Jobmonitor. Search results for Amata

286 Jobs found

Used filters:
 • Amatax
Displaying 1-50 of 286 results.
 • Company Rīgas 97.pirmsskolas izglītības ietāde in Amata
  16.11.2019

  Rgas 97. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darbPirmsskolas izgltbas skolotjuDarba pienkumi: Organizt un vadt mcbu un audzinšanas darbu grip, u.c. pienkumi saska ar amata aprakstu. Prasbas kandidtiem:  Augstk pedagoisk izgltba un pirmsskolas skolotja kvalifikcija. Var bt studente. Alga 760.00 EUR pirms nodoku nomaksas (par pilnu darba likmi). Ikšiles iela 8; tlr.67848425; mob. 26154023. ...

 • Company 'LR LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA' in Amata
  16.11.2019

  INFORMCIJAS SISTMU DROŠBAS PRVALDNIEKS Labkljbas ministrija izsludina konkursu uz 1 vakanto darbinieka amata vietu – Informcijas sistmu drošbas prvaldnieks (uz nenoteiktu laiku)Labkljbas ministrija piedv:• atbildgu un interesantu darbu profesionl un draudzg kolektv IKT jom;• iespju dot savu ieguldjumu IKT jomas attstšanai labkljbas nozar;• stabilitti un savas profesionalittes attstšanu;• atalgojumu no 1253 EUR ldz 1647 EUR, atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionlajai pieredzei;• papildu motivcijas instrumentus atbilstoši rezulttiem;• atbalstu darba un imenes ldzsvaram, t. sk. slaicgas ministrijas brnistabas izmantošanas iespjas.Btiskkie amata pienkumi:• nodrošint IS atbilstbu informcijas un komunikcijas tehnoloiju nozares normatvajos aktos noteiktajm prasbm;• ierosint, vadt un uzr...

 • Company Vadības koledža, SIA in Amata
  16.11.2019

  Vadbas koleda izsludina konkursu uz vakantajiem akadmiskajiem amatiemStudiju modulis “Komunikcija”Studiju kurss “Lietiš saskarsme, prezentcija un tika”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju kurss “Dokumentu prvaldba”Docents – 1 amata vieta (studiju kurss latviešu valod)Studiju modulis “Tiesbas”Studiju kurss “Darba tiesbas”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju modulis “Datu apstrde un interpretcija”Studiju kurss “Informcijas tehnoloijas”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Docents – 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju modulis “Ekonomika”Studiju kurss “Ekonomikas teorijas pamati”Lektors- 1 amata vieta (studiju kursi latviešu valod un angu valod)Studiju modulis ...

 • Company VALSTS ZEMES DIENESTS in Amata
  16.11.2019

  Valsts zemes dienests (re.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas nodrošina Nekustam pašuma valsts kadastra darbbu, Valsts adrešu reistra un Apgrtinto teritoriju informcijas sistmas darbbu, k ar veic bvju kadastrlo uzmršanu un nekustamo pašumu kadastrlo vrtšanu.Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Zemgales reionls nodaas  Juridisks daas jurista amatu (ierda amata vieta uz nenoteiktu laiku), kura galvenie pienkumi ir sniegt juridisko atbalstu reionlaj noda un nodrošint Dienesta prstvbu tiess.Msu izvirzts prasbas pretendentiem:-          atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm; -          augstk izgltba tiesbu zintn;-          ne mazk ka viena gada pieredze j...

 • Company BM INDUSTRIAL, SIA in Amata
  16.11.2019

  Prasbas kandidtam:metintjs, kuram ir pieredze darb ar pusautomtu «MIG/MAG», tehnisko rasjumu lasšanas prasme, detau un mezglu sagatavošans metinšanai noteikumu zinšanas,vajadzgas metinšanas rema izvles un t kontroles zinšanas.Ldzam CV stt uz: ar nordi AMATA VAKANCEI “METLMATERILU METINTJS”.Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrdes likuma 25. panta pirmo dau, jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  16.11.2019

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekl jaunu koli  - sterilizcijas tehnisko darbiniekuPrasbas kandidtiem: Visprj vidj vai augstk izgltbaTeicamas latviešu valodas zinšanasPozitvisms, precizitte, augsta atbildbas izjtaVlamas prasmes darb ar datoruAtbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbmPrecizitte un augsta atbildbas sajtaGalvenie amata pienkumi:Veikt medicnisko ieru (materilu, instrumentu) mazgšanu, dezinfekciju, pakošanu sterilizšanu un ekspedciju Dokumentt visus sterilizcijas ciklusVeikt darbu saska ar dienesta darba grafikuPiedvjam: Atbildgu, dinamisku un interesantu darbu Stabilu atalgojumu un socils garantijas Profesionls izaugsmes iespjas Atalgojums – stundas tarifa likme no  3.27 EUR ldz 3.99 EUR Darba l...

