Jobmonitor. Search results for Survey and market research interviewers

9 Jobs found

Used filters:
 • Survey and market research interviewersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Pētījumu centrs SKDS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Tirgus un sabiedrisks domas ptjuma centrs SKDS  aicina INTERVTJUS darbam Valmier un Valmieras novadPienkumi:• intervšana (aptauju veikšana) iedzvotju dzvesviets;• iegto atbilu kvalitatvu atzmšanu anket;• ankešu nodošanu termi.Sagaidm:• labas komunikcijas prasmes; • teicamas latviešu un krievu valodas zinšanas;• spju plnot savu laiku un precizitti;• augstu atbildbas sajtu;• vismaz vidjo izgltbu.Piedvjam:• regulru gabaldarbu;• paveiktajam darbam atbilstošu atalgojumu;(par 1 aizpildtu anketu 6-7 EUR)• elastgu darba laiku (var apvienot ar pamatdarbu/mcbm);• apmakstus pasta un transporta izdevumus darba izpildes veikšanai;• darba izpildei nepieciešamo apmcbu un materilus.Piesakoties vakancei, kandidts piekrt savu personas datu uzglabšanai.Stiet Jsu CV ar nordi “Intervtjs/-a” uz e-pasta adresi: ...

 • Company TNS LATVIA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SS.COM Vakances (Vajadzgi darbinieki) - Palgs Ms esam vadošais un pieredzes bagtkais saplnot prasme servisa - SludinjumiMs esam vadošais un pieredzes bagtkais pilna servisa tirgus, socilo, mediju ptjumu un konsultciju uzmums Latvij, un šobrd aicinm uz sadarbbuNTERVTJUS IEDZVOTJU DZVESVIETS VALMIER UN VALMIERAS APKAIM.Ms sagaidm, ka Tev:ir teicamas latviešu un labas krievu valodas zinšanas;prasme pielietot praks datorlietotja iemaas;ir iegta vismaz vidj izgltba;B kategorijas autovadtja apliecba un Tev ir automašna un/vai Tu spj operatvi saplnot prvietošans iespjas, izmantojot sabiedrisko transportu. Augstu vrtsim, ja Tev:ir sarunas vadtja/-as, intervtja/-as pieredze;piemt drosme un prasme ieinterest un motivt cilvkus;ir personga atbildbas izjta par Tev uzticto uzdevumu;sagd patiesu prieku s...

 • Company CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Piedvjam darbu valsts prvaldes iestd, kas atbild par valst nozmgko socilo, ekonomisko un demogrfisko rdtju aprinšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinjumiem un vlaties augt profesionli, aktvi piedalties statistikas procesu pilnveidošan, lai moderniztu statistikas datu apkopošanas sistmu, kas ir saskaota gan no statistikas sagatavošanas metodoloijas, gan informcijas tehnoloiju viedoka, aicinm pievienoties Centrls statistikas prvaldes (turpmk - Prvalde) kolektvam!Piedvtais amats Statistikas datu apstrdes departamenta Interviju organizcijas daas intervtjs (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)Tavi pamatpienkumi:  veikt personu un mjsaimniecbu izlases veida apsekojumus, saska ar izlašu sarakstiem un apsekojumu nordjumiem;informt respondentus par Prvaldes organizto apsekojumu mriem, personu mi...

 • Company RAIT Custom Research Baltic, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  RAIT Custom Research Baltic SIA, kura galven darbbas sfra ir tirgus un socioloisko ptjumu veikšana Latvij, Lietuv un Igaunijmekl INTERVTJAS/-US telefoninterviju veikšanaiMs piedvjam:Papildus peas iespjas ( samaksu atbilstoši padartajam darbam )Darba apjoms - pc vienošansIespju apvienot darbu ar mcbm vai pamatdarbuNepieciešams apmcbas interviju veikšanaiIespju strdt no mjm, izmantojot interneta pieslgumu Prasbas kandidtiem:Pieredze darb ar cilvkiem, labas komunikcijas prasmesSpja plnot savu laiku un augsta atbildbas sajtaLabas latviešu un krievu valodas zinšanasIemaas darb ar datoruGaidsim Jsu CV un motivcijas vstuli ar nordi " Telefonintervtjs/-a" uz e-pasta adresi , telefons 67218609.Sazinsimies ar kandidtiem, kurus aicinsim uz otro intervijas krtu! ...

