienotais reistrcijas Nr.40103941081,  STEIDZAMI aicina darb TRAKTORTEHNIKAS VADTJU. Darba  pienkumi: vadt vieglo automobili, traktoru un traktortehniku; iekraut  un izkraut zarus, zli, lapas, smilti, lielgabarta atkritumus, trt daudzdzvoku dzv.mju pagrabus un bnius; vkt sadzves atkritumu maisus no pilstas teritorijm. Sludinjum nordta stundas likme. Darbs uz noteiktu laiku.Kontaktinformcija: Lga Puria, 65022344, 65055404....

 • Company LONGENESIS, SIA in Lapas
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Socilo mediju specilista darba pienkumi:- Konkurentu un socilo mediju tendenu analze;- Socilo mediju stratijas izstrde, plnošana un realizšana;- Mjas lapas un socilo mediju satura izstrde un atjaunošana;- Socilo mediju publikciju plnošana;- Uzmuma stila veidošana socilo mediju platforms....

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Lapas
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Aicinm darb fiziski noturgu un aklu stnieku.Darba pienkumos ietilpst:apsekot gjju celius un sekot kanalizcijas aku vku stvoklim;kopt un uzturt iestdes teritoriju;paut zlienu;uzturt apstdjumus un puu dobes;attrt teritoriju no sniega un ledus;savlaicgi savkt nobirušs koku un krmu lapas.Pieteikties kandidtus BEZ kaitgiem ieradumiem. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lapas Edit filters