 • Company Baltijas Gumijas Fabrika, AS in Amata
  16.11.2019

  Amata pienkumi:gumijas tehnisko izstrdjumu vulkanizcija uz presm un viso pavadošo operaciju izpilde;sekot ldzi sagatavju kvalitteiPiedvjam:        darba vietu Jelgav, Avicijas iela 18. apmcbas;       darba algu pc apmacbam (brutto) ldz 940 eiro. (apmacbas laiks atkargs no cilvka spjm, no 1-2 ndam ldz mnesm, šaj laik maksjm valsts noteikto minimlo algu) Pieteikumu ar nordi “Gumijas/ karsts presšanas OPERATORS” stt uz e-pastu " rel="nofollow">...

 • Company Baltijas Gumijas Fabrika, AS in Amata
  16.11.2019

  Gumijas/raošanas operators (darbs ar maistju)Amata pienkumi:darbs ar msdiengu datoriztu aprkojumu.procesa kontrole ar aparturu un datoru rdtjiem.darba izpilde saska ar programmas nordjumiem.darbs ar dadm izejvielam un materiliem izgatavojot gumijas maisjumus.gumijas maisjumu krsošana, griešana, kauuku sagatavošana un kvpu pieberšana.Piedvjam:darba vietu Jelgav, Avicijas iela 18;apmcbas;darba algu brutto pc apmcbam (bruto) ldz 1200 eiro (apmcbas laiks atkrgs no cilvka spjm, ldz diviem mnešiem valst noteikto minimlo algu).Pieteikumu ar nordi "Gumijas/raošanas operators (darbs ar maistju)" stt uz e-pastu:     ...

 • Company Baltijas Gumijas Fabrika, AS in Amata
  16.11.2019

  Gumijas/raošanas operators (darbs ar vaiem)Amata pienkumi:gumijas maisjumu velmešana un noemšana no vaiem.Piedvjam:darba vietu Jelgav, Avicijas iela 18;apmcbas;darba algu brutto pc apmcbam (bruto) ldz 1500 eiro (apmcbas laiks atkrgs no cilvka spjm, ldz diviem mnešiem valst noteikto minimlo algu).Pieteikumu ar nordi "Gumijas/raošanas operators (darbs ar vaiem)" stt uz e-pastu:     ...

 • Company Baltijas Gumijas Fabrika, AS in Amata
  16.11.2019

  Amata pienkumi:apstrdt detaas;izgatavot, montt, remontt, prbaudt, regult ierces, mehnismus, iekrtas, palgierces un veikt to apkopi.Prasbas:zinšanas un pieredze ar hidrauliskm iekrtam.Piedvjam:darba vietu Jelgav, Avicijas iela 18;darba atalgojums ldz 700 euro (bruto)Pieteikumu ar nordi "Remontatsldznieks" lgums stt uz e-pastu: ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.11.2019

  MSAS PALGS/SANITRS INTENSVS TERAPIJAS UN REANIMCIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:Veikt msas nozmts darbbas pacientu pamata vajadzbu nodrošinšanai. Veikt msas nozmts darbbas saistb ar pacienta iestšanos un izrakstšanos no stacionra. Veikt higinas procedras pacientiem. Veikt msas nordjumus, kas nodrošina nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru veikšanu nodaas pacientiem u.c.Prasbas pretendentiem:- vlama msas palga izgltba;- vlama reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;- vlama pieredze msas palga vai sanitra darb;- obligtas valsts valodas zinšanas;- teicamas saskarsmes spjas;- laipna, atsaucga attieksme;- atbildbas sajta un precizitte.Piedvjam:- darbu darba diens (18:00-8:00) un brvdiens VAI 24h deras;- atbildgu, dinamisku un interesantu darbu;- profesionls izaugsmes iespjas.Stundas ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.11.2019

  MSAS PALGS/SANITRS 27.VISPRJAS KARDIOLOIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:Veikt msas nozmts darbbas pacientu pamata vajadzbu nodrošinšanai. Veikt msas nozmts darbbas saistb ar pacienta iestšanos un izrakstšanos no stacionra. Veikt higinas procedras pacientiem. Veikt msas nordjumus, kas nodrošina nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru veikšanu nodaas pacientiem u.c.Prasbas pretendentiem:•    vlama msas palga izgltba;•    vlama reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlama pieredze msas palga vai sanitra darb;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    teicamas saskarsmes spjas;•    laipna, atsaucga attieksme;•    atbildbas sajta un precizitte.Piedvjam:•    darbu darba diens (8:00 - 18:00 vai 10:00 – 20:00);•    atbildgu, dinamisku un interesantu darbu;•    profesionls izaugsmes i...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.11.2019