 • Company RAIT Custom Research Baltic, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  RAIT Custom Research Baltic SIA, kura galven darbbas sfra ir tirgus un socioloisko ptjumu veikšana Latvij, Lietuv un Igaunijmekl INTERVTJAS/-US telefoninterviju veikšanaiMs piedvjam:Papildus peas iespjas ( samaksu atbilstoši padartajam darbam )Darba apjoms - pc vienošansIespju apvienot darbu ar mcbm vai pamatdarbuNepieciešams apmcbas interviju veikšanaiIespju strdt no mjm, izmantojot interneta pieslgumu Prasbas kandidtiem:Pieredze darb ar cilvkiem, labas komunikcijas prasmesSpja plnot savu laiku un augsta atbildbas sajtaLabas latviešu un krievu valodas zinšanasIemaas darb ar datoruGaidsim Jsu CV un motivcijas vstuli ar nordi " Telefonintervtjs/-a" uz e-pasta adresi " rel="nofollow">, telefons 67218609.Sazinsimies ar kandidtiem, kurus aicinsim uz otro intervijas krtu ! ...

 • Company RAIT Custom Research Baltic, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  RAIT Custom Research Baltic SIA, kura galven darbbas sfra ir tirgus un socioloisko ptjumu veikšana Latvij, Lietuv un Igaunijmekl INTERVTJAS/-US telefoninterviju veikšanaiMs piedvjam:Papildus peas iespjas ( samaksu atbilstoši padartajam darbam )Darba apjoms - pc vienošansIespju apvienot darbu ar mcbm vai pamatdarbuNepieciešams apmcbas interviju veikšanaiIespju strdt no mjm, izmantojot interneta pieslgumu Prasbas kandidtiem:Pieredze darb ar cilvkiem, labas komunikcijas prasmesSpja plnot savu laiku un augsta atbildbas sajtaLabas latviešu un krievu valodas zinšanasIemaas darb ar datoruGaidsim Jsu CV un motivcijas vstuli ar nordi " Telefonintervtjs/-a" uz e-pasta adresi , telefons 67218609.Sazinsimies ar kandidtiem, kurus aicinsim uz otro intervijas krtu! ...

 • Company RAIT Custom Research Baltic, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  RAIT Custom Research Baltic SIA, kura galven darbbas sfra ir tirgus un socioloisko ptjumu veikšana Latvij, Lietuv un Igaunijmekl INTERVTJAS/-US telefoninterviju veikšanaiMs piedvjam:Papildus peas iespjas ( samaksu atbilstoši padartajam darbam )Darba apjoms - pc vienošansIespju apvienot darbu ar mcbm vai pamatdarbuNepieciešams apmcbas interviju veikšanaiIespju strdt no mjm, izmantojot interneta pieslgumu Prasbas kandidtiem:Pieredze darb ar cilvkiem, labas komunikcijas prasmesSpja plnot savu laiku un augsta atbildbas sajtaLabas latviešu un krievu valodas zinšanasIemaas darb ar datoruGaidsim Jsu CV un motivcijas vstuli ar nordi " Telefonintervtjs/-a" uz e-pasta adresi , telefons 67218609.Sazinsimies ar kandidtiem, kurus aicinsim uz otro intervijas krtu ! ...

 • Company RAIT Custom Research Baltic, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  RAIT Custom Research Baltic SIA, kura galven darbbas sfra ir tirgus un socioloisko ptjumu veikšana Latvij, Lietuv un Igaunijmekl INTERVTJAS/-US telefoninterviju veikšanaiMs piedvjam:Papildus peas iespjas ( samaksu atbilstoši padartajam darbam )Darba apjoms - pc vienošansIespju apvienot darbu ar mcbm vai pamatdarbuNepieciešams apmcbas interviju veikšanaiIespju strdt no mjm, izmantojot interneta pieslgumu Prasbas kandidtiem:Pieredze darb ar cilvkiem, labas komunikcijas prasmesSpja plnot savu laiku un augsta atbildbas sajtaLabas latviešu un krievu valodas zinšanasIemaas darb ar datoruGaidsim Jsu CV un motivcijas vstuli ar nordi " Telefonintervtjs/-a" uz e-pasta adresi , telefons 67218609.Sazinsimies ar kandidtiem, kurus aicinsim uz otro intervijas krtu! ...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  IntervtjsPrasbas:1.     atbildgs un uz rezulttu orientts cilvks;2.     oti komunikabls;3.     pozitvs.Piedvjam Tev:- darbs prsvar nedas nogal vai vakarpus;- darba apmaksa atkarb no padart darba ( no 10-30 un vairk EUR dien).Darba vieta RzekneSIA MEGAZI, tlr.: 28811853, e-pasts: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Survey and market research interviewers Edit filters