Jobmonitor. Search results for Government tax and excise officials

19 Jobs found

Used filters:
 • Government tax and excise officialsx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesJuridisko personu deklarciju uzskaites daas Atbalsta nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba;darba pieredze nodoku, nodevu aprinšan un uzskait;zinšanas nodoku n...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesMaksjumu uzskaites daas Pirms nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba;zinšanas nodoku normatvajos aktos un administratv procesa normu piemrošan;prasme strdt paa...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  12.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku pardu piedzias prvaldesPirms piedzias daasTrešs nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku pardu piedzias prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku pardu piedzias jom.Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk izgltba;atbilstba „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirms daas prasbm (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2. pakp) un pdjo trs gadu laik neesi prcelts (ar pamatojumu, lai nodrošintu sabiedrbas uzticbu civildienestam) cit amat;zinšanas nodoku normatvajos aktos;prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju, pieemt atbilstošus lmumus;prasme strdt paaugstintas intensittes apstk...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku pardu piedzias prvaldesPirms piedzias daasPiekts nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz noteiktu laiku)            Nodoku pardu piedzias prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku pardu piedzias jom.Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk izgltba;zinšanas nodoku normatvajos aktos;atbilstba „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirms daas prasbm (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2.pakp) un pdjo trs gadu laik neesi prcelts (ar pamatojumu, lai nodrošintu sabiedrbas uzticbu civildienestam) cit amat;prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju, pieemt atbilstošus lmumus;prasme strdt paaugstintas intensittes apstk...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku pardu piedzias prvaldesPirms piedzias daasCeturts nodaasgalven/-s inspektora/-es darbinieka amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)       Nodoku pardu piedzias prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku pardu piedzias jom.Ja Tev ir:atbilstba likuma „Par Valsts iemumu dienestu” 17.panta otrs daas prasbm (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2. pakp);vidj vai vidj profesionl izgltba;zinšanas nodoku normatvajos aktos;prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju, pieemt atbilstošus lmumus;prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos;nevainojama reputcija.Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes interesant un dinamisk vid un:veikt nodoku ...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  10.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku pardu piedzias prvaldesPirms piedzias daasSeptts nodaasgalven/-s inspektora/-es darbinieka amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku pardu piedzias prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku pardu piedzias jom.Ja Tev ir:vidj vai vidj profesionl izgltba;zinšanas nodoku normatvajos aktos;atbilstba likuma „Par Valsts iemumu dienestu” 17.panta otrs daas prasbm (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2. pakp);prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju, pieemt atbilstošus lmumus;prasme strdt paaugstintas intensittes apstkos;nevainojama reputcija.Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes interesant un dinamisk vid un:veikt nodok...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesFizisko personu deklarciju uzskaites daasTrešs nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)           Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba;darba pieredze nodoku, nodevu aprinšan un uzskait;zinšanas nodoku normat...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 13.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesStarptautisks informcijas apmaias daasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)           Nodoku prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm.Ja Tev ir:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba; pieredze uzskaites vai nodoku administršanas jom ne mazk k viens gads...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesMaksjumu uzskaites daas Otrs nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(2 vakances uz noteiktu laiku)           Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba;zinšanas nodoku normatvajos aktos un administratv procesa normu piemrošan;prasme strdt pa...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesMaksjumu uzskaites daas Otrs nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba;zinšanas nodoku normatvajos aktos un administratv procesa normu piemrošan;prasme strdt paau...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesFizisko personu deklarciju uzskaites daasPirms nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm.Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba;darba pieredze nodoku, nodevu aprinšan un  uzskait;zinšana...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesFizisko personu deklarciju uzskaites daasPirms nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm.Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba;darba pieredze nodoku, nodevu aprinšan un  uzskait;zinšana...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Muitas
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesFizisko personu deklarciju uzskaites daasAstots nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm.Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba vlama ekonomik, komerczinbs (finanšu vadb, grmatvedb), ti...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesFizisko personu deklarciju uzskaites daasOtrs nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz noteiktu laiku)           Nodoku prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm.Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba; zinšanas nodoku normatvajos aktos un administratv procesa n...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesFizisko personu deklarciju uzskaites daasAstots nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz noteiktu laiku)          Nodoku prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm.Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba ekonomik, komerczinbs (finanšu vadb, grmatvedb) vai tiesbu ...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesMaksjumu uzskaites daas Atbalsta nodaasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)          Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba; darba pieredze nodoku, nodevu aprinšan un uzskaitzinšanas nodoku normatvajos aktos un ...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesInformcijas sagatavošanas daas Pirms nodaas galven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(3 vakances uz nenoteiktu laiku)Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:pirm lmea profesionl augstk (koledas) izgltba; darba pieredze nodoku administršanas jom;zinšanas nodoku jomas tiesbu aktos un administr...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku prvaldesProcesu nodrošinšanas metodikas daas galven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Nodoku prvaldes (turpmk – Prvaldes) kompetenc ir VID pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku administršanas jom, likuma “Par interešu konflikta novršanu valsts amatpersonu darbb” izpildes kontrol (izemot valsts drošbas iestds, tiesbaizsardzbas iestds un cits valsts iestds, kuras saska ar normatvajiem aktiem sniedz deklarcijas ar informciju, kas satur valsts noslpumu) un sabiedrisk labuma organizciju uzraudzb atbilstoši normatvo aktu prasbm. Ja Tev ir:- akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba; - darba pieredze nodoku administršanas jom;- zinšanas nodoku normatvajos aktos un administratv...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re. Nr. 90000069281, )izsludina konkursu uzNodoku pardu piedzias prvaldesMakstnespjas procesa daasgalven/-s nodoku inspektora/-es ierda amatu(vakance uz noteiktu laiku)          Nodoku pardu piedzias prvaldes kompetenc ir Valsts iemumu dienesta (turpmk – VID) pamatdarbbas un atbalsta funkcijas stenošana nodoku pardu piedzias jom.Ja Tev ir:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;zinšanas nodoku normatvajos aktos;prasme vienlaikus strdt ar liela apjoma dada veida informciju, pieemt atbilstošus lmumus;labas prasmes darb ar MS Outlook, Word, Excel;atbilstba „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirms daas prasbm  (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2.pakpe);nevainojama reputcija.Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes interesant un dinamisk vid un:veikt pr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government tax and excise officials Edit filters