  MSAS PALGS/SANITRS 20.NEIROLOIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:Veikt msas nozmts darbbas pacientu pamata vajadzbu nodrošinšanai. Veikt msas nozmts darbbas saistb ar pacienta iestšanos un izrakstšanos no stacionra. Veikt higinas procedras pacientiem. Veikt msas nordjumus, kas nodrošina nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru veikšanu nodaas pacientiem u.c.Prasbas pretendentiem:•    vlama msas palga izgltba;•    vlama reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlama pieredze msas palga vai sanitra darb;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    teicamas saskarsmes spjas;•    laipna, atsaucga attieksme;•    atbildbas sajta un precizitte.Piedvjam:•    diennakts darbu;•    atbildgu, dinamisku un interesantu darbu;•    profesionls izaugsmes iespjas.Stundas likme Sanitram – 3,05 EUR Brut...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.11.2019

  Medicnas msa 9. Endokrinoloijas un reimatoloijas nodaGalvenie amata pienkumi: •    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi stacionra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams msas sertifikts nozar;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    tei...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.11.2019

  MEDICNAS MSA vai RSTA PALGS NEATLIEKAMS MEDICNAS CENTRGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi Neatliekams medicnas centra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    2.lmea medicnas msas augstk profesionl izgltba vai bakalaura grds mszinbs, vai profesionlais bakalaura grds veselbas aprp;•    reistrcija rstniecbas personu (Medicnas msu vai Neatliekams medicnas rstu palg...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas jaunsargu instruktoru amatiem Aglonas novad (1 slodze) uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;-  sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;-  veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;- ...

 • Company Jaunsardzes un informācijas centrs in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jaunsardzes centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas jaunsargu instruktoru amatiem Preiu novad un Riebiu novad (1 slodze) uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - organizt jaunsargu kandidtu uzemšanu Jaunsardz un nodrošint mcbu grupu komplektšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;- plnot, organizt un vadt jaunsargu praktisks un teortisks nodarbbas atbilstoši normatvo aktu prasbm;- sagatavot nepieciešamo dokumentciju par paskumu organizšanu (tmes, dienas krtbu, nodarbbu plnus u.c.) atbilstoši metodiskajiem nordjumiem;- veikt jaunsargu vienbas mcbu darba analzi, iesniegt priekšlikumus par mcbu darba pilnveidošanu;- ...

 • Company OPTILOG, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darbiniekam saska ar lgumu, amata instrukciju, darba krtbas noteikumiem, darba likumdošanas normatvajiem aktiem, Darba devja rkojumiem, emot vr autoprvadjuma jomas specifiku, piencgi jizpilda amata pienkumi, .:-    autotransporta vadšana;-    autotransportauzturšana lab tehnisk stvokl, savlaicgi veikt tehnisko apkopi un nepieciešamo remontu, veikt sko remontu un reglamenta darbus, ievrot noteiktos tehnisks ekspluatcijas noteikumus, veikt rjo diagnostiku;-    realizt kravas piegdi pc pavadošajiem dokumentiem;-    nodrošint savlaicgu autotransporta piegdi iekraušanas-izkraušanas darbu veikšanai;-    nodrošint kravas iekraušanu/izkraušanu;-    krtot formalittes ar kravas pavaddokumentiem;-    veikt citus darbus, lai nodrošintu transportldzeka, t kravas drošbu, k  ar pildt uzdevumus, kas saist...

 • Company Rīgas Stradiņa Universitāte in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Stradia universitte aicina pievienoties savai komandai Elektrotehnii Tehniskaj un transporta pakalpojumu nodaKo ms sagaidm    Atbilstošu darba pieredzi    Profesionl elektrosistmu tehnia, elektria izgltbu    Sertifikts “B” grup elektrodrošb    Labas datorprasmes    Labas latviešu valodas zinšanas    Plnošanas un organizšanas prasmesDarba ikdiena    Nodrošint ku elektroiekrtu ekspluatciju    Veikt elektroietaišu izbvi un prbaudi    Veikt elektroiekrtu parametru iestatšanu    Veikt ventilcijas, kondicionšanas, siltummezglu automtikas vadbas iekrtu regulšanu lietotja lmen    Noformt un uzturt elektrotehnisko dokumentcijuTlrunis uzzim: 67409077 Sti savu CV uz e-pastu: *Piesakoties konkursam uz vakanto amata vietu, pretendents piekrt sav pieteikum (tai skait CV) nordto datu apstrdei, kas ...

 • Company Rīgas Stradiņa Universitāte in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Stradia universitte ir prestia, prasga un multikulturla universitte, kas steno msdiengas prvaldbas principus un ir atvrta jaunm idejm. RSU darbinieki ir savas jomas eksperti un viedoku lderi, bet absolventi – profesionli specilisti un izcili ptnieki, kas veido Latvijas un pasaules nkotni.RSU aicina darb Bibliotkas projekta specilistu/-i Ko ms sagaidm    Darba pieredzi bibliotk vismaz 2 gadi    Augstko izgltbu bibliotkzintn un informcij    Labas latviešu un angu valodas zinšanas    Labas datorprasmes, BIS Aleph zinšanas    Komunikabilitti un radošu domšanu    Augstu atbildbas sajtu un precizittiDarba ikdiena    Izstrdt un koordint projektu pieteikumus    Popularizt bibliotkas pakalpojumus    Identifict bibliotkas lietotju pakalpojumu un informcijas resursu izmantošanas vajadzbas    Apm...

 • Company Nacionālais veselības dienests in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Nacionlais veselbas dienests (re.nr.90009649337) izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierda amatu - rstniecbas pakalpojumu departamenta  Pakalpojumu attstbas nodaas veckais eksperts (uz nenoteiktu laiku, 2 amata vietas).Galvenie amata pienkumi:- izvrtt jaunu medicnas pakalpojumu iekaušanas lietderbu valsts apmaksjamo pakalpojumu klst;- veikt veselbas aprpes pakalpojumu izmaksu izmaiu ietekmes prognozšanu;- izstrdt un prrint veselbas aprpes pakalpojumu tarifus;- gatavot skaidrojumus par veselbas aprpes pakalpojumu izmaksu apriniem;- sagatavot vstuu projektus sarakstei ar juridiskm un fiziskm personm, taj skait skaidrojot veselbas aprpes organizšanu un finansšanu reguljošos normatvos aktus.Prasbas pretendentiem:- augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba ekonomik, finanss vai medic...

 • Company Strenču novada dome in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Strenu novada dome aicina pieteikties uz Strenu novada pašvaldbas policijas inspektora/-es amatu. Prasbas kandidtam/-ei:atbilstba likuma „Par policiju" 21. panta pirms daas prasbm;augstk, vidj vai vidj specil izgltba;vlama profesionl pieredze, sts specialitt 3 gadi;pašvaldbas policijas darbu reglamentjošo normatvo aktu przinšana;teicamas latviešu un krievu valodas zinšanas,oti labas saskarsmes un komunikcijas prasmes;laba fizisk sagatavotba un stresa noturba;labas iemaas darb ar datoru (MS Office programmas, internets);B kategorijas autovadtja apliecba.Amata apraksts: CV un motivcijas vstuli stt: Strenu novada dome, Valkas iela 16, Streni, Strenu novads, LV – 4730 vai  pa  e-pastu:   vai ar persongi ierodoties Valkas iel 16, Strenos. Informcija pa tlruni 64715616...

 • Company Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas Sp in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Pašvaldbas iestde “Jrmalas Sporta servisa centrs” aicina pieteikties amatam:APKOPJSPRASBAS:Vlama vidj izgltba.Vismaz 1 gadu pieredze ldzgu darbu veikšan.AMATA PIENKUMI: Veikt pašvaldbas pašum un valdjum esošo sporta objektu apkopi, saska ar preczi noteikto darba laika grafiku.Veikt dadus darbus, lai uzturtu trbu un krtbu objektu telps.Galven darba vieta Jrmalas pilstas stadion “Sloka”, Skolas iela 5, Jrmala.Darbu uz nenoteiktu laiku.Atalgojumu 430 EUR mnes un socils garantijas atbilstoši valsts un pašvaldb...

 • Company IPA INVESTMENTS LTD filiāle Latvijā, AKF in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm msu komandai pievienoties finanšu darbinieku (prof.kods  331309 ).Aktva jaunu klientu piesaiste.Konsultšana un atbilstošu piedvjumu izstrde.Profesionl vai augstk izgltba, vai darba pieredze.Darba laiks: 40 stundas ned.Darba amata apraksts: Pastvgs darbinieks.Darba vieta:  Rg.Gaidsim Jsu pieteikumu un CV uz E-pasta adresi: Nordot datus, Js piekrtat, ka visa Jsu sniegt informcija un personas dati tiks izmantoti tikai Jsu kandidatras izvrtšanai nordtajam amatam un saziai ar jums...

 • Company PERPETUUM MOBILE 2A, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Veikt autoatsldznieka (automehnia) amata pienkumus.Pieteikties zvanot uz tlruni 26559954 Ilmrs...

 • Company 'GAIĻEZERS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas socils aprpes centra „Gaiezers” Socil darba nodaas socil darbinieka amata (uz noteiktu laiku) pretendentu konkurssAmata mris: Nodrošint socils aprpes pakalpojumu sniegšanu Rgas socils aprpes centr “Gaiezers” (turpmk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionlo traucjumu d to nevar nodrošint paši saviem spkiem. Slodzes likme: 1Amata alga: EUR 850.00Darbiniekiem ir braukšanas maksas atvieglojumi Rgas pilstas pašvaldbas sabiedriskaj transport, veselbas apdrošinšanas polises.Prasbas:-    otr lmea profesionlo augstk vai akadmisk izgltba socilaj darb vai karitatvaj socilaj darb;-    pieredze darb ar pensijas vecuma personm un personm ar invaliditti vismaz viens gads; -    profesionls zinšanas socil darba teorij, metods un funkcijs;-    valsts valodas zinšanas atbilstoši normatvajos aktos...

 • Company 'GAIĻEZERS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

           Rgas socils aprpes centra „Gaiezers” Socils aprpes nodaas socil aprptja amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurssAmata mris: Nodrošint socils aprpes pakalpojumu sniegšanu Rgas socils aprpes centr “Gaiezers” (turpmk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionlo traucjumu d to nevar nodrošint paši saviem spkiem. Amata alga: EUR 700.00Darbiniekiem ir braukšanas maksas atvieglojumi Rgas pilstas pašvaldbas sabiedriskaj transport, veselbas apdrošinšanas polises.Prasbas:-    pirm lmea profesionl augstk izgltba socils aprpes, socils rehabilitcijas vai socils paldzbas sniegšanas jom vai profesionl vidj izgltba socils aprpes jom;-    praktiska darba pieredze socils aprpes jom;-    valsts valodas zinšanas atbilstoši normatvajos aktos noteiktajm prasbm (C1 lmenis);-    labas iemaas dar...

 • Company Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni” (re.Nr.4418000073)  aicina pastvg darb Visprjs pamatizgltbas (vstures) skolotju uz nepilnu darba laiku.Slodze: 6 kontaktstundas ned.Pretendentiem izvirzts prasbas: augstk pedagoisk izgltba un vstures skolotja kvalifikcija vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš nozar.Galvenie amata pienkumi: plnot un stenot mcbu procesu mcbu priekšmet „Latvijas vsture” un „Pasaules vsture” 5.-9.klašu skolniem.Darba vietas adrese: Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”, „Naukšnu muia”, Naukšnu pagasts, Naukšnu novads.Mnešalga 250 EUR.Pieteikumu un CV ldzam stt uz e-pastu vai iesniegt persongi Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”. Telefons papildus informcijai 29293630 (direktors). ...

 • Company Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Socils korekcijas izgltbas iestde „Naukšni” (re.Nr.4418000073)  aicina pastvg darb Visprjs pamatizgltbas (mzikas) skolotju uz nepilnu darba laiku.Slodze: 4 kontaktstundas ned.Pretendentiem izvirzts prasbas: augstk pedagoisk izgltba un mzikas skolotja kvalifikcija vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš nozar.Galvenie amata pienkumi: plnot un stenot mcbu procesu mcbu priekšmet „Mzika” 5.-9.klašu skolniem.Darba vietas adrese: Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”, „Naukšnu muia”, Naukšnu pagasts, Naukšnu novads.Mnešalga 203,00 EUR.Pieteikumu un CV ldzam stt uz e-pastu vai iesniegt persongi Socils korekcijas izgltbas iestd „Naukšni”. Telefons papildus informcijai 29293630 (direktors). ...

 • Company Baltic Financial Consulting, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  1. Darba devjs: -  nosaukums: SIA “Baltic Financial Consulting”- darbbas nozare: citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbbas, izemot apdrošinšanu un pensiju uzkršanu (66.19, versija 2.0) (Avots: CSP)-    vienotais reistrcijas numurs: 40103580136-    juridisk adrese: Dzirnavu iela 41 – 6, Rga, LV-1010-    kontaktpersonas e-pasta adrese: 2. Amata nosaukums:EKONOMISTSKods no profesiju klasifikatora: 2631 023. Darba apraksts:- zintnisks ptniecbas darbs, izstrdjot un attstot ekonomisks teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, veidojot ekonomisko politiku,...

 • Company Perslog, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

   SIA “Perslog” aicina darb darbam Latvij, Lietuv, Polij ,VcijAmata nosaukums,         VILCJAUTOMOBIA VADTJSProfesiju klasifikatora     kods 8332 05Pastvgam darbamPilna darba  slodzeViena maiaPrasbas kandidtiem: CE kategorijas autovadtja apliecba, 95 kods, augsta atbildbas sajta, veicot savus darba pienkumusPieteikties zvanot 371 24838613 vai rakstt uz e pastu: ...

 • Company Perslog, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

   SIA “Perslog” aicina darb darbam Latvij, Lietuv, Polij ,VcijAmata nosaukums,         Kravas automobia vadtjsProfesiju klasifikatora     kods 8332 03Pastvgam darbamPilna darba  slodzeViena maiaPrasbas kandidtiem: CE kategorijas autovadtja apliecba, 95 kods, augsta atbildbas sajta, veicot savus darba pienkumusPieteikties zvanot 371 24838613 vai rakstt uz e pastu: ...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb metla konstrukciju atsldznieku.Darba pienkumi: iezmt metla detaas; montt metla detaas; sastiprint metla detaas, ar kniedjot.Darba devja kontaktinformcija: SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)”Drzciema iela 60, Rga, LV-1073Tlr. +371 26495439E-pasts: Nolk nodrošint sludinjum ieinteresto personu (turpmk – Pretendents) iesniegto personas datu korektu apstrdi, informjam, ka:-    SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)" apstrds Jsu iesniegtos personas datus skotnj atlases procesa vajadzbm, lai izvrttu pretendenta iespjambu ieemt konkrto amatu, un netiks izpausti, izemot normatvajos aktos noteiktajos gadjumos un apjom.-    Jsu iesniegtie personas dati tiks uzglabti ldz konkrt amata konkursa noslgumam, bet ne ilgk k 4 (etrus) mnešus. Pc š ter...

 • Company Salaspils veselības centrs, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Derrsts (imenes (visprjs prakses) rsts vai internists)var bt rezidents.Prasbas kandidtiem:-         Atbilstoša augstk medicnisk izgltba;-         reistrcija rstniecbas personu reistr;-         sertifikts specialitt;-         valsts valodas zinšanas saska ar Valsts valodas likumu;-         profesionl pieredze;-         precizitte un atbildba;-         labas komunikcijas un sadarbbas spjas;Galvenie amata pienkumi:-         ...

 • Company LODE, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums LODE SIA () ir vadošais keramisko bvmaterilu raotjs Baltij, kurš no Latvij iegt mla rao kvalitatvus keramiskos materilus - ieeus, celtniecbas blokus, brui un apdares plksntes.Aicinm msu komand Liep (Priekuu novads, Vidzeme) pievienoties:Mla ieeu ‘’Sencis’’ prestjus (roku darbs)ieelis ‘’Sencis’’, kurš ir izcils msu mla prestju roku darbs, ir viens no LODE SIA lepnumiem. Mekljam 4-5 amata pozcijas, patstvg darb, kuri btu atbildgi par ieea ‘’Sencis’’ tapšanu.Ms labprt no Tevis sagaidtu:Vlmi rpgi strdt un radt kvalitatvu produktu;Labu fizisko izturbu.Ms Tev uzticsim:Kvalitatvu mlu masas sagatavošanu, ievietošanu presšanas form, novietošanu uz všanas plauktiem (viss process ir roku darbs – ldzgi k maizes cepšana, tikai mla masa ir oti smaga). Viena ‘’Sencis’’ ieea svars ir skot no 4 kg s...

 • Company Benin Arkada, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  712302 APDARES DARBU STRDNIEKSPrasbas:Vai attiecg amata kvalifikcija un to apliecinošs dokuments vai 3 gadu darba pieredze. Precizitte un augsts darba ragumsDarba vieta:Raicenes iela 22,Rga,LV-1073Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Atalgojums:Bruto 1004,00 EurmnesTlr.: +371 28217607e-pasts:...

 • Company Benin Arkada, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  711102 BVNIEKSPrasbas:Vai attiecg amata kvalifikcija un to apliecinošs dokuments vai 3 gadu darba pieredze. Precizitte un augsts darba ragumsDarba vieta:Raicenes iela 22,Rga,LV-1073Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Atalgojums:Bruto 1004,00 EurmnesTlr.: +371 28217607e-pasts:...

 • Company Benin Arkada, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  711203 MRNIEKSPrasbas:Vai attiecg amata kvalifikcija un to apliecinošs dokuments vai 3 gadu darba pieredze. Precizitte un augsts darba ragumsDarba vieta:Raicenes iela 22,Rga,LV-1073Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Atalgojums:Bruto 1004,00 EurmnesTlr.: +371 28217607e-pasts:...

 • Company Benin Arkada, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  711401 BETONTJSPrasbas:Vai attiecg amata kvalifikcija un to apliecinošs dokuments vai 3 gadu darba pieredze. Precizitte un augsts darba ragumsDarba vieta:Raicenes iela 22,Rga,LV-1073Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Atalgojums:Bruto 1004,00 EurmnesTlr.: +371 28217607e-pasts:...

 • Company 'VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS' in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Valsts ugunsdzsbas un glbšanas dienests ( Maskavas iel 5, Rg, LV 1050, Re. Nr. 90000049834), aicina pieteikties pretendentus – Prevencijas un sabiedrbas informšanas nodaasveck specilista/es amatam (amata kods 2432 08) uz noteiktu laikuPrasbas pretendentam:• akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;• vismaz viena gada praktisk darba pieredze komunikcijas vai sabiedrisko attiecbu jom.Amata pienkumi:• sagatavot informciju plašsazias ldzekiem;• stenot informatvas kampaas par drošbas jautjumiem;• organizt rjs un iekšjs komunikcijas paskumus;• izstrdt informatvi izgltojošo materilu saturu.Zinšanas un prasmes:• prasme strdt ar biroja programmatru (Microsoft Office);• prasme plnot un organizt darbu;• angu valodas zinšanas;• teicamas komunikcijas un sadarbbas prasmes. Ms piedvjam:• atbildgu,...

 • Company Cabot Latvia, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Amata galvenais mrisAr savu darbbu nodrošint vienu no btiskkajiem rjo klientu un uzmuma saskares punktiem. Rpties par to, lai klienti vienmr saemtu viskvalitatvkos pakalpojumus/atbalstu, kdu uzmums spj nodrošint; dart visu, lai klienti btu maksimli apmierinti, un uzlabot organizcijas reputciju tirg.Nodrošint visu Klientu apkalpošanas nodaas pakalpojumu neprtrauktu pieejambu, tostarp atbildt uz tlrua zvaniem, epasta vstulm un faksiem, apstrdt pastjumus un informt uzmuma darbiniekus un klientus par pastjumu izpildes gaitu.Pienkumi-    Sniegt klientiem kvalitatvus pakalpojumus/atbalstu, rpjoties par to, lai visi klientu lgumi tiktu savlaicgi un piencgi izpildti.-    Atbildt uz klientu tlrua zvaniem/e-pasta vstulm/faksiem;-    Vadt klientu pastjumu apstrdi un izpildi no to saemšanas ldz preu ...

 • Company Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VSIA „Brnu klnisk universittes slimnca”Rg, Vienbas gatv 45Vienotais reistrcijas Nr.40003457128Mekl jaunu koli atbildgo saimniecsko darbinieku .Prasbas kandidtiem: Vidj vai profesionl vidj izgltba.Labas saskarsmes spjas darb ar koliem.Vlme un spjas aktvi strdt.Atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbm.Traktortehnikas vadtja apliecba - TR1Galvenie amata pienkumi:Prraudzt saimniecsko darbinieku darba uzdevumu izpildi un darba drošbas noteikumu ievrošanu.Sagatavot darbinieku darba grafiku un nepieciešambas gadjum veikt izmaias  (nodrošinot aizvietošanu).Veikt ku, teritorijas uzturšanas un labiekrtošanas darbus.Nepieciešambas gadjum veikt traktorista amata pienkumus.Nepieciešambas gadjum veikt saimnieciskos darbus.Iekraut, izkraut un prvietot saimniecbas preces, mbeles, lietas u...

 • Company Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Latvijas Investciju un attstbas aentra(LIAA, re.Nr.90001739473)izsludina konkursu uz Biznesa inkubatoru departamentaRadošo industriju inkubatoraveck projektu vadtja valsts amatpersonas amatu uz noteiktu laiku (ldz 2023.gada 31.decembrim)LIAA sav komand aicina cilvku ar pieredzi darb ar uzmjiem, lai nodrošintu Radošo industriju inkubatora (turpmk - BI) veiksmgu darbbu un veicintu jaunu radošo industriju komersantu izveidi un attstbu Latvij.Galvenie amata pienkumi:-    stenot BI darbbas stratiju izvirzto mru sasniegšanai.-    Veikt BI klientu - fizisku personu un jaundibintu komersantu biznesa ideju vrtšanu.-    Sniegt konsultcijas radošo industriju uzmumiem attstbas veicinšanai, komandas veidošanai, finansjuma piesaistei.-    Izvirzt radošo industriju uzmumam sasniedzamos mrus BI, identific...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Veckais lietvedis (3341 03)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk vai vidj (ar lietvedbas kursu sertifiktu) izgltba Papildus prasbas:    Pieredze nomenklatras izstrd.Pieredze dokumentu projektu izstrd un krtošan. Vlams – divu svešvalodu zinšanas.Profesionl pieredze un zinšanas lietvedb un arhva jautjumos.Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes.Prasmes darb ar datoru (datorprogrammu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Outlook Express un Internet Explorer lietošana) un biroja tehniku.Darba pieredze paaugstintas intensittes apstkos.Alga no EUR:    675Alga ldz EUR:    900Darba rems:    Normlais darba laiks (40 stundas ned)Slodzes tips:...

 • Company Rīgas 1. slimnīca, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Rgas 1.slimnca” izsludina atkltu konkursu uzInformcijas tehnoloiju nodaas informcijas tehnoloiju administratora amatu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku).Amata mris:1.1.    Rgas 1.slimncas (turpmk – Slimnca) informcijas un komunikcijas sistmu (turpmk – IKT) uzturšana un administršana.1.2.    Informcijas sistmu (turpmk – IS) lietotju tehniskais atbalsts, konsultšana un apmcba.1.3.    Slimncas datortehnikas u.c. biroju tehnikas uzstdšana un ekspluatcijas nodrošinšana, k ar tehniskais atbalsts datorlietotjiem.Galvenie amata pienkumi: -    Uzraudzt kritisks Slimncas IKT infrastruktru un attstt monitoringa sistmu.-    Veikt Slimncas IS administršanu un uzturšanu.-    Veikt Slimncas IS ekspluatcijas problmu operatvo risinšanu. -    Konsultt Slimncas datortehnikas lietotjus, nepiecieša...

 • Company Rīgas 1. slimnīca, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Rgas 1.slimnca” aicina darbMedicnas msu uz pilnu slodzi dienas darb (katru darba dienu no plkst.8.00-16.00) Hronisko slimnieku slaicgs aprpes noda Piedvjam:-   darba vietu, kur savijas medicnas vsture un jaunks tehnoloijas;-    veikt pienkumus darba diens;-  profesionlus un atsaucgus kolus, kas strd k vienota komanda;-    mnešalgu sertifictai medicnas msai no Eur 740 plus akorda darba samaksa (~150 Eur), -    mnešalgu reistrtai medicnas msai no Eur 629 plus akorda darba samaksa (~150 Eur),,-    ievrojamas atlaides braukšanai pilstas sabiedrisk transport (vienam maršrutam mnes vism dienm Eur 10; visiem maršrutiem mnes vism dienm Eur 16);-   automašnas stvvietu pilstas centr par simbolisku samaksu,-    piemaksa par stu rstniecbas jom;-    piemaksa, ja jveic papildus darbs, aizvietojot k...

 • Company Rīgas 1. slimnīca, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Rgas 1.slimnca” aicina darbOPERCIJAS MSU uz 1 slodzi darba diens – dienas darbs.Piedvjam:-    darba vietu, kur savijas medicnas vsture un jaunks tehnoloijas;-    veikt pienkumus summt darba laika ietvaros darba diens - dienas laik; -    vrtgu pieredzi sakrtot un uz attstbu vrst darba vid pilstas centr;-    profesionlus un atsaucgus kolus, kas strd k vienota komanda;-   mnešalgu sertifictai operciju msai Eur 900 mnes plus akordalga vidji Eur -   darba samaksu reistrtai medicnas msai (studjošai operciju msas specialitt) Eur 798 mnes plus akordalga vidji Eur 190;-   piemaksa par lojalitti, kas atkarga no darbinieka slodzes lieluma (5-15%, pilnas slodzes sertifictai msai Eur 135, pilnas slodzes reistrtai msai Eur 119.70),-    piemaksa par stu rstniecbas jom;-   piemaksa, ja jveic papildus...

 • Company GMG Demetra, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mekljam jaunus kolus Bvniecbas un saimniecbas noda Remontstrdniekus (vairkas vakances), amata kods: 9313 02Atalgojums: 1123.60 EUR (bruto) Prasbas: - atbildgs, izpaldzgs, krtgs un tri rea; - prot remontt visu, skot no - k ielikt rozeti, nomaint spuldzti ldz pat mbeu labošanai - krsli, galdi u. c. lietas; - ir B kategorijas autovadtja apliecba; - saprot un var veikt elementrkos santehnia un elektria darba pienkumus; - var veikt nelielus kosmtisk remonta darbus (špaktelšana, krsošana, flzšana, tapešu lmšana, pielikt spoguus, gleznas u. t. t); - spj ieraudzt remontdarbu nepilnbas un ts novrst.  Piedvjam: - apmcbas, lai btu izcils darbinieks; - elastgu darba grafiku; - lieliskus darba kolus; - karjeras attstbas iespjas; - uzmuma piedvtos labumus – darbinieku saliedšanas paskumus, nelaimes...

 • Company Valsts robežsardze in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Ja Tev ir:vidj vai profesionl vidj (3.profesionls kvalifikcijas lmenis) izgltba; vismaz 1 (viena) gada pieredze darb lietvedbas jom;prasme strdt ar datorprogrammm (MS Word, MS Excel, elektronisk pasta un Interneta prlkprogrammas).Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes dinamisk darb un:reistrt dokumentu vadbas sistm „Lietvedba” (DocsVision) iekšjs aprites dokumentus, aktus un sarakstus, iekšjs aprites komandjuma dokumentus; saska ar prvaldes vadtja un vadtja vietnieka rezolciju izsniegt dokumentus amatpersonm (darbiniekiem), ievietot dokumentus sistm „Lietvedba”;izstrdt Valsts robesardzes Galvens prvaldes Finanšu prvaldes lietu nomenklatras projekta sadau;kontrolt un koordint prvaldes izstrdto dokumentu projektu atbilstbu lietvedbas normatvo aktu prasbm;sistematizt, krtot iekšjs aprites...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  FARMACEITA ASISTENTSGalvenie amata pienkumi:•    gatavot zles atbilstoši apstiprintajiem priekšrakstiem farmaceita uzraudzb;•    pieemt struktrvienbu pieprasjumus, prbaudt to noformjuma pareizbu un izsniegt medikamentus un medicnas preces slimncas atbilstoši pieprasjumiem;•    sniegt nepieciešamo informciju Slimncas struktrvienbm par medicnas precm un zlm (par medikamentu un medicnas preu pieejambu, zu pagatavošanu, glabšanu, derguma termiiem, cenu, izsniegšanas krtbu, lietošanu, aizvietošanas iespjm); •    prvaldt aptiek esošo zu un citu medicnas preu nomenklatru, przint zu sinonmus; •    piedalties zu u.c. medicnas preu pieemšan, izvietošan attiecgajs glabšanas viet un attiecg medikamenta vai medicnas preu pavadzmju ievadšana slimncas datu bz.Prasbas pretendentiem:•    atbilstoša izgltb...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Amata Edit